sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

MISSCHIEN SCHOOT HIJ DAAROM MIS

leave a comment »

Het jaar loopt op zijn laatste benen. De oliebollen en appelflappen wachten. Misschien drukte het NRC Handelsblad daarom een artikel van de politicoloog dr. Matthijs Noorduyn af, getiteld: “Splits de PvdA”. Want origineel is de opvatting bepaald niet. Wellicht zag de auteur haar als een schot voor open doel nu de sociaaldemocraten in de hoek zitten waar zo zware klappen vallen. Schoot hij daarom mis.

Dat alles neemt niet weg dat de PvdA een gespleten partij is. De partijtop heeft zich in de eigen voet geschoten in de poging een brede middenpartij te worden. Maar kijk eens aan, de PvdA is de enige niet. De VVD is tenminste zo verdeeld. En wat te denken van het CDA? Genoeg D66’ers die hun partij wel erg rechts vinden. Een jaar geleden nog, stond GroenLinks op 3, 4 zetels. En nu zou juist die partij ontevreden kosmopolitisch ingestelde hoogopgeleide PvdA’ers moeten opvangen?

Waar de schrijver aan voorbijgaat, is dat een opsplitsing van de PvdA het land geen stap verder brengt. Vijftien partijen/groepen verdringen zich anno 2015 op de beschikbare politieke ruimte. Elke dag komt er een partij/groep bij. Niets tegen compromissen sluiten, maar het worden er te veel. Het politieke systeem is te ondoorzichtig. Kiezers herkennen zich niet. Kabinetten vallen als rijpe appeltjes. Het vertrouwen ontbreekt. Nederland is onregeerbaar geworden. Dat is het echte probleem.

Verandering is nodig, een diep ingrijpende verandering. Noem het revolutie. Nog is er tijd, kunnen gelijkgezinden elkaar proberen te vinden. Maar helaas, het eigenbelang weegt erg zwaar. “Is het wachten op de ontploffing van het systeem”, voorzag ene mr. H.A.F.M. O. van Mierlo allang, lang geleden.

Written by sjonkritmeester

December 31, 2014 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: