sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘ABN Amro

VERLIES ABN Amro IS AL INGEBOEKT

leave a comment »

Het gaat nog wel een tijdje duren voordat de parlementaire enquêtecommissie Fyra haar eindrapport gereed zal hebben. Maar nu al staat vast waarom het met het hoge snelheidsproject wel fout moest aflopen.

Oud-topman N. Döbken van de HSA, het bedrijf dat de Hoge Snelheidslijn Zuid moest exploiteren, verried het geheim: “Het doel was, zoveel mogelijk geld verdienen. Winstmaximalisatie”. Met als gevolg dure kaartjes, te weinig reizigers, gebrekkige treinen. Samengevat, een typisch geval van kortetermijndenken in combinatie met hebzucht.

Het kabinet Rutte II wil de beursgang van de ABN Amro-bank doordrukken, maar er komt een moment dat deze beslissing onderwerp wordt van een parlementaire enquête. De 7 miljard euro verlies heeft minister Dijsselbloem van financiën intussen ingeboekt. Overigens kan het land zich de moeite besparen, want ook hier staat de conclusie vast: Een typisch geval van kortetermijndenken in combinatie met hebzucht. En dat allemaal als gevolg van het doel: “Zoveel mogelijk geld verdienen. Winstmaximalisatie”.

Written by sjonkritmeester

May 23, 2015 at 12:02 am

Posted in Column

Tagged with , , , ,

AAN LOBBYISTEN IS GROTE BEHOEFTE

leave a comment »

Misschien dat een enkeling zich nog laat verleiden. In vroegere tijden was het een eer. Maar anno 2015 zijn er weinig geslaagde ondernemers, laat staan bankiers, die een stap naar de politiek overwegen. Andersom wil het nog wel eens lukken. Voor de contacten en zo. Aan lobbyisten is in elk geval een grote behoefte.

Het is zoals het is. Sommige politici zijn best wel slimme, vaardige mensen. Zelfs hebben zij iets van een ideaal. Doet de eerste de beste CEO het niet voor minder dan een half miljoen, de premier is al tevreden met minder dan de helft. Toch is de volgende weddenschap gewettigd. Het is ook geen toeval dat de boze politici steeds weer de Balkenendenorm inbrachten bij het debat over de salarissen van ABN Amrotop.

Het kan één, twee of drie jaar duren. Als het politieke tij een beetje meezit, belooft het een hamerstuk te worden. Dan zal de kloof tussen de dienaar van het openbaar bestuur en de grootverdieners in de private sector minder worden. En zijn het niet de CEO’s die moeten inbinden.

Written by sjonkritmeester

April 11, 2015 at 12:46 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

AL DIE OPWINDING OM NIET

leave a comment »

Hoe zaten ze er gisteravond bij, de drie commissarissen, baron drs. R. van Slingelandt van ABN Amro, drs. L. van Wijk van Aegon en drs. H. Breukink van ING? Welnu, de heer Van Slingelandt had veel weg van de geslagen hond. Van Wijk en Breukink straalden hooghartigheid uit, het absolute gelijk in de wetenschap dat de markt op hun hand was.

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra hoopte nog dat de financiёle woordvoerders tijdens de hoorzitting over de beloningen voor topbestuurders bij ABN Amro en financiёle instellingen in de Tweede Kamer niet met scherp zouden schieten. “Immers”, aldus de VVD-fractieleider in het programma Buitenhof, “de bankiers hebben misschien wat overvraagd. Je kunt het hun nauwelijks euvel duiden. Zo werkt het nu eenmaal in die wereld. Het is de cultuur. Bovendien verdienen de bankiers ons grootste respect. We hebben hen nodig. Er zijn er niet veel”.

Met scherp schoten de Tweede Kamerleden nauwelijks. Wel gingen bijna alle vragen richting ABN Amro, de veroorzaker van de beloningencommotie. De president-commissaris van De Bank antwoordde eerlijk en beleefd, terwijl het zweet hem aan alle kanten uitbrak. Maar ook hij bezwoer dat het niet anders kon. De markt dwong hem ertoe. Hij handelde in het bankenbelang.

Werelden van verschil. “We zitten ver onder het gemiddelde. Alleen zo kunnen we de juiste mensen aantrekken”, betoogden de drie commissarissen.

Arme politiek. Al die opwinding om niet. Want zoveel is wel duidelijk, de bankiers hebben geen boodschap aan Den Haag. Zwaarder geschut is nodig dan een hoorzitting en een debat met de minister van financiën.

Written by sjonkritmeester

April 7, 2015 at 10:23 pm

TE VEEL SEINEN STAAN OP ROOD

leave a comment »

Laten we beginnen in 1945. De Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Een breekpunt, het begin van een periode waarin de Nederlandse elite haar machtspositie min of meer heeft kunnen continueren tot aan de dag van vandaag. Keurige hoogopgeleide mannen en vrouwen voortkomend uit de middenklassen leidden het land door de opbouwjaren via de welvaart, linea recta de crisis van de jaren 1980 in. Tegen de eeuwwisseling klinkt opnieuw het hosanna. Pim Fortuyn had een waarschuwing moeten zijn. Maar nu, middenin een zware economische crisis staat de elite voor de zwaarste krachtproef sinds 70 jaar. “Kan zij overleven”? is een legitieme vraag.

Terugkijkend, is het land onherkenbaar veranderd. In de jaren 1960/1970 voltrok de afbraak van het zuilenbestel zich razendsnel. Het geloof verdween uit het openbare leven. Grote technologische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen vonden plaats. De Koude Oorlog eindigde. De computer kwam. In het hart van de samenleving is het liberaalkapitalisme stevig ingebed. Het individualisme greep zijn kans. In 1945 was het socialisme nog een drijvende kracht. Anno 2015 probeert de elite het laatste restje volledig uit te bannen.

De elite zijn de mensen aan de top de samenleving. Aanvankelijk was afkomst bepalend. Opleiding en maatschappelijke carrière zijn belangrijke graadmeters. De elite heeft zo haar eigenaardigheden. Hoe kort is het geheugen. Je zou het ook verraad kunnen noemen. Feit is dat het herstel van het verwoeste Nederland na 1945 nooit had plaats kunnen vinden als de elite geen beroep had kunnen doen op het volk, de massa, de arbeiders, de gewone mensen. De maatschappij richtte zich er ook op in. Zij democratiseerde. Gewone mensen stootten door. Maar eenmaal aan de top, toegetreden tot de elite gebeurde hèt: Niet de mensen veranderden de cultuur. De cultuur veranderde de mensen.

Een treffend voorbeeld is oud-premier Wim Kok. Deze zoon van een timmerman beklom als vakbondsleider in de jaren 1980 nog de barricades. Werd leider van de PvdA, om als premier vrij baan te geven aan het neoliberalisme. Dat deed hij natuurlijk niet alleen. Zijn partij legde hem geen strobreed in de weg.

Opleiding wordt een steeds belangrijker criterium om toe te treden tot de elite. Op plaats nummer twee volgen de sociale vaardigheden. Waren voorheen een maatschappelijke carrière en ervaring belangrijke voorwaarden om tot politieke elite toe te treden. Tegenwoordig werkt het vooral andersom. De kruisbestuiving is van alle tijden.

Het onderwijs, televisie, de sociale media, het vermarkten van alles wat los en vast zit, versnellen het proces. De economische crisis, de Europese Unie, de europerikelen, individualisering en nog veel meer dragen ertoe bij. De sociale ongelijkheid moet een rol spelen. Normaliter loopt de elite voorop. Als het goed is, slaagt zij erin de burger bij de hand te nemen. Protesten, kritiek horen bij de democratie. Na de crisis van 2007 draaide de elite de burgers de duimschroeven aan. Daarna moet er iets goed zijn misgegaan. Alsof de politieke en bestuurlijke elite en het volk uit elkaar zijn gedreven, elkaars taal niet meer spreken. De salarissenkwestie van de ABN Amro is een voorbeeld. Voor iedereen is het duidelijk dat die kwestie niet op zichzelf staat. De kritiek verhevigt, is trouwens diffuus. Want zelden is de monarchie zo populair geweest.

Wat een wereld van verschil. De Verenigde Staten is bij uitstek het land waar de elite het land in een ijzeren greep houdt. De buitenstaander vraagt zich af hoe lang de ongelijkheid en onrechtvaardigheden stand kunnen houden. In het Witte Huis zit wel een leider die zijn verkiezingsbeloftes min of meer trouw is gebleven. De aanpak van de economische crisis is slagvaardiger dan aan deze kant van de Atlantische Oceaan. Je kunt voor of tegen het raamakkoord met Iran zijn. Maar wie de uitleg hoort van de Amerikaanse president in een interview met Thomas Friedman van The New York Times, zal op z’n minder onder de indruk zijn van de overwegingen, de argumenten, de nuance en de vastbeslotenheid.

Kom daar eens in Nederland om. Eerste Paasdag is VVD-fractieleider Halbe Zijlstra te gast bij het opinieprogramma Buitenhof na een week vol opwinding over het wangedrag van de elite. Van bankiers die maling hebben aan de klanten. Van de politici die dat gedrag gedogen. Nog geen begin van een antwoord geeft de nr. 2 van de grootste politieke partij.

Dit land is niet van de revolutie. Van oudsher is de elite inventief als het erom gaat zich te handhaven. Dat moge zo zijn, net iets te veel seinen staan op rood. Het volk is te onrustig. De economische crisis raakt te veel groepen. Alles hangt ook met alles samen. De buitenlandse dreiging neemt toe.

Wat in de allereerste plaats nodig is, is een nieuw convenant, een procedure-afspraak. Dat convenant moet ertoe leiden dat elite en burger weer dezelfde taal spreken zodat ze elkaar begrijpen. Zo niet, dan is de huidige elite gedoemd. Zal zij het onderspit delven, linksom of rechtsom.

Written by sjonkritmeester

April 6, 2015 at 10:40 pm

Posted in Een mening

Tagged with , , ,

TOEN VERLOOR COALITIE DE VERKIEZING

leave a comment »

De Occupybeweging is allang ter ziele. Maar de top van ABN Amro moet gedacht hebben dat het oproer tegen de salarissenverhoging net zo gemakkelijk zou verzanden. Trouwens, de beursgang levert het land miljarden op en mag dus geen probleem zijn. Werkelijk, een kind had de was kunnen doen.

Toen verloor de coalitie de verkiezingen. Waarop de VVD zijn knopen telde. Harde rechtse taal spreekt de partij sinds 18 maart en de opiniepeilingen geven zowaar aan dat de kiezer daar gevoelig voor is. Wat de VVD mag, mag de PvdA ook. Dat had De Bank niet ingecalculeerd.

Written by sjonkritmeester

April 2, 2015 at 12:38 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

ONRECHT WORDT MR. WAKKIE TE VEEL

leave a comment »

Het was niet nodig. Bij de Krant van Wakker Nederland geloven ze hem zo wel . Paul Jansen, chef politiek van De Telegraaf zat gisteren aan tafel bij Pauw. Voor hem is de zaak duidelijk. Minister Dijsselbloem van financiën heeft het land grote schade berokkend, nu hij de beursgang van ABN Amro feitelijk heeft geblokkeerd. De kiezers zullen het de PvdA zwaar aanrekenen.

Toch meende mr. Peter Wakkie er gisteren goed aan te doen zijn interview in het NRC Handelsblad kracht bij te zetten. Met ingang van direct stapt hij op als vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de ABN Amrobank. Het onrecht de collega’s aangedaan, moet hem in het commissarissenhart getroffen hebben.

Intussen loopt de ruzie tussen minister Dijsselbloem en de ABN Amro-top steeds hoger op. De Bank beschuldigt de minister van woordbreuk. Immers, hij heeft met de salarisverhoging ingestemd. De minister schrijft de Tweede Kamer dat hij de bestuurders heeft gewaarschuwd voor de gevolgen. Het FD beschikt weer over een brief waarin De Nederlandsche Bank de ABN Amro-top wijst op ondeugdelijke procedures en het gevaar voor dubbele petten.

Mr. Wakkie staat bekend als een briljant advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Van 2003 tot 2009 was hij lid van de Raad van Bestuur van Ahold. Na zijn pensioen vergaarde hij een viertal commissariaten. Bovendien is hij partner van een advocatenbureau.

Het is een beetje flauw misschien. Maar het zal toch niet zo zijn dat mr. Wakkie een dubbele pet op had?

Written by sjonkritmeester

March 31, 2015 at 11:31 pm

DE GEZICHTEN VERRADEN WOEDE

leave a comment »

De drie mannen zitten aan de ovalen tafel in de bestuurskamer van het ABN Amro-hoofdkantoor. President-commissaris Rik van Slingelandt kan een vloek nauwelijks onderdrukken. “Dat gaan wij dus niet doen”. CFO Kees van Dijkhuizen mompelt iets over onbetrouwbare rooien. Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm zwijgt. Het koffieapparaat weigert zijn werk te doen.

De gezichten van de bankiers verraden woede. Op tafel liggen de brief van minister Dijsselbloem en de reactie van de president-commissaris. “Uitstel van de beursgang. Te veel onrust”, is de boodschap van Dijsselbloem die gisteren per speciale bode op het hoofdkantoor was afgegeven. Heel ouderwets. Maar iedereen begreep direct waarom. Een oorlogsverklaring is het.

De hele avond was de president-commissaris ermee in de weer. In zijn reactie kan iedereen zich vinden. Geen twijfel. Natuurlijk houdt De Bank vast aan de salarisverhoging. Dat de mensen dat niet begrijpen.

Written by sjonkritmeester

March 28, 2015 at 12:02 am

Posted in Column

Tagged with , , ,