sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

TOEN BRAK MIJN KLOMP

leave a comment »

Oud- landbouwstaatssecretaris Henk Bleker geniet, naar ik aanneem, nu dik een jaar van een welverdiende rust. Geen idee of hij zijn wachtgeld int. Immers hij is ook een soort van herenboer, diep in Groningen.

Hoe het zij, ik heb Bleker leren kennen als de waarnemend voorzitter die het CDA in de zomer van 2010 het kabinet-Rutte I inleidde, gedoogd door de PVV. De CDA-politicus ontwikkelde zich daarop tot een fenomeen dat twee jaar lang niet van het televisiescherm was af te slaan.

Na de val van het gedoogkabinet, vorig jaar, werd het stil. Maar daar was ie plotseling weer. Henk Bleker heeft een boek geschreven. De titel luidt: ‘Het andere Italiё’. Dus nodigden Jeroen Pauw en Paul Witteman hem uit daarover te vertellen. Immers, “Henk Bleker: Altijd leuk”.

Het boek! Henk Bleker laat zich daarin kennen als een bewonderaar van Italiё. “Het land heeft ons veel te bieden”, hoorde ik hem bij Pauw en Witteman en op The Post online zeggen, “vooral wat betreft het familieleven. Laat nu net Berlusconi een politicus zijn die de Italiaanse familiegedachte zo goed vertolkt, en waarvan wij best het een en ander kunnen leren”.

Dat kàn. Waarom ook niet? Maar Bleker vindt méér. Zo verwijt hij ons Nederlanders te makkelijk te oordelen over diezelfde Berlusconi. “Want”, zei hij, “met name in zijn tweede periode als regeringsleider heeft de oud-premier goed werk geleverd. Bovendien is nooit bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Wel is hij veroordeeld voor fraude”.

Toegegeven, de oud-staatssecretaris zei nog veel meer. Gaf een vracht aan argumenten. Ongetwijfeld ben ik enigszins bevooroordeeld. Immers, als politicus kon hij me niet overtuigen. Maar toen ik hem dat hoorde zeggen….., toen brak mijn klomp.

Written by sjonkritmeester

October 27, 2013 at 9:59 pm

Posted in Column

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: