sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Archive for August 2014

VEEL TIJD HEEFT PVDA NIET MEER

leave a comment »

Het heeft zijn voor- en nadelen. Maar enige bewondering zou je kunnen hebben voor het onwankelbare zelfvertrouwen van de Nederlandse politici, het geloof in eigen kunnen, in de juistheid van de beslissingen.

Soms loopt het goed af, soms slecht. De begroting voor het volgend jaar is àf. Zes jaar duurt de economische crisis, en nòg is er geen licht aan de horizon. Binnenskamers zullen de muren sidderen, de deuren dreunen. Naar buiten toe, spreken de bewindslieden met één welluidende stem: “De koers is de enig juiste”.

Het land herinnert zich de teloorgang van het CDA. Inmiddels wijzen de opiniepeilingen weer iets omhoog. Voor de christendemocraten maakt het weinig verschil. Ze zijn gewoon overtuigd van hun gelijk.

Diezelfde opiniepeilingen waren het afgelopen jaar dramatisch voor de coalitie, voor zowel de VVD als de PvdA. Toen schoten ze in Oekraïne de MH17 neer. Premier Mark Rutte handelde staatsmanwaardig. De kiezers beloonden zijn optreden en keren nu razendsnel naar de VVD terug.

Je weet niet waar het hem precies in zit. PvdA-minister Timmermans oogstte zo mogelijk nog meer lof dan Rutte. Zijn rede in de Verenigde Naties bezorgde hem zelfs wereldfaam. Helaas voor hem, schiet zijn partij er niets mee op. Al met al lijkt het een vingerwijzing dat de kiezers de koers van Samsom en diens ploeg afwijzen, op z’n zachtst gezegd niet tevreden zijn met het begrotingsnieuws.

Geen idee wat voor taferelen zich bij de PvdA binnenskamers afspelen, maar wellicht is het nog niet zo’n gek idee om het beleid tegen het licht te houden en de kritiek een serieuze kans te geven. Veel tijd rest er in elk geval niet. Zelfvertrouwen en consistentie zijn prima eigenschappen. Om op die manier jezelf de afgrond in te duwen,kan toch niet de bedoeling zijn.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

August 31, 2014 at 11:18 pm

Posted in Column

Tagged with , , ,

VERBIJSTEREND IS DE VERBIJSTERING

leave a comment »

Zelfs de Duitse minister van buitenlandse zaken Steinmeier kan er niet omheen. Poetin heeft hem bedrogen. Er is een oorlog aan de gang, een bloedig conflict waarin mensen doodgaan en steden worden kapotgeschoten. Russische troepen zijn buurland Oekraïne binnengevallen.

Verbijsterend is de verbijstering. Van meet af aan was de Russische betrokkenheid bij de opstand in Oost-Oekraïne helder. Maar tot op de dag vandaag proberen historici, zakenlieden, politici, journalisten, gewone mensen de nuance te zoeken. Een keuze te vermijden. “Immers Rusland heeft een punt. Heeft historische rechten. Het Westen heeft het land bedrogen. Denk om de economische belangen.

Intussen rijden al weken, zo niet maanden, Russische tanks in Oekraïne rond. Per ongeluk zullen de separatisten de MH17 hebben neergeschoten, ook al wil Moskou het anders doen geloven. Verder zijn alle separatistenleiders van toen vervangen, en bleek het hulpkonvooi naar de bedreigde steden Donetsk en Loehansk inderdaad een afleidingsmanoeuvre.

“De westerse berichtgeving toont één kant. Zij is in essentie niet anders dan wat Rusland doet”. Tsja, ik zie het helaas zo. Vladimir Poetin is een dictator die gevaarlijke dromen wil verwerkelijken. Een serieuze oorlog dreigt.

Of Russische tanks naar Kiev oprukken, staat in de sterren geschreven, maar het is overduidelijk dat Poetin niet zal rusten voordat Oekraïne naar zijn pijpen zal dansen, en Rusland weer het machtige land is dat het in zijn ogen ooit was.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

August 29, 2014 at 10:29 pm

Posted in Column

Tagged with , ,

WERKLOOSHEID BLIJFT HOOG

leave a comment »

Als ik het goed begrijp, ga ik er volgend jaar 0,25 procent op vooruit, hoewel het ook op 0,25 procent minder kan uitdraaien. “We gaan geleidelijk de goede kant op”, meldde minister Dijsselbloem. “Misschien is het een kantelmoment”, voegde D66-fractieleider Alexander Pechtold eraan toe. Arie Slob van de ChristenUnie was blij.

Positieve geluiden begeleiden het begrotingsakkoord voor 2015. Het land kan weer vooruit kijken. Maar ik weet het niet. Volgend jaar krijgen de bezuinigingen in de gezondheidszorg hun beslag. Nederland wordt een participatiemaatschappij. Duizenden mensen raken hun baan kwijt. Banken houden hun vingers op de knip. Duitsland wil van geen stimuleren weten. De onrust in de wereld verdiept zich nog. De werkloosheid blijft hoog. Deflatie dreigt.

Ik kan er niets aan doen. Er zijn net iets te veel economen van naam en faam die stellen dat de regering op de verkeerde economische weg zit. Ik noem Paul Krugman, Joseph Stieglitz. Ook oud-minister Willem Vermeend meent dat het tijd is voor meer stimuleringsmaatregelen.

Maar nee, het kabinet ziet de vermindering van de staatsschuld als het hoogste doel, en houdt vast aan de koers van bezuinigen, het hervormen van de economie, de buikriem aanhalen. Neemt de werkloosheid voor lief. Er is geen twijfel aan de ingezette koers. Dat kan ook niet want dan zou het landsbestuur zijn gezicht verliezen.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

August 28, 2014 at 9:44 pm

Posted in Column

INTUSSEN ROLLEN TANKS OEKRAÏNE IN

leave a comment »

Arabist Maurits Berger toonde veel begrip voor de frustraties in de moslimgemeenschap. Jongerenimam Yassin Elfourkani vindt dat Nederlandse moslims zich tegen de djihadi’s moeten uitspreken. Moslima Karima Ouchane veroordeelt ook de misdaden van de IS maar vindt dat zij daarvoor niet verantwoordelijk is.

In het programma Hollandse Zaken ontspon zich gisteravond een weinig verhelderende discussie over de angst om een radicaliserende islam. Er was veel frustratie en onbegrip. “Het is een probleem van Nederland”, leek de teneur. Over Israёl werd niet veel gesproken. Maar bij het noemen van de naam al, voelde je de emotie. Ook met Amerika hebben de moslims weinig op. “Dat land meet immers met twee maten”, legde Berger uit.

‘Angst in de Polder’, luidde de aankondiging. Intussen rollen steeds meer Russische tanks Oekraïne in.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

August 27, 2014 at 8:59 pm

Posted in Column

IN GAZA IS HET ÉÉN GROOT FEEST

leave a comment »

Granaten troffen opnieuw doel. Een paar flatgebouwen voegden zich nog bij de ruïnes. Doden en gewonden vielen. Vijftig dagen duurde de Derde Gaza-oorlog…., tot nu toe tenminste.

Gistermiddag verrasten onderhandelaars in Egypte de wereld: Israёl en Hamas zijn voor onbepaalde tijd een wapenstilstand overeengekomen. Over de details lichten zij het publiek nog in. Of de wapenstilstand dit keer standhoudt, moet worden afgewacht.

Toch lijken de voortekenen dit keer gunstiger dan bij de vorige acht pogingen. Gaza ligt in puin. Meer dan 2100 bewoners zijn omgekomen, onder wie drie vooraanstaande leiders. De wapenvoorraad zou volgens Israёlische bronnen met eenderde zijn verminderd.

Het maakt allemaal niet uit. Hamas eist de overwinning op. “De belangrijkste doelen zijn bereikt”, aldus de dankbare leiding. Tienduizenden gingen de straat op. Imams droegen de zege op aan Allah. Luid toeterend reden blije Gazanen rond . Jongensogen glansden. Jongemannen losten vreugdeschoten. Het is één groot feest in Gaza.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

August 26, 2014 at 10:30 pm

Posted in Column

JACHT OP JAMES FOLEY’S BEUL IS BEGONNEN

leave a comment »

De onthoofding van James Foley trilt nog na. In het geheugen is gegrift de Yezidi-afgevaardigde die in het Irakese parlement de wereld te hulp vroeg. De begrafenisstoet op de A2 is het beeld van de MH17 dat wellicht het meest beklijft.

Oorlog is overal. Er is veel emotie op de tv. Maar zijn het de schokkende beelden of de slachtoffers die ons raken? Intussen is de jacht op Foley’s beul ingezet. Doen de Amerikaans-Europese sancties tegen Rusland alweer een maand hun werk. Bombarderen Egyptische vliegtuigen islamisten in Libiё.

Eng zijn de oorlogen. Eng zijn de misdaden, de bombardementen, de martelingen, de executies op straat. Eng is het agentenleger in een democratisch land. Eng zijn zoveel beelden. Enger nog vind ik het ontbreken van een beetje samenhangend beleid. De Koude Oorlog is voorbij, de tegengestelde belangen zijn er niet minder om. Ik mis consistentie. We doen maar wat.

Zelfs meen ik in Nederland enige sympathie te bespeuren voor de eisen van de Russische president Poetin inzake Oekraïne. Het bedrijfsleven begint alweer te pruttelen over de sancties. Ook krijg ik de indruk dat Merkel Poetin een end tegemoet wil komen. Ach, het zal politiek van een hogere orde zijn, getuigen van diepgaande inzichten. Maar ik kan er met mijn pet niet bij.

http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

August 25, 2014 at 11:21 pm

Posted in Column

‘GEWELD NEEMT AF’, ALDUS DE CIJFERS

leave a comment »

Elkaar de hoofden afhakken, mag dan in enkele streken een populair volksspel zijn, vierendelen, doen we over het algemeen niet meer. Onderzoeken wijzen het uit. De cijfers spreken voor zich. “Het gaat om tientallen procenten”, meldt het Human Security Report (HSR) jaar op jaar: De mens wordt vredelievender. Er is minder geweld. Het aantal oorlogen neemt af. Er vallen minder doden en gewonden. In negen van de tien gevallen lost de mensheid problemen pratend op.
Ook al voelt 40 procent van de mensen zich juist onveilig, de conclusie moet wel zijn dat de wereld veiliger is geworden. Het grootste aantal slachtoffers valt trouwens niet tijdens oorlogshandelingen maar erna, als gevolg van ontberingen, ziektes, honger, droogte.

Zelfs de oorzaken zijn benoemd. Het HSR-rapport noemt het einde van het kolonialisme, het einde van de Koude Oorlog en het optreden van de internationale gemeenschap bij het uitbreken van lokale conflicten als de belangrijkste van de afgelopen dertig jaar.

Mooie cijfers dus. Nog op 13 maart 2013 bevestigde het Centrum voor Strategische Studies Den Haag (HCSS) de bevindingen, met daarbij de toevoeging dat het welvaartspeil de afgelopen twintig jaar verdubbeld is. Het centrum voegde aan de conclusie wel iets toe. Want het concludeerde tegelijkertijd dat de instabiliteit de randen van Europa heeft bereikt. Bovendien kan niemand de ogen sluiten voor de invloed van de radicale islam op groepen jongeren in de Europese steden.

Waarmee gezegd, cijfers zijn nooit absoluut. Veiligheid is een betrekkelijk begrip. De Arabische Revolutie van twee jaar geleden poogde een eind te maken aan dictatuur, corruptie en repressie. In de plaats daarvan zijn burgeroorlogen, anarchie, chaos en een radicaliserende islam gekomen. Dictatuur en corruptie zijn gebleven. In Syriё nadert het aantal doden de 200.000. In Irak is het geweld ook weer losgebarsten. In Libiё vecht iedereen tegen iedereen. Ook probeert Israёl Hamas tot overgave te dwingen.

In Mali, Afrika, houden een Franse interventiemacht en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse staten de strijdende partijen in toon na het uitbreken van een burgeroorlog. In Negrie heeft Boko Harum een islamitische staat uitgeroepen.
Geen idee hoe de drugsbende-oorlogen in Midden-Amerika in het plaatje passen. Feit is dat kinderen woestijnen, slangen en moordenaars trotseren om uit de ellende te ontsnappen. In de Verenigde Staten is het wapenbezit een recht. Verbijsterend is de aanblik hoe makkelijk blanke politiemannen zwarte mannen kunnen ombrengen, hoe groot er ook de verschillen zijn tussen rijk en arm, tussen blank en zwart.

In Afghanistan is het onveilig. De situatie in Pakistan is onpeilbaar. Intussen probeert de Russische president Vladimir
Poetin zijn droom te verwezenlijk. De Krim heeft hij al. Voor de oplossing die Duitsland biedt, hadden historici in de vorige eeuw een naam: “Appeasement”.

Ondanks de kernbom, leek de wereld twintig, dertig jaar geleden minder angstaanjagend. Maar goed, toen was ook de behoefte om aan een warm strand in Thailand of Panama te liggen, niet zo dringend. Was, met andere woorden, de wereld een stuk verder weg. China en de Sovjet-Unie kwam een gewoon mens niet eens binnen, en was Twitter in geen velden of wegen te bekennen.
De cijfers zijn de cijfers. Er zijn minder oorlogen. Er is minder geweld. Ik zie chaos. Ik mis vertrouwenwekkend leiderschap. De economische crisis grijpt dieper in dan de bestuurders bevroeden. De wereld is in beweging. Een cynische leider wil zijn droom realiseren. Een imam is bezig een kalifaat te stichten. De ayatollah werkt aan een kernbom. Vreselijke mannen hebben vreselijke wapens. Principes zijn er niet. Al met al vind ik de de wereld van 2014 nogal gevaarlijk,

Written by sjonkritmeester

August 25, 2014 at 3:44 pm

Posted in Column

Tagged with , ,

ZO TE ZIEN, ZIJN DE HANDEN GEBOEID

leave a comment »

Op de site van NRC Handelsblad stond een foto, met daarop Russisch gezinde separatisten die honderden krijgsgevangenen dwingen door de straten van Donetzk te paraderen. Zo te zien zijn de handen geboeid. De begeleiders houden geweren in de aanslag en hebben honden aan de lijn. Toeschouwers maken gebaren die op woede lijken. Er zijn vlaggen. Het is de dag van de Oekraïense onafhankelijkheid.

Beelden zeggen meer dan woorden, is een veelgehoord cliché. Tsja, het probleem met beelden is dat een situatie zo vaak is geёnsceneerd. Je ziet zelden wat er echt gebeurt.
Nu moet gezegd, de aanblik is van een andere orde dan de onthoofding van de Amerikaanse journa;list James Foley of de executies van Israёlische spionnen in Gaza Stad.

Misschien hebben experts een lelijke truc met de foto uitgehaald. Toch verbaas ik me over het begrip dat velen in Europa hebben voor de handelwijze van de Russische president Poetin die zoals bekend de drijvende kracht is achter de oorlog in Oost-Oekraïne. Ik vrees namelijk dat het beeld vooral uitstraalt dat niets goeds van Rusland en zijn vrienden te verwachten valt.

http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

August 25, 2014 at 1:36 am

Posted in Column

Tagged with , ,

‘EEN PUNTENZEGE VOOR POETIN’

leave a comment »

“Poetin wint op punten”, concludeert het Duitse opinieblad Der Spiegel, nu de eerste Russische vrachtwagens van het reddingskonvooi de Oost-Oekraïense stad Luhansk hebben bereikt, zonder dat het Oekraïense leger is opgetreden.

De schrijver van het artikel, Moritz Gathmann, zal zijn redenen hebben voor de conclusie. Voor hem is het in elk geval helder. Kiev heeft het konvooi niet kunnen tegenhouden. Moskou heeft de propagandaslag om het konvooi gewonnen.

Der Spiegel is niet het eerste de beste opinieblad. Maar een puntenzege voor Poetin? Ik vraag het me in elk geval af. Alsof de wereld zo langzamerhand niet doorheeft dat de Russische president een dictator is om bang van te worden, een dictator bovendien die zich nogal misrekend heeft, niet alleen wat betreft de vastbeslotenheid van de Oekraïense regering maar ook op de kracht van de Russische gezinde separatisten. Met een vliegtuigramp had Poetin al helemaal geen rekening gehouden, laat staan met de krachtige sancties die daarvan weer het gevolg waren.

Maar verslagen is de Russische president nog niet. De ramp met de MH17 is alweer zes weken geleden. Der Spiegel is goed geïnformeerd. Vermoedelijk neemt Moritz Gathmann een voorschotje op het overleg dat dinsdag in Minsk plaatsvindt. Gaat hij ervan uit dat met name Duitsland zeer hecht aan goede betrekkingen met Rusland, al is het maar vanwege de economische belangen.

Kortom, het Duitse opinieblad weet, vermoed ik maar zo, dat bondskanselier Merkel er veel voor over heeft om een akkoord met Poetin te bereiken, en dat De Krim voor haar niet hèt probleem is.

Instemming met de Russische annexatie van De Krim! Ja, dat zou een zege voor Poetin zijn. Meer dan een puntenzege zelfs.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

August 22, 2014 at 10:28 pm

Posted in Column

Tagged with , , ,

‘IS’ KOMT OP GOED MOMENT VS

leave a comment »

“De Islamitische Staat, IS, vormt voor de VS een zo mogelijk nog grotere bedreiging dan Al Qaida”, waarschuwde de Amerikaanse minister van defensie Chuck Hagel gisteren.

Geen misverstand, ik begrijp de waarschuwing van de minister. Ik onderschat de kracht van de radicale islam niet. Het is ook zonneklaar dat IS en Al Qaida Amerika en het Westen niet alleen de oorlog hebben verklaard, maar ook in staat blijken successen te boeken. De aantrekkingskracht op jonge mannen die graag een wapen trekken, is bijzonder groot.

Daarbij komt dat Amerika een land in nood is, werkelijk heel grote problemen heeft, zo is de afgelopen weken weer eens bewezen. Daaraan is met name debet, de tweedeling, het enorme verschil tussen Rijk en Arm, Blank en Zwart, de verwaarlozing van de samenleving, het achterblijven van hele groepen die hopeloos verdwalen in criminaliteit, drugs, frustraties en woede.

Je zou zeggen dat die interne problematiek de kansen voor IS en Al Qaida nog vergroot. Toch geloof ik niet dat zelfs de radicaalste moslimgroepen tegen Amerika zijn opgewassen. Misschien dat zij incidenteel en tijdelijk in het voordeel zijn. Uiteindelijk heeft het machtigste land van de wereld te veel mogelijkheden. Is de samenbindende kracht te sterk. Bovendien maakt dat soort organisaties een dergelijke tegenstander juist sterker, al is het maar omdat angst de burgers al gauw in de armen van hun regering drijft, terwijl een effectief optreden weer internationaal aanzien verschaft.

Nee, als IS en Al Qaida al niet zouden bestaan, zou een cynische CIA-expert hen wel eens uitgevonden kunnen hebben.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

August 22, 2014 at 12:22 am

Posted in Column