sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Archive for September 2015

MELANIE GAAT ZINGEND NAAR WERK

leave a comment »

Zingend gaat ze naar haar werk. Elke dag, als de dienstauto voorrijdt, de chauffeur het portier opent, heeft ze het niet meer van plezier. Wat een baan. Alles onder controle. En bijna elke avond om zes uur, uiterlijk half zeven is ze thuis. Heeft manlief de aardappelen al op tafel gezet. Komen de kinderen haar juichend tegemoet. “Ha mammie”. Waarop ze haar armen spreidt: “Dikke knuffel”. “Druk gehad”? vraagt de man van wie ze zielsveel houdt. “Gaat wel. Valt mee. Hoe was jouw dag vandaag”?

Drs. Melanie Schultz van Haegen is 45 jaar, een liberaal in hart en ziel, minister van infrastructuur en milieu. Prominent lid van de VVD, de grootste regeringspartij, met een heel leven voor zich. Wat heet, als er één vrouw de plaats van de altijd opgeruimde, kwikzilvere partijleider, premier Mark Rutte kan innemen, is zij het wel.

Er zijn prominente kapers op de kust. Fractieleider Halbe Zijlstra, bijvoorbeeld, staat te popelen om het roer naar rechts om te gooien en de PVV van zich af te schudden. Maar ook minister Edith Schippers van volksgezondheid gooit hoge ogen.

Geen fouten maken dus. Achter de 130 kilometer blijven staan want dat levert pas echt stemmen op. Ook water doet het altijd goed, heeft koning Willem-Alexander bewezen. Let op minister Melanie Schultz van Haegen. Als geen ander verstaat zij de kunst om op de achtergrond te blijven en toch belangrijk te lijken.

Handig is ze, politiek bijzonder intelligent. Haar staatssecretaris Wilma Mansveld mag heerlijk spitsroeden over het spoor lopen. Ze heeft het haar al zo vaak gezegd. “Wilma. Laat toch lekker gaan. Laat de vrije krachten hun werk doen. Trek je handen ervan af. Doe als ik. Delegeer”.

Maar de staatssecretaris luistert niet. Ze was er al bang voor. Typisch PvdA. Denkt in overheden. Bemoeit zich overal mee. Voelt zich verantwoordelijk. En kijk nu eens, hoe ze zich heeft overgeleverd aan de Tweede Kamerwolven. Nou ja, haar een zorg. Als zíj ProRail en de NS maar niet in handen krijgt. “O, hemeltje lief, alsjeblieft niet. Misschien dat de staatssecretaris toch beter aan kan blijven. Een beetje bungelen kan geen kwaad, en al helemaal niet als het om iemand van de linkse kerk gaat”, denkt de minister een beetje vals, maar wel tekenend voor haar kracht.

Written by sjonkritmeester

September 30, 2015 at 12:23 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

REFERENDUM EU IS VOLKSVERLAKKERIJ

leave a comment »

Met hulp van GeenStijl heeft het Burgercomité EU 450.000 adhesiebetuigingen opgehaald, ruim voldoende voor een referendum over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraїne. Het verdrag schijnt een schande te zijn, een aanfluiting voor de democratie dat ons miljarden gaat kosten. Bovendien zou het een opstap zijn voor het lidmaatschap.

De Kiesraad moet er nog mee instemmen. Afgezien daarvan is het referendumplan een farce, flauwekul, onzin, volksverlakkerij van de erge soort. Natuurlijk, de regering kan de uitslag negeren omdat het referendum niet bindend maar raadgevend is. Het gaat erom dat de opdrachtgevers onwaarachtig zijn, een verkeerde voorstelling van zaken geven, de mensen dus niet serieus nemen.

Thierry Baudet en zijn vrienden geven het zelf toe. Voor hen is het associatieverdrag van ondergeschikt belang. Zij willen vooral ageren tegen de Europese Unie omdat zij tegen uitbreiding zijn. Zij vinden dat Brussel te veel geld uitgeeft en eisen dat datzelfde Brussel macht inlevert. Ongetwijfeld zijn ze vóór een Brexit en Grexit. Nederland moet weer Nederland worden.

In elk geval hebben ze geen oog voor de belangen van een staat in verdrukking, en nog minder voor mensen in nood. Niets hebben ze temaken met Europeanen die afstand proberen te nemen van corruptie en cliёntisme. Wel willen ze hun best doen om hun machtige buur tevreden te stellen.

Kortom, de initiatiefnemers besodemieteren de zaak. In plaats van constructief mee te denken, serieuze debatten aan te zwengelen, vingers op echt zere Europese plekken te houden, proberen ze een plannetje uit waar niemand iets mee opschiet. Ook Thierry Baudet en zijn reactionaire kliek niet. Want verstandige mensen zijn vóór het associatieverdrag.

Written by sjonkritmeester

September 29, 2015 at 12:12 am

TOEN DE TV NOG NIET GEOFFERD WAS

leave a comment »

Wat wonen we toch in een fantastisch land. Denk aan de vrijheid, veiligheid, de democratie die we hebben, de onmetelijke rijkdom waarvan we elke dag genieten. Zelfs een willekeurige zwerver zou zich driemaal in de armen moeten knijpen en God bedanken voor het geluk dat hij zich in dit kleine stukje van de wereld bevindt. Zet dat eens af tegen het lot van al die miljoenen in Afrika, Aziё, Latijns-Amerika, in Mali, Soedan, Jemen en Syriё. Vergeet de ellende in de favela’s niet. Denk aan de vluchtelingen. Laat je ervan doordringen!

De redenering klinkt als een klok. We wonen ook in een fantastisch land. Of, hoe moet ik het voorzichtig zeggen, we wóónden in een fantastisch land. Was het niet Jan Peter Balkenende, dan was het wel Mark Rutte? Hoe het zij, je hoeft in Nederland geen premier te zijn om te zwijmelen bij de gedachte al, aan de VOC-mentaliteit. Toen wij nog ondernemend waren, bereid om risico’s te nemen, hele werelden veroverden en schathemeltje rijk werden.

Èn, maar dat zeggen de premiers er om een of andere reden niet hardop bij, dat gebeurde mede dankzij de godsdienst die het land indertijd omhelsde. Immers, de Heeren Zeventien, zeg maar de CEO van de Compagnie, waren stevige Calvinisten, puriteinen van het protestantse soort dat volgens de Duitse socioloog Max Weber de basis is van het moderne 19e en 20ste eeuwse kapitalisme, in de zin van winst maken, geld verdienen. Veel geld verdienen, investeren, nog meer geld verdienen, welvaart creёren. Niet om het uiterlijk vertoon, maar om te laten zien dat je uitverkoren bent, de juiste eigenschappen hebt, het geld waard bent dus. Wat trouwens ook mooi meegenomen was dat de vorsten in Frankrijk en Engeland het in die glorieuze periode erg druk met zichzelf hadden, en dat het Spaanse rijk ver weg was.

Alles is betrekkelijk. Want om nu te zeggen dat de VOC-mensen en tijdgenoten betere mensen waren? Laat staan die van de zustermaatschappij, WIC? Quinsy Gario is waarachtig de enige niet die de zaak alsnog bij het Internationale Strafhof aanhangig zou willen maken. Iets met slaven, moord en plundertochten.

Maar goed, dat daargelaten, de Tweede Wereldoorlog is een keerpunt. Imperialisme is een scheldwoord geworden. We hebben geleerd van de dictatuur en de Holocaust. Sinds 1945 is er in deze contreien dan ook geen antisemiet meer gesignaleerd. Zelfs hebben we het verschil tussen goed en kwaad uitgebannen. NSB’ers hadden eigenlijk geen keuze. SS’ers waren vooral misleid, idealisten toch wel, die voor het nationaalsocialisme kozen om het echte gevaar te bestrijden dat communisme heette en uit het oosten kwam.

We zijn democratie, vrijheid zeer gaan waarderen. Nooit meer zouden we massamoord en misdaden tegen de menselijkheid tolereren. We gingen de straat op om te protesteren tegen dictatuur, tegen honger, tegen imperialisme en kernwapens. We begrepen dat de welvaart eerlijker moest worden verdeeld en zorgden ervoor dat de werkgever ietwat in toom gehouden moest worden. Zelfs waren er regels voor het bankenverkeer. Vluchtelingen konden hier altijd terecht.

Nationalisme verafschuwden we. Oorlog hadden we genoeg gehad. We hoefden maar 1000 kilometer oostwaarts te gaan om te beseffen hoe gelukkig we waren. Zolang Europa geld opbracht, gaven we het alle kans. Gastarbeiders deden het werk dat er volop was en waarvoor we onszelf te goed achtten. Zij bleven. Hun vrouwen kwamen over. Zij kregen kinderen. Natuurlijk, want waarom zou je weggaan? Waar was het beter? Was er meer democratie, vrijheid, welvaart, waren er zo goede voorzieningen? Waar nog meer kon je zeggen wat je wil? Mocht je je godsdienst beoefenen zonder dat iemand je lastig viel?

Fraude, criminaliteit, bedrog, moord, doodslag, verslavingen en populisten zijn van alle tijden. De minister van justitie had gezag. Een voorzitter van de Raad van Bestuur zoals de CEO heette, verdiende genoeg. Wel klaagden sommige rijkaards over de belastingen. Belgiё was een geliefkoosd toevluchtsoord. Economische vluchtelingen, noemden zij zichzelf.

Prima, prima hadden we het voor elkaar. Toen de televisie nog niet geofferd was aan het allesverslindende reclame-, sport-, kijkcijfer en bekende Nederlandermonster. We anti- De Telegraaf waren, de grootste krant van het land. Geen journalist een interview per email zou accepteren en we wel raad wisten met figuren als Wilders en dr. Thierry Baudet. Er zelfs een partij bestond die begreep dat het politieke bestel een opfrisbeurt nodig heeft om te kunnen overleven.

Written by sjonkritmeester

September 28, 2015 at 11:05 am

CATALANEN KIEZEN VOOR BRUSSEL

leave a comment »

Zo langzamerhand wordt het toch wel spannend. Nadat de Schotten op een haar na het Verenigd Koninkrijk hadden opgerold, de Grieken stuitten op het machtige Duitsland, dreigen nu de Catalanen de Europese Unie voor het blok te zetten. In elk geval hebben de kiezers zich voor onafhankelijkheid uitgesproken, ook al zweert de centrale regering in Madrid: “Dat nooit”.

Wat bezielt de kiezers eigenlijk? Wat is er aan de hand? Tien, vijftien jaar geleden was het begrip nationalisme in Europa een taboe, voorbehouden aan achtergebleven Balkanschiereilandbewoners en de Oostbloklanden. Natuurlijk waren de Basken en Corsicanen min of meer actief. Maar dat waren feitelijk criminelen.

In Belgiё bereikten de Vlamingen welhaast de status aparte, en o ja, in Italiё streefde Lega Nord naar afscheiding van het noorden. Padania moest het beloofde land van Umberto Rossi heten. Nationalisme, riekte naar regionalisme, kleinburgerlijkheid. Niet de moeite waard. Iets van vroeger waarvoor in de Europese Unie geen plaats was.

De gedachte mag prijzenswaardig zijn na de catastrofes van de twintigste eeuw. Het is dan ook begrijpelijk dat de gevestigde orde in de Europese Unie er weinig oog voor heeft.

De toekomst is niet te voorspellen. Maar zoveel is zeker, de ontwikkeling is geen toevallige, geen incident. Zij is eerder een gevolg van het gegeven dat de regeringsleiders van de lidstaten steeds meer macht uit handen geven. De bestuurders in kleinere eenheden krijgen dan al gauw het gevoel dat zij elders moeten wezen. Niet in Londen, Madrid, Rome of zelfs Berlijn, maar in Brussel waar ze de beslissingen nemen.

Written by sjonkritmeester

September 28, 2015 at 12:16 am

WAT IS NOU DAT SPECIALE CEO-HOUT?

leave a comment »

Naar het schijnt, moet een mens uit speciaal hout gesneden zijn om een beetje financiёle instelling, een multinational of een wereldomvattende organisatie te kunnen leiden. Daar mag dan ook wel iets tegenover staan. Roem, eer en niet te vergeten een plezierig stemmende beloning.

Laat ik er niet omheen draaien, maar ik begrijp de CEO’s en president-directeuren wel. Het is hard werken. Tijd voor het gezin is er niet en als de droomfunctie eenmaal werkelijkheid is, heb je al gauw meer dan de helft van het leven achter de rug. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de verantwoordelijkheid die bij een topfunctie hoort. Het is een last die je je ergste vijand niet toewenst.

Dus is het niet vreemd als de CEO van de grootste autofabriek ter wereld, prof.dr. Martin Winterkorn, 16 miljoen euro per jaar verdient en 28 miljoen euro meekrijgt in ruil voor zijn vertrek. Zoals ik het ook logisch vindt dat deze bijzondere man en alleskunner aanblijft als CEO van het dochterbedrijf Porsche dat dan wel weer eigenaar is van 50,7 van de Volkswagenaandelen.

Bovendien wist Martin Winterkorn van niets van de fraude met de dieselmotor. “Ik ben onschuldig. Mijn geweten is in elk geval brandschoon”, doet hij niet anders dan zijn collega CEO’s die onschuldig pleiten in overeenkomstige gevallen, om als het een beetje te heet onder de voeten wordt, eraan toe te voegen: “Het is het systeem. Ik moest wel. Kon niet anders”.

Lees de commentaren van de bankenpresidenten over het gesjoemel met de Liborrente erop na. De president van de wereldvoetbalbond Sepp Blatter wil het zijn ondervragers in een Zwitsers verhoorkamertje doen geloven. Collega Michel Platini van de UEFA zou twee miljoen euro in zijn zak hebben gestoken, maar ook hij heeft niets verkeerds gedaan.

Hoe het zij, ik verbaas me nergens over. Alleen worstel ik met die ene vraag: Wat is nou precies dat speciale hout waaruit CEO’s gesneden zijn? Volgens mij doet een gemiddelde boekhouder niet anders als hij de zaak geflest heeft.

Written by sjonkritmeester

September 26, 2015 at 12:30 am

WE NOEN HET NEOLIBERALISME

leave a comment »

Intussen heeft CEO Martin Winterkorn Volkswagen door de achterdeur verlaten. Veel managers van de grootste autofabriek ter wereld zullen volgen. Maar, is de brandende vraag, hoe kon het allemaal gebeuren? Wie is de schuld? De oorzaak willen we weten.

Laten we bij Adolf Hitler beginnen! Maar nee, in dit geval treft de man geen blaam. Vraag het Lance Armstrong. Dan heb je het antwoord. Immers, wat Lance is voor de wielersport, is Volkswagen voor de auto-industrie.

De data vervalsen, de boel manipuleren, de klant bedriegen, de mazen van de wet opzoeken, er doorheen gaan, als het kan. En dan, als het kwaad geschied en uitgekomen is: Alles eruit gooien. Huilen voor de Bühne. Spijt betuigen. Om vergeving smeken”. “Ja, we hebben het gedaan”, bekende de ex-baas van VW, precies zoals Lance deed bij Oprah Winfrey.

Het zit in het systeem ingebakken. We kunnen niet anders. We moeten wel. Doen wij het niet, doet een ander het wel. Het gaat om de eerste, de mooiste, de sterkste, de beste en de grootste willen zijn. Moeten zijn. Om winnen, de concurrentie verpletteren. Om geld, veel, heel veel geld verdienen. We hebben er een naam voor: Neoliberalisme.

Written by sjonkritmeester

September 25, 2015 at 12:30 am

Posted in Column

Tagged with , ,

HIJ HAD VLADIMIR HOGER INGESCHAT

leave a comment »

De Donbasis is verwoest. Duizenden doden zijn gestorven, maar in Oekraїne schijnt niet meer gevochten te worden. Een oekaze van Moskou zou de rebellen daartoe gedwongen hebben want er zijn gewichtigere zaken aan de orde. President Poetin heeft zich gerealiseerd dat zijn Syrische vrind Bashar al-Assad op het punt van instorten staat. Vliegtuigen en manschappen zijn gestuurd. Zelfs verwachten experts een grondoffensief tegen IS.

Het Westen is verrast en ongerust, ook al omdat het niets te maken wil hebben met een meedogenloze dictator die verantwoordelijk is voor het vreselijke geweld, de terreur, de vernietigingen, de chaos, de vluchtelingenstroom. Ja, voor het klimaat waarin een organisatie als IS zo goed kan gedijen.

Nu moet gezegd dat president Vladimir Poetin er een handje van heeft het Westen voor het blok te zetten, uit te dagen en waar mogelijk harde slagen toe te dienen. Al gauw zou je het Westen, lees de Amerikaanse regering, er opnieuw van kunnen verdenken dat het geen idee heeft wat zich in het hoofd van de Russische president afspeelt. Noem het amateurisme. Naїviteit op z’n minst.

Ach, misschien is het wel waar. Minister van buitenlandse zaken John Kerry lijkt in elk geval nog niet bekomen van de aanvankelijke schrik. “Gaan die Russen werkelijk IS bevechten, een groot offensief beginnen? Zich in het woestijnmoeras begeven? En willen zij serieus met het Westen samenwerken”?

De Amerikaanse bewindsman denkt aan Vietnam waar hij 50 jaar geleden het heldendom heeft verworven, aan Afghanistan, 1980, aan Irak, 2003. Hij kan zijn ogen en oren niet geloven. Snapt er niets van. Eerlijk gezegd, had hij Vladimir en collega Sergey Lavrov toch iets hoger ingeschat.

Written by sjonkritmeester

September 24, 2015 at 12:25 am

Posted in Column

Tagged with , , , , ,