sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Archive for May 2013

ROEREND BLIJFT DE EENSGEZINDHEID

leave a comment »

Het kernprobleem van dit land is de staatsschuld in combinatie met het begrotingstekort. Daaraan een eind maken en voldoen aan de Europese begrotingsnormen, is opdracht nummer 1. Bezuinigen dus, structurele hervormingen doorvoeren. Op de tanden bijten. Even doorzetten, dan komt het allemaal goed.

Roerend blijft de eensgezindheid van de Nederlandse politiek. “We doen het niet voor onszelf, maar voor de kinderen en kleinkinderen. Laat iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen”, klinkt het tot vervelens toe. Tsja, de PVV en de SP zien het een slag anders, maar die twee partijen hebben zich dan ook buiten de orde geplaatst.

Wat telt, is de vastbeslotenheid. De overtuiging van het eigen gelijk. Het maakt niet uit of Nederland in 2014 nog eens voor zes miljard euro moet bezuinigen. De werkloosheid stijgt. Het Fyra-fiasco de zoveelste miljardenstrop is als gevolg van een ondoordachte privatisering.

“Vertrouw ons. Wij voeren het juiste beleid. Heb geduld”. De verantwoordelijke politici blijven erop hameren. Met rasse schreden nadert het moment dat de VVD-top maar één uitweg ziet: Halbe Zijlstra.

Written by sjonkritmeester

May 31, 2013 at 11:20 pm

Posted in Column

DUIDER SINDS MENSENHEUGENIS

leave a comment »

Zullen wij, televisiekijkers, hem missen? Ferry Mingelen, Nieuwsuurduider sinds mensenheugenis moet afscheid nemen. Leeftijdsprobleempje. Bovendien wil de omroep vernieuwen.

Maar zullen we hem missen? Tout Den Haag leek gisteren in elk geval in rouw. “Zo knap hoe hij een debat in simpele woorden weet samen te vatten? Dat licht ironische toontje. Die ervaring krijg je niet zomaar terug”.

Maar zullen we hem missen? Collega-vriend Frits Wester van de commerciёlen ziet de bui al hangen. Vernieuwen, betekent al gauw verjongen.

Maar zullen wij televisiekijkers hem missen? Ach, Ferry viel mij nooit zo op. Hij vatte samen. Duidde, met een slag om de arm. Hij was er. Altijd. Trouw. Beetje onhandig met de nieuwe technieken. Verder herinner ik me niets, eigenlijk.

Zullen we hem missen? Volgens mij gaat het met Ferry, als met zoveel andere pensioengerechtigden. Nee, we zullen hem niet missen.

Written by sjonkritmeester

May 30, 2013 at 10:37 pm

Posted in Column

HET WEZEN VAN DE HOMO ECONOMICUS

leave a comment »

Het heeft even geduurd, maar nu geloof ik toch het wezen van de homo economicus te pakken te hebben. Wat wil het feit? Onderzoekers van het Centraal Planbureau hebben op wetenschappelijk verantwoorde wijze de zinloosheid vastgesteld van belastingen, hoger dan 49 procent.

Dat is de grens. Meer verdragen mensen niet. “Vluchten ze naar andere landen. Stoppen met werken. Zoeken belastingontwijkconstructies”, melden de onderzoekers.

Kijk, dat vind ik nou verhelderend. Altijd gedacht dat het de mens eigen is om zo weinig mogelijk aan de staat af te dragen. Of hij nu 20, 30, 49 of 70 procent moet betalen.

Written by sjonkritmeester

May 29, 2013 at 10:19 pm

Posted in Column

JAN PRONK HERKENT PVDA NIET MEER

leave a comment »

“De partij heeft het solidariteitsbeginsel, en daarmee de kernwaarde van de sociaaldemocratie losgelaten. Ik voel me er niet meer thuis. Dus neem ik afscheid van mijn PvdA”. Schrijft Jan Pronk, 73 jaar.

Jan Pronk is van de generatie Hans Wiegel, Bram Peper, Ruud Lubbers. Weet dat het in de politiek draait om de macht. Was minister van ontwikkelingssamenwerking en van volkshuisvesting. Bekleedde hoge functies bij de Verenigde Naties. Deed nog in 2007 een vergeefse gooi naar het PvdA-voorzitterschap.

Jan Pronk is niet zo maar iemand. Stond decennialang te boek als het linkse geweten van de PvdA. Werd groot met Joop den Uyl. Een lastige man voor de partijtop, een idealist, maar toch ook een beetje een burgemeester in oorlogstijd. Immers, hij was erbij toen premier Kok de ideologische veren aflegde. Toen de PvdA de weg naar het midden insloeg, op zoek naar de macht. Koos voor liberalisering en privatisering. De partijdemocratie als een last ervoer.

Jan Pronk waarschuwt de partij nog één keer. PvdA-leider Diederik Samsom, voorzitter Hans Spekman, vicepremier Lodewijk Asscher en minister Frans Timmermans betreuren zijn beslissing zeer. Maar stiekem denken zij bij zichzelf: Het gaat goed met de partijvernieuwing.

Written by sjonkritmeester

May 29, 2013 at 12:49 am

Posted in Column

DAT MOET MAAR NIET GEBEUREN

leave a comment »

Onduidelijk is de berichtgeving over de voortgang van het EU-overleg over de versoepeling van het wapenembargo voor Syriё. De Volkskrant-website meldt een akkoord. Maar tenminste zo betrouwbare media als de Britse Guardian en het Franse Le Monde geloven dat het zover nog niet is.

Hoe het zij, Europa moet iets doen dat verder gaat dan hulp aan vluchtelingen, aan ziekenhuizen en schrijven over de afschuwelijke strijd. Het kan niet blijven toekijken hoe de oorlog in Syriё zich ontwikkelt. Steeds meer slachtoffers maakt, de omgeving dreigt mee te trekken.

Toch lijkt de opheffing van het wapenembargo mij geen gelukkig idee. In Afghanistan hebben we gezien dat een bondgenoot zomaar een vijand worden kan. Verder is bekend dat de werkelijkheid in het Midden-Oosten op z’n zachtst gezegd nogal complex is.

Maar wat dan? Hoe krijgen we de partijen in Syriё zover om de strijd te staken. Om te praten in plaats van elkaar met wapens te bestoken? Steeds meer stemmen gaan op voor de instelling van een no flyzone. Mmmm. Sommigen hebben heimwee naar vorige eeuwen toen grote staatslieden als Metternich, Bismarck, Disraёli vrede konden afdwingen. Ach, uiteindelijk waren twee wereldoorlogen het resultaat.

Dat moet maar niet gebeuren. Vandaar, een goede raad voor de Europese politici die zich bezighouden met de burgeroorlog in Syriё: Denk goed na.

Written by sjonkritmeester

May 28, 2013 at 12:15 am

Posted in Column

DE ZOMER OVERLEEFT HET KABINET WEL

leave a comment »

Om een of andere reden geloven de VVD’ers anno 2013 echt de politieke wijsheid in pacht te hebben. Dat alleen zij weten hoe de economie in elkaar zit. Hoe mensen denken, handelen, leven moeten. Het succes eigen verdienste is, en pech eigen schuld. Dat elke concessie aan coalitiepartner PvdA gelijk staat aan een nederlaag die gewroken dient te worden. VVD’ers geloven echt dat het totaal liberaal-kapitalisme boven elke twijfel verheven is.

Stel daar tegenover de PvdA’ers. In niets lijken zij op de hemelbestormende linkse elite van pakweg twintig jaar geleden. Zo onzeker.

Waar politiek leider Diederik Samsom de kiezers vorig jaar achter zich kreeg met het eerlijke verhaal lopen die nu huilend weg. Blijkbaar is Samsoms eerlijke verhaal toch niet waar zij op wachten. Begint nu pas door te dringen dat het eerlijke verhaal zich beperkt tot een plekje op het Haagse pluche in ruil voor bezuinigingen, werkloosheid, ontmanteling van de verzorgingsstaat, strengere maatregelen tegen asielzoekers.

Nog vier jaar heeft het kabinet-Rutte II te gaan. De streefdatum lijkt een illusie, ook al geven de huidige opiniepeilingen geen aanleiding voor een breuk.

Zowel VVD als PvdA staat op zwaar verlies. Daarentegen trekt met name de PVV van Geert Wilders aan, en dat is een gegeven waar ze bij de partij van Mark Rutte knap zenuwachtig van worden.

Immers, de PVV is het Telegraafpubliek, sluit aan bij strengere straffen, meer camera’s op straat, 130 kilometer. Dat soort dingen. Ook de Eurosceptici kunnen er terecht.

Het kabinet overleeft de zomer wel. Maar wat gebeurt daarna? Europa kan scherprechter zijn.

Op 13 september vinden de Bondsdagverkiezingen plaats. Hoewel de deelstaatverkiezingen van het afgelopen jaar evenzovele teleurstellingen werden voor de regerende CDU, staat de partij van bondskanselier Angela Merkel er voor september goed op. Met andere woorden, een koerswijziging valt niet te verwachten.

Intussen neemt in Europa het ongeduld over de strenge Duitsers toe. Met name de Franse president François Hollande zal actie moeten ondernemen om het vertrouwen van de kiezers terug te winnen.

Als de Amerikaanse economie dankzij stimuleringen en open geldkraanpolitiek blijft groeien, kan de kritiek op het door Duitsland en Nederland geïnitieerde bezuinigingsbeleid wel eens stormachtige proporties aannemen.

Met name de positie van de VVD komt dan in het geding. Vorige week nog zwoer fractieleider Halbe Zijlstra trouw aan de drie procentideologie. Zelfs ontwaarden sommigen een hevig verlangen naar het Amerikaans-Republikeins-liberaalkapitalistische model.

Met een gelijkgezinde partner zou de VVD het al moeilijk genoeg hebben de kabinetsrit uit te zingen. Intussen geeft Maurice de Hond de PvdA (www.peil.nl) alweer 18 zetels in de Tweede Kamer. Tot hoever kan de coalitiepartner gaan? Tot 15? Tot 10? Dan slaan de zenuwen toch wel toe. Moet de partijtop iets ondernemen. Nemen de spanningen in het kabinet toe. Kan de situatie zomaar onbeheersbaar worden.

Zover is het nog niet. Maar me dunkt, zelfs het IMF pleit voor stimuleringen. Neemt afstand van het bezuinigingsbeleid. De Amerikaanse econoom Paul Krugman wint aan gezag. Keynes leeft. “Doorgaan op de huidige weg”, blijft de econoom en Nobelprijswinnaar maar herhalen, “is een enkeltje misère. Is onbegrijpelijk, ongelooflijk onverantwoordelijk”.

Written by sjonkritmeester

May 27, 2013 at 8:34 pm

Posted in Column

MOREN NIET VOOR NIETS VERSLAGEN

leave a comment »

“Er zijn diverse maatregelen en aanpakken nodig, zowel het duidelijke grenzen stellen en verkeerd gedrag de kop indrukken zoals de politie en gemeente dit doen, als een continue dialoog én hulpverlening voor jongeren op straat, samen met de ouders op de lagere scholen, met de moskeeën en de diverse zelforganisaties die in de wijk actief zijn”.

Aldus bewonersorganisatie De Paraplu. De Volkskrant publiceerde zaterdag een ingezonden brief waarin de organisatie zich afzet tegen het schrikbeeld van een klein kalifaat in een deel van de Haagse Schilderswijk. “Want daar is niets van waar”, verzekerden de schrijvers in navolging van het Haagse gemeentebestuur.

Toegegeven, een alcoholverbod kan voordelen hebben. Wie weet, is er een direct verband tussen het dragen van korte rokken en het aantal verkrachtingen. Misschien lukt het de Islamitische Raad van het Haagse Schilderwijkkalifaat inderdaad het Marokkanentuig in toom te houden. Toch hoop ik dat de bewonersorganisatie gelijk heeft. Karel Martel heeft niet voor niets de Moren verslagen, bij Poitiers nog wel.

Maar ik weet het nog zo net niet. De problematiek van een achterstandswijk is een complex geheel. De Paraplu zal zich baseren op harde feiten als zij stelt dat: “oorzaken gezocht moeten worden in een ingewikkeld samenspel van relaties op wereldniveau tussen verschillende religies,van grote verschillen tussen de Marokkaanse en de Nederlandse cultuur en van processen die migranten en hun families meemaken”.

Al met al geeft de brief in de Volkskrant me niet het gevoel dat de bewonersorganisatie zicht heeft op de harde werkelijkheid van 2013.

Written by sjonkritmeester

May 26, 2013 at 10:23 pm

Posted in Column

TELOORGANG VAN VERZORGINGSSTAAT

leave a comment »

In de modelverzorgingsstaat, Zweden, zijn boze, vaak allochtone,werkloze jongeren uit de achterstandwijken in Stockholm in opstand gekomen. Dat wil zeggen, zij staken auto’s in de fik, gooiden stenen naar de politie en droegen grote capuchons. De schade is enorm.

“Waarmee”, aldus het westerse establishment, “wel het failliet van de verzorgingsstaat is aangetoond”.
“Het is”, aldus een groot aantal experts, “het logische gevolg van werkloosheid, grote aantallen immigranten, segregatie, de grote verschillen tussen arm en rijk. Kortom, van de afbouw van de verzorgingsstaat”.

Hoe het zij, critici van de verzorgingsstaat zullen zich gesterkt voelen. “Zie je wel”! Maar ik durf deze stelling aan: De teloorgang van de verzorgingsstaat gaat ons nog bakken vol met geld kosten.

Written by sjonkritmeester

May 25, 2013 at 12:06 am

Posted in Column

RADERTJES IN EEN COMPLEX SYSTEEM

leave a comment »

Apple-topman Tim Cook verwoordde het in een hoorzitting voor het Amerikaanse Congres zo: “Dat wij in Amerika zo weinig belasting betalen, is de schuld van het systeem dat niet past bij de digitale eisen van de 21ste eeuw”.

Het blijft grappig om de gemiddelde rijkaard, een miljardair, een miljonair, de CEO van een beetje onderneming aan te horen bij weer een aanval op zijn verdiensten. Meestal komt het erop neer dat zij radertjes zijn in een complex systeem. Net als iedereen machteloos staan tegenover vreemd aandoende belastingconstructies of een riant aandoend bonussenstelsel. Stel, dat ze afzien van de mogelijkheden. Wat dan? Ze zouden naar het buitenland moeten.

Het grappige zit hem hierin dat zij het eigen verhaal nog geloven ook.

Written by sjonkritmeester

May 23, 2013 at 10:43 pm

Posted in Column

EEN GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

leave a comment »

In de VVD woedt een geweldige discussie over integriteit. Ach, eigenlijk is iedereen het met elkaar eens. Alleen wil het ene kamp een gedragscode, en ziet het andere kamp daar niets in.

Op zo’n moment komen de VVD-coryfeeёn weer in beeld. Dit keer voerde de 56-jarige Robin Linschoten het hoogste woord, en wel bij Pauw en Witteman. We kennen Linschoten ondermeer als oud-staatssecretaris die in 1996 moest aftreden omdat hij het parlement onvolledig had geïnformeerd. Als lid van de Raad van Bestuur van de failliete DSB-bank. Als verzamelaar van commissariaten, en als voorzitter van de Stichting Online Gaming die zich hard maakt voor de regulering van kansspelen op het internet.

Ik herinner me een gedragscode over beloningen van topondernemers bij grote ondernemingen. Hoe het zij, Linschoten ziet niets in de invoering van een gedragscode inzake integriteit. In dit geval ben ik het hartgrondig met hem eens: Gedragscodes helpen niet.

Written by sjonkritmeester

May 23, 2013 at 12:01 am

Posted in Column