sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Archive for September 2013

BRITTEN IN SPOOR VAN NEDERLAND

leave a comment »

De Britse minister van financiёn, George Osborne, verwoordde het aldus op het Conservatieve Partijcongres in Manchester: “Werklozen moeten voortaan een tegenprestatie leveren voor hun uitkering. Werken in een zorginstelling, vuilnisbakken ophalen, plantsoenen opknappen, en zo”.

De Britse minister voegt zich hiermee in het spoor van een willekeurige Nederlandse wethouder die zich de participatiepolitiek heeft eigengemaakt. Ach, 200 jaar geleden liep het Verenigd Koninkrijk voorop als drager van de Industriёle Revolutie en de Vrije Markt, met winst als het ultieme doel. Wat weer betekent dat de ondernemer zijn kosten zo laag mogelijk wil houden.

De Industriёle Revolutie kwam in Nederland rond 1870 goed op gang, zo’n 100 jaar later dan in het Verenigd Koninkrijk. En kijk nu eens, de Wet van de Remmende Voorsprong heeft zich weer eens bewezen.

Written by sjonkritmeester

September 30, 2013 at 8:05 pm

Posted in Column

HET HEET, ZELFVERNIETIGINGSDRANG

leave a comment »

Het moet een virus zijn dat in het Westen rondwaart. Besmettelijk is het in elk geval. Het heeft ook een naam, en wel de zelfvernietigingsdrang.

Amerika, bakermat van het ongebreidelde kapitalistisch-liberale systeem, is het meest in het oog lopende voorbeeld. Twee verkiezingen hebben de Republikeinen verloren. Nu zijn zij vastbesloten het land in de diepste ellende te storten.

De Italiaanse oud-premier en leider van de regerende partij Volk van de Vrijheid Silvio Berlusconi is veroordeeld voor fraude, en dreigt zijn Senaatszetel kwijt te raken. “Als ik dan ten onder moet gaan, dan ga ik in elk geval niet alleen”, is zijn motto.

In Nederland volgt Geert Wilders het spoor, richting afgrond.

Laten we hopen. Geloven. Wie dat wil, kan ook bidden dat de constructieve krachten sterk genoeg zijn voldoende tegenspel te bieden.

Written by sjonkritmeester

September 29, 2013 at 8:44 pm

Posted in Column

IK KIJK, IK LUISTER, IK HUIVER

leave a comment »

Wat waren we boos op de Amerikaanse econoom, hoogleraar, Nobelprijswinnaar, New York Timescolumnist, Paul Krugman toen die ons land verweet de economische crisis te verergeren. Maar maak de riemen vast. Zet u schrap. De crisis is nu totaal, en ook dat is eigen schuld. Politieke duiders tellen op. Trekken af. Vermenigvuldigen. Delen. Het land stormt alweer op nieuwe verkiezingen af. Nog even de onderhandelingen met minister Dijsselbloem van financiёle zaken afwachten. Het linkerfront is versplinterd. CDA en D66 ruiken de winst. De VVD wil tussenformeren. De PvdA kan geen kant meer op.

Intussen voert de PVV de opiniepeilingen aan. De ontevredenen stromen toe. De voorsprong is groot, breidt zich uit. Is de partij nog in te halen? Ook Wilders weet dat opiniepeilingen momentopnamen zijn. Dus moet hij direct toeslaan. Dus diende de PVV-leider een motie van wantrouwen in voordat het kabinet zijn antwoord had gegeven. “Verzet. Opstand. Rebellie”.

Ik kijk, ik luister en ik huiver. Experts zien de Leider van het Verzet als een exponent van radicaal nationaal georiënteerd populisme dat heel iets anders zou zijn dan extreem-nationalisme waaraan de last van nationaalsocialisme en antisemitisme hangt. Ik zie een politicus die afstand neemt van het democratische proces, zich tooiend met de Prinsenvlag. Een man die ernstig radicaliseert.

Bij de Algemene Beschouwingen dacht Alexander Pechtold dan ook een slag te slaan, en viel Wilders aan op diens contacten met extreemrechtse partijen in het buitenland. Op neonazi’s die op de PVV-verzetsdemonstratie afkwamen. “Boe”, roepen de gevestigde elite en ordentelijk Nederland met de D66-leider, zoals zij dat al jaren doen. Hebben zij trouwens niet alles geprobeerd? Negeren, ruziёn, afstand nemen op de inhoud, gedogen?

Zover ligt Italiё hier niet vandaan. De politieke crisis is daar. Het CDA ziet de leegte rechts. Nu manoeuvreert de PvdA zich weer de vernieling in. D66 mikt op de succesvolle, hoogontwikkelde, zakelijke pro-Europese kapitalistisch-liberale elite. De VVD wacht op haar kans om van de sociaaldemocraten af te komen.

Allemaal beweren ze voor het landsbelang op te komen. Wat de Algemene Beschouwingen duidelijk maakten, was de keuze voor het partijbelang.

De kiezers voelen zich genomen, zijn het beu, boos, teleurgesteld en net zo opportunistisch als de politieke hoofdrolspelers. Zweven als nooit tevoren.

Opgefokt door de Krant van Wakker Nederland kozen zij nog maar een jaar geleden massaal voor VVD, waar anderen zich achter de PvdA schaarden. Maurice de Hond (www.peil.nl) toont elke week aan hoe dezelfde kiezers terugsnellen omdat het beleid zo tegenvalt. Waarmee het land de regering heeft die het verdient.

Wijze mannen worden opgetrommeld. Maar wie vertrouwt wijze mannen nog? Nieuwe verkiezingen maken de crisis alleen maar erger. Met de beste wil van de wereld zit er voor geen enkele logische combinatie een meerderheid in. Niet in de Tweede, niet in de Eerste Kamer.

Het huidige politieke systeem is dood. Heeft zijn functie gehad, maar werkt nu averechts. Geeft radicale partijen veel te veel kansen. Wie oproept tot verzet, heeft grotere plannen met het land. Misschien is een PVV-verbod mogelijk.

Hoe het zij, de boodschap is zonneklaar: Pak de staatkundige vernieuwing aan. Wijzig het politieke systeem! Nù! Meteen! Direct! Vandaag nog!

Written by sjonkritmeester

September 29, 2013 at 7:05 pm

Posted in Column

MISSCHIEN WAS HET EEN HYPE

leave a comment »

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vonden sommigen dat democratische besluitvorming superieur was voor alle geledingen in de maatschappij. Het is nu niet meer voor te stellen, maar zo streden werknemers voor meer invloed bij de ondernemingen, leerkrachten en zelfs studenten eisten inspraak in het onderwijs, burgers in de wijk.

Misschien was het een hype. In elk geval raakte de democratisering van de samenleving uit de mode. Critici vonden de besluitvorming te traag. Vreesden voor de aantasting van de hiёrarchische verhoudingen. “Democratie past niet bij efficiёnte bedrijfsvoering”, is de communis opinio vandaag de dag.

Intussen beleeft dit land een economische en politieke crisis die herinneringen oproept aan de jaren 1930. En ik vraag me in alle eerlijkheid af of de crisis zich ook had voorgedaan als wij burgers de democratisering hadden doorgezet.

Written by sjonkritmeester

September 27, 2013 at 11:50 pm

Posted in Column

38 STEMMEN IN DE EERSTE KAMER

leave a comment »

Zoals bekend, heeft het kabinet-Rutte II een probleem. Onderling gespleten, heeft het ook nog eens geen meerderheid in de Eerste Kamer. Pijnpunt is het Sociaal Akkoord. CDA en D66 willen fundamentele aanpassingen.

Of het land nu in crisis is of niet, de partij 13 zetels heeft of 45. Het CDA straalt macht uit. Als een blok beton stelde fractieleider Van Haersma Buma zich bij de Algemene Beschouwingen op. “Ik wil mijn zin”. Ook D66 heeft iets met macht. Dat wil zeggen, door de geschiedenis heen, zijn de Democraten er als het ware door gehypnotiseerd. Raken verblind. Vertillen zich er steeds weer aan.

Hoe het zij, vandaag al, nodigt de minister van financiën, Jeroen Dijsselbloem de oppositiepartijen uit voor een gesprek. Om te zien wat mogelijk is. Ik heb wat stemmen bij elkaar geteld. VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP hebben 38 zetels in de Eerste Kamer. Dat is een meerderheid.

Written by sjonkritmeester

September 26, 2013 at 11:18 pm

Posted in Column

D66 EN PVV: TWEE COMMUNICERENDE VATEN

leave a comment »

Zaterdag was hij nog in Den Haag, met duizend volgelingen. Gisteren was hij in de Tweede Kamer: De Leider van het Verzet oftewel Geert Wilders van de PVV.

Geen ordentelijk mens wil met De Leider van het Verzet te maken hebben. Dus eiste Alexander Pechtold van D66 een verklaring. “Waarom neemt De Leider van het Verzet geen afstand van antisemitische elementen”?

Hierbij verklaar ik uitdrukkelijk: Ik ben tegen De Leider van het Verzet. Ik zie Geert Wilders als een regelrechte bedreiging van de democratie. Óók ik vrees een ontwikkeling in radicale richting.

Maar vertrouwen doe ik Alexander Pechtold evenmin. Sterker nog, ik zie hèm en De Leider van het Verzet als twee communicerende vaten.

Mag ik Alexander Pechtold eraan herinneren dat hij leider is van een partij die haar bestaansrecht ontleent aan de democratisering van de samenleving. D66 weet dat het politieke systeem zichzelf heeft overleefd. Dat burgers zich niet vertegenwoordigd voelen.

Omwille van de macht kiezen Pechtold en zijn partijgenoten anno 2013 voor meer aardse zaken. Dat doen meer politici.

Maar de verantwoordelijkheid van D66 is een speciale. Immers, De Leider van het Verzet dankt zijn populariteit aan het feit dat zoveel kiezers zich niet meer in de politieke partijen herkennen. Een stem op de PVV is een stem van protest, met name tegen het systeem.

Written by sjonkritmeester

September 26, 2013 at 1:54 am

Posted in Column

HET ZIJN UITERST GENIEPIGE LUI

leave a comment »

De 60-plussers zijn in het defensief gedrukt, zoveel is wel duidelijk. Duizenden steunbetuigingen stromen op het email-adres van de 44-jarige Volkskrantredacteur Yvonne Hofs binnen, naar aanleiding van de brief, gericht aan boze, egoïstisch-schaamteloze, zeurende, klagende, onwetende 60-plussers. Collega Bert Wagendorp, altijd in voor een debat op het hoogste niveau, posteerde zich al aan het opgewekte jongerenfront.

“Stop. Tot hier. Er is niks mis met de kortingen. Jullie hebben genoeg geprofiteerd”. Of het de taak van een journalist is, is een tweede, maar wat Yvonne Hofs doet, is harde actie voeren tegen de boze 60-plussers. Tot haar verrassing geeft een verrassend groot aantal ouderen haar nog gelijk ook.

Toch waarschuw ik Yvonne niet te vroeg te juichen. De 60-plussers van nù zijn van de babyboomgeneratie, gepokt en gemazeld in het actie voeren, het opkomen voor de eigen rechten. Zij kennen de methoden van de vijand. Zijn oud en grijs, maar hebben hun streken nog niet verleerd. Yvonne, en jij ook Bert. Wees op je hoede. Het zijn uiterst geniepige lui. Vertrouw hen niet. Eerst laten ze jullie uitrazen. Daarna slaan zij toe. En hoe

Written by sjonkritmeester

September 24, 2013 at 11:36 pm

Posted in Column

ANGELA MERKEL HEEFT ÉÉN PROBLEEM

leave a comment »

Bij de Bondsdagverkiezingen vaagde de combinatie CDU/CSU alle concurrentie weg. De SPD, de Groenen en Die Linke bleven ver achter. De liberale FDP haalde net als de Eurosceptici de kiesdrempel niet.

Dus mag bondskanselier Angela Merkel blijven voor een derde termijn. In Duitsland waarop de crisis geen vat heeft, mede dankzij de ijzersterke maakindustrie, de tijdige (sociaal)economische hervormingen en de lage rente. In Duitsland, de economische reus wiens politieke kracht steeds duidelijker wordt.

Voorlopig heeft de bondskanselier maar één probleem. Haar partij heeft niet de meerderheid. Bondskanselier Angela Merkel, geliefd, onkreukbaar, rots in de branding. Maar ook zij weet hoe vluchtig dat allemaal is.

Written by sjonkritmeester

September 23, 2013 at 11:22 pm

Posted in Column

MACHTSDRIFT, EUFORIE EN WOUTER BOS

leave a comment »

Een uitweg is er niet. Vermoedelijk gaat het zo. Heel voorzichtig, haast sluipend probeert de VVD van Halbe Zijlstra al gemene zaken te maken met het CDA, of anders wel D66. Steentje voor steentje zullen de partijen het Sociaal Akkoord slopen. Steeds dieper raakt coalitiepartner PvdA in de verdrukking en de politicus van het jaar, fractieleider Diederik Samsom, zal de gifbeker tot de laatste druppel moeten leegdrinken.

Machtsdrift, de euforie van een onverwachte en onverdiende overwinning, politiek amateurisme, opportunisme en Wouter Bos hebben Samsom en de zijnen zover gebracht. Nooit hadden zij de SP mogen negeren.

Zelfs een kabinetscrisis biedt geen soelaas. De enige reden dat de PvdA nog leeft, zijn de persoon, premier Mark Rutte en de PVV. Immers, zover zal de VVD niet gaan dat zij de premier pootje probeert te lichten.

Hoewel? Ruttes gebrek aan gezag neemt zorgwekkende vormen aan. Op een dag zou hij zo maar weg kunnen zijn. De koele fractievoorzitter Halbe Zijlstra staat al in de startblokken.

Er is wel een geluk. Met name Van Haersma Buma en Pechtold dreigen verstrikt te raken in hun tactische meesterspellen. Zij stellen het kabinet ter wille te zijn, maar alleen als het aan hun eisen tegemoetkomt.

Helaas voor hen. De PvdA kan zich geen concessies meer veroorloven. De val in de opiniepeilingen is te dramatisch. Nog even, en de partij staat op nul. Twee Kamerleden zijn onlangs weggelopen. Naar verluidt, willen er meer breken.

De JSF zal er wel komen. Maar Samsom staat voor een uitdaging, zwaarder nog dan de verkiezingen van vorig jaar. Eigenlijk had het opstappen van het trouwe lid, Jan Pronk, hem al te denken moeten geven. Me dunkt, hij moet voorkomen dat de partij in brokken uiteenvalt.

De Algemene Beschouwingen beginnen. De kiezer dacht dat de oppositie het land wil redden? Het is niet anders, de PvdA heeft nu eenmaal weinig vrienden, ook door eigen schuld. Bovendien weten CDA en D66 uit ervaring hoe funest extreme dieptepunten uitwerken.

Maar het spel moet slim gespeeld worden. De kunst is een breuk in de coalitie te forceren zonder dat zij de schuld krijgen. Dus promoten de christendemocraten zichzelf als de kampioenen van de lastenverlichting, terwijl de Europeaan Pechtold opteert voor de titel, ‘Redder van Nederland’. Is overal waar camera’s zijn.

Het kabinet-Rutte II is gedoemd, wist de kiezer al. Het punt is, de gevestigde partijen hebben er een belang bij nieuwe verkiezingen te mijden. Immers, de PVV van Geert Wilders dreigt. Daarom trommelen zij een wijze man op zodra de kabinetscrisis een feit is. In vroegere jaren zou die een kans van slagen hebben gehad.

Written by sjonkritmeester

September 23, 2013 at 6:07 pm

Posted in Column

PARELTJES IN BOZE 60-PLUSWOESTENIJ

leave a comment »

‘Beste 60-plussers, ik schrik van jullie schaamteloze egoïsme en onwetendheid’, kopte de Volkskrant online. De papieren krant was iets milder: ‘Hoezo oud en zielig’?

Dat kwam hard aan, het weekendverhaal waarin economieredacteur Yvonne Hofs het grote ongelijk van de boze ouderen en 50Plus aantoont. Dat doet ze bovendien op zeer genuanceerde wijze. Richt zich uitdrukkelijk tot alléén, de boze ouderen die met hun gezeur en geklaag de redactie ernstig vermoeien, in weerwil van de naakte feiten.

De anderen zijn het dus met Yvonne eens. Zoals het lerarenechtpaar dat inclusief AOW, elke maand 4400 euro (netto?) toucheert en laat weten dat het zich grote zorgen maakt over de toekomst van de kinderen.

Ook haar ouders van wie de economieredacteur zielsveel houdt en die ze het beste gunt, zijn pareltjes in de boze 60-pluswoestenij. Want zij hebben geen moeite met de kortingen. Stelden hun bezorgde dochter gerust: “Iedereen moet toch inleveren. Wij hebben het goed hoor. Maak je geen zorgen”.

Zeker van haar gelijk, raadt Yvonne de lezers aan om brieven naar de Volkskrantredactie te sturen. Alsof ze beseft dat noch de bijgevoegde schaamteloze teksten van de onwetende 86-jarige lezer C.L. noch de onzinredeneringen en botte leugens van 50Plus-leider Henk Krol de boze 60-plussers zullen overtuigen. Laat staan de acht drogredenen die de ouderen voortdurend aanvoeren.

Yvonne is 44 jaar. Toch mooi, hoe zij voor de jongere generatie in de bres springt.

Written by sjonkritmeester

September 22, 2013 at 11:32 pm

Posted in Column