sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

FRITS BOLKESTEIN WAS TEGEN

leave a comment »

Hoe gezaghebbend moet je zijn om zonder verdere uitleg een paginagroot artikel in het NRC Handelsblad te mogen schrijven? Heel gezaghebbend, vermoedelijk. Want dat is de 83-jarige VVD-coryfee, mastodont, oud-partijleider, oud-bewindsman, oud-eurocommissaris, Frits Bolkestein zeker.

‘Er zijn grenzen aan wat Europa aankan’, was de titel die de redactie aan het artikel meegaf. Niks mis met het artikel. Het is een sluitend verhaal, niets tegen in te brengen zoals de lezer ook verwachten mag van een man die rond de eeuwwisseling een van de invloedrijkste Nederlandse politici was.

En wat je ook van Bolkestein vinden mag, het siert de liberaal dat hij na zijn aftreden is doorgegaan met denken. Zijn betrokkenheid is een constante. En natuurlijk maakt ook hij zich grote zorgen over de Europese Unie waarvan de ontwikkeling stagneert. “Poetin, de Euro en de asielzoekers” wijst hij als de belangrijkste oorzaken aan van de huidige problemen.

Poetin, die het niet kan verkroppen dat het Westen via de NAVO tot aan de Russische grenzen is opgerukt in een periode van Russische zwakte.
De Europese Muntunie die door Duitsland en Frankrijk om de verkeerde redenen is doorgedreven.
Wat de asielzoekers betreft, wijst de liberaal op Turkije dat in ruil voor hun medewerking hervatting van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap hebben geёist.

Het is niet de eerste keer. Sterker nog, Bolkestein vergeet nooit het publiek eraan te herinneren dat hij tegen was: Tegen de uitbreiding van de NAVO, indertijd. Tegen de toetreding van zwakke landen als Italiё en Griekenland tot de EMU. Tegen onderhandelingen over een Turks EU-lidmaatschap.

Niets tegen in te brengen dus. Het is ook mooi om tegen te zijn. Maar, zullen sommigen zich niettemin afvragen, wat is de betekenis ervan als je daaraan geen consequenties verbindt?
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

January 4, 2016 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: