sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

OOK KIEZERS SCHIETEN TEKORT

leave a comment »

Hoe vaak is het einde van D66 niet voorspeld? Een machtsstrijd leek de VVD nog niet zo lang geleden fataal te worden. Wie gaf vorig jaar nog een cent voor het CDA? Voor de PVV? Nu lijkt de PvdA weer de weg van de ondergang te zijn ingeslagen.

De politiek voorspellen, lijkt een heilloze onderneming in het Nederland van 2014. Een achtbaan leggen de gevestigde partijen af. Als elastiek gaan de politieke partijen op en neer. Waaien met de winden mee. Overleven, is het hoofddoel. Hoe, en op welke basis is een vraag die steeds verder op de achtergrond raakt. Hier wreekt zich het democratische tekort, het opportunisme als leidend beginsel. Zo krijgt het politieke systeem steeds meer de trekken van een supermarkt. Bij de liberalen vindt de kiezer dìt. Bij de socialisten dàt. Om elke keer gefrustreerd te raken als hij iets niet vinden kan.

Intussen oogt Alexander Pechtold, politiek leider van D66, als een zelfbewust en zelfs machtig man. In 2006 had de partij nog drie Tweede Kamerzetels. Zes jaar later waren het er alweer 12. Tenminste zo belangrijk is de sleutelpositie die de Democraten in Den Haag innemen, nu zij de coalitie kunnen maken en breken in de wetenschap dat VVD noch PvdA een crisis durven te riskeren. Ach, het is politiek voor gevorderden. Om zover te komen heeft D66 haar oorspronkelijke gedachtegoed bij het huisvuil gezet. Over democratisering en staatkundige vernieuwing hoor je niemand meer. De Democraten zetten vol in op de economie, het onderwijs en het moderne ondernemerschap.

D66 is daarmee een fikse concurrent van de meer conservatieve VVD, de grootste partij van het land die op haar beurt de hete adem van de PVV voelt. Naar buiten toe houden de liberalen zich nog flink. Maar het kan niet anders of de nervositeit neemt in snel tempo toe.

Tamelijk dramatisch is de positie van de PvdA. Twee jaar geleden wist Diederik Samsom de kiezers alsnog te winnen met het eerlijke verhaal. Om in de euforie van het moment een regeerakkoord met de VVD te sluiten. Twaalf zetels, geeft Peil.nl van Maurice de Hond aan. Zouden er al socialisten spijt hebben? In elk geval zal het Samsom niet meevallen de weggelopen kiezers terug te halen. Daarvoor heeft hij te veel kaarten gezet op het paard dat politiek opportunisme heet. Heeft zijn partij zich te veel vastgezet in de fuik van het liberaalkapitalisme, is te ver afgedwaald van de sociaaldemocratie. Samsom lijkt vooral een man van de praktijk. In september 2012 redde hij het ermee. In februari 2014 zijn er mnaar weinigen die in hem de gedroomde leider zien.

Voor het CDA geldt eenzelfde verhaal . Vorig jaar nog leken de christendemocraten een hopeloze strijd te voeren. In de schaduw van de macht krabbelen ze onder leiding van Sybrand van Haersma Buma langzaam op. Diens economische agenda is er met name op gericht rechtse kiezers terug te winnen. Kortom, op de rechterflank van het politieke bestel is het razend druk.

Het wachten is op de Kladderadatsch schreef De Krant met een Mening vorige week. Jazeker. Maar dat heeft ook te maken met het gedrag van de kiezer. Boosheid, onvrede, wispelturigheid worden hem verweten. Daar is een reden voor. Een partij als de PVV plukt er de vruchten van, een partij zonder leden. Het is het kiezen van de makkelijke weg. In plaats van zich actiever op te stellen, betrokkenheid te tonen, trekt hij zich terug van de politiek. Nog geen 2,5 procent van de Nederlandse kiezers is lid van een politieke partij. Legt ook nog eens alle macht in handen van de overheid.

Voorspellen moeten we maar niet doen. Dat het economische herstel zich aandient vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart en de Europese verkiezingen van 22 mei zal toeval zijn. Hoewel de resultaten niets veranderen aan de machtsverhoudingen in Den Haag, houden de gevestigde partijen met name de PVV met angst in het hart in de gaten.

Written by sjonkritmeester

February 17, 2014 at 9:38 pm

Posted in Column

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: