sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Archive for January 2014

PUSSY RIOT: ‘GA NIET NAAR SOTSJI, MARK’

leave a comment »

“Ga niet naar Sotsji”. Nadjezjda Tolokonnikova en Marija Aljochina keken recht de camera in. De vastberaden blikken van twee jonge, mooie, stoere vrouwen, leden van de Russische punkgroep Pussy Riot, priemden de huiskamers in.

Gisteren waren Nadjezjda en Marija te gast bij Nieuwsuur. President Poetin had hen net als de zakenman Chodorkovski vervroegd vrijgelaten, met het oog op de Olympische Winterspelen in Sotsji die over een week beginnen. Vermoedelijk hoopte de Russische president daarmee het oproer over de schending van mensenrechten en de anti-homowetgeving te smoren. Zoveel is zeker, dàt heeft hij er niet mee bereikt. En na twee jaar ijskoud gevangenisleven bleken de twee Pussy Riotleden ook nog eens ongebroken. Vastbesloten om de strijd voort te zetten tegen dictatuur en onderdrukking.

“Ga niet naar Sotsji”. Ieder ander dan premier Rutte zou zijn politieke adviseur bij zich hebben geroepen, en hem gelast: “Hoe je het uitlegt, maak mij niet uit. Maar ik ga niet naar Sotsji. Ook de koning en de koningin blijven thuis. Jammer voor de sporters”.

Nee dus. Te mooi zijn de herinneringen aan Vancouver 2010. Aan Willem-Alexander en Maxima en hun bloedjes van kinderen die zo spontaan juichten, lachten en uit volle borst het volkslied meezongen bij weer een gouden medaille. Aan de traantjes die over de wangen van de prinsesjes vloeiden toen Sven zijn verkeerde wissel reed. Te groot zijn de belangen van de sponsoren en het bedrijfsleven. Te groot is de angst voor de kiezer die vindt dat sport en politiek niets met elkaar te maken hebben. Voor de sporter die maar aan één ding denken kan: winnen. Vier jaar heeft hij zich afgebeuld, is over pieken en door dalen gedaan. Heeft er alles voor over gehad om in het verre Sotsji te schitteren.

Nee dus. Mark twijfelt geen moment. Is zeker van zijn zaak. Piekert er niet over. Hij gaat!

Written by sjonkritmeester

January 31, 2014 at 12:35 am

Posted in Column

HOORT FEMKE NOG BIJ GROENLINKS?

leave a comment »

Vaste columnist van het digitale platform, De Correspondent, is Femke Halsema, voormalig leider van GroenLinks. Femke Halsema verbaasde de politiek ruim twee jaar geleden door haar Tweede Kamerzetel en het politiek leiderschap onverhoeds op te geven.

Sommigen noemen het onverwachte aftreden nog geen half jaar na de verkiezingen, kiezersbedrog. Hoe het zij, voor GroenLinks pakte het niet goed uit. Opvolger Jolande Sap bakte er niks van en de partij verloor bij de verkiezingen van 2012 liefst zes zetels. Langzamerhand richt zij zich onder leiding van Bram Ojik weer wat op. Maar zoveel is zeker, een ruzie, een richtingenstrijd is wel het minste dat GroenLinks kan gebruiken.

Sinds haar terugtreden doet Femke Halsema de nodige klusjes. Is ondermeer voorzitter van de Stichting Vluchteling. In haar columns valt op dat Femke zich voortdurend richt tot de mensen. Hen toespreekt als ware het kinderen die niet luisteren kunnen. Ze waarschuwt. Ze maant, en doet dat in de wij-vorm. De mensen moeten niet zo mopperen. Zich niet zo snel slachtoffer voelen.

Intussen schrijft ze zichzelf steeds meer in de problemen. Haar filosofietjes snijden geen hout. Zijn louter open deuren. De mensen moeten eerst maar eens in de spiegel kijken, en niet zo gauw anderen beschuldigen. Het wemelt van de clichés. Natuurlijk veroordeelt ze het doorgeslagen neoliberalisme van rechts, maar evenzo verafschuwt ze het slachtofferschap van links. Het zo zorgvuldig opgebouwde gezag in de Tweede Kamer en aan tafel bij Pauw en Witteman kalft gestadig af.

Daarom adviseer ik Femke Halsema: Houd op met schrijven, want het is niet je sterkste punt. Of kom uit de kast. Lees GroenLinks een laatste les. Sluit je aan bij D66. Richt desnoods een nieuwe partij op.

Written by sjonkritmeester

January 29, 2014 at 10:54 pm

Posted in Column

VVD BLIJ MET ONDERZOEK VAN DER G.

leave a comment »

De VVD van premier Mark Rutte staat op groot verlies. De druk van de PVV wordt almaar groter. Twee verkiezingen naderen. Als de partij van Wilders de opiniepeilingen waarmaakt of, erger nog, overtreft, zal het oproer in liberale kringen klinken: “Naar rechts. Naar rechts, met volle kracht naar rechts”.

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart zijn een voorbode. Naar het schijnt, kan de PVV de zege in Den Haag niet ontgaan. De Europese verkiezingen van mei zullen beslissender zijn. Immers, die hebben de kracht van een referendum. Vóór of tegen Europa. Vóór of tegen verdergaande integratie.

Nou ja, Europa gaat door. Maar een klaterende overwinning van de anti-Europese, nationaal populistische partijen zal zijn weerslag hebben in de verhoudingen in het Nederlandse parlement. Te veel VVD’ers maken maar wat graag de PVV-standpunten tot de hunne.

Dus wordt er actie ondernomen. Valt het VVD-oog begrijpelijkerwijs op Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn. Immers, voor de PVV is het makkelijk scoren. Regeringspartij VVD moet laveren, rekening houden met haar partner, de PvdA. De kiezers en de VVD zijn Ruttes belofte niet vergeten. “Geen proefverlof voor Van der G.” Inmiddels is Fortuyns moordenaar met proefverlof geweest. In mei zou hij vrij moeten komen.

Wat te doen, zonder de rechtstaat te tarten? Toevallig heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om een psychologisch onderzoek van Van der G. Centraal staat hierbij de vraag of er gevaar voor recidive bestaat.

Keer op keer beklemtoonde staatssecretaris gisteren in het Tweede Kamerdebat dat hij geen bemoeienis heeft met het onderzoek. Maar lichaamstaal, een oogopslag, een grijns op het gezicht, spreken vaak meer dan boekdelen. En Teeven is er goed in.

De komende maanden zal de staatssecretaris van veiligheid en justitie de kiezers ervan overtuigen dat het recht bij hem in goede handen is. Dat hij de gevoelens van het volk deelt.

Written by sjonkritmeester

January 28, 2014 at 10:00 pm

Posted in Column

‘BOEK DAT WERELD OP KOP ZET’

leave a comment »

Soms schrik je als lezer. De hoogleraar sociaal geografie, Ewald Engelen, is niet de eerste de beste. Hij weet veel van de economie. Is initiatiefnemer van het Burgerforum Europese Unie. Publiceert ook in de digitale krant De Correspondent.

Honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog leest Engelen het boek Sleepwalkers van de Australische historicus Christopher Clark. “Een boek”, aldus de hoogleraar, “dat het perspectief op de rol van Duitsland in de eerste helft van de vorige eeuw onherroepelijk kantelt”. In de aanhef schrijft hij zelfs: “Een boek dat de wereld op zijn kop zet”.

Wat blijkt. Christopher zou Frankrijk en Rusland hoofdverantwoordelijk houden voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en wijzen op de Duitse terughoudendheid. Na de oorlog zou de Franse wraak tot uiting komen in het Verdrag van Versailles. En na 1945 zou Frankrijk er nog altijd op uit zijn Duitsland klein te houden. De normalisering van het huidige Duitsland markeert het einde van de Franse overheersing. “President Hollande is gewaarschuwd”, voegt Engelen er zelf aan toe.

Waarom schrik ik? Welnu, ik heb het boek nog niet gelezen. Niettemin schrik ik vanwege de nieuwe visie waarvan Engelen zo onder de indruk is. Immers, die lijkt wel erg op een verklaring die zoveel historici geven voor de opkomst en triomf van Hitler en de nationaalsocialisten in de jaren 1920 en 1930. Niets nieuws onder de horizon dus. Maar om die visie door te trekken tot 2014?

Hoe het zij, ik mag hopen dat Christopher en Engelen onzin beweren. Zo niet, betekent dat vooral één ding, namelijk dat Duitsland en Frankrijk niets geleerd hebben van de rampzalige gebeurtenissen van de vorige eeuw.

Written by sjonkritmeester

January 27, 2014 at 11:44 pm

Posted in Column

ISRAЁLDEBAT IS UITZICHTLOOS

leave a comment »

In Zwitserland praat de wereld met Syriё over de beëindiging van de burgeroorlog. In Zwitserland bereikte de wereld een akkoord over het Iraanse atoomprogramma. In Zwitserland bespraken staatslieden, huis-, tuin- en keukenpolitici de wereldeconomie. Kortom, Zwitserland is een cruciaal land . Daarom is het wellicht een idee als Nederlandse opinieleiders eens een weekje vakantie opnemen. Een berg optrekken, een hut uitzoeken, het houtvuur opstoken, het zich makkelijk maken. Om vervolgens het onderwerp op tafel te leggen. Heel misschien dat zij dan een stap verder komen in de zoektocht naar een oplossing van het Israёlisch/Palestijnse conflict. Want dàt is toch de bedoeling van hun bemoeienis. Niet?

Tot nu toe is het debat echter om tureluurs van te worden. Doven en blinden vermenigvuldigen zich in een angstaanjagend tempo. Je zou verwachten dat verder nogal verstandige mensen zo langzamerhand proberen enige afstand te bewaren in een conflict waaraan zo vele haken en ogen zitten, ook als zij met Nederlandse ondernemers menen dat Israёl een harde waarschuwing verdient vanwege de politiek op de bezette westelijke Jordaanoever. Of dat kritiek op de joodse staat gelijk staat aan antisemitisme.

In het NRC Handelsblad van 15 januari attaqueerde VVD-prominent Frits Bolkestein de voorstanders van sancties. En wees er maar weer eens op dat Israёl een serieuze democratie is, een rechtstaat waar vrijheid van meningsuiting een hoog goed is. Rechten die ook opgaan voor Arabische Israёliers. Bolkestein ziet een Israёl dat zich omringd weet door een vijandige Arabische omgeving. Vindt dan ook dat het land er verstandig aan doet zich niet te afhankelijk te maken van de wereldgemeenschap. Een gemeenschap die voor het overgrote deel bestaat uit staten waarop in democratisch en mensenrechtelijk opzicht het nodige valt aan te merken. Wat Bolkestein de critici ven de joodse staat vooral verwijt, is dat zij alleen de fouten van Israёl zien, en blind lijken voor de tekortkomingen aan de Palestijns/Arabische kant.

Waarop dr. N. (Koos) van Dam de pen pakte. Niets klopte van Bolkesteins verhaal, reageerde hij op 24 januari. De VVD’er zou zich baseren op verouderde kennis. Koren op de molen van Van Dams betoog is de verwijzing naar de Jordaanse koning Hoessein hoewel die alweer 15 jaar geleden is overleden en opgevolgd door diens oudste zoon, Abdoellah II. Trouwens, hebben Egypte en Jordaniё al niet Israёl erkend? En is er geen aanbod van de Arabische Liga voor een normalisering van de betrekkingen?

Van Dam is glashelder. “Alleen voor joden is Israёl een democratie. Voor de bewoners van de Palestijnse gebieden is het een dictatuur”. Ook op het ontstaan van Israёl valt volgens de oud-ambassadeur het nodige af te dingen. “Met het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnse bevolking is nooit rekening gehouden. In 1948 zijn honderdduizenden op de vlucht geslagen na een gerichte terreurcampagne. Deze vluchtelingen hebben het recht terug te keren”. Israёl heeft militair weinig te vrezen, vormt integendeel een bedreiging voor de omgeving”. Dus juicht hij de kanteling van de wereldopinie toe, met name omdat Israёl die aan zichzelf te danken heeft als een continue schenner van het internationale recht.

Wat verder opvalt, is de standvastige betoogtrant die Bolkestein eigen is. Bij Van Dam bleek al eerder het emotievirus te hebben toegeslagen zoals bij velen in het pro-Palestijnse kamp. Gretta Duisenberg nam het voortouw. Maar oud-premier Van Agt, oud-minister van buitenlandse zaken en voormalig Eurocommissaris Van den Broek zijn opvallende voorbeelden. Alsof zij in hun actieve periode aan handen en voeten geboeid en de monden met dikke pleisters beplakt waren.

Hoe het zij, na 65 jaar oorlog lijken de standpunten in het Nederlandse kamp verstard. Het Centraal Instituut voor Documentatie Israёl (CIDI) probeert redelijk te zijn, maar kiest voor de joodse staat. Het fanatisme van Een Ander Joods Geluid is een opmerkelijk fenomeen in zijn veroordeling van de Israёlische politiek. Van Agt noemt zich een vrind van Hamas. Bolkestein en Van Dam nemen tegengestelde standpunten in. Helaas, eyeopeners ontbreken.

Zoveel staat vast, vrede in het Midden-Oosten, beslechting van het Israёlisch-Palestijnse conflict kan alleen van binnenuit komen. De twee volkeren moeten er zelf uit willen komen. In elk geval komt een oplossing niet dichterbij als groepen Nederlanders geen oog hebben voor de pijnpunten van de andere partij in het conflict. Vandaar, het voorstel eens een Zwitserse berg op te zoeken. Elkaar diep in de ogen te kijken. Een blauwdruk te maken voor een vredesplan en dat te overhandigen aan de twee strijdende partijen. “Kijk eens hier. Zie wat je ermee doet. Wij hebben met een frisse blik naar het probleem gekeken. Ons uiterste best gedaan om jullie tot elkaar te krijgen”.

Written by sjonkritmeester

January 27, 2014 at 5:19 pm

Posted in Column

HELDENDAAD VAN EEN WETHOUDER

leave a comment »

Ik wist niet goed wat ervan te denken. Las het Twitterbericht, door de Amsterdamse wethouder en PvdA-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen, Pieter Hilhorst de wereld ingestuurd. Las het nog een keer: “In tram 7 heb ik 2 dames die racistisch werden uitgescholden, beschermd. Kreeg knal voor mijn kop. Met andere passagiers vent tram uitgezet”.
Ik dacht: Flink, maar waarom zet je het op Twitter? Hoe het zij, de reacties volgden elkaar snel op. Dat, met die knal viel wel mee, is de teneur. Een medepassagier had het incident op zijn mobiel gezet en naar Geen Stijl gestuurd.

Ik dacht: Waarom ben je de wethouder niet te hulpgeschoten?

Hoe het zij, ik had nu een beeld en kan zodoende concluderen: Die vent was stomdronken. Het is goed, best wel dapper dat de wethouder tussenbeide kwam. Goed voor zijn zelfbeeld. Goed als voorbeeld voor het land.

Toch geloof ik dat de heldendaad aan cachet verloren heeft doordat Pieter Hilhorst meende het zelf wereldkundig te moeten maken. Daarom een goede raad voor de Amsterdamse wethouder: Neem de volgende keer uw perswoordvoerder mee. Laat die de tegenwoordigheid van geest hebben het voorval op te nemen. Zorg voor een goede beeld- en geluidkwaliteit. Niet te goed natuurlijk, want het voorval moet wel echt zijn. Maak er een persbericht van. Zet het op film. En schakel de nieuwsrubrieken in. Succes verzekerd.

Written by sjonkritmeester

January 26, 2014 at 8:41 pm

Posted in Column

IS SVEN EERLIJKER DAN MICHAEL?

leave a comment »

Ex-wielrenkampioen Michael Boogerd mag een vervelende periode achter de rug hebben. Immers, hij is als dopingfraudeur door de mand gevallen. Te kijk gezet als leugenaar. Hij is er wel eerlijker op geworden. “Ontwapenend eerlijk zelfs”, constateerde Matthijs van Nieuwkerk.

In De Wereld Draait Door ondervroeg de presentator Michael streng, nu de wielrennerij opnieuw in opspraak dreigt te geraken na de beschuldiging van de Italiaanse wielerprof Di Luca over gemechaniseerde doping. Sommige renners zouden een motortje in de fiets verborgen hebben waarbij de beschuldigende vinger met name richting Zwitser Cancellara wijst.

“Als het waar is, moet dat toch het einde zijn”? veronderstelde Matthijs. Dat wist Michael nog zo net niet. De kijker zag hem denken: “Ook dat zal de wielrennerij wel weer overleven”. Waarop de onvermijdelijke vraag kwam: “Heb jij ook wel eens een motortje gebruikt”?
“Nee, natuurlijk niet”, bloosde Michael. Want hij wist dat mensen hem toch niet zouden geloven. Dus voegde hij eraan toe het gebruik van mechanische hulpmiddelen veel erger te vinden dan EPO.

“Dus je zou je nooit verlagen tot iets dergelijks”? De kijker ontwaarde een lichte aarzeling. “Euhh, euuh. Als iedereen zou gebruiken? Dan misschien weer wel. Je moet toch wat als je wil winnen. Ik hoop het niet. Ik zou me schamen. Maar ja, dan zou ik het misschien toch wel doen. Ik kan dat niet ontkennen”.

Zoals gezegd, Michael Boogerd is er een stuk eerlijker op geworden. Trek het even door. Zo bezien, is de wielrensport reddeloos verloren, al is het maar omdat de mogelijkheden met chips legio zijn. Een bange vraag is vervolgens of onze Svens nou echt heel anders redeneren dan de Michaels? Wat kan er trouwens niet verborgen worden in het tennisracket? In een golfstick? Een polsstok? En wat te denken van de bankiers? Maar dat is wellicht een ander verhaal.

Written by sjonkritmeester

January 24, 2014 at 11:19 pm

Posted in Column

HEERLIJK! ALLES IS ONDER CONTROLE

leave a comment »

“Het feest met de opties is voorbij”, kopte de Volkskrant. Iets verderop: “Nu krijgen de topmanagers prestatieaandelen”. Gisteren kwam ook het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal uit. De commissie constateerde dat de toezichthouders in gebreke zijn gebleven.

“Het ministerie van financiën en De Nederlandsche Bank”, melden de rapporteurs, “ hadden moeten verhinderen dat SNS Reaal in 2006 de vastgoedtak Property Finance kocht van ABN Amro. Een koop die direct leidde tot onoverkomelijke problemen voor de bank en de belastingbetaler 3,7 miljard euro kostten”.

Ach, hoe lang is het al geleden dat we ons druk maakten over de verantwoordelijke SNS-topman Sjoerd van Keulen die vertrok met medeneming van 1,8 miljoen euro? Zand erover. Vergeten en vergeven. Sjoerd geniet van zijn geld en over enige tijd vindt hij ongetwijfeld iets leuks. Misschien geeft hij wel aan goede doelen. Ongetwijfeld zal het kabinet de aanbevelingen opvolgen, als dat al niet gebeurd is.

Het is heerlijk nieuws natuurlijk. Alles is onder controle. De grootverdieners en de overheid hebben hun lesje geleerd. Intussen neemt de werkloosheid almaar toe. Vorige maand kwamen er opnieuw 15.000 werklozen bij. Het CBS meldt dat er in totaal nu 685.000 zijn, ofwel 8,5 procent van de beroepsbevolking.

Written by sjonkritmeester

January 24, 2014 at 12:28 am

Posted in Column

IK HERINNER ME ALLEEN JESSE OWENS

leave a comment »

Columnist Max Pam schrijft in de Volkskrant over zijn moeder, de schoonspringster en kandidate voor de Olympische Spelen. Berlijn, 1936, Duitsland, Hitler, dictatuur. Max’ moeder ging niet, zoals ook de bokser Ben Bril en de atleten Tollien Schuurman van deelname afzagen.

München, 36 jaar later. De hockeyers Maarten Sikking, Paul Litjens, Flip van Lidt de Jeude, de atleten Jos Hermens en Wilma van Gool pakten hun koffers na de Palestijnse aanslag op de Israёlische ploeg. Elf doden vielen. Maar, “The games must go on”, verordonneerde Avery Brundage, de toenmalige president van het IOC. Het merendeel van de Nederlandse media paste de berichtgeving aan. Op Duitsland was alles nog te volgen. Na drie, vier dagen leefde het land alweer mee met de razendenthousiaste reportages. Met name de spannende basketbalfinale tussen de grootmachten USA en de Sovjet Unie staat menig oudere nog voor de geest.

Sotsji, 2014. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, premier Rutte en minister Schippers gaan. Waarop het debat pas goed losbarstte. Over de repressie, de schending van mensenrechten, de fraude, de miljarden die in enkele zakken verdwijnen. Over het gevaar van aanslagen. Over de idiotie van de Olympische Spelen.

De schrijver Arthur Japin wil zich bij de Nederlandse afvaardiging aansluiten. Enkele dagen geleden was een geëmotioneerde Paul de Leeuw te gast bij Matthijs van Nieuwkerks, De Wereld Draait Door. Hij is tegen de onderdrukking van de homo’s, en wil actie. Zelfs had hij al een lied: ‘Fuck you Poetin. Fuck you. Fuck You’.

Toen was daar de schaatser Mark Tuitert. Nog trilde Matthijs na van het bloedstollende gouden medailleverhaal , vier jaar na dato. Volkomen onverwacht sloeg de outsider toe, op zijn 1500 meter. Een kunstje dat hij in Sotsji met alle liefde opnieuw wil flikken. Vorige week schreef topfavoriet Sven Kramer een boze brief.

Op 7 februari beginnen de Spelen. Misschien kan een Russisch ingrijpen in Oekraïne nog roet in het Olympische vuur gooien. Max Pam heeft het over de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. Van toen. Ik voel met hem mee, maar herinner me alleen Jesse Owens en Mark Spitz. Who in the hell is Tollien Schuurman?

Written by sjonkritmeester

January 22, 2014 at 11:38 pm

Posted in Column

KAMER IS BURGERFORUM ERKENTELIJK

leave a comment »

Bijna 65.000 handtekeningen haalde het Burgerforum EU op. Meer dan genoeg om een verzoek bij de Tweede Kamer in te mogen dienen. Alle sprekers, met inbegrip van de minister, waren de initiatiefnemers voor een referendum over de sluipende overdracht van Nederlandse bevoegdheden aan Brussel zeer, zeer erkentelijk.

Van de 15 initiatiefnemers treden dr. Thierry Baudet, prof. dr. Ewald Engelen en prof. dr. Arjo Klamer het meest op de voorgrond. Met name Baudet zet de toon. In zijn publicaties wijst hij voortdurend op de teloorgang van de nationale staat, ten faveure van een federatie. En dat, terwijl de Europeaan niet bestaat.

Tactische overwegingen spelen hun rol. De tekst van het referendum betrof een sluipende machtsoverdracht. Wie kon daar nou tegen zijn? Niemand dus. Zelfs ontkende minister Timmermans van buitenlandse zaken ontkende met de meeste klem dat daarvan sprake is. Maar daar gaat het dan ook helemaal niet om. Voorstanders hopen dat het referendum een eigen dynamiek krijgt zoals in 2005 gebeurde met het voorstel tot vaststelling van een Europese Grondwet. Tegenstanders vrezen juist die dynamiek.

Dus was iedereen het hartgrondig eens. Bedankten de sprekers het forum nogmaals hartelijk. Of het echt tot een referendum komt, blijft de vraag omdat het woord nu aan de Eerste Kamer is. Daarvoor heeft Burgerforum dan weer 300.000 stemmen en een grondwetswijziging nodig.

Written by sjonkritmeester

January 21, 2014 at 11:42 pm

Posted in Column