sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

NEGEER DAT BOEK! VERGEET HET!

leave a comment »

Als je iets maar lang genoeg bewaart. Dus stommelen de (klein)kinderen, erfgenamen al dan niet met stramme benen dezer dagen massaal de trap op om op zolder eens goed om zich heen te kijken. Had pa hier niet een exemplaar opgeborgen van Mein Kampf, getekend Adolf Hitler? Je kunt er 150 euro voor vangen.

“Groot is de vraag naar Hitlers meest intellectuele nalatenschap”, meldt Michiel van Eyck, eigenaar van de Totalarian Art Gallery in Amsterdam die het verboden boek te koop aanbiedt.

NRC Handelsblad berichtte er als eerste over. Waarop belangstellenden met tientallen tegelijk naar de galerie op het Singel snelden. “Een typisch geval van smakeloze reclame”, becommentarieert het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israёl, het nieuws waarvoor NRC-concurrent, de Volkskrant een pagina over had.

“Absurd”, vindt Van Eyck het verbod van Mein Kampf, “alleen al als je ziet wat verder mag op dit gebied. Bovendien bied ik het aan vanwege de historische betekenis”.

Niettemin zijn er bij justitie aanklachten tegen de verkoop ingediend. Onder andere Federatief Joods Nederland is naar de politie gestapt. De kans dat de galeriehouder zich voor de rechter moet verantwoorden, lijkt zodoende reëel.

Het land kon erop wachten. Verdedigers van het vrije woord proberen Mein Kampf allang van de verbodslijst af te halen. Maar nog altijd geldt het oordeel van de Hoge Raad die in 1987 de strafbaarstelling bevestigde vanwege de kwaadaardige strekking.

Toch is het de vraag of de voorstanders van het verbod er verstandig aan doen de rechter in te schakelen. Om een paar redenen: In de eerste plaats is het boek onleesbaar. Dat was het bij de uitgave in 1925, dat is het in 2013 in het kwadraat of het nu in het Duits of het Nederlands wordt gelezen.

Bovendien drijft een geruchtmakende procedure de belangstelling en de prijs alleen maar op. Genoeg, en lang niet altijd de beste handelaren zullen hun nek uit willen steken. Vanwege de historische betekenis, nietwaar?

‘Een verbod voor het aanzetten van haat’. Die tekst mag de wetgever niet schrappen. Maar wat is het nut van een aanklacht tegen een handelaar in Amsterdam? Misschien krijgt hij een boete. Misschien komt er een serieus debat. Het wordt het verkeerde debat.

Want het Federatief Joods Verband heeft gelijk dat het antisemitisme in de zin van jodenhaat om zich heen grijpt. Je voelt het. Je proeft het. Lees het internet, de ingezonden brieven, de reacties. Luister naar de radio, laat de losse opmerkingen op je inwerken.

Veel heeft te maken met Israёl. De vergelijking met de Apartheidsstaat is een heel vriendelijke. Vorige week bracht Nieuwsuur een reportage over immigratie. De haattwitters grepen een willekeurige internetgebruiker naar de keel.

De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Of de mens kan leren, blijft een interessante vraag. Feit is, dat Hitler in Mein Kampf zijn kaarten op tafel legde, zich bloot gaf. Het probleem is dat het boek zijn werk heeft gedaan. Kwaadwillenden hebben het niet nodig om toe te slaan. Vraag de bezitter waarom hij 150 euro overhad voor een origineel exemplaar.

Maar laat het boek de vergetelheid sterven Verschimmelen op zolders, verrotten in kelders. Negeer het! Vergeet het!

Advertisements

Written by sjonkritmeester

October 28, 2013 at 4:45 pm

Posted in Column

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: