sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Archive for June 2013

IK WIL EEN VRIJE BURGER ZIJN

leave a comment »

Laat president Poetin klokkenluider Edward Snowden naar Ecuador gaan? is nu de grote vraag. Zo ja, wat kan de Zuid-Amerikaanse staat hem eigenlijk bieden anders dan een tijdelijk onderdak?

Is Edward Snowden een held die zijn leven in de waagschaal stelt voor de rechten en vrijheid van de burger? Of een verrader die de zwaarste straf verdient omdat hij de veiligheid van de staat in gevaar brengt?

Al met al ben ik er nog steeds niet uit. Wel vind ik dat de overheid alles in het werk moest stellen om de veiligheid van haar burgers te waarborgen. Als ik in het museum kom of een vliegtuig in wil, leeg ik met liefde mijn zakken. Maar de vingerafdruk in het paspoort staat mij tegen. Ik snap dat de nieuwste technieken nodig zijn om terroristische aanslagen te voorkomen. De wetenschap dat vreemde ogen al mijn bewegingen volgen, beangstigt me.

Voorlopig geef ik Snowden het voordeel van de twijfel, ook al onderken ik de ironie dat hij afhankelijk is van een man als Poetin. Kernpunt is dat ik een vrije burger wil zijn. Geen potentiёle verdachte.

Written by sjonkritmeester

June 23, 2013 at 11:53 pm

Posted in Column

HET POLITIEKE VERNUFT VAN WOUTER BOS

leave a comment »

“Er zijn weinig Nederlanders die zich kunnen meten met het politiek vernuft van Wouter Bos”, las ik ergens. Wie is toch degene die de voormalige PvdA-leider en oud-vicepremier heeft wijsgemaakt dat hij verstand van politiek heeft? Hem overhaalde een politieke carrière te beginnen? vraag ik me af.

Ik heb geen idee. Maar diegene moet beschikken over veel overtuigingskracht. Mogelijk is Wouter Bos zelf tot dat inzicht gekomen, wat veel zegt over zijn zelfkennis.

Hoe het zij, ík ben niet onder de indruk. In zijn topjaren bleek Wouter Bos niet opgewassen tegen het CDA-duo Jan Peter Balkenende en Maxime Verhagen. Ik herinner me een vernietigende documentaire over zijn manier van leidinggeven. Zijn plotselinge vertrek uit de politiek riep vele vragen op.

Als informateur van het kabinet-Rutte II is hij medeverantwoordelijk voor het regeerakkoord. Zijn columns in de Volkskrant verraden rancune en eigendunk. “Ik, Wouter Bos weet wat goed is voor het land”.

Gisteren was de voormalige PvdA-leider te gast bij Knevel en Van den Brink. Hij leverde zo maar 200.000 euro in om topman van het VUmc te mogen worden. “De vervulling van een droom”, bezwoer hij. O, wat schrok ik.

Wouter Bos: “Economisch is het huidige beleid slecht, maar we moeten wel omdat Nederland zich in Europees verband zo hard heeft gemaakt voor de bezuinigingen. We maken ons volstrekt ongeloofwaardig als we zelf niet aan de normen voldoen”.

Proef de woorden. Proef het besluit. De regeringspartijen VVD en PvdA dringen ons bezuinigingen en lastenverzwaringen op die de werkloosheid omhoog stuwen en het land steeds dieper de crisis in duwen. En dat alles gebeurt, mede dankzij het politieke vernuft van ene Wouter Bos.

Written by sjonkritmeester

June 22, 2013 at 1:46 am

Posted in Column

GEERT MAK BEVESTIGT AMERIKA

leave a comment »

Het is drukkend warm. Nat. Zomer 2013. Mijn vrouw heeft haar knie bezeerd. Mijn oudste zoon is bezig met de laatste studieloodjes. De jongste neemt morgen een besluit. Ik lees, een beetje laat misschien, Geert Maks’, ‘Reizen zonder John’.

’s Kijken hoe het met Amerika is gesteld, 50 jaar na John Steinbeck’s, ‘Travels with Charly’. Net als Steinbeck reist Geert Mak per auto. Niettemin leest het boek als een trein.

Veel feiten. Veel wetenswaardigheden. Veel geschiedenis. Veel observaties. Veel herinneringen. Nooit saai. Het boek is een journalistieke prestatie van ‘heb ik jou daar’, een compliment ook voor de Nederlandse correspondenten ter plaatse, want Geert Mak bevestigt hun berichtgeving.

Geert Mak schrijft niet. Hij vertelt over de ruïnes van Detroit, de verlaten landbouwgemeenschappen in het oosten, de dode beesten op de binnenwegen. Over de enorme verschillen tussen arm en rijk. De sociale tegenstellingen. En over alle mooie dingen, want Geert houdt erg veel van Amerika.

Ik heb één kanttekening. Geert volgt John. Toch mis ik de eigen invulling, de unieke invalshoek. Maar ik ben pas op de helft. Dus wie weet, concludeer ik te snel. Ze zeggen trouwens dat, wat in Amerika gebeurt, hier twee jaar later komt.

Written by sjonkritmeester

June 20, 2013 at 11:34 pm

Posted in Column

SP, BEVANGEN DOOR NIHILISME

leave a comment »

De commissie-Dijkhuizen heeft zijn langverwachte belastingadvies ingediend. “De schaamte voorbij”, schrijven SP-leider Emile Roemer en het fractielid Farshad Bashir op de opiniesite van de Volkskrant.

Waarmee maar weer eens duidelijk wordt hoezeer de SP bevangen is door het nihilisme. Eigenlijk niet thuishoort in een democratische samenleving die Nederland is.

Immers, weet het CPB, het advies leidt tot 140.000 extra banen. Ook moeten lagere inkomens tot 18 procent meer belasting betalen. Wordt het midden- en kleinbedrijf zwaarder belast. En dan neemt de btw nog eens met twee procent toe.

De SP. Hoe vaak hameren de socialisten niet op het oneerlijke belastingstelsel? Komt er een wijzigingsvoorstel, zien zij alleen negatieve kanten.

Written by sjonkritmeester

June 20, 2013 at 12:37 am

Posted in Column

HET WORDT EEN TIKJE INGETOGEN

leave a comment »

John F. Kennedy, Ronald Reagan en Bill Clinton hebben het nodige gras voor zijn voeten weggemaaid. Het: “Ich bin ein Berliner” kan echt niet meer. De Muur is verdwenen. Zelfs wordt het moeilijk de prestatie van vijf jaar geleden te evenaren, toen 200.000 laaiend enthousiaste Berlijners kennis maakten met de zwarte Amerikaanse presidentskandidaat, Barack Obama.

Intussen is hij alweer bezig aan zijn tweede termijn. Kanttekeningen zijn er genoeg. Duitsers zijn beducht voor een Orwelliaansachtige overheid die alles weet van haar burgers. De economie is een heikel punt. Turkije. Ongetwijfeld komen Afghanistan, Syriё en de NAVO aan de orde. Maar Amerika is nog altijd de belangrijkste bondgenoot, een baken van vrijheid en democratie in een wrede wereld.

19 juni 2013. Vijftig jaar na Kennedy zal president Obama in de hitte van Berlijn, voor de Brandenburger Tor, opnieuw geschiedenis willen maken. Waar zal zijn rede over gaan? Wat is de quote die de wereld zich in 2063 herinneren zal?
Ha, geen idee. Zoveel staat vast. Dit is hèt moment: Als geen ander kan president Barack Obama het publiek begeesteren. Het wordt dan ook een geweldige rede over vrede, vriendschap en democratie. Een tikkeltje ingetogen. Des te groter is de kracht.

Written by sjonkritmeester

June 18, 2013 at 9:42 pm

Posted in Column

HET ZAL WEL HOLTRECHTLAND WORDEN

leave a comment »

Noordvleugel is de werktitel. In 2016 fuseren Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Minister van binnenlandse zaken, Ronald Plasterk, is vastbesloten. Er moeten vijf landsdelen komen. Superprovincies die voorkomen dat de grote steden te machtig worden.

Eerlijk gezegd, heb ik moeite Plasterks pogingen serieus te nemen. Alsof de grote steden zijn in te tomen? Eerder zullen Amsterdam en Utrecht elkaar de tent uitvechten.

Daar staat tegenover dat Den Haag centralistisch denkt en groot. Het laatste restje oude Republiek wordt nu ook vernietigd. Immers, het land moet efficiënter worden. Gemeenten moeten tenminste 100.000 inwoners krijgen. Ik denk, ik ben bang, eigenlijk weet ik het zeker. Minister Plasterk is de minister van de vervreemding.

De naam Noordvleugel is trouwens een probeersel. Holtrechtland zal het wel worden.

Written by sjonkritmeester

June 17, 2013 at 9:33 pm

Posted in Column

DOMME KOPPIGHEID IN DEN HAAG

leave a comment »

Is er dan toch nog hoop? In Iran won de gematigde geestelijke Hassan Rohani de presidentsverkiezingen overtuigend. Noord-Korea zoekt de dialoog. Klokkenluider Edward Snowden zet zijn leven in om te voorkomen dat Big Brother te machtig wordt. “Zelfs”, schrijft de New York Times, “de pessimisten onder de economen geloven nu in een robuust herstel van de Amerikaanse economie”.

Hoop. In Nederland verergert de crisis alleen maar. De politiek van bezuinigingen en lastenverzwaringen is een tweesnijdend zwaard dat leidt tot een nog groter begrotingstekort. Toch houdt het kabinet vol. Intussen verwoordt minister van financiën Dijsselbloem de crisis aldus: “Er zijn geen makkelijke oplossingen. We moeten de tering naar de nering naar zetten”.

Geen makkelijke oplossingen? De tering naar de nering zetten? “Knettergek zijn de Europeanen. De werkloosheid is het grootste probleem. Niet de staatsschuld. Niet de inflatie”, herhaalt de Amerikaanse econoom Paul Krugman in The New York Times, week in, week uit: “Stimuleren dus”. Het is duidelijk dat minister Dijsselbloem, een sociaaldemocraat nota bene, de Keynesiaan Krugman niet serieus wenst te nemen. Sommigen zullen die houding standvastig noemen. Anderen zien er domme koppigheid in.

Hoop. De PvdA is een partij van discussie. Hoe dieper de crisis, hoe zwaarder het verval, hoe dichterbij de dag komt dat critici de partij openbreken. Dan moeten de sociaaldemocraten kiezen tussen het sociaalliberalisme en het socialisme. Tussen bezuinigen en stimuleren. Tussen D66 en SP. Dan is het einde verhaal voor de PvdA van Diederik Samsom.

De zomer komt. Tijd van ontspanning. Even uitpuffen. Zeker is dat de nieuwe Iraanse president Rohani uiterst voorzichtig moet opereren. In elk geval weet hij dat ayatollah Khamenei en zijn Raad van Hoeders hem scherp in de gaten houden en er niet voor terugschrikken de Revolutionaire Garde in te schakelen als zij dat nodig achten. Maar wie weet. In elk geval hebben de Iraanse kiezers laten zien dat de Groene Revolutie niet vermorzeld is.

Van de Noord-Koreaanse dialoogverlangens moet de wereld niet te veel verwachten. Aan het klokkenluiderschap van dataverzamelaar Edward Snowden zitten twee kanten. Natuurlijk moet de overheid alles in het werk stellen voor de veiligheid van haar burgers. Tegelijk kan een democratie niet functioneren met een overheid waarover de burger geen controle heeft.

Hoop. De wereld ziet het Rusland van president Poetin afglijden naar een dictatuur van de meest sinistere statuur. Ook het optreden van de Turkse premier Erdogan belooft weinig goeds voor een waarachtige democratie. De oorlog in Syriё is ontaard in een verschrikkelijke impasse. Alsof er geen crisis is, houden de CEO’s hun miljoenenbeloningen.

Is er dan geen splintertje, geen sprankje hoop? Natuurlijk wel. In de Verenigde Staten is een voorzichtig economisch herstel ingezet. De beurzen stijgen. De zomer belooft prachtig te worden.

Written by sjonkritmeester

June 17, 2013 at 8:20 pm

Posted in Column