sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

EEN SLAG, FATAAL VOOR DE EU

leave a comment »

Enige duiding lijkt nog wel geboden. Maar als de berichten niet bedriegen kunnen de fatsoenlijke doch bezorgde burgers ervan op aan dat Europa er misschien, een beetje, onder voorbehoud in zou zijn geslaagd iets dat lijkt op een mogelijk begin van een oplossing te creёren inzake het vluchtelingenprobleem.

Dat wil zeggen, de Europese Unie heeft met Turkije afgesproken dat een vluchteling die via de Egeїsche Zee Europa binnenkomt linea recta terugmoet. In ruil voor deze geste van Ankara krijgt een Syrische vluchteling in Turkije toegang tot de EU.

Maar niets voor niets. Experts hebben al berekend dat het akkoord de EU 6 miljard euro zal kosten op z’n minst. Natuurlijk wordt de visumplicht afgeschaft en mag de Turkse regering Ankara rekenen op versnelde onderhandelingen over het EU-lidmaatschap.

Het akkoord moet op de Europese top van 17 en 18 maart zijn beslag krijgen. Laten we ervan uitgaan dat het allemaal lukt. Dat Turkije de afspraken netjes nakomt, dat mensen zich nog eens achter de oren zullen krabben voordat zij een vluchtpoging wagen. Dat zelfs de EU-lidstaten onderling tot overeenstemming komen, en de vluchtelingenverdragen geen obstakel vormen.

Oké, een EU-lidmaatschap voor Turkije is ver weg. Maar alleen de optie al voor de dictatuur die president Erdogan voor ogen staat, is een slag, fataal voor de geloofwaardigheid van wat de EU wil zijn.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

March 9, 2016 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: