sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Archive for November 2013

STUUR MAXIMA NAAR ANGOLA

leave a comment »

Vandaag komt koningin Maxima aan voor een kort bezoek in Venezuela. Daar wacht haar een onrustige dag van protesten tegen de machtsgreep van de Venezolaanse president Maduro.

Geen nood. Het bezoek van de koningin en haar echtgenoot kan niet op een beter moment komen. Nadat ze in Rusland haar nieuwe vriend Vladimir met het grootste gemak om de Koninklijke vingers gewonden heeft, moet  een Latijns Amerikaanse  macho een peulenschilletje zijn. Afgezien daarvan heeft Maxima een extra wapen bij de hand. Immers, een Argentijnse nietwaar? Haar stralende, ravissante verschijning doen zo zeker als wat elk protest in Caracas smoren.

Maar laten we het bezoek van koningin Maxima en Willem-Alexander aan Venezuela als een generale repetitie beschouwen. Angola is de te kraken noot nadat onze dappere zelfbenoemde openbare aanklager Danny Ghosen van PowNed  op zijn eigen wijze een verklaring had geёist voor de ambassade in Den Haag vanwege fout parkeergedrag. Waarop boze Angolese mannen hem met harde hand tegen de vlakte werkten.

Inmiddels heeft Danny’s werkgever een aanklacht ingediend tegen de vechtersbazen. Op zijn beurt beraadt Angola zich over vervolgstappen. Immers, Danny drong onverhoeds Angolees grondgebied binnen.

Ik stel vóór: Stuur Maxima naar Afrika. En klaar is Kees! Daarna kan ze in één ruk door naar Ierland om een dreigend visserijconflict rond de Katwijkse trawler KW-174 te beslechten.

Written by sjonkritmeester

November 23, 2013 at 12:52 am

Posted in Column

EEN FENOMENAAL EXPORTPRODUCT

leave a comment »

Ruslandkenner en zakenman Derk Sauer is ervan overtuigd: “Dankzij Maxima  zijn de 30 Greenpeace-activisten van de Arctic Rose op borgtocht vrijgelaten.  Ik hoorde dat de Russische president tijdens het koninklijk bezoek aan Moskou danig onder de indruk was”,  vertelde hij Pauw en Witteman.  Om er haastig aan toe te voegen dat ook Willem-Alexander zich kranig geweerd heeft.

Ach, misschien was de Russische president niet het moeilijkste doelwit. Een echte man, niet waar? De laatste twijfelaar zal overtuigd zijn. In koningin Maxima heeft Nederland een machtig wapen. Een sensationeel superwapen. Geen man is tegen haar bestand. Geen vrouw die zoveel harten breken kan.

De conclusie is dan ook helder. Ongedachte mogelijkheden doemen op. De missie naar Mali is overbodig. De aankoop van de JSF kunnen we alsnog ongedaan maken. Een bezoekje aan Beijing zal wonderen doen. Johan Cruyff blijft natuurlijk de grootste. Maar mèt Maxima heeft dit land opnieuw een fenomenaal exportproduct in handen.

Eindelijk betaalt  het Koninklijk Huis zich terug. Let op m’n woorden: Binnen een jaar is het kwakkelen voorbij. Mogen de Duitsers onze economische hielen bekijken. Stijgen de huizenprijzen. Wappert de driekleur fier. Stralen we van herwonnen zelfvertrouwen.  Zijn we trots om Nederlander te zijn.  Reikt het consumentenvertrouwen naar recordhoogte.

 

Written by sjonkritmeester

November 21, 2013 at 12:23 am

Posted in Column

AAN DE VOORZITTER RVC RABO

leave a comment »

Beste Wout, amice,
Ik wil je hierbij complimenteren. Goed besluit. Getuigt van heldenmoed. Prima leiderschap. Dat je Sipko zijn congé hebt gegeven. De man was echt niet te handhaven. Prima vent hoor, maar te eigenwijs. Had eigenlijk eerder moeten opstappen.

Hopelijk komt er nu rust in de tent. Want houd me ten goede, voor mij was de situatie hier in Roozendaal onhoudbaar. De vrouw pikte het niet meer. “Zit ie er nog steeds”, vroeg ze elke avond weer. Nou je weet hoe Annie is. Een schat hoor, maar geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. De borden vlogen me om de oren als je begrijpt wat ik bedoel.

Maar nu we het er toch over hebben. Er is wel een plaatsje vrij. Annie herinnerde me eraan. Op de golf hebben we het er nog over gehad. “Pieter, heb geduld. De volgende vacature is voor jou. Je hebt hem verdiend”, waren je woorden.

Afin, een groet , ook voor Nicolette,
Pieter

Drs. P.M. Cornelissen
Directeur financiёn
Rabobank

P.S. Over twee weken in Noordwijk? Revanche!

Written by sjonkritmeester

November 20, 2013 at 2:11 am

Posted in Column

GURLITT JR. ZET HAKKEN IN HET ZAND

leave a comment »

19 november 2013
De 80-jarige Cornelius Gurlitt beschouwt zich als de eigenaar van alle 1400 kunstwerken die bij hem in de woning zijn gevonden, zo laat hij in het weekblad Der Spiegel weten. Nu was al duidelijk dat de zoon van de kunsthandelaar Hildebrand Gurliit niet de enige is die er zo over denkt.

In elk geval zal hij zich gesterkt voelen door het optreden van de Duitse overheid. De fiscus wil alleen te weinig betaalde belasting van hem vorderen. Pas na een publicatie in het blad Focus erkende justitie de vondst.

Wellicht hadden zijn ouders meer twijfels. Immers, toen nabestaanden van de oorspronkelijke bezitters navraag deden naar de vermiste werken, wimpelden de Gurlitts hen af met een verwijzing naar het bombardement in Dresden. “Alles is vernietigd”. Nou ja, ook Cornelius zal er niet helemaal op de rechtmatigheid van zijn kunstbezit zijn geweest. Anders had hij zich niet zo verborgen. Waren er meer doeken op veilingen terechtgekomen.

Intussen zijn al flink wat juridische messen geslepen. Voor advocaten is de komende jaren een dikke boterham te verdienen. Cornelius Gurlitt zet zijn hakken in het zand. Toont zich niet bereid ook maar één werk terug te geven. Toch benieuwd hoe lang een 80-jarige hartpatiënt zijn onschuld volhoudt. Tot zijn dood, moet worden gevreesd. Maar is de vervolgvraag: Wat dan?

Written by sjonkritmeester

November 19, 2013 at 12:53 am

Posted in Column

ER WAART EEN SPOOK DOOR HET LAND

leave a comment »

Hoe lang hebben we nog? Hoe kunnen we ons verdedigen tegen het witte gevaar dat zich in ons nestelt. Want er waart een spook door Nederland. Het komt van alle kanten op ons af, kruipt in de nachtelijke uren door de sleutelgaten, door de muren en het plafond, de hoofden in, op zoek naar het democratische gedachtegoed.

In het journalistieke platform, De Correspondent, schrijft hoofdredacteur Rob Wijnberg al een In Memoriam voor de democratie die leefde van 300 voor Christus tot 2013 na Christus.

Het zàl, al is het maar omdat je de democratie zo verschillend kunt invullen. Intussen is het crisis. Misschien is het begrijpelijk dat daarmee de kritiek toeneemt op het instituut, verantwoordelijk voor de bestrijding van die crisis, te weten, het politieke model, de parlementaire democratie.

Nu richt De Correspondent zich op de hoger opgeleide Nederlander. Wijnbergs In Memoriam is vanzelfsprekend een uitvergroting. Hij geeft wel een aantal serieuze argumenten.

In hoeverre het stuk de opvatting vertegenwoordigt van het hoger opgeleide segment zou Maurice de Hond kunnen uitzoeken. Feit is dat anno 2013, niet iedereen doordrongen is van de houdbaarheid van de parlementaire democratie. Sommigen vinden dat de politici hun oren te veel laten hangen naar de vox populi. Verkiezingen een te zware stempel drukken op de besluitvaardigheid.

Anderen willen het bestuur toevertrouwen aan technocraten en experts. Al met al beklijft een gevoel dat kritiek niet ophoudt bij het bestuursmodel.

Kritiek op de parlementaire democratie komt niet uit nationaal-populistische kring, zoals emeritus hoogleraar, dr. Meindert Fennema extreemrechts zo mooi aanduidt. Geert Wilders’ PVV sloot vorige week een anti-Europees bondgenootschap met Marine Le Pen, de leider van het Franse Front National. Beiden zweren juist bij de democratie als principe.

Cynici vatten de logica van die houding, al is het maar omdat in tijden van crisis het aantal ontevreden kiezers toeneemt. Een groep die met name naar de partijen van Wilders en Marine Le Pen trekt. De vraag is dan wel in hoeverre Wilders en Le Pen oprecht zijn.

Wilders, bijvoorbeeld, leidt een éénmanspartij. Durft het niet aan de PVV open te stellen, laat staan te democratiseren. Hij heeft de macht. In de peilingen leidt de PVV momenteel de partijendans.

Volgend jaar mei moet Wilders zijn grote slag slaan bij de Europese verkiezingen. Ongetwijfeld heeft een beetje overwinning grote gevolgen voor de opstelling van Nederland in het Europa-debat. Met name de VVD is gevoelig voor meer nationalistische roerselen.

Oud-partijleider Frits Bolkestein is een voorbeeld. Premier Rutte zette Brussel al eens kanttekeningen bij de macht van Brussel. Onlangs baarde partijgenoot Mark Verheijen opzien met zware kritiek op politici die ijveren voor sociaaleconomische en politieke hervormingen.

Maar de invloed van een verkiezingsoverwinning reikt verder. Als de PVV in mei 2014 wint, niet alle Kamerleden weglopen en de crisis aanhoudt, betekent dat een enorme duw in de rug van Wilders. Dan zal de PVV-leider nog verder radicaliseren, en niet in democratische zin.

Natuurlijk zitten tegengeluiden in de politiek ingebakken. In de democratie zijn ze zelfs geformaliseerd. Het mag!

En nee, de democratie is niet dood. Punt is, dat een derde van de Nederlandse kiezers aangeeft op een partij als de PVV te willen stemmen. Dat in weer andere kringen het bon ton is op de parlementaire democratie af te dingen, terwijl de gevestigde elite op cruciale terreinen eerder geneigd is mee te buigen dan de hakken in de grond te zetten.

Written by sjonkritmeester

November 18, 2013 at 1:32 pm

Posted in Column

NEELIE KROES STELT LAND GERUST

leave a comment »

Europees commissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes loopt al zo’n 40 jaar mee in de vaderlandse politiek. Als weinig anderen weet het prominente VVD-lid waar de politieke hazen lopen. En, verstandiger nog, de benen te nemen als de grond onder haar voeten te heet wordt.

Ze was er al bij in het eerste kabinet-Van Agt in 1977. Gaf haar steun aan de Betuwelijn. Ayaan Hirsi Ali werd een vriendin. Gisteren was de 72-jarige politica te gast in Buitenhof. Desgevraagd reageerde ze op de opmerkingen van partijgenoten Mark Verheijen en Frits Bolkestein. Beiden blijken het fundamenteel oneens met de liberale leider in het Europese Parlement, de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt, fervent voorvechter van een verdergaande integratie, ja van een Europese Federatie. Een standpunt waarvoor in Nederland ook D66 pleit.

Tweede Kamerlid Mark Verheijen vindt Verhofstadt en D66 verantwoordelijk voor het afnemen van het draagvlak voor de Europese Unie. Partijgenoot Frits Bolkestein viel hem bij als vurig voorstander van het behoud van de nationale eigenaardigheden.

Inmiddels heeft Verheijen zijn excuses aangeboden. Gisteren suste Europees commissaris Neelie Kroes het liberalen-conflict. Eerst zette ze haar partijgenoten op hun plaats. Vindt dat ze zich schuldig maken aan populisme. De heren waren even vergeten dat Guy Verhofstadt een Belg is. En Belgen, is algemeen bekend, verstaan onder een federatie nu eenmaal iets anders dan Nederlanders. “Wij hoeven dan ook”, stelde Neelie Kroes het land gerust, “niet bang te zijn voor de teloorgang van de Nederlandse identiteit”.

Kijk, dat is politiek van een hogere orde. Het gaat slechts om een verschil van definiëring, een taalkwestie. De bevestiging dat Nederland en Belgiё twee verschillende staten zijn en blijven.

Written by sjonkritmeester

November 17, 2013 at 10:41 pm

Posted in Column

EEN MOOI GEBAAR VAN DE POLITIE

leave a comment »

De politie Haaglanden heeft de uitvaartkosten vergoed voor de 17-jarige Rishi Chandrikasing. “Nee”, aldus de politie, “de vergoeding is geen schuldbekentenis. Wel een gebaar van goede wil, uit piёteit met de familie”.

Ter herinnering. Een agent schoot de jongen in de vroege ochtend van 24 november vorig jaar dood op het station Hollands Spoor, en moet daarvoor volgende maand terechtstaan. Hij zou op onverantwoordelijke wijze te hebben gehandeld. Van noodweer was geen sprake.

Oké, het heeft even geduurd. Maar met de vergoeding legt de politie toch een ongedacht stukje menselijkheid aan de dag. In het Algemeen Dagblad liet een zegsman namens Rishi’s moeder weten het gebaar van de politie dan ook zeer op prijs te stellen. “Hoewel”, voegde hij eraan toe, “het bedrag onvoldoende is om de kosten te dekken”.

De dood van Rishi Chadrikasing is onomkeerbaar. Het is mooi dat de politie een gebaar heeft gemakt. Een gebaar dat Rishi’s nabestaanden op prijsstellen. Waarmee de schietpartij op Hollands Spoor voor de buitenwereld in elk geval een stuk overzichtelijker lijkt. Namelijk teruggebracht tot een centenkwestie.

Written by sjonkritmeester

November 16, 2013 at 9:52 am

Posted in Column