sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

OEKRAΪNE IS NOG ALTIJD TESTCASE

leave a comment »

De kernvraag voor Europa, voor Nederland, voor Tietjerksteradeel is, wat het anno 2015 over heeft voor democratie, vrijheid, de onafhankelijke rechtsstaat? Voor de open samenleving die zij garanderen? Oekraїne is nog altijd een testcase. Maar er is meer aan de hand. De dreiging komt ook van binnenuit. De kans is in elk geval groot dat het te laat is voor actie zodra het Rusland van Poetin besluit toe te slaan in de Baltische landen.

In Minsk hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande namens het Westen een wapenstilstand uit het vuur gesleept. Meer was niet mogelijk, want het Westen wil niet vechten. Niet voor Oekraїne in elk geval. Het weekblad Der Spiegel verwoordt de stemming aldus: “Het Westen moet leren in het brein van Poetin te kijken. Hem begrijpen, is de enige manier om tot een modus vivendi te komen. Dus moet het erkennen dat de Russische president niet uit is op expansie, op verovering van gebied, maar handelt omdat hij zich bedreigd voelt. Wapens leveren aan Oekraїne is uit den boze. Economische hulp is het enige dat telt, en verder moet het land neutraal zijn, beloven nooit toe te treden tot de EU, laat staan de NAVO”.

Ook oud-minister van buitenlandse zaken, dr. Ben Bot hecht aan de neutraliteitsgedachte. Ruslandkenner en correspondent van De Persdienst, Wierd Duk, meent dat het Westen een strategie nodig heeft. De rode lijn is dat hetzelfde Westen domme politiek heeft bedreven. Dat met name de aanwezigheid van vooraanstaande Europese politici als de Belgische oudpremier Verhofstadt en de Hans van Balen van de VVD op het Majdanplein in Kiev Poetin heeft gesterkt in de gedachte dat hij een eind moet maken aan de westerse expansiezucht.

De analyses mogen hun waarde hebben, al is het maar omdat de Russische president en zijn coterie er na het akkoord van Minsk in het Kremlin een stevige slok op gedronken hebben. De man en zijn politiek begrijpen, kan geen kwaad. Het mag er nooit toe leiden dat je door de knieёn gaat, je partner dwingt zijn handtekening bij het kruisje te zetten, ook al schrijft Der Spiegel: “Heel verstandig. Immers, Oekraїne heeft de strijd verloren, en zo voorkom je tenminste de oorlog en alle ellende die daarbij hoort”.

Helaas, het Minsk-akkoord ademt vooral machteloosheid, capitulatie in een situatie die verdacht veel weg heeft van 1938. Ook het Duitsland van Hitler voelde zich bedreigd. Meende zijn burgers te moeten beschermen. Stookte onrust. De wereld herinnert zich het Verdrag van München, vrede in ruil voor Sudetenland.

“Verbied vergelijkingen met de jaren 1930”. In ‘Poetin, straatvechter die de wereldorde bedreigt’, weet Wierd Duk al dat de Russische president uit is op herstel van een Groot-Russische Rijk. Maar je hoeft geen boek gelezen te hebben om te zien dat Poetins separatisten bestaan uit tuig, boeven, schurken. Dat hun leger alleen maar kan functioneren dankzij Russisch materiaal en in Rusland opgeleide mensen die dat materiaal bedienen kunnen.

Het Westen heeft na 1990 grote fouten gemaakt. De grootste was om na de instorting van de Sovjet Unie de wederopbouw in handen te geven van geharde kapitalisten die geen zier gaven om de opbouw van een democratische rechtsstaat, met als gevolg dat een levensgevaarlijke vijand zich heeft gemeld, een vijand die geweld gebruikt. Het laat onverlet dat de resultaten van eigen makelij zijn. Poetin, oligarchen, corruptie, dictatuur, repressie, invloedssferen zijn Russisch.

Om Oekraїne gaat het Westen niet vechten, is de boodschap van Minsk. Dus is Oekraїne voor Rusland. Want, aldus de logica van Poetin, wie meent dat het grensland recht heeft op democratie, vrijheid en een onafhankelijke rechtsstaat. Wie meent dat zo’n land aanspraak kan maken op zelfbeschikking, snapt niet hoe de echte wereld in elkaar zit.

Het lot van Oekraїne lijkt daarmee wel zo’n beetje beslecht. Misschien is een deling nog mogelijk. Tot Kiev oprukken, overweegt de Russische president zeker. Ook zal hij de weerbaarheid van de Baltische landen willen doorprikken. Intussen gaan in de Verenigde Staten meer en meer stemmen om hem een halt toe te roepen. Maar Poetin zou Poetin niet zijn als hij zijn zegeningen zal tellen. Hij is nog lang niet klaar.

Opties genoeg, en de ruimte voor Rusland wordt almaar groter naarmate de tijd verstrijkt. Immers, wat kan er allemaal niet gebeuren zolang het Westen, Europa, Nederland, Tietjerksteradeel weigeren Poetin duidelijk te maken dat zij bereid zijn te vechten voor de democratische rechtsstaat? Hongarije weet de Russische president al aan zijn zijde. In Frankrijk is het Nationaal Front een potentiёle bondgenoot. De Grieken zouden hem welgezind zijn. Hoe het zij, het moment nadert dat het Westen maar één keus heeft: Óf de NAVO inschakelen, óf de volledige overgave.

Written by sjonkritmeester

February 16, 2015 at 5:11 pm

Posted in Een mening

Tagged with , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: