sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘Arnon Grunberg

OOK BEERPUTTEN VERSCHILLEN

leave a comment »

Ik heb Arnon Grunbergs Voetnoot van dinsdag gelezen, herlezen en nog eens gelezen. Misschien was de reden gelegen in de vraag die ook mij bezighield: Of er een wezenlijk verschil is tussen de schietpartij van 12 juni in Orlando en die van 8 juli in Dallas? “Nee”, stelt Grunberg. Volgens hem gaat het om twee verwarde jongemannen die dankzij moord korte roem verwerven. Meer niet, eigenlijk.

Ik heb al eens eerder bedacht die Voetnoot te serieus te nemen. Want gaat het de schrijver niet vooral om een prikkelende stellingname die de lezer aan het denken moet zetten? Welnu, dat is dan prima gelukt. Het zij zo. Alleen bevredigt mij het antwoord niet. Het punt is dat de Dallasschutter niet alleen vijf agenten vermoordde, maar ook de Amerikaanse beerput opende.

Over beerput gesproken. De rechtbank in Rotterdam acht Jos van Rey, de ex-koning van Roermond, schuldig aan corruptie. En legt hem daarom een taakstraf van 240 uur op waar het Openbaar Ministerie had ingezet op een gevangenisstraf van twee jaar.

Me dunkt, óf justitie heeft gefaald en is terecht op haar nummer gezet, óf hier is sprake van je reinste klassenjustitie? Het laatste woord moet nog vallen. Ik eis een onderzoek, en constateer dat zelfs beerputten van elkaar verschillen.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

July 13, 2016 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , ,

ARNON GRUNBERG KIEST GEEN PARTIJ

leave a comment »

Natuurlijk trekt hij geen partij. Liever laat Arnon Grunberg zich leiden door een tot in het absurde doorgedreven cynisme. Dus hoeven de Bezige Bijschrijvers niet op zijn steun te rekenen inzake het conflict over het contract dat de uitgeverij met ene Abu Jahjah is overeengekomen.

Wat Grunberg in zijn Voetnoot van donderdag 12 mei wel doet, is het blootleggen van de principeloosheid, lees: hypocrisie, die de strijdende partijen parten speelt. Want, vraagt hij zich af, waarom stappen de schrijvers niet gewoon op? Of waarom verscheurt de uitgeverij de contracten met de opstandige schrijvers niet, en wel direct?

Kijk, en dat vind ik dan weer een ietsiepietsie hypocriet. Want Grunberg weet heel goed dat, enerzijds, Leon de Winter en Jessica Durlacher een prachtig huis in het chique Bloemendaal bewonen, samen met hun twee opgroeiende kinderen. Terwijl, anderzijds, De Bezige Bij de inkomsten goed kan gebruiken.

Kortom, de hypotheek moet betaald worden. Het voortbestaan van een onderneming is in het geding, en voor de Arnon Grunberg die uit de Voetnoten te voorschijn komt, zijn dat zaken die best wel belangrijk zijn.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

May 13, 2016 at 12:05 am

Posted in Column

Tagged with ,

ÉÉN EN AL REDELIJKHEID, OOK BIJ FRITS

leave a comment »

Een waardige uitzending was het in elk geval, met op 4 mei alleen maar Joden aan tafel bij Pauw. Zes waren het er om precies te zijn, een zevende mocht vanaf de zijlijn meepraten over het antisemitisme zoals zij dat ervaren. Geen kwaad woord over Jeroen dit keer. Hij leidde het gesprek zoals de kijker dat verwachten mag.

Wel rest de vraag of het wel een goed idee was om zes autochtone, dóór en dóór geïntegreerde Nederlanders die het Jodendom ieder op hun eigen manier invullen, als ze het al invullen, te vragen over een zo beladen onderwerp?

Want die Nederlanders, onder wie een echte rabbijn, waren de nuance zèlf, bereid een eerste stap te zetten, te praten, begrip te tonen. Natuurlijk staan ze open voor kritiek op Israёl. Hanneke Groenteman, bijvoorbeeld, is lid van het Comité van Aanbeveling van Een Ander Joods Geluid dat zich radicaler afzet tegen de bezettingspolitiek dan menige overtuigde antizionist.

Één en al redelijkheid dus, ook bij Frits. Maar wees gerust. Voor de echte bestrijders van de Israёlische politiek, de antizionisten en hun medestanders is het nooit genoeg. Lees de commentaren in het artikel over de Pauwuitzending op de site Joop.nl die zich meer en meer ontwikkelt als de spreekbuis van het antizionisme waarin zoveel antisemieten een veilig onderkomen hebben gevonden.

En wie denkt dat het hier zo’n vaart niet zal lopen, zoals Arnon Grunberg een dag later aan dezelfde tafel, kan zich wel eens schromelijk vergissen. Want niet alleen in Nederland maken antisemitisme en antizionisme gemene zaak. Met name op Amerikaanse en Britse universiteiten is het hommeles. Al voor de aanslagen van vorig jaar was in Frankrijk een ware exodus richting Israёl op gang gekomen. Overal sluiten studenten en vakbonden zich aan bij de beweging BDS die een boycot wil van alles wat naar Joodse nederzettingen in bezet gebied riekt.

Actievoeren. Nou ja. Dat kun je de ander niet kwalijk nemen. Israёl is strijdvaardig genoeg. Ongetwijfeld doen Joodse instellingen prima werk. Maar de redelijke Nederlanders met een Joodse achtergrond die eigenlijk niet eens Joods willen zijn, worden blijkbaar verdrietig zoals Hanneke die in huilen uitbarst bij het zien van jongeren die bij Filemon zonder enige terughoudendheid uiting geven aan hun Jodenhaat, in haar eigen buurt nog wel. Of houden hoop zoals Natasha. Of zijn moedeloos vanwege de meerderheid die zwijgt, geen mening heeft of alleen maar onverschillig is.

En dat is bij lange na niet genoeg, al is het maar omdat de geschiedenis leert dat redelijkheid en het geloof in het goede van de mens in overeenkomstige gevallen waardeloze instrumenten zijn.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

May 6, 2016 at 12:10 am

GRUNBERG IS NODELOOS ONGERUST

leave a comment »

“Wilders en de terroristen zijn stiekeme kameraden, bondgenoten met hetzelfde doel, namelijk het einde van de open en vrije samenleving”. Schrijft Arnon Grunberg in zijn Voetnoot en krijgt zoals verwacht vele handen op elkaar. Want is er ook maar iets tegenin te brengen?

Grunbergs waarheid ligt in elk geval in het verlengde van het grote gelijk waarmee de experts op de naakte cijfers wijzen. Ook in de Volkskrant toont de historicus en terrorisme-expert Jacob Pekelder aan dat het aantal aanslagen sinds 1970 alleen maar afneemt. Leg dat naast het gegeven dat de kans op een verkeersongeluk vele malen groter is dan in de metro tegen een bom op te lopen. En de meeste doden vallen nog altijd thuis.

Ik weet het. Ik weet het. Zoals ik ook weet dat Brussel sinds Parijs in het centrum van het terroristenfenomeen staat. Dat Belgiё een bestuurlijke chaos is en er naar verhouding veel jongeren gevoelig voor het jihadisme zijn. Geruststellend is die wetenschap niet. Immers, de terroristen konden kamers huren, bomfabrieken bouwen, zich maandenlang verbergen. Als een buurman de politie belde omdat hij verdachte individuen had gezien, gebeurde er niets.

Kortom, Arnon Grunberg maakt zich nodeloos ongerust. In Belgiё is de open vrije samenleving geen moment in gevaar geweest, en als je de experts mag geloven, is dat een tamelijk onzinnige gedachte. Toch hoop ik maar dat het in dit land beter geregeld is.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

March 24, 2016 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , ,

JAN TERLOUW EN DE MARXISTEN

leave a comment »

Hij is geoefend in de logica. De rode draad is cynisch. Hooghartig kijkt hij hoe dan ook neer op het lezersvolk om met enkele welgekozen en soms virtuoze zinnen zijn betoog neer te zetten. Soms is het alleen maar knap, mooi, soms ben je het eens. Ongetwijfeld zit er altijd wel een gedachte achter. Maar nogal vaak leest Voetnoot in de Volkskrant als onzin.

Vijf jaar prijkt Arnon Grunberg op de voorpagina van de Volkskrant. De lezer mag zijn Voetnoot niet missen. Maar waarvoor Grunberg precies staat? Geen idee.

Tot deze week. Grunberg schreef over Jan Terlouw die behalve schrijver van Oorlogswinter toch vooral een prominente oud-D66-politicus is. De 84-jarige Terlouw had het gewaagd in de Volkskrant zijn zorg uit te spreken over het grootkapitaal en het neoliberalisme. Ook constateert de liberaal dat politici zich tegenwoordig schandalig gedragen.

Arnon Grunberg vindt het een beetje gezeur. “Alsof de Marxisten zich vroeger niet schandalig gedragen hebben”? Om zich een dag later in het stukje Snobisme af te zetten tegen de West-Europese bourgeoisie die altijd tegen Amerika ageert maar zich niet druk maakt om de misdaden van het Rusland van Poetin. Integendeel, de president zelfs begrijpen.

Geen woord Spaans is hierbij. Arnon Grunberg komt op voor de Verenigde Staten van Amerika en het vrije marktsysteem. En dat doet hij wel meer. Wel jammer dat hij Jan Terlouw over één kam scheert met Marxisten.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

February 24, 2016 at 12:10 am

TWEESTATENOPLOSSING BLIJFT HEILIG

leave a comment »

“Israёli’s en Palestijnen leven te dicht op elkaar. Een complete scheiding is onmogelijk. Dus laten we het Hek afbreken en terugkeren naar het idee van een confederatie. Naar samenwerking tussen twee onafhankelijke staten met elk een eigen regering en parlement. En met gedeelde instituties voor zaken van algemeen belang zoals de waterverdeling, milieu en politie”.

De oud-onderhandelaar voor Israёl en staatssecretaris van buitenlandse zaken in het kabinet-Rabin, Yossi Beilin gooide het balletje op in The New York Times van 14 mei, en herinnerde daarbij aan het idee waarover hij ten tijde van de Oslo-akkoorden in 1993 sprak met zijn Palestijnse collega Faisal al-Hoesseini.

Een confederatie dus? Je zou ook kunnen denken aan het voorbeeld van Oostenrijk-Hongaarse Dubbelmonarchie. Maar helaas, in Oslo is de twee statenoplossing heilig verklaard, en sindsdien is daar geen verandering in gekomen. De Israёlische regeringen van Likoedpremier Benjamin Netanyahu geloven er ook niet in. De Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas aanvaardt de idee, als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Hamas ziet de twee statenoplossing op zijn best als tussenstap.

Vrede, ook na honderd jaar, is pas mogelijk als de strijdende partijen vrede willen. Daar lijkt op dit moment geen sprake van. Dus lijkt ook de poging van Yossi Beilin gedoemd te stranden voordat zij kon landen. Toch is De Krant met een Mening er allang van overtuigd dat een regeling in die richting moet worden gezocht, met als uitgangspunt: Geef Joden en Palestijnen wat zij hebben willen, het oude Britse mandaatgebied Palestina ten westen van de Jordaanoever.

Is er sowieso een kans? Na de Gaza-oorlog van vorig jaar waarbij 2100 Palestijnen omkwamen, zijn de verhoudingen alleen maar verhard. Israёl mag de politieke en militaire overhand hebben. Buiten zicht zijn de contacten tussen Egyptische, Jordanese, Saoedi-Arabische en Israёlische diplomaten. De Palestijnen ruiken de overwinning en voelen zich gesteund, nu de Europese Unie op het punt staat Palestina te erkennen. De moslimgemeenschap mag tot op het bot verdeeld zijn. Wat Israёl betreft, is zij het wel eens: Joden zijn indringers. Palestina behoort de Palestijnen toe. Het Midden-Oosten is moslimgebied.

Intussen blijven de 4 miljoen Palestijnse vluchtelingen, de Joodse nederzettingen, de status van Jeruzalem en de veiligheidssituatie onoverkomelijke struikelblokken. Er zijn praatgroepen van Joden en moslims die proberen tot elkaar te komen. Veel moslims zien de Rotterdamse burgemeester als een verrader. Na de aanslagen in Parijs en Kopenhagen realiseren docenten in West-Europa zich plotseling dat moslimleerlingen anti-Israёl zijn en van Joden niets weten willen. Het zijn die docenten die die jongeren moeten bijspijkeren, hen leren dat Joden ook mensen zijn. Ze zullen de beste bedoelingen hebben.

De Volkskrant biedt maandag 18 mei een paginagroot verhaal. Daarin pleiten radicaliseringexperts ervoor islamitische activisten meer ruimte te geven. “De samenleving heeft behoefte aan dwarse denkers wier opvattingen pijn doen. Die prikkelen en vernieuwen. Ga de discussie aan. Democratie is besmettelijk”, aldus de redenering.

De dialoog aangaan dus met activisten als de rapper Rachid al Ghazaoui, alias Appa, met de voormalige leider van de Arabisch-Europese Liga en oprichter van Movement X , Dyab Abou Jahjah , en met Abulkasim al-Jaberi van ‘Fuck de koning’.

Misschien hebben de experts een punt. Is Appa de alter ego van Arnon Grunberg. Blijkt Jahjah de reïncarnatie van Gerard Reve en schuilt in Abulkasim al-Jaberi de betere ik van Geert Wilders. Dwarse denkers zijn het in elk geval. Of ze ontvankelijk zijn voor de democratische wetten, is weer een ander verhaal. Hoe het zij, vrijheid van meningsuiting is er ook voor hen. “Ze hoeven alleen maar afstand te nemen van de gewelddadige jihad”, bezweren de radicaliseringexperts..

Of je het nu antizionisme of antisemitisme noemt. Vrije, dwarse geesten van het kaliber Appa (‘Zionistische honden), Jahjah (‘Ik bouw geen bruggen met zionisten’) en al-Jaberi (‘Fuck, fuck, fuck de apartheidsstraat Israёl’) zullen wellicht de ontevredenen enthousiasmeren. Met vrede en democratie hebben zij niets van doen.

Written by sjonkritmeester

May 18, 2015 at 7:55 pm

EEN STOK OM MOSLIMS TE SLAAN

leave a comment »

Wat bedoelt Arnon Grunberg in zijn Volkskrant-Voetnoot eigenlijk, als hij schrijft dat islamitisch antisemitisme wordt gebruikt als een stok om moslims mee te slaan?

Is het ironie? Een filosofisch hoogstandje, alleen toegankelijk voor de doordenkers? Ik heb geen idee. En wat is trouwens het verschil tussen islamitisch antisemitisme en antisemitisme? Me dunkt, het riekt naar racisme.

Grunberg laat het daar niet bij, en stelt dat iedereen die beweert dat het 1933 of 1939 is, een chronisch gebrek aan historisch besef heeft of lijdt aan een extreme vorm van hysterie. Het zij zo. Ik lees Grunberg graag. Misschien is hij wat verward omdat zijn moeder is overleden. Hoe het zij, ik mis de logica.

Natuurlijk is het 2015, geen 1933. Is Nazi-Duitsland verleden tijd en lijkt Duitsland inderdaad een veilig land voor Joden. Laat het zo blijven. Ook Arnon Grunberg kan niet wegrelativeren dat radicale moslims het op Joden hebben gemunt. Eerst sloegen zij in Toulouse toe , om vervolgens in Brussel , Parijs en Kopenhagen hun woede te koelen.

Een filosoof stelt vragen, geeft geen oplossingen betoogt André Klukhuhn, ook al in de Volkskrant. Geen filosofie dus, want Grunberg vraagt niet. Hij suggereert. Maar goed, het is alsof hij verbiedt de geschiedenis er bij te halen.

Written by sjonkritmeester

February 20, 2015 at 12:18 am

Posted in Column

Tagged with , ,