sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

De JSF zal een peulenschilletje zijn

leave a comment »

Het was zo’n mooi land. Toen de staatsrechtgeleerden ervan uitgingen dat de overheid haar grenzen moet kennen. Banken er waren voor hun cliёnten. Politieke partijen ergens voor stonden. De politie de beste vriend van de burger wilde zijn. De Hollandse voetbalschool triomfen vierde. Een zwerver in geen velden of wegen te bekennen was. Rijk en arm door elkaar heen liep. Europa geld opbracht. Wij Nederlanders, ons veilig voelden onder de Amerikaanse paraplu.

Ach, nostalgie. Ook toen was er een gevestigde elite die meende dat de macht haar toebehoort. Regeerde het old boys network, misschien wel meer dan nu. Waren hypocrisie, opportunisme en eigenbelang menselijke trekken. Was er na een periode van ongekende welvaart een serieuze economische crisis . Daalden de huizenprijzen. Blokkeerde de ontwikkeling van Europa in democratische zin. Verloor de Hollandse school van Duitsland. Wat waren we bang voor kruisraketten.

Vorige week schreef De Krant met een Mening over het spook dat de democratie de verkeerde kant opduwt.  Feit is dat het pact Wilders/Le Pen nauwelijks PVV-stemmers (www.peil.nl) afschrikt. Blijkbaar hebben die geen moeite met de paradox. Waarbij Wilders naar buiten toe opteert  voor het vertrouwde, democratische Nederland, maar tegelijk samenwerking zoekt met extreemrechtse partijen die net als hij zweren bij éénhoofdig leiderschap.

Het land blijft vreemd bezig.  De VVD-fractieleider in het Europese Parlement, Hans van Baalen,  gaf bij WNL  op Zondag een treffend voorbeeld. Geconfronteerd met de vraag waarvoor zijn partij kiezen moet als het om Europa gaat: federalisme of nationalisme? is het antwoord: “De vrije markt. De handel”.

Alsof juist die beperkte opvatting geen relatie heeft met de Europese crisis. Immers,  de politieke verlamming is het meest in het ooglopende kenmerk. De euro is vooral een probleem omdat hij niet is ingebed in een politieke structuur, met als resultaat de afkalving van het draagvlak onder de bevolking. Blijkbaar wil Van Baalen de burgers wijsmaken dat de vrije markt op Europese schaal geen gevolgen heeft voor de soevereiniteit van de lidstaten. Wil hij Europa overlaten aan de technocraten en ministerraden.

“Nederland komt weer op stoom. Ik voel het. Vreselijk goed nieuws”, refereerde premier Rutte op het VVD-congres aan de groei van economie met 0,1 procent in het laatste kwartaal van 2013. Waarmee zoveel duidelijk wordt: De VVD heeft zich de woorden van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton eigengemaakt: “It’s the economy, stupid”.

De VVD is wel de grootste partij van het land. Is niet blind voor de internationale ontwikkelingen bij. Ook Van Baalen vraagt zich af wat de precieze betekenis is van de toenadering tussen de Verenigde Staten en Iran. Van het feit dat het Rusland van Poetin opnieuw een partner is voor president Obama, waar Frankrijk in eerste instantie had afgehaakt.

Rusland. Nederland heeft onlangs ervaren waartoe Poetin in staat is om zijn wil door te drukken. Het is geen toeval dat de onderhandelingen tussen de Europese Unie en Oekraïne zijn vastgelopen.  Er lopen gasleidingen. Zoveel is zeker, met Rusland krijgt Europa nog genoeg te stellen.  Even duidelijk ia dat de lasten van een wereldmacht de Verenigde Staten steeds zwaarder vallen.

De VVD kan bezweren wat zij wil. De kosten van de JSF zullen een peulenschilletje blijken voor wat Nederland nog wacht. De vorming van een Europese defensiemacht lijkt onafwendbaar. Een krachtig Europees buitenlands beleid hoort erbij. De vraag is dan ook niet of Europa de soevereiniteit van de lidstaat aantast. De vraag, voor de toekomst van ons land van levensbelang,  is, of Europa democratisch wordt. Of niet.

Written by sjonkritmeester

November 25, 2013 at 3:23 pm

Posted in Column

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: