sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

2013 KOMT IN GESCHIEDENISBOEK

leave a comment »

Wat was het nou voor jaar, 2013? Revolutionair, zoveel is duidelijk.

Revolutionair was het voorbije jaar, al helemaal op het terrein van de internationale politiek. Als onze kleinkinderen de geschiedenis bestuderen, zullen zij leren over het jaar 2013 dat het einde inluidde van de Amerikaanse alleenheerschappij.

Cruciaal is daarvoor het besluit van president Barack Obama het Rusland van president Poetin een prominente plaats op het wereldtoneel te gunnen, voor het eerst in 68 jaar. Om zo enige orde te scheppen in het Midden-Oosten.

Tot een nieuwe periode van Amerikaans isolationisme leent de wereld van 2014 zich niet. Wel is de VS vast van plan paal en perk te stellen aan de rol van wereldpolitieman en grotere inspanningen te eisen van de bondgenoten. Van Europa met name. Die grotere inspanningen hebben dan weer hun uitwerking op de Europese Unie. De aanzet is allang gegeven. Posities worden ingenomen. Een frontale botsing tussen nationalistische en federale krachten is onafwendbaar.

Ook wat betreft de economie zijn revolutionaire ontwikkelingen ingezet. De Amerikaanse econoom en Keynesiaan, Paul Krugman is enthousiast over het debat, met als inzet de werkloosheid en de ongelijke verdeling van de welvaart. Formeel zweren Europese autoriteiten nog altijd bij bezuinigingen en sluitende begrotingen. Vorig jaar liet Brussel de drie procentnorm los. Ook hier krijgt Keynes nieuwe kansen.

Dat was 2013. Zoals hoort bij een revolutie, zijn de gevolgen van de in gang gezette ontwikkelingen in nevelen gehuld. In het verkiezingsjaar 2014 lossen die nevelen een flink stuk op.

Written by sjonkritmeester

December 30, 2013 at 10:23 pm

Posted in Column

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: