sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

DAN STORMT BAUDET NAAR VOREN

leave a comment »

De Franse revolutionair Robespierre wist precies hoe het volk dacht. Met als gevolg, terreur. Wantrouw, met andere woorden, de politicus die weet wat het volk wil. Waarom, is trouwens de vraag, vindt het ja-kamp dat de kiezers woensdag 6 april daadwerkelijk hun stem moeten uitbrengen bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraїne? Waarom stelt het neekamp dat het verdrag de opmaat is voor het lidmaatschap van de EU? Beweren de initiatiefnemers dat Oekraїne hen geen zier interesseert en wil de NOS geen informatie geven over de opkomst?

Want dat is de kern van het referendumdilemma. Het gaat niet over het verdrag. Het gaat ergens anders over. En erger ik me aan minister Koenders van buitenlandse zaken, Alexander Pechtold van D66 die stemmen woensdag zien als een democratische plicht hoewel ook zij zullen bevroeden dat het nee dreigt te winnen. Dus dat de enige kans op een ‘ja’, is een opkomst, lager dan de vereiste 30 procent.

Stemmen? Natuurlijk! Ondanks het kiezersbedrog, de valse voorstellingen van zaken, de wetenschap dat verkiezingsbeloften niet serieus genomen kunnen worden, de baantjesjagerij van politici, de hypocrisie, het gebrek aan visie, de korte termijnpolitiek, het vasthouden aan gevestigde belangen, zie ik stemmen als een burgerplicht. Denk ik aan de mannen en vrouwen die alles gegeven hebben voor vrijheid en democratie. Wil ik de volksvertegenwoordigers vertrouwen geven en ben ik ervan overtuigd dat er nog altijd bestuurders zijn die het verschil kennen tussen partij- en landsbelang.

Er is veel mis in dit land. De politiek laat steken laat vallen. Zo toont Folkert Jensma van het NRC Handelsblad zich met de week bezorgder over de positie van de onafhankelijke rechter. Maar ik stem wèl, al is het maar omdat je de democratische rechtstaat niet mag verkwanselen.

Oh, ik vind de invoering van de 130 kilometer belachelijk, een affront voor milieu en verkeersveiligheid. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een gedrocht. De omhelzing van het neoliberalisme, de voorkeur voor bezuinigingen op sociale voorzieningen in tijden van crisis, de verzorgingsstaat voorstellen als een probleem in plaats van een verworvenheid zijn stuk voor stuk verdacht. Dat politieke partijen liever zichzelf te gronde richten dan na te denken over de hervorming van het politieke bestel is een gegeven, maar daarom niet minder erg. Het democratische tekort van de Europese Unie stuit me tegen de borst.

Toch stem ik, voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad, het Europese Parlement. Verzaken, komt niet in mijn woordenboek voor. Mits zorgvuldig toegepast, kan het referendum een aanvulling zijn voor de democratie hoewel het ook een bedreiging voor een serieuze volksvertegenwoordiging kan zijn, al is het maar omdat die vertegenwoordiging er niet voor niets is. Denk aan Robespierre. Alsof het volk een wil geeft.

Onbegrijpelijk is het dat burgers hun eigen burgemeester niet mogen kiezen. “Elke stem telt”, betogen de voorstanders van de evenredige vertegenwoordiging. Het zal, maar tegelijk voelen die stemmen zich al gauw bedonderd omdat het resultaat per definitie een onduidelijk compromis is en zij nauwelijks een idee hebben wie hen nu precies vertegenwoordigen. Misschien is de invoering van een vorm van het districtenstelsel daarom het overwegen waard. Vernieuwing van het politieke systeem is dat zeker.

Toch heb ik in 2005 gestemd tegen de Europese Grondwet. Voor het eerst was er in dit land een serieuze discussie over de EU. Ach, het heeft niet geholpen, en was bovendien 15 jaar te laat. De belangrijke beslissingen waren al genomen.

En nù woensdag 6 april stem ik niet, ook al vind ik dat we de miljoenen Oekraїners die oprecht strijden democratie, recht en welvaart niet mogen teleurstellen. Daartegenover staat dat het verdrag sinds 1 januari al een feit is, niet kan worden teruggedraaid. Er sprake is van een grove leugen, een verkwisting van 40 miljoen euro, een aanfluiting voor alles wat democratie is.

Ik stem niet want het referendum is een flagrante leugen. De initiatiefnemers misbruiken mij voor onduidelijke, maar daarom niet minder gevaarlijke doelen. Immers, als woensdag blijkt dat de opkomst voldoende is en nee gewonnen heeft, zal Thierry Baudet naar voren stormen en mèt Geert Wilders roepen dat Nederland tegen Griekenland is, tegen vluchtelingen, tegen de euro, corruptie. Tegen de Europese Unie dus.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

April 4, 2016 at 6:47 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: