sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

KAMER IS BURGERFORUM ERKENTELIJK

leave a comment »

Bijna 65.000 handtekeningen haalde het Burgerforum EU op. Meer dan genoeg om een verzoek bij de Tweede Kamer in te mogen dienen. Alle sprekers, met inbegrip van de minister, waren de initiatiefnemers voor een referendum over de sluipende overdracht van Nederlandse bevoegdheden aan Brussel zeer, zeer erkentelijk.

Van de 15 initiatiefnemers treden dr. Thierry Baudet, prof. dr. Ewald Engelen en prof. dr. Arjo Klamer het meest op de voorgrond. Met name Baudet zet de toon. In zijn publicaties wijst hij voortdurend op de teloorgang van de nationale staat, ten faveure van een federatie. En dat, terwijl de Europeaan niet bestaat.

Tactische overwegingen spelen hun rol. De tekst van het referendum betrof een sluipende machtsoverdracht. Wie kon daar nou tegen zijn? Niemand dus. Zelfs ontkende minister Timmermans van buitenlandse zaken ontkende met de meeste klem dat daarvan sprake is. Maar daar gaat het dan ook helemaal niet om. Voorstanders hopen dat het referendum een eigen dynamiek krijgt zoals in 2005 gebeurde met het voorstel tot vaststelling van een Europese Grondwet. Tegenstanders vrezen juist die dynamiek.

Dus was iedereen het hartgrondig eens. Bedankten de sprekers het forum nogmaals hartelijk. Of het echt tot een referendum komt, blijft de vraag omdat het woord nu aan de Eerste Kamer is. Daarvoor heeft Burgerforum dan weer 300.000 stemmen en een grondwetswijziging nodig.

Written by sjonkritmeester

January 21, 2014 at 11:42 pm

Posted in Column

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: