sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Archive for December 2014

MISSCHIEN SCHOOT HIJ DAAROM MIS

leave a comment »

Het jaar loopt op zijn laatste benen. De oliebollen en appelflappen wachten. Misschien drukte het NRC Handelsblad daarom een artikel van de politicoloog dr. Matthijs Noorduyn af, getiteld: “Splits de PvdA”. Want origineel is de opvatting bepaald niet. Wellicht zag de auteur haar als een schot voor open doel nu de sociaaldemocraten in de hoek zitten waar zo zware klappen vallen. Schoot hij daarom mis.

Dat alles neemt niet weg dat de PvdA een gespleten partij is. De partijtop heeft zich in de eigen voet geschoten in de poging een brede middenpartij te worden. Maar kijk eens aan, de PvdA is de enige niet. De VVD is tenminste zo verdeeld. En wat te denken van het CDA? Genoeg D66’ers die hun partij wel erg rechts vinden. Een jaar geleden nog, stond GroenLinks op 3, 4 zetels. En nu zou juist die partij ontevreden kosmopolitisch ingestelde hoogopgeleide PvdA’ers moeten opvangen?

Waar de schrijver aan voorbijgaat, is dat een opsplitsing van de PvdA het land geen stap verder brengt. Vijftien partijen/groepen verdringen zich anno 2015 op de beschikbare politieke ruimte. Elke dag komt er een partij/groep bij. Niets tegen compromissen sluiten, maar het worden er te veel. Het politieke systeem is te ondoorzichtig. Kiezers herkennen zich niet. Kabinetten vallen als rijpe appeltjes. Het vertrouwen ontbreekt. Nederland is onregeerbaar geworden. Dat is het echte probleem.

Verandering is nodig, een diep ingrijpende verandering. Noem het revolutie. Nog is er tijd, kunnen gelijkgezinden elkaar proberen te vinden. Maar helaas, het eigenbelang weegt erg zwaar. “Is het wachten op de ontploffing van het systeem”, voorzag ene mr. H.A.F.M. O. van Mierlo allang, lang geleden.

Written by sjonkritmeester

December 31, 2014 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , ,

WE GAAN VOORUIT, ALDUS DE CIJFERS

leave a comment »

Vietnam was een fiasco. In Afghanistan is de Taliban terug. De oorlog in Irak was een drama. Toch blijft de vraag of het Amerika van president Obama er niet verstandig aan had gedaan veel eerder een actievere rol in Syriё te spelen.

Vandaag nog pakt de Russische president Poetin een criticus bij de strot omdat hij criticus is. Dezelfde Poetin nodigt collega’s uit voor overleg over Syriё en Oekraїne. Poetin, de vredestichter. Bewonderaar van tsaar Nicolaas 1, de tacticus die het Westen steeds weer te slim af. Zoveel is duidelijk, die Poetin zit zwaar in de nesten.

Onvoorspelbaar is de wereld. Als er al lessen getrokken kunnen worden, te leren valt er niets. Het gaat om ervaring, wijsheid, intuïtie en een onvoorstelbare mate van geluk. Wie ervan uitgaat dat het goede altijd overwint, is ongeschikt als politicus. We gaan vooruit, zeggen de koele cijfers. In bepaalde omstandigheden blijft de mens een beest.

Written by sjonkritmeester

December 29, 2014 at 11:52 pm

Posted in Column

Tagged with , ,

GEEN LICHTPUNTJE VALT TE ONTDEKKEN

leave a comment »

Zo veel verdriet. Vermengd met woede. We waren oprecht geschokt, leefden mee. Waren woedend. Stil, toen 298 inzittenden van de MH17, van wie 198 Nederlanders, de dood vonden. Neergehaald door een raket. Minister Frans Timmermans trof de juiste toon.

De MH17-ramp is een dieptepunt, onvergelijkbaar met alles. Zo heel anders ook dan een economische of politieke crisis. Wat crisis? ‘Yes, we can’, juichte de Amerikaanse econoom, Nobelprijswinnaar, New York Timescolumnist, Paul Krugman vorige week. Normaliter is hij een voorzichtige bondgenoot van de Amerikaanse president Barack Obama. Steunt diens economische politiek, staat pal voor Obamacare, maar heeft als zo velen moeite met het weinig doortastende optreden van zijn president.

Aanleiding van Krugmans plotselinge optimisme betreft meer dan de Amerikaanse economie die het derde kwartaal met vijf procent groeide, terwijl de werkloosheid met 5,9 procent van de beroepsbevolking in zes jaar niet zo laag geweest. Krugman meent een andere Obama te ontwaren na de Republikeinse verkiezingszege van november. De president lijkt verlost van de noodzaak om het Congres voor zich te winnen, en vastbesloten gebruik te maken van de bevoegdheden waarover hij nog altijd beschikt.

Al met al toont Krugman zich onder indruk van de sancties tegen Rusland, het vastbesloten optreden tegen de Islamitische Staat, de toenadering tot Cuba en het klimaatakkoord met China. ‘Yes, we can’. Als iemand zich realiseert dat de schrijnende tegenstellingen en onevenwichtigheden in het Anerikaanse politieke en economische landschap zijn opgebouwd uit hout van het duurzame en harde soort, is hij het wel. Het kan niet anders. Krugman haalt Obama’s verkiezingsslogan uit de mottenballen als aanmoediging, een steun in de rug. Wie weet, is er een begin. De groei is dáár.

Amerika is ver weg. Ongetwijfeld zal ook hier de economie weer groeien, gaat het duurzaam crescendo, maar niet nadat de verschillen tussen de winners en losers welhaast Amerikaanse proporties hebben aangenomen.
Intussen suddert de crisis door. Dit land telt 657.000 werklozen. Ouderen zijn zorgenkindjes geworden. De participatiemaatschappij is een feit. Het VVD/PvdA-kabinet loopt op zijn laatste benen. Opnieuw voelen grote aantallen kiezers zich bedonderd. Slachtofferschap doet mensen al gauw foute keuzen maken. Racisme neemt toe. Antisemitisme tiert welig.

Uiteindelijk barst elke kruik die te lang in het water ligt. Of de kiezers het aandurven de PVV van Geert Wilders aan een meerderheid te helpen, staat in de sterren geschreven. Een derde van het electoraat overweegt een stem op Wilders. De onvrede en boosheid zijn zeer aanwezig. Maar er is ook angst.

Door alles heen dreigt het Rusland van Vladimir Poetin. Minister Bert Koenders van buitenlandse zaken sprak er in Buitenhof over. Wat trof, was de bezweringsmethodiek die de zorgvuldig gekozen, geruststellende woorden deden klinken als holle retoriek. Want dat Poetin een gevaarlijk man is, een kat in het nauw bovendien, erop uit het Westen tegen elkaar uit te spelen, dromend van een machtig Russisch imperium en daarbij horende invloedssferen, zal de bewindsman beseffen. Zoals hij zich ook geen illusies zal maken over de Islamitische Staat, het moslimfundamentalisme. Hopeloos, machteloos is het advies om niet langer de democratie als leidraad te nemen, maar te respecteren dat ze het elders op een andere manier doen.

Eens, ooit weer, misschien het komende jaar al, zal de economie ook hier opveren. In elk geval nadert het moment dat het politieke systeem openbreekt. Zelfs wij de burgemeester direct kunnen kiezen en Russen zich realiseren dat dictaturen niet werken.

2015. De MH17-ramp blijft een afschuwelijk onherroepelijke gebeurtenis die geen doel heeft gediend. ‘Yes, we can’. Nog valt geen lichtpuntje valt te ontdekken. Zelfs is het de vraag wat het land zwaarder laat wegen, de onderste steen die boven moet komen of zekere belangen?

Written by sjonkritmeester

December 29, 2014 at 8:26 pm

Posted in Een mening

Tagged with , , , , ,

OUDERS F16-PILOOT ZIJN WANHOPIG

leave a comment »

Muadh al-Kasasbeh heet hij. Is 26 jaar, F16-piloot voor de Jordaanse luchtmacht, en sinds een week in handen van de Islamitische Staat. De ouders van de piloot zijn wanhopig. Vader heeft IS gesmeekt zijn zoon goed te behandelen. Zich daarbij te bedenken dat hij van hetzelfde geloof is. En hebben Jordaniёrs zich massaal op Twitter en Facebook gestort in een poging de vrijlating van hun landgenoot te bewerkstelligen.

Helaas, hoop is naar alle waarschijnlijkheid tegen beter weten in. Hoewel de vader anders suggereert, lijken de IS-strijders nauwelijks ontvankelijk voor een dergelijke oproep. Westerlingen hebben het al zo vaak geprobeerd. Uit niets blijkt dat medemoslims er bij hen beter opstaan.

Nog veel is onopgehelderd. Amerikaanse en Jordaanse legerwoordvoerders ontkennen dat al-Kasasbehs vliegtuig is neergeschoten. Mogelijk is een technisch mankement het toestel fataal geweest. Wat verder opvalt, is de stilte in deze contreien. Een foto van de gevangenneming circuleert. Muadh al-Kasabeh is een medestrijder, een bondgenoot. Hem wacht een vreselijk lot. Hoe groot zou het contrast niet zijn als de F16-piloot een Nederlander zou zijn?

Written by sjonkritmeester

December 28, 2014 at 10:11 pm

Posted in Column

Tagged with , ,

DE BANKEN DOEN HET WEER BEST

leave a comment »

In totaal, meldt Financial Times, hebben banken het afgelopen jaar voor 56 miljard dollar moeten betalen aan boetes en schikkingen. Voor gedoe dus. Gerommel, gespeculeer, fraude, zelfverrijking, malversaties, dubieuze transacties.

Grote, gerespecteerde banken horen erbij, uit Amerika, Zwitserland, Groot-Brittanniё, Spanje, en Nederland natuurlijk. Ze zeggen dat de bankiers het nodige te verwijten valt als het gaat om het ontstaan van de economische crisis. Maar dat is onzin natuurlijk.

Trouwens, als hen al iets te verwijten valt, hebben ze hun verantwoordelijkheid grootmoedig op zich genomen. Zie de enorme boetes die de bankiers zonder morren hebben betaald. Solidair zijn ze ook. Immers, collega’s die in de problemen kwamen, konden zonder uitzondering rekenen op een mooie ontslagvergoeding.

Van een openstaande schuld is, met andere woorden, geen sprake. Trouwens, kijk eens naar de Verenigde Staten van Amerika. Daar krijgt het economische herstel na zeven jaar overduidelijk vaart. De groei van vijf procent in het afgelopen kwartaal is veelzeggend. De beurzen hebben er vertrouwen in. Ook de banken doen het weer best, gezien de recordwinsten. Europa zal het Amerikaanse voorbeeld zeker volgen. Wat zeuren we eigenlijk nog?

Written by sjonkritmeester

December 27, 2014 at 12:40 am

DE FRIEZEN ZIJN ER KLAAR VOOR

leave a comment »

Kerstmis. Kerstgedachte. Mijn hoofd is leeg. Kan nergens op komen. Ja, liefde, geluk voor iedereen. Een beetje gemoedelijkheid. Eerlijkheid, rechtvaardigheid. Begrip voor elkaar. Vrede, vrijheid. Ik wil het allemaal.

Kerstmis. De statistieken mogen om het hardst beweren dat de wereld veiliger is dan ooit, er minder oorlogen zijn, minder doden door geweld. Ik weet het niet. De democratie die ik waardeer, is in het defensief. Zijn het niet de dictators, de fraudeurs, de opportunisten, dan is het wel het grote geld dat beschikt en beslist. Foute partijen en foute mensen zijn me net iets te populair.

Kerstmis. Bestaat God? Zoveel is zeker, een Derde Wereldoorlog komt er niet. De goede krachten winnen. De economie herstelt. De slechteriken plegen collectief zelfmoord. De participatiemaatschappij is een reden tot zorg. De Friezen zijn er trouwens klaar voor. De kans is groot. In januari of februari wordt Hij verreden.

Written by sjonkritmeester

December 23, 2014 at 11:12 pm

Posted in Column

Tagged with , ,

DUS STEMDE VVD-FRACTIE TEGEN

leave a comment »

Het kón. De meerderheid was vóór. Dus stemde de VVD-fractie in de Eerste Kamer tegen de wet normering topinkomens. Een waarschuwing, een schot voor de boeg had de coalitiepartner wel verdiend. Ééns, maar nooit weer was de onverbiddelijke boodschap. Opdat de PvdA het niet meer in haar hoofd haalde een afspraak te negeren.

Om het hardst verzekerden de liberale senatoren dat het ging om de inhoud. Het voorstel om de Balkenendenorm in te stellen voor de (semi)publieke sector zou onzorgvuldig zijn en te vroeg komen.

Het is een teken aan de wand. Vermoedelijk heeft niet eens zozeer het verzet van drie PvdA-senatoren tegen de vrije artsenkeuze kwaad bloed gezet, als wel het gezichtsverlies voor de wilskrachtige minister Edith Schippers die zowaar een concessie heeft moeten doen. Concessies, daar houden VVD’ers niet zo van.

Weinig begrip is er voor de coalitiepartner. Dat PvdA-bewindslieden de liberale hemel in worden geprezen, lijkt alweer voltooid verleden tijd. De markteconomie heeft de hoogste prioriteit, en moet met alle kracht worden doorgezet.

Bovendien zien de liberalen hun kans schoon. Zij hebben de laatste peiling van Maurice de Hond gelezen (Peil.nl) en weten dat centrumrechts een meerderheid heeft. De verkiezingen voor de Provinciale Staten naderen. Met CDA, D66, ChristenUnie en SGP vallen ongetwijfeld zaken te doen. Wel jammer dat premier Mark Rutte nog niet toe is aan een breuk. En o ja, de VVD moet wel de grootste blijven.

Written by sjonkritmeester

December 22, 2014 at 11:40 pm

Posted in Column

Tagged with , ,