sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Archive for January 2014

HEERLIJK! ALLES IS ONDER CONTROLE

leave a comment »

“Het feest met de opties is voorbij”, kopte de Volkskrant. Iets verderop: “Nu krijgen de topmanagers prestatieaandelen”. Gisteren kwam ook het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal uit. De commissie constateerde dat de toezichthouders in gebreke zijn gebleven.

“Het ministerie van financiën en De Nederlandsche Bank”, melden de rapporteurs, “ hadden moeten verhinderen dat SNS Reaal in 2006 de vastgoedtak Property Finance kocht van ABN Amro. Een koop die direct leidde tot onoverkomelijke problemen voor de bank en de belastingbetaler 3,7 miljard euro kostten”.

Ach, hoe lang is het al geleden dat we ons druk maakten over de verantwoordelijke SNS-topman Sjoerd van Keulen die vertrok met medeneming van 1,8 miljoen euro? Zand erover. Vergeten en vergeven. Sjoerd geniet van zijn geld en over enige tijd vindt hij ongetwijfeld iets leuks. Misschien geeft hij wel aan goede doelen. Ongetwijfeld zal het kabinet de aanbevelingen opvolgen, als dat al niet gebeurd is.

Het is heerlijk nieuws natuurlijk. Alles is onder controle. De grootverdieners en de overheid hebben hun lesje geleerd. Intussen neemt de werkloosheid almaar toe. Vorige maand kwamen er opnieuw 15.000 werklozen bij. Het CBS meldt dat er in totaal nu 685.000 zijn, ofwel 8,5 procent van de beroepsbevolking.

Written by sjonkritmeester

January 24, 2014 at 12:28 am

Posted in Column

IK HERINNER ME ALLEEN JESSE OWENS

leave a comment »

Columnist Max Pam schrijft in de Volkskrant over zijn moeder, de schoonspringster en kandidate voor de Olympische Spelen. Berlijn, 1936, Duitsland, Hitler, dictatuur. Max’ moeder ging niet, zoals ook de bokser Ben Bril en de atleten Tollien Schuurman van deelname afzagen.

München, 36 jaar later. De hockeyers Maarten Sikking, Paul Litjens, Flip van Lidt de Jeude, de atleten Jos Hermens en Wilma van Gool pakten hun koffers na de Palestijnse aanslag op de Israёlische ploeg. Elf doden vielen. Maar, “The games must go on”, verordonneerde Avery Brundage, de toenmalige president van het IOC. Het merendeel van de Nederlandse media paste de berichtgeving aan. Op Duitsland was alles nog te volgen. Na drie, vier dagen leefde het land alweer mee met de razendenthousiaste reportages. Met name de spannende basketbalfinale tussen de grootmachten USA en de Sovjet Unie staat menig oudere nog voor de geest.

Sotsji, 2014. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, premier Rutte en minister Schippers gaan. Waarop het debat pas goed losbarstte. Over de repressie, de schending van mensenrechten, de fraude, de miljarden die in enkele zakken verdwijnen. Over het gevaar van aanslagen. Over de idiotie van de Olympische Spelen.

De schrijver Arthur Japin wil zich bij de Nederlandse afvaardiging aansluiten. Enkele dagen geleden was een geëmotioneerde Paul de Leeuw te gast bij Matthijs van Nieuwkerks, De Wereld Draait Door. Hij is tegen de onderdrukking van de homo’s, en wil actie. Zelfs had hij al een lied: ‘Fuck you Poetin. Fuck you. Fuck You’.

Toen was daar de schaatser Mark Tuitert. Nog trilde Matthijs na van het bloedstollende gouden medailleverhaal , vier jaar na dato. Volkomen onverwacht sloeg de outsider toe, op zijn 1500 meter. Een kunstje dat hij in Sotsji met alle liefde opnieuw wil flikken. Vorige week schreef topfavoriet Sven Kramer een boze brief.

Op 7 februari beginnen de Spelen. Misschien kan een Russisch ingrijpen in Oekraïne nog roet in het Olympische vuur gooien. Max Pam heeft het over de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. Van toen. Ik voel met hem mee, maar herinner me alleen Jesse Owens en Mark Spitz. Who in the hell is Tollien Schuurman?

Written by sjonkritmeester

January 22, 2014 at 11:38 pm

Posted in Column

KAMER IS BURGERFORUM ERKENTELIJK

leave a comment »

Bijna 65.000 handtekeningen haalde het Burgerforum EU op. Meer dan genoeg om een verzoek bij de Tweede Kamer in te mogen dienen. Alle sprekers, met inbegrip van de minister, waren de initiatiefnemers voor een referendum over de sluipende overdracht van Nederlandse bevoegdheden aan Brussel zeer, zeer erkentelijk.

Van de 15 initiatiefnemers treden dr. Thierry Baudet, prof. dr. Ewald Engelen en prof. dr. Arjo Klamer het meest op de voorgrond. Met name Baudet zet de toon. In zijn publicaties wijst hij voortdurend op de teloorgang van de nationale staat, ten faveure van een federatie. En dat, terwijl de Europeaan niet bestaat.

Tactische overwegingen spelen hun rol. De tekst van het referendum betrof een sluipende machtsoverdracht. Wie kon daar nou tegen zijn? Niemand dus. Zelfs ontkende minister Timmermans van buitenlandse zaken ontkende met de meeste klem dat daarvan sprake is. Maar daar gaat het dan ook helemaal niet om. Voorstanders hopen dat het referendum een eigen dynamiek krijgt zoals in 2005 gebeurde met het voorstel tot vaststelling van een Europese Grondwet. Tegenstanders vrezen juist die dynamiek.

Dus was iedereen het hartgrondig eens. Bedankten de sprekers het forum nogmaals hartelijk. Of het echt tot een referendum komt, blijft de vraag omdat het woord nu aan de Eerste Kamer is. Daarvoor heeft Burgerforum dan weer 300.000 stemmen en een grondwetswijziging nodig.

Written by sjonkritmeester

January 21, 2014 at 11:42 pm

Posted in Column

EEN AANTASTING VAN DE PRIVACY

leave a comment »

Veertig camera’s registreren nu al drie weken het schoolleven van elke dag op de scholengemeenschap het Jan Arentsz in Alkmaar. Je krijgt wat je ziet, is de suggestie die daarvan moet uitgaan.

De documentaire bevalt en is met zorg gemaakt. “Het is een aantasting van de privacy”, aldus de meest gehoorde kritiek. Maar dat valt mee, ook al omdat de kijker zomaar het idee heeft dat er afspraken zijn die worden nagekomen, zonder dat het stoort. Ach, twintig jaar geleden maakte de VPRO furore met de serie HAVO 4, een klas apart. Lovend waren de kritieken. Niemand deed er moeilijk over.

Hoe het zij, kijkers, ouders, leerlingen noch docenten hoeven niet ongerust te zijn. Geen moeite met De School. Wat opvalt, is de zorg van de docent voor opnieuw de HAVO-leerling. Zelfs dringt zich het woord toewijding op. De problematiek van de leerling, de onrust in de klas worden uitstekend in beeld gebracht. De kijker leeft mee met de individuele problematiek van de leerling. Wat hij/zij vooral ervaart is de verandering. Hoe anders het toegaat in vergelijking met vroeger.

Natuurlijk is er een verschil tussen het HAVO en het VWO. Kan de harde werker ver komen. Wordt de leerling de vereiste stof bijgebracht. Maar wat De School vooral laat zien, is dat er niets is overgebleven van de oude leerfabriek. Geen rijtjes meer die moeten worden opgedreund. De school van 2014 is een sociaal gebeuren, een ontmoetingsplaats waar leerlingen met medeleerlingen en volwassenen om leren gaan. Sommen maken, woordjes leren zijn een bijproduct. Benieuwd hoe lang staatssecretaris Dekker van onderwijs erover doet om dat proces weer om te draaien.

Written by sjonkritmeester

January 20, 2014 at 11:33 pm

Posted in Column

PREMIER RUTTE BLIJFT DE PARTIJMAN

leave a comment »

Wat de VVD en premier Mark Rutte knap doen, is de eigen kiezer plezieren. Partij en premier zijn één geworden. Zij vormen het landsbelang, en het zijn de media-experts en opiniepeilers op de achtergrond die de premier voortdurend het juiste besluit influisteren. Nederland is Amerika geworden.

Natuurlijk handelt de concurrentie niet heel anders. Ook incasseerden het CDA en de PvdA altijd de premierbonus met veel plezier. Er valt veel te zeggen over de vorige bewoners van het Torentje. Nòg is in bepaalde kringen de haat voor de socialist Joop den Uyl tastbaar. Herinneren sommigen zich de christendemocraat Dries van Agt die de oppositie met alle liefde op stang joeg. Met het polderen, slaagden Lubbers en Kok er wat beter in het ambt een zekere allure mee te geven hoewel ook zij nooit vergaten de eigen rol enige glans te geven. Balkenende probeerde hetzelfde, maar slaagde daar een stuk minder in. Toch ontleende de premier in Nederland altijd zijn gezag aan het gegeven feit dat hij als primus inter pares bij uitstek het landsbelang vertegenwoordigt, ietwat boven de partijen uitstaand.

Mèt Rutte is ook die schijn opgebrand. Dat bleek maar weer bij het besluit om een topzware delegatie te sturen naar de Olympische Winterspelen in Sotsji. De premier, koning Willem-Alexander, koningin Maxima en minister Schippers zullen met premier Poetin de openingsceremonie bijwonen. Vermoedelijk is er, zoals het NRC Handelsblad schreef, een relatie met de vrijlating van de Greenpeace-gevangenen. Ongetwijfeld beïnvloedde het bedrijfsleven de besluitvorming, om niet zo moeilijk te doen. Maar het belangrijkste is de simpele rekensom. Het overgrote deel van de kiezers wil genieten van de Olympische Spelen. Wil Nederlandse sporters gouden medailles zien winnen. En verder geen gezeur.

En waarom zou de premier anders handelen? Mark Rutte is groot geworden in de marketing. Die heeft hem en zijn partij ver gebracht, en hij is niet van zins daarvan af te wijken. Voorzitter van de VVD-verkiezingscommissie was de topmanager Ben Verwaayen. VVD en McKinsey kennen elkaar door en door.

Helaas voor Rutte. Politiek is toch iets anders, net iets meer mensenwerk dan het bedrijfsleven. Zoals bleek toen Geert Wilders in april 2012 brak met VVD en CDA. Waarop Rutte zich voor wie weet hoe lang zag opgezadeld met de onberekenbare PvdA. Vanuit marketingopzicht was het van meet af aan een onlogische keuze. De opiniepeilingen geven het ook duidelijk aan. Edoch, het besluit is in een handomdraai genomen.

Misschien zette de verkiezingsuitslag Rutte en de VVD voor het blok. PvdA-leider Diederik Samsom dacht concurrent de SP uit te schakelen en maakte de fout van zijn leven. Al met al zitten zowel de VVD als de PvdA op de blaren van het onbezonnen gedrag. Het land herinnert zich het kaartenspel waarmee oud-premier Wouter Bosgoede ervaringen had opgedaan als partner van de KPMG.

Intussen zit Nederland nog muurvast in de economische crisis. Zijn het de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen die het kabinet –Rutte II de gasopstand in Groningen serieus doen nemen. De VVD heeft er baat bij dat het verzet aanhoudt. Een beetje meegeven, kan geen kwaad. Maar Noordoost-Nederland is traditioneel een rode enclave. De boze stemmen gaan ten koste van de PvdA.

Alsof de politiek een bedrijf is, zo handelt Rutte. Zijn excuus is dat de concurrentie hetzelfde doet. Nog één keer hoopt Diederik Samsom de kiezer voor zich te winnen met zijn eerlijke verhaal. Minister van financiën Dijsselbloem blijft de strenge bovenmeester die van geen Keynes wil weten en Nobelprijswinnaar Paul Krugman afschildert als een economische analfabeet die beweert dat Europa zichzelf de vernietiging in bezuinigt. En waarom? Omdat de marktkenners menen dat de meerderheid gek is op bezuinigingen zolang die haarzelf maar niet treffen.

Intussen lijkt zelfs Amerika tot enige bezinning te komen. Nederland is nog niet zo ver.

Written by sjonkritmeester

January 20, 2014 at 7:29 pm

Posted in Column

PRISCILLA ZALM MAAKT ME BANG

leave a comment »

De liederlijke praktijken aan het hof van de Romeinse keizer of de schitterende pracht van Versailles aan de vooravond van de Franse Revolutie haalden het er niet bij. ‘The Wolf of Wall Street’, de film van Martin Scorsese met Leonardo di Caprio in de hoofdrol, is een bacchanaal, het toppunt van decadentie, hoererij, verdorvenheid.

De film is gebaseerd op het levensverhaal van Jordan Belfort die in de jaren 1990 de financiёle top bereikte. Belfort was een effectenhandelaar. De scheidslijn met de wereld van de bankiers bleek flinterdun.

Over de bankiers gesproken. Aanvankelijk dacht ik aan nogal beschaafde mensen die hun zaakjes keurig op orde hadden. Zelfs kende ik een enkeling van nabij, bij uitstek geschikt om enig geld te beheren. Ik zag de bankiersster rijzen en rijzen. Naar eigen zeggen, was dat volkomen logisch. Pas na de crisis bleken ook zij mensen van vlees en bloed. Mensen die het niet snapten. Zich slachtoffer voelden van het systeem.

Neem VVD-prominent en oud-minister van financiën, dr. Gerrit Zalm die alweer vijf jaar CEO van ABN Amro is. Als Priscilla Zalm, hoerenmadam en de zus van Gerrit, verraste de CEO onlangs het bankpubliek tijdens de jaarlijkse cabaretavond. Er was veel ingeblikt gelach. Wat ik ervan begrijp, is dat de bankier en de madam veel van elkaar hebben opgestoken. Ik dacht aan Martin Scorsese’s portret van de werkelijkheid. Geruster word ik er niet op. Immers, het is genoegzaam bekend hoe het Rome en de Franse monarchie vergaan is.

Written by sjonkritmeester

January 19, 2014 at 11:50 pm

Posted in Column

Schaatsvorst Sven meldt zich

leave a comment »

Hij heeft zijn 27-jarige levenlang dat ene doel nagestreefd: de sterkste zijn, kampioenschappen veroveren, Olympische titels winnen. Daarvoor moet alles wijken. Daarvoor moet je een bepaald karakter hebben, door roeien en ruiten kunnen gaan. Blind zijn voor het buitengebeuren. Topschaatser Sven Kramer heeft zich gemeld.

In zijn De Telegraafcolumn verheugt de gedoodverfde winnaar van de vijf en de tien kilometer zich over de komst van premier Rutte, koning Willem-Alexander en koningin Maxima naar Sotsji. Vindt dat de critici goede sier maken over de rug van de sporter heen. “Nee, dan de koning en de koningin. Echte liefhebbers”, aldus de schaatsvorst die ook vindt dat niet alles koek en ei is in Rusland. “Maar”, vervolgt hij, “Ik ga naar de Olympische Spelen om maximaal te presteren, niet om actie te voeren”.

Tsja…., Sven Kramer heeft al eerder bewezen dat hij niet bang is officials hun plaats te wijzen. Rasbestuurder Doeke Terpstra ervoer als voorzitter van de schaatsbond al dat de schaatser een geduchte tegenstander is. Dus nam hij de kuierlatten toen het tot een confrontatie kwam bij de bouw van het nieuwe schaatsstadion. Waarmee de politici zijn gewaarschuwd: Sven afvallen, op dit moment, staat al gauw gelijk aan politieke zelfmoord.

Maar Doeke Terpstra mag de handdoek in de ring geworpen hebben, Sven kreeg niet zijn zin. De schaatser wilde het ijsstadion in Heerenveen. Het komt in Almere. Ook dit keer is hij rijkelijk laat. Politici uit andere landen maakten wel een gebaar. President Obama, president Hollande en bondskanselier Merkel in Sotsji laten verstek gaan, om verklaarbare redenen. Nederland besloot het anders te doen, om onverklaarbare redenen.

Zoveel staat vast. Koning Willem-Alexander mag een liefhebber zijn, als IOC-lid was hij medeverantwoordelijk voor de aanwijzing van Sotsji. De koning heeft, met zoveel woorden, Sven een slechte dienst bewezen. Er komt een moment dat hij spijt als haren op zijn hoofd krijgt dat hij zijn ogen niet iets eerder had geopend.

Written by sjonkritmeester

January 17, 2014 at 10:59 pm

Posted in Column