sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘antisemitisme

NRC IS ALLEEN MAAR ANTI-ISRAËL

leave a comment »

Op het internet circuleert een filmpje. Jongeren in PSV-shirt brallen een antisemitisch lied, ergens in een McDonald’s. Dus komen er woorden als Jood, SS en branden in voor. De Telegraaf besteedt er aandacht aan. Is het louter nieuws, een poging om de Ajax-rivaal in een kwaad daglicht te stellen? Of vindt de krant dat antisemitisme daadwerkelijk moet worden aangepakt?

Feit is dat niemand van McDonald’s optreedt. Geen passant die er iets van zegt. Er wordt gejuicht en gelachen. Immers, het gaat om Ajax waarvan de supporters zichzelf als Joden aanduiden, en heeft conform deze redenering niets met antisemitisme te maken.

Dat moge zo zijn, het massale gezang of dat nu in Eindhovens restaurant, in een Rotterdams café of op Utrechts en Groningse tribunes plaatsvindt, bewijst op z’n minst één ding. Het ontbreekt de zangers aan het minste greintje historisch besef.

Maar hoe kan het ook anders in een land waar een toonaangevende opiniemaker als het NRC Handelsblad aan eenzelfde euvel lijdt. Want niet alleen neemt de kwaliteitskrant een erkend Jodenhater in bescherming, hij maakt op 29 april ook nog eens ruimte vrij voor een antisemitisch schotschrift dat zijn weerga niet kent. Om vervolgens de aangevallen schrijver te beschuldigen van grof taalgebruik.

Natuurlijk werpt ook de krant het etiket antisemitisme verre van zich. Want zoals de voetbalsupporters anti-Ajax zijn, is het NRC Handelsblad anno 2016 alleen maar anti-Israёl.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

May 11, 2016 at 12:14 am

ÉÉN EN AL REDELIJKHEID, OOK BIJ FRITS

leave a comment »

Een waardige uitzending was het in elk geval, met op 4 mei alleen maar Joden aan tafel bij Pauw. Zes waren het er om precies te zijn, een zevende mocht vanaf de zijlijn meepraten over het antisemitisme zoals zij dat ervaren. Geen kwaad woord over Jeroen dit keer. Hij leidde het gesprek zoals de kijker dat verwachten mag.

Wel rest de vraag of het wel een goed idee was om zes autochtone, dóór en dóór geïntegreerde Nederlanders die het Jodendom ieder op hun eigen manier invullen, als ze het al invullen, te vragen over een zo beladen onderwerp?

Want die Nederlanders, onder wie een echte rabbijn, waren de nuance zèlf, bereid een eerste stap te zetten, te praten, begrip te tonen. Natuurlijk staan ze open voor kritiek op Israёl. Hanneke Groenteman, bijvoorbeeld, is lid van het Comité van Aanbeveling van Een Ander Joods Geluid dat zich radicaler afzet tegen de bezettingspolitiek dan menige overtuigde antizionist.

Één en al redelijkheid dus, ook bij Frits. Maar wees gerust. Voor de echte bestrijders van de Israёlische politiek, de antizionisten en hun medestanders is het nooit genoeg. Lees de commentaren in het artikel over de Pauwuitzending op de site Joop.nl die zich meer en meer ontwikkelt als de spreekbuis van het antizionisme waarin zoveel antisemieten een veilig onderkomen hebben gevonden.

En wie denkt dat het hier zo’n vaart niet zal lopen, zoals Arnon Grunberg een dag later aan dezelfde tafel, kan zich wel eens schromelijk vergissen. Want niet alleen in Nederland maken antisemitisme en antizionisme gemene zaak. Met name op Amerikaanse en Britse universiteiten is het hommeles. Al voor de aanslagen van vorig jaar was in Frankrijk een ware exodus richting Israёl op gang gekomen. Overal sluiten studenten en vakbonden zich aan bij de beweging BDS die een boycot wil van alles wat naar Joodse nederzettingen in bezet gebied riekt.

Actievoeren. Nou ja. Dat kun je de ander niet kwalijk nemen. Israёl is strijdvaardig genoeg. Ongetwijfeld doen Joodse instellingen prima werk. Maar de redelijke Nederlanders met een Joodse achtergrond die eigenlijk niet eens Joods willen zijn, worden blijkbaar verdrietig zoals Hanneke die in huilen uitbarst bij het zien van jongeren die bij Filemon zonder enige terughoudendheid uiting geven aan hun Jodenhaat, in haar eigen buurt nog wel. Of houden hoop zoals Natasha. Of zijn moedeloos vanwege de meerderheid die zwijgt, geen mening heeft of alleen maar onverschillig is.

En dat is bij lange na niet genoeg, al is het maar omdat de geschiedenis leert dat redelijkheid en het geloof in het goede van de mens in overeenkomstige gevallen waardeloze instrumenten zijn.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

May 6, 2016 at 12:10 am

ANTISEMIETEN ZIJN BEST WEL SLIM

leave a comment »

Het komt naar boven, als je er niet verdacht op bent in een artikel, of zomaar in een gesprek. Het zijn de keuzes die de kwaliteitskrant maakt of zaken die uit hun verband zijn gerukt en vooroordelen die als feiten worden gepresenteerd. Je proeft het, je voelt het. Maar weten doe je het niet. Het is nogal onbestemd.

Sommigen noemen het antisemitisme. Toch is het niet zo makkelijk om het verschijnsel precies te duiden. Want veel loopt door elkaar heen. Ook in 1980 moesten Amsterdamse synagoges op alles zijn voorbereid. En wat zeggen de cijfers over antisemitische incidenten nu helemaal? “Het aantal is in 2015 gedaald”, meldt het Centrum Informatie Documentatie Israёl. Maar dat is vergelijking met het jaar daarvóór, toen de Gaza-oorlog tot heftige reacties leidden.

Bovendien zijn antisemieten best wel slim, beheersen het communicatiespel wonderwel. Zo hebben ze heel goede Joodse vrienden. Scheldwoorden gebruiken ze niet graag. Opvallend vaak zaten hun (groot)ouders in het verzet. Velen vermommen zich als antizionisten en maken zelfs zichzelf wijs dat zij idealisten zijn.

Maar linksom of rechtsom, het is Israёl waarop zij hun woede richten. De staat die er nooit had mogen zijn, dat relikwie van het westerse imperialisme en racistische instrument van het grootkapitaal dat moordt, plundert, zijn macht misbruikt ten koste van het Palestijnse volk.

Israёl. Wat blijkt, is dat je geen antisemiet hoeft te zijn om kritiek op het beleid te hebben, dat ook Joden misdaden kunnen begaan en de regering-Netanyahu wel erg veel olie op het vuur gooit. De nederzettingenpolitiek is dan maar één voorbeeld, de eis om als de Joodse staat erkenning af te dwingen, een tweede. “Schiet het Israёlische leger niet te makkelijk”, “Waren de bombardementen in de zomer van 2014 op Gaza toch niet buitenproportioneel”? En: “Hoe zit het nu precies met de rechten van de Arabische Israёliёrs”? zijn gerechtvaardigde vragen.

Laten we het niet over de moslimterreur hebben of over de mensenrechten in de Arabische landen, laat staan dat we de positie van de Joden in die contreien naar voren brengen al is het maar omdat het een hele kunst is om de begrippen Jodenhaat en antizionisme van elkaar te scheiden. Vergeet het cynisme in de politiek.

Al met al heeft 70 jaar polarisatiepolitiek in het Midden-Oosten haar uitwerking niet gemist op de Israёlische bevolking. In de jaren 1990 was er een serieuze vredesbeweging. Intussen zijn de standpunten in het hardste steensoort gegoten. Punt is dat het land zich geen moment van zwakte kan veroorloven.

Het is goed tegen kwaad. Je kan wijzen op VN-resoluties, op de Israёlische verantwoordelijkheid voor de christelijke moordpartijen op Palestijnse vluchtelingen in Sabra en Shatila, op de verschrikkelijke bombardementen in Gaza, 2014. Dan nog rijst de vraag: Waarom Israёl? Waarom niet Saoedie-Arabiё, Iran, Marokko, Rusland, Turkije of China?

Ach, arme. De Britse socialist Kevin Livingstone is al de wc in moeten vluchten. “Want ik een antisemiet? Ik was nota bene met een Joodse vrouw getrouwd. En het is toch gewoon waar dat Hitler met zionisten gepraat heeft over een vertrek van de Joden naar Palestina”?

Lees de weblog van Anja Meulenbelt, lid van de SP en één met de Palestijnen. Nog niet zo lang geleden zat zij in de Eerste Kamer. Haar moeder bracht Joodse kinderen naar onderduikadressen. Dus weet Anja wat fout is, en wat goed. “Wat Israёl doet, is vergelijkbaar met Auschwitz”, schrijft ze.

Holocaustheuger”, scheldt schrijver’dichter Ilja Pfeijffer zijn Joodse collega Leon de Winter uit. En dan is daar natuurlijk oud-premier Andries van Agt. Vijfentachtig is hij alweer. Als kenner van het recht meende hij in 1972 dat 25 jaar cel genoeg was voor drie ter dood veroordeelde oorlogsmisdadigers. Om er na zijn pensionering achter te komen dat hij verblind door de Holocaust en het onrecht, het Joodse volk aangedaan, niet heeft ingezien dat het vertrapte Palestijnse volk de tol heeft moeten betalen.

Als geen andere Nederlander zet Van Agt zich in voor de goede zaak. Steunt Hamas. Schrijft het boek, ‘Een schreeuw om recht’, heeft een website. Wendt al zijn niet geringe invloed aan om het volk ervan te doordringen dat Israёl een fout van de geschiedenis is.

De oud-premier tornt niet aan het bestaansrecht van Israёl zoals dat in VN-resoluties is vastgelegd, binnen de grenzen van 1967. Hij heeft alleen maar eens geopperd dat de Duitsers na 1945 de Joden een eigen staat hadden kunnen aanbieden.

Is Van Agt hiermee een antisemiet? Wat opvalt is dat nogal wat oud-collega’s en ex-diplomaten zijn standpunt delen. De vereniging Een Ander Joods Geluid is tenminste zo radicaal. Ga eens naar de site www. Joop.nl, en geniet. Allemaal opteren ze voor de Nederlandse erkenning van een Palestijnse staat, en wel zo snel mogelijk.

Maar het gaat hier niet om het grote gelijk. Zelfs doet het er niet toe of je nu een antisemiet bent of niet. Het gaat erom dat juist een Van Agt zich moet realiseren wat zijn inbreng doet met mensen die minder onderlegd zijn dan hij, die opgevoed zijn in een sfeer van Jodenhaat of daarvoor gevoelig zijn. Het gaat dus om de nuance, om partijen bij elkaar te brengen, hoe moeilijk dat ook moge zijn.

En nee, de Holocaust is geen excuus. Maar wie dat stuk Joodse geschiedenis negeert, zal nooit een serieuze bijdrage kunnen leveren voor enige oplossing van het Israёlisch/Palestijnse conflict. Eerder is sprake van het tegendeel.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

May 2, 2016 at 1:18 pm

ILJA PFEIJFFER DOET LUTHER BLOZEN

leave a comment »

Of Dyab Abou Jahjah nu een antisemiet is of niet, de pro-Palestijnse activist roept in elk geval verontrustend destructieve krachten op bij nogal erudiete mensen van wie je het niet verwacht. Nadat de hoofdredacteur van de kwaliteitskrant NRC Handelsblad Peter Vandermeersch en schrijfster Charlotte Mutsaers zich al lieten gaan, meende schrijver/dichter Ilja Pfeijffer er nog een schepje bovenop te moeten doen.

De lezer weet inmiddels dat uitgever De Bezige Bij Abou Jahjah een contract heeft aangeboden, in de wetenschap dat de activist als overtuigd antizionist niet alleen het bestaansrecht van Israёl betwist maar ook zijn afkeer van Joden de vrije teugel geeft.

Een aantal schrijvers van De Bezige Bij, onder wie Leon de Winter en zijn vrouw Jessica Durlacher, heeft protest aangetekend en gedreigd de uitgeverij te verlaten. “Censuur”, stelt Vandermeersch. “Schijtlaarzen”, scheldt de 70-jarige winnares van de PC Hooftprijs in 2012.

En nu voegt Pfeijffer zich bij dit illustere tweetal. Lees zijn column van 29 april, over Leon de Winter. “Hij is een fanatiek zionist en een radicale holocaustheuger, die vindt dat de joden vanwege toen het volste recht hebben om Palestijnen te vermoorden, …. een racist, die Arabieren als een minderwaardige mensensoort beschouwt die baarmoeders gebruikt als wapen tegen de joodse staat. Als alle joden zo zouden zijn als Leon de Winter, zou ik de redelijkheid gaan inzien van het antisemitisme”.

Was het maar een scheldkanonnade, een filippica richting een collega. Nee, het is meer. De schrijver/dichter koelt zijn woede op een Jood op een manier die Maarten Luther zou doen blozen.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

April 30, 2016 at 12:10 am

FRANS BROMET VOEGT IETS TOE

leave a comment »

Als hij geen antisemiet, Jodenhater is, wat is hij dan wel? Oud-premier Dries van Agt mist in elk geen gelegenheid om de wereld te waarschuwen voor het grote gevaar dat Israёl heet. Een land dat nu weer misbruik maakt van de aanslagen in Parijs om zijn misdadige politiek tot in de perversie uit te voeren.

De nieuwssite Joop.nl geeft Van Agt trouwens alle gelegenheid om zijn grieven te spuwen zoals zij sowieso alle ruimte geeft aan lui die zich als strijders voor de Palestijnse zaak verschuilen achter het onschuldige woordje kritiek om uiting te geven aan hun afschuw aan alles wat met Israёl te maken heeft. Die geen goed woord voor de Joodse staat over hebben.

Oud-ambassadeur J, Wijenberg is ook zo iemand. Haat moet haast wel zijn drijfveer zijn, zo fanatiek als hij ten strijde trekt.

Proef de zin: De hoofddoelstelling van het Israëlische regime is het vestigen van Eretz- of Groot-Israël, vrij van vreemde smetten. Of deze: Terwijl het politiek zionisme al van ver voor de Tweede Wereldoorlog zijn misdaden pleegde.

Een citaat van de Zuidafrikaanse rechter John Dugard dat hij aanhaalt: ”……. Ik aarzel niet om te zeggen dat de misdaden van Israël oneindig veel erger zijn dan die begaan door het Apartheid- regime van Zuid-Afrika”.

Zoveel staat vast. Als Van Agt en Wijenberg hun zin krijgen, blijft er van Israёl niets over. En altijd hebben de Joden het gedaan.

Sowieso neemt de kritiek op Israёl toe. ‘Een Ander Joods Geluid’ stelt dat Israël de dader is. Maar daar mag je misschien spreken van zelfhaat. Pro-Palestijnse groepen nemen hun kans waar. Boycotacties tegen de bezettingspolitiek krijgen steeds meer vorm. Natuurlijk is de grens tussen kritiek en haat niet altijd even makkelijk te trekken.

Laat daarom filmmaker Frans Bromet een voorbeeld zijn. Vorige week zond de VPRO diens documentaire uit, ‘Welkom thuis’. Ook Frans Bromet posteert zich als een ferm criticus van Israёl. Gebruikt argumenten waarvan Van Agt en Wijenberg zich bedienen. Neemt geen blad voor de mond.

Maar Bromet voegt er in zijn zoektocht naar de oorzaken van een familievete, iets aan toe dat de Van Agts en Wijenbergs bewust nalaten. Namelijk het verhaal van de Joodse kant.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

November 30, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , ,

MAAR HET WAS DE HITLERGROET

leave a comment »

Vicepremier Asscher is boos op Jeroen Pauw die een lid van de Nederlandse Volksunie had uitgenodigd. “Een neonazi die het gedachtegoed van Hitler heeft verheerlijkt, krijgt een podium op de publieke televisie. Mijn handen jeukten”, betoogde de bewindsman.

Maakt de vicepremier terecht bezwaar? De Pauws beweren dat zij opereren, met het oog op de vrije meningsuiting. Ook onwelgevallige geluiden moeten te horen zijn, vinden zij. Neonazi’s, antisemitisme: Nog niet zo lang geleden waren het absolute taboes in dit land. De Tweede Wereldoorlog had er stevig ingehakt. Ik ben het trouwens eens met minister Asscher. Alleen vrees ik dat het wat laat is.

Neem afgelopen woensdag. Feyenoord en Ajax bekerden in de Rotterdamse Kuip. Het was een verhit gevecht en de spelers zagen er niet tegenop om de supporters nog wat op te zwepen. Ik zag een volgestouwde tribune de Hitlergroet doen, niet één, niet twee, maar vele keren. Vermoedelijk vond de regisseur het een mooi beeld. Geen omroeper die er wat van zei. Geen verslaggever die het constateerde. Bewijzen is een moeilijk ding. Maar het was de Hitlergroet.

Over voetbal gesproken. In Groningen zongen de supporters al over Joden die zo lekker branden kunnen. In Utrecht deed de Bunnikzijde het onlangs dunnetjes over. Waarop de KNVB verordonneerde dat diezelfde Bunnikzijde bij de volgende Utrecht-Ajaxwedstrijd leeg moest zijn. “Dan”, concludeerde het FC Utrechtbestuur, “mogen de kwajongens elders een plaatsje zien te bemachtigen”, en besloot de burgemeester van de Domstad geen Ajax-supporters toe te laten.

Ajax boos. Wat heet, in Amsterdam zijn ze woedend en praten over een omgekeerde wereld. Benieuwd hoe het afloopt. Maar wie denkt dat het nu afgelopen is met antisemitisch gezang en Hitlergroeten? Ik niet!
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 31, 2015 at 12:20 am

BRIEF AAN DE HEER DRIES VAN AGT

leave a comment »

Geachte heer Van Agt,
Ik schrijf. Zo vaak kom ik uw naam tegen: Op de opiniepagina’s van de Volkskrant en het NRC Handelsblad, op de site Joop.nl. U schrijft artikelen en zelfs boeken. Houdt lezingen. U heeft een eigen website (www.driesvanagt.nl) zoekt de publiciteit, bent solidair en maakt van uw hart geen moordkuil. Alsof u zich een opdracht heeft gesteld: “Niet sterven voor ik Palestina heb gezien. Een einde aan het grote onrecht is gemaakt dat Israёlische bezetting heet”.

Laat ik er geen misverstand over bestaan. Ik sta in het Israёlisch/Palestijnse conflict anders dan u. Mijn grootouders hebben de oorlog niet overleefd. Ik noem dit, zodat u me enigszins kan plaatsen. Niet om me ergens op vóór te staan. Hoe het zij, ik ben een beetje meegegroeid met u. In elk geval herinner ik me het een en ander. U was als minister van justitie voor het abortusverbod. U was voor de vrijlating van de Drie van Breda, en met de arrestatie van Pieter Menten maakte u geen haast.

U bent jurist. Komt uit een rooms-katholiek nest. Er waren adviezen. U had argumenten. Misschien is er een verband met uw opstelling , betreffende het Israёlische/Palestijnse conflict. ‘Een Schreeuw om recht’, is de titel van uw boek. Kortom, U bent solidair met het Palestijnse volk. Goed dat de wereldgemeenschap in actie komt, dus en burgers via de BDS (Boycot Divestment and Sanctions)-beweging de regeringen oproepen tot een boycot van een regime dat een volk al zolang knecht.

U heeft uw standpunt. Nogmaals, ik sta er anders in. Een overeenkomst is, dat we de staat Israёl beschouwen als een feit. Alleen voeg ik daaraan toe dat Israёl geen staat naast zich hoeft te dulden die uit is op zijn vernietiging.

U vindt een bezetting van 48 jaar 48 jaar te lang. Ziet Israёl als meedogenloze bezettingsmacht. Vindt dat een kolonist op de westelijke Jordaanoever niets te zoeken heeft. Oost-Jeruzalem de hoofdstad van Palestina is en Gaza een grote gevangenis, bevolkt door wanhopig-onschuldige burgers. We ons niet langer moeten leiden door het schuldbesef inzake de Holocaust van onze ouders.

Misschien ben ik verblind. Ik kijk wel eens tv. Luister naar de radio, praat erover. Zelfs lees ik wel eens wat. Maar toch, me dunkt, er is een risico. In elk geval ben ik best wel bang voor wat er gebeurt als de druk te groot wordt en Israёl zich moet terugtrekken uit de (=Franse vertaling van VN Veiligheidsraadresolutie 242) bezette gebieden. Als de wereldgemeenschap de soevereine staat Palestina erkent, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

O, o, o, kritiek op Israёl mag. Het leger verzaakte bij de moord op Palestijnse vluchtelingen in Sabra en Shatila. Een radicale Israёli heeft Rabin vermoord. Likud is erg rechts. Er is discriminatie. De recente moorden op Joden in Frankrijk , Belgiё en Denemarken zal ik de critici op de Israёlische politiek niet in de schoenen schuiven. Begrijpen, doe ik het niet, het is wel tot me doorgedrongen dat een tekening van de Profeet voor een moslim vergelijkbaar is met de ontkenning van de Holocaust voor een Jood.

En toch, vergeef me, soms heb ik het idee dat antizionisme en eenzijdige kritiek op Israёl niet ver afstaan van antisemitisme, in de zin van Jodenhaat. Dat kritiek op Israёl daarvoor een dekmantel is. Het is rot voor de Palestijnen, maar ik ben blij dat de Joden een plekje hebben gevonden waarin zij het recht in eigen hand genomen hebben en vastbesloten zijn zich niet nog eens machteloos naar de slachtbank te laten voeren.

Recht? Wat waren de rechten van de Joden eigenlijk die eeuwenlang in het Ottomaanse Rijk verbleven? Wat zouden de rechten voor Joden zijn in een Midden-Oosten zonder Israёl? Waar ik van overtuigd ben, is dat antisemitisme onuitroeibaar is, en altijd wel ergens de kop opsteekt.

Soms moet je helder zijn. Moet je keuzes durven maken. Is slecht, slecht en goed, goed. Maar laat ik nou denken dat het Midden-Oosten er nogal een potje van maakt, als het gaat om geweld en mensenrechten. Dat de democratie er nog niet echt is ingedaald, machthebbers vaak onderdrukkers zijn, vrouwen zich dienen te voegen en afwijken van het gewone op z’n zachtst gezegd een risico is. Bovendien vraag ik me af wat voor vrijheid een soeverein Palestina te bieden heeft.

Al met al, geloof ik, moet vrede van twee kanten komen. Waarom dringen de critici er bij hun Palestijnse vrinden eigenlijk niet op aan het bestaansrecht van Israёl als uitgangspunt te nemen? Gewoon vrede te sluiten, vooràf, zoals eens de voormalige Egyptische president Sadat deed?

Geachte heer Van Agt. Ah, ik lees dat de Algerijnse VN-rapporteur Leila Zerrougui Israёl met Hamas op de zwarte lijst wilde plaatsen voor het schenden van kinderrechten, naast IS, Boko Harum, Al Qaida, Taliban. Ach, misschien leest u de brief. Bedankt in dat geval.
Met vriendelijke groet,
Sjonk Ritmeester

Written by sjonkritmeester

June 8, 2015 at 7:48 pm

Posted in Een mening

Tagged with , , ,