sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

DONKERE WOLKEN PAKKEN SAMEN

leave a comment »

Misschien vervalt het land daarom in oeverloze discussies, twistgesprekken, hypes. De internationaal georiënteerde neoliberalen willen voldongen feiten, voelen de nationaalconservatieven in hun nek die het liefst de klok terug willen zetten. Het gaat om Europa, om geld, om identiteit. De burgers zijn onzeker, zijn bang. Alsof ze blind in een remloze trein zijn gestapt.

Dus ontaardt een protest tegen Zwarte Piet. Een moreel leiderschap waarin alle burgers zich kunnen vinden, ontbreekt. Zelfs de democratie lijkt niet langer heilig. “Want hoe zou je daarmee de klimaatverandering kunnen opvangen? vraagt Marcel van Dam zich af.

De crisis grijpt steeds dieper in. Wie niet, maakt zich grote zorgen over hoe het verder moet? “Economen”, schrijft nota bene het NRC Handelsblad, “zijn zo somber. Blijkbaar weten ze het ook even niet”. Maar, is de angstige vraag, als de economen het al niet weten, hoe zit het dan met de oplossingen die zij in de loop der afgelopen jaren hebben aangereikt? Wat valt te verwachten van de hervormingen op het gebied van de zorg, integratie? En van, nog zo’n heikel punt, het onderwijs? De reorganisatie van de politie?

Het einde van de Koude Oorlog vervulde nog met trots. De Muur was gevallen, de vijand verslagen. Het democratisch-kapitalistische systeem had zich superieur getoond. Onvervaard gingen de overwinnaars aan de slag. De Europese Unie zou een groot, sterk, machtig economisch blok worden. Oorlog voeren was verleden tijd, samen met het nationalisme. Macht had een nieuwe dimensie. De economie en het neoliberaaldemocratische normen- en waardensysteem waren voldoende.

Maar helaas. Dit jaar is gebleken dat de politici in Moskou nog niet zo ver zijn. Weliswaar zal president Poetin zich realiseren dat economie de levensader van het land is, de economie is voor hem geen doel, maar een middel om van zijn Rusland weer de supermacht te maken die het vroeger was. Weet ook dat het in de politiek draait om macht en de bereidheid die uit te oefenen, en dat een goed geoefend leger daarbij onmisbaar is.

De vraag is hoeveel tijd Brussel en dus ook Den Haag nodig hebben zich die denkwijze eigen te maken. Immers, het is duidelijk dat Europa dat niet licht valt. Zelfs niet na alles wat in 2014 is voorgevallen. Neem de Russische overval op de Krim, de oorlog in Oost-Oekraïne en het neerhalen van de MH17. Tel daarbij op, de aanhoudende incidenten, de propaganda.

Intussen praat bondskanselier Merkel uren met Poetin. Wie weet wat er achter de schermen al gebeurt. In Frankrijk wacht het oorlogsschip de Vladivostok op toestemming naar Rusland te varen. Misschien hebben de sancties toch het beoogde effect.

Nee, het Rusland van Poetin bindt niet in. Het Kremlin weet dat Europa zijn gas nodig heeft. Merkels voorganger Schröder is een goede vrind. Dus sluit Rusland alvast miljardencontracten met China. Het kijkt hoever het kan gaan. Jaagt schrik aan. Intimideert. Laat zien dat het klaar en bereid is te vechten. De separatisten staan al klaar om de aanval op Oekraïne te openen. Nieuw-Rusland is het eerste doel. Europa gaat niet voor Kiev vechten, maar zal zich geen illusies meer maken. Donkere wolken pakken zich samen.

Dus, in plaats van te vervallen in oeverloos gedoe, gevoel van machteloosheid, kan Nederland beter de feiten onder ogen zien en aan de hand daarvan handelen.

Written by sjonkritmeester

November 17, 2014 at 8:55 pm

Posted in Column

Tagged with , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: