sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

HIER IS DE ELITE NOG DE ELITE

leave a comment »

Nederland is in gevaar. Het politieke systeem is dood. De economie verpulvert. De werkloosheid neemt schrikbarende vormen aan. Vrees niet. Dit is geen land van revolutie. Wij zijn een conservatief, gezagsgetrouw volkje dat het allemaal laat gebeuren.

De gevestigde macht, noem het elite, kan ervan op aan. Liever dan in opstand te komen tegen een regering die verzaakt of aantoonbaar foute besluiten neemt, laat de ware Nederlander zich meedrijven met het wereldgebeuren.

Liever dan het heft in eigen te handen te nemen, laat hij de democratie vernietigen, de economie verpulveren, zich opjuinen door de media.

Misschien is dàt de reden dat ik zo graag in Nederland woon. Hier is de elite nog de elite. Zij ruikt, voelt, is de macht. Kent haar geschiedenis. Is een echte overlever.

Nog niet zo lang geleden kende Nederland het zuilensysteem. De zuilen zijn nagenoeg verdwenen. De elite heeft zich gered via de restanten. Twaalf jaar geleden dacht de politieke querulant Pim Fortuyn in het systeem in te breken. Fortuyn is vermoord. De elite regeert nog steeds.

Wie is dan wel de elite? Wie hoort erbij? Hoe heeft zij zich georganiseerd? Politieke partijen, ondernemingen, financiёle instellingen, belangenorganisaties, onderwijsinstellingen zijn de belangrijke instrumenten.

Plooibaar is de elite zeker. Wie in de smaak valt, herkend wordt als hetzelfde soort, kan vroeg toetreden. De media spelen een cruciale rol. Wie toegang heeft, is al gauw op weg naar het lidmaatschap.

Ander kenmerk van de elite is dat de leden elkaar dekken. VVD’ers en PvdA’ers kunnen stevig van mening verschillen. In het geding is de vorm, niet om de inhoud. In de praktijk vormt de elite, de gevestigde macht, een dichtgemetselde kaste.

Het is crisis. De elite verweert zich met de inventiviteit die haar eigen is. Het CDA maakte al in 2002 gemene zaak met Pim Fortuyn.

Na Wilders’ verkiezingszege in 2010, handelden VVD en CDA razendsnel met een gedoogkabinet. Steeds dieper zakt Nederland de misère in. Toch hebben nog steeds dezelfde mensen het voor het zeggen die de noodzakelijke staatkundige vernieuwing zien als een bedreiging van het gezag.

Het volk, toch niet zo gauw boos, begint wel degelijk zijn geduld te verliezen, maar snapt nog altijd niet dat het de elite moet controleren. Dat één keer naar de stembus gaan, volstrekt onvoldoende is. Dat vakbonden een nuttige functie kunnen hebben. Dat je meer moet dan schelden, de schuld geven aan de islam, stemmen op de onvrede.

Toch wordt de elite knap zenuwachtig. Als er al één de volle laag krijgt, gaat zij er omheen staan. ‘Geef Terug’, is de actie, gestart door journalist/schrijver Jelle Brandt Corstius die burgers oproept een beroep te doen op het geweten van voormalig topman van SNS Reaal, drs. Sjoerd van Keulen.

“Kom niet aan onze Sjoerd” reageert de elite. Inmiddels staat de actie ‘Geef Terug’ voor heksenjacht op een integere bestuurder.

Ergens heeft de elite hier een punt, in die zin dat Van Keulen lang niet de grootste graaier is. Neem de voormalige CEO van ABN Amro Rijkman Groenink die 26 miljoen euro opstreek terwijl hij en zijn mededirecteuren de bank ruziёnd in de verkoop deden.

Neem de top van het krantenconcern PMC die miljoenen vergaarde voor wanbeheer. De slimste, de sluwste moet wel zijn, drs. Jan Bennink. Negentig miljoen euro incasseerde hij als topman van het zuivelbedrijf Numico dat verkocht werd aan zijn voormalige werkgever Danone.

Nee, Nederland is geen land van revolutie. Ouderen voelen zich gepakt, en richten hun keurige hoop op de partij 50Plus waarvan Henk Krol de politieke aanvoerder is en Jan Nagel de stuwende kracht achter de schermen.

De partij stoomt op in de peilingen, terwijl de gevestigde macht, de elite, zich in de handen wrijft. Die Nagel, hè, is 73. Krol kent ze al jaren. Bovendien, ouderen zijn ouderen. Dus wacht de elite geduldig tot de beweging zichzelf opheft.

Intussen dreigt het almaar woestere wereldgebeuren dit prachtige land mee te sleuren.

Written by sjonkritmeester

February 25, 2013 at 4:51 pm

Posted in Column

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: