sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

ISRAЁLDEBAT IS UITZICHTLOOS

leave a comment »

In Zwitserland praat de wereld met Syriё over de beëindiging van de burgeroorlog. In Zwitserland bereikte de wereld een akkoord over het Iraanse atoomprogramma. In Zwitserland bespraken staatslieden, huis-, tuin- en keukenpolitici de wereldeconomie. Kortom, Zwitserland is een cruciaal land . Daarom is het wellicht een idee als Nederlandse opinieleiders eens een weekje vakantie opnemen. Een berg optrekken, een hut uitzoeken, het houtvuur opstoken, het zich makkelijk maken. Om vervolgens het onderwerp op tafel te leggen. Heel misschien dat zij dan een stap verder komen in de zoektocht naar een oplossing van het Israёlisch/Palestijnse conflict. Want dàt is toch de bedoeling van hun bemoeienis. Niet?

Tot nu toe is het debat echter om tureluurs van te worden. Doven en blinden vermenigvuldigen zich in een angstaanjagend tempo. Je zou verwachten dat verder nogal verstandige mensen zo langzamerhand proberen enige afstand te bewaren in een conflict waaraan zo vele haken en ogen zitten, ook als zij met Nederlandse ondernemers menen dat Israёl een harde waarschuwing verdient vanwege de politiek op de bezette westelijke Jordaanoever. Of dat kritiek op de joodse staat gelijk staat aan antisemitisme.

In het NRC Handelsblad van 15 januari attaqueerde VVD-prominent Frits Bolkestein de voorstanders van sancties. En wees er maar weer eens op dat Israёl een serieuze democratie is, een rechtstaat waar vrijheid van meningsuiting een hoog goed is. Rechten die ook opgaan voor Arabische Israёliers. Bolkestein ziet een Israёl dat zich omringd weet door een vijandige Arabische omgeving. Vindt dan ook dat het land er verstandig aan doet zich niet te afhankelijk te maken van de wereldgemeenschap. Een gemeenschap die voor het overgrote deel bestaat uit staten waarop in democratisch en mensenrechtelijk opzicht het nodige valt aan te merken. Wat Bolkestein de critici ven de joodse staat vooral verwijt, is dat zij alleen de fouten van Israёl zien, en blind lijken voor de tekortkomingen aan de Palestijns/Arabische kant.

Waarop dr. N. (Koos) van Dam de pen pakte. Niets klopte van Bolkesteins verhaal, reageerde hij op 24 januari. De VVD’er zou zich baseren op verouderde kennis. Koren op de molen van Van Dams betoog is de verwijzing naar de Jordaanse koning Hoessein hoewel die alweer 15 jaar geleden is overleden en opgevolgd door diens oudste zoon, Abdoellah II. Trouwens, hebben Egypte en Jordaniё al niet Israёl erkend? En is er geen aanbod van de Arabische Liga voor een normalisering van de betrekkingen?

Van Dam is glashelder. “Alleen voor joden is Israёl een democratie. Voor de bewoners van de Palestijnse gebieden is het een dictatuur”. Ook op het ontstaan van Israёl valt volgens de oud-ambassadeur het nodige af te dingen. “Met het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnse bevolking is nooit rekening gehouden. In 1948 zijn honderdduizenden op de vlucht geslagen na een gerichte terreurcampagne. Deze vluchtelingen hebben het recht terug te keren”. Israёl heeft militair weinig te vrezen, vormt integendeel een bedreiging voor de omgeving”. Dus juicht hij de kanteling van de wereldopinie toe, met name omdat Israёl die aan zichzelf te danken heeft als een continue schenner van het internationale recht.

Wat verder opvalt, is de standvastige betoogtrant die Bolkestein eigen is. Bij Van Dam bleek al eerder het emotievirus te hebben toegeslagen zoals bij velen in het pro-Palestijnse kamp. Gretta Duisenberg nam het voortouw. Maar oud-premier Van Agt, oud-minister van buitenlandse zaken en voormalig Eurocommissaris Van den Broek zijn opvallende voorbeelden. Alsof zij in hun actieve periode aan handen en voeten geboeid en de monden met dikke pleisters beplakt waren.

Hoe het zij, na 65 jaar oorlog lijken de standpunten in het Nederlandse kamp verstard. Het Centraal Instituut voor Documentatie Israёl (CIDI) probeert redelijk te zijn, maar kiest voor de joodse staat. Het fanatisme van Een Ander Joods Geluid is een opmerkelijk fenomeen in zijn veroordeling van de Israёlische politiek. Van Agt noemt zich een vrind van Hamas. Bolkestein en Van Dam nemen tegengestelde standpunten in. Helaas, eyeopeners ontbreken.

Zoveel staat vast, vrede in het Midden-Oosten, beslechting van het Israёlisch-Palestijnse conflict kan alleen van binnenuit komen. De twee volkeren moeten er zelf uit willen komen. In elk geval komt een oplossing niet dichterbij als groepen Nederlanders geen oog hebben voor de pijnpunten van de andere partij in het conflict. Vandaar, het voorstel eens een Zwitserse berg op te zoeken. Elkaar diep in de ogen te kijken. Een blauwdruk te maken voor een vredesplan en dat te overhandigen aan de twee strijdende partijen. “Kijk eens hier. Zie wat je ermee doet. Wij hebben met een frisse blik naar het probleem gekeken. Ons uiterste best gedaan om jullie tot elkaar te krijgen”.

Written by sjonkritmeester

January 27, 2014 at 5:19 pm

Posted in Column

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: