sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Archive for September 2013

BRITTEN IN SPOOR VAN NEDERLAND

leave a comment »

De Britse minister van financiёn, George Osborne, verwoordde het aldus op het Conservatieve Partijcongres in Manchester: “Werklozen moeten voortaan een tegenprestatie leveren voor hun uitkering. Werken in een zorginstelling, vuilnisbakken ophalen, plantsoenen opknappen, en zo”.

De Britse minister voegt zich hiermee in het spoor van een willekeurige Nederlandse wethouder die zich de participatiepolitiek heeft eigengemaakt. Ach, 200 jaar geleden liep het Verenigd Koninkrijk voorop als drager van de Industriёle Revolutie en de Vrije Markt, met winst als het ultieme doel. Wat weer betekent dat de ondernemer zijn kosten zo laag mogelijk wil houden.

De Industriёle Revolutie kwam in Nederland rond 1870 goed op gang, zo’n 100 jaar later dan in het Verenigd Koninkrijk. En kijk nu eens, de Wet van de Remmende Voorsprong heeft zich weer eens bewezen.

Written by sjonkritmeester

September 30, 2013 at 8:05 pm

Posted in Column

HET HEET, ZELFVERNIETIGINGSDRANG

leave a comment »

Het moet een virus zijn dat in het Westen rondwaart. Besmettelijk is het in elk geval. Het heeft ook een naam, en wel de zelfvernietigingsdrang.

Amerika, bakermat van het ongebreidelde kapitalistisch-liberale systeem, is het meest in het oog lopende voorbeeld. Twee verkiezingen hebben de Republikeinen verloren. Nu zijn zij vastbesloten het land in de diepste ellende te storten.

De Italiaanse oud-premier en leider van de regerende partij Volk van de Vrijheid Silvio Berlusconi is veroordeeld voor fraude, en dreigt zijn Senaatszetel kwijt te raken. “Als ik dan ten onder moet gaan, dan ga ik in elk geval niet alleen”, is zijn motto.

In Nederland volgt Geert Wilders het spoor, richting afgrond.

Laten we hopen. Geloven. Wie dat wil, kan ook bidden dat de constructieve krachten sterk genoeg zijn voldoende tegenspel te bieden.

Written by sjonkritmeester

September 29, 2013 at 8:44 pm

Posted in Column

IK KIJK, IK LUISTER, IK HUIVER

leave a comment »

Wat waren we boos op de Amerikaanse econoom, hoogleraar, Nobelprijswinnaar, New York Timescolumnist, Paul Krugman toen die ons land verweet de economische crisis te verergeren. Maar maak de riemen vast. Zet u schrap. De crisis is nu totaal, en ook dat is eigen schuld. Politieke duiders tellen op. Trekken af. Vermenigvuldigen. Delen. Het land stormt alweer op nieuwe verkiezingen af. Nog even de onderhandelingen met minister Dijsselbloem van financiёle zaken afwachten. Het linkerfront is versplinterd. CDA en D66 ruiken de winst. De VVD wil tussenformeren. De PvdA kan geen kant meer op.

Intussen voert de PVV de opiniepeilingen aan. De ontevredenen stromen toe. De voorsprong is groot, breidt zich uit. Is de partij nog in te halen? Ook Wilders weet dat opiniepeilingen momentopnamen zijn. Dus moet hij direct toeslaan. Dus diende de PVV-leider een motie van wantrouwen in voordat het kabinet zijn antwoord had gegeven. “Verzet. Opstand. Rebellie”.

Ik kijk, ik luister en ik huiver. Experts zien de Leider van het Verzet als een exponent van radicaal nationaal georiënteerd populisme dat heel iets anders zou zijn dan extreem-nationalisme waaraan de last van nationaalsocialisme en antisemitisme hangt. Ik zie een politicus die afstand neemt van het democratische proces, zich tooiend met de Prinsenvlag. Een man die ernstig radicaliseert.

Bij de Algemene Beschouwingen dacht Alexander Pechtold dan ook een slag te slaan, en viel Wilders aan op diens contacten met extreemrechtse partijen in het buitenland. Op neonazi’s die op de PVV-verzetsdemonstratie afkwamen. “Boe”, roepen de gevestigde elite en ordentelijk Nederland met de D66-leider, zoals zij dat al jaren doen. Hebben zij trouwens niet alles geprobeerd? Negeren, ruziёn, afstand nemen op de inhoud, gedogen?

Zover ligt Italiё hier niet vandaan. De politieke crisis is daar. Het CDA ziet de leegte rechts. Nu manoeuvreert de PvdA zich weer de vernieling in. D66 mikt op de succesvolle, hoogontwikkelde, zakelijke pro-Europese kapitalistisch-liberale elite. De VVD wacht op haar kans om van de sociaaldemocraten af te komen.

Allemaal beweren ze voor het landsbelang op te komen. Wat de Algemene Beschouwingen duidelijk maakten, was de keuze voor het partijbelang.

De kiezers voelen zich genomen, zijn het beu, boos, teleurgesteld en net zo opportunistisch als de politieke hoofdrolspelers. Zweven als nooit tevoren.

Opgefokt door de Krant van Wakker Nederland kozen zij nog maar een jaar geleden massaal voor VVD, waar anderen zich achter de PvdA schaarden. Maurice de Hond (www.peil.nl) toont elke week aan hoe dezelfde kiezers terugsnellen omdat het beleid zo tegenvalt. Waarmee het land de regering heeft die het verdient.

Wijze mannen worden opgetrommeld. Maar wie vertrouwt wijze mannen nog? Nieuwe verkiezingen maken de crisis alleen maar erger. Met de beste wil van de wereld zit er voor geen enkele logische combinatie een meerderheid in. Niet in de Tweede, niet in de Eerste Kamer.

Het huidige politieke systeem is dood. Heeft zijn functie gehad, maar werkt nu averechts. Geeft radicale partijen veel te veel kansen. Wie oproept tot verzet, heeft grotere plannen met het land. Misschien is een PVV-verbod mogelijk.

Hoe het zij, de boodschap is zonneklaar: Pak de staatkundige vernieuwing aan. Wijzig het politieke systeem! Nù! Meteen! Direct! Vandaag nog!

Written by sjonkritmeester

September 29, 2013 at 7:05 pm

Posted in Column

MISSCHIEN WAS HET EEN HYPE

leave a comment »

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vonden sommigen dat democratische besluitvorming superieur was voor alle geledingen in de maatschappij. Het is nu niet meer voor te stellen, maar zo streden werknemers voor meer invloed bij de ondernemingen, leerkrachten en zelfs studenten eisten inspraak in het onderwijs, burgers in de wijk.

Misschien was het een hype. In elk geval raakte de democratisering van de samenleving uit de mode. Critici vonden de besluitvorming te traag. Vreesden voor de aantasting van de hiёrarchische verhoudingen. “Democratie past niet bij efficiёnte bedrijfsvoering”, is de communis opinio vandaag de dag.

Intussen beleeft dit land een economische en politieke crisis die herinneringen oproept aan de jaren 1930. En ik vraag me in alle eerlijkheid af of de crisis zich ook had voorgedaan als wij burgers de democratisering hadden doorgezet.

Written by sjonkritmeester

September 27, 2013 at 11:50 pm

Posted in Column

38 STEMMEN IN DE EERSTE KAMER

leave a comment »

Zoals bekend, heeft het kabinet-Rutte II een probleem. Onderling gespleten, heeft het ook nog eens geen meerderheid in de Eerste Kamer. Pijnpunt is het Sociaal Akkoord. CDA en D66 willen fundamentele aanpassingen.

Of het land nu in crisis is of niet, de partij 13 zetels heeft of 45. Het CDA straalt macht uit. Als een blok beton stelde fractieleider Van Haersma Buma zich bij de Algemene Beschouwingen op. “Ik wil mijn zin”. Ook D66 heeft iets met macht. Dat wil zeggen, door de geschiedenis heen, zijn de Democraten er als het ware door gehypnotiseerd. Raken verblind. Vertillen zich er steeds weer aan.

Hoe het zij, vandaag al, nodigt de minister van financiën, Jeroen Dijsselbloem de oppositiepartijen uit voor een gesprek. Om te zien wat mogelijk is. Ik heb wat stemmen bij elkaar geteld. VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP hebben 38 zetels in de Eerste Kamer. Dat is een meerderheid.

Written by sjonkritmeester

September 26, 2013 at 11:18 pm

Posted in Column

D66 EN PVV: TWEE COMMUNICERENDE VATEN

leave a comment »

Zaterdag was hij nog in Den Haag, met duizend volgelingen. Gisteren was hij in de Tweede Kamer: De Leider van het Verzet oftewel Geert Wilders van de PVV.

Geen ordentelijk mens wil met De Leider van het Verzet te maken hebben. Dus eiste Alexander Pechtold van D66 een verklaring. “Waarom neemt De Leider van het Verzet geen afstand van antisemitische elementen”?

Hierbij verklaar ik uitdrukkelijk: Ik ben tegen De Leider van het Verzet. Ik zie Geert Wilders als een regelrechte bedreiging van de democratie. Óók ik vrees een ontwikkeling in radicale richting.

Maar vertrouwen doe ik Alexander Pechtold evenmin. Sterker nog, ik zie hèm en De Leider van het Verzet als twee communicerende vaten.

Mag ik Alexander Pechtold eraan herinneren dat hij leider is van een partij die haar bestaansrecht ontleent aan de democratisering van de samenleving. D66 weet dat het politieke systeem zichzelf heeft overleefd. Dat burgers zich niet vertegenwoordigd voelen.

Omwille van de macht kiezen Pechtold en zijn partijgenoten anno 2013 voor meer aardse zaken. Dat doen meer politici.

Maar de verantwoordelijkheid van D66 is een speciale. Immers, De Leider van het Verzet dankt zijn populariteit aan het feit dat zoveel kiezers zich niet meer in de politieke partijen herkennen. Een stem op de PVV is een stem van protest, met name tegen het systeem.

Written by sjonkritmeester

September 26, 2013 at 1:54 am

Posted in Column

HET ZIJN UITERST GENIEPIGE LUI

leave a comment »

De 60-plussers zijn in het defensief gedrukt, zoveel is wel duidelijk. Duizenden steunbetuigingen stromen op het email-adres van de 44-jarige Volkskrantredacteur Yvonne Hofs binnen, naar aanleiding van de brief, gericht aan boze, egoïstisch-schaamteloze, zeurende, klagende, onwetende 60-plussers. Collega Bert Wagendorp, altijd in voor een debat op het hoogste niveau, posteerde zich al aan het opgewekte jongerenfront.

“Stop. Tot hier. Er is niks mis met de kortingen. Jullie hebben genoeg geprofiteerd”. Of het de taak van een journalist is, is een tweede, maar wat Yvonne Hofs doet, is harde actie voeren tegen de boze 60-plussers. Tot haar verrassing geeft een verrassend groot aantal ouderen haar nog gelijk ook.

Toch waarschuw ik Yvonne niet te vroeg te juichen. De 60-plussers van nù zijn van de babyboomgeneratie, gepokt en gemazeld in het actie voeren, het opkomen voor de eigen rechten. Zij kennen de methoden van de vijand. Zijn oud en grijs, maar hebben hun streken nog niet verleerd. Yvonne, en jij ook Bert. Wees op je hoede. Het zijn uiterst geniepige lui. Vertrouw hen niet. Eerst laten ze jullie uitrazen. Daarna slaan zij toe. En hoe

Written by sjonkritmeester

September 24, 2013 at 11:36 pm

Posted in Column