sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘asielzoekers

DE HEMEL BEWARE NEDERLAND

leave a comment »

Eens was de Volkskrant een linksgerichte, enigszins activistische krant. Anno 2015 is het moeilijker een etiket te plaatsen. Links, rechts en het midden kunnen er terecht. Wel zullen de hoogopgeleiden in de meerderheid zijn gebleven. Misschien is commentator Martin Sommer wel de verpersoonlijking van de draai die de Volkskrant gemaakt heeft. Dus schrikken, doet de lezer allang niet meer van hem.

“Niet meedoen is verstoting”, luidt de kop van het artikel waarin de commentator herinnert aan het lot van onder andere het voormalige Tweede Kamerlid Hans Janmaat, oprichter van de Centrumpartij en de Centrumdemocraten waarvan, aldus Sommer, vooral stoffige heren lid waren die zich zorgen maakten over de multiculturele samenleving, en ideeёn deelden die nu gemeengoed zijn.

Janmaat stond te boek als extreemrechts. Collega-politici zwegen hem dood. De media veroordeelden hem. In 1986 gooiden antifascisten een brandbom in een vergaderzaal in Kedichem waarbij Janmaats vriendin een been verloor. “Voor mij bestaat geen democratie”, zou hij indertijd gezegd hebben. Martin Sommer geeft hem gelijk.

Mmm, ongetwijfeld valt er veel aan te merken op het Nederland van twintig, dertig jaar geleden. Maar gisteren toonde Sommers eigen krant die foto. Geen idee wie de jongens zijn. Ze zouden uit het Brabantse Steenbergen komen of uit Rotterdam. Ze zijn tegen een asielzoekerscentrum, ze zijn tegen vluchtelingen en maken andersdenkenden het spreken onmogelijk. Spreken de taal van Wilders en de PVV.

Janmaat is inmiddels dood, maar dat hij en zijn stoffige metgezellen zich erin zouden kunnen vinden, lijkt geen al te boude gedachte. “Vol is vol”, “Eigen volk eerst”, waren de slogans waarvan zij zich indertijd bedienden. Waarmee gezegd, de hemel beware Nederland.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 24, 2015 at 12:12 am

VVD HEEFT HET GOED AANGEVOELD

leave a comment »

Ze noemen het strategie. In elk geval is er op topniveau over nagedacht en aldus besloten. Doel was de VVD weer stevig rechts te parkeren, de PVV de wind uit de zeilen te nemen, coalitiepartner PvdA voor het blok te zetten. Het ging om heel veel, maar niet om vluchtelingen, om mensen in nood. Want daar rept de partij niet over. Let op het woord asielstromen.

Het Tweede Kamerlid Malik Azmani trapte de bal af in maart van het jaar. De VVD zette een krachtig offensief in en fractieleider Halbe Zijlstra nam het voortouw: “Wij kunnen het niet meer aan. Er zijn er te veel. Het draagvlak neemt af. Er moet een einde komen aan de asielstromen naar Europa toe. Opvang in de eigen regio is de oplossing”.

De media voorzagen een principieel conflict met de PvdA dat het kabinet-Rutte II wel eens zou kunnen opbreken. Sceptici meenden dat het ging om oude wijn in nieuwe zakken. Vertelde oud-politiek leider Frits Bolkestein in de vorige eeuw niet al hetzelfde verhaal?

Intussen zijn we een half jaar verder. De VVD heeft het goed aangevoeld. Het uitgangspunt van de strategie klopt als een bus. Haar kiezer pikt het niet langer. Immers, de asielzoeker neemt zijn baan af, trekt het huis in dat hem toekomt, verkracht zijn dochter. Het besef breekt door dat er niet minder mensen zijn kant opkomen, maar juist méér.

Paniek, wanhoop, ellende maakt zich meester in de VVD-gelederen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff doet zijn uiterste best om opvang te regelen, maar blundert in Oranje. Bittere tranen huilen de prominenten. Vandaag moeten ze opnieuw toezien hoe Geert, het haar iets witter en steviger nog, een ware triomftocht door Nederland houdt, al flyerend, zich koesterend in mensenmassa’s. Terwijl vrouwen en mannen zich liefdevol in zijn armen werpen en plechtig beloven: “Onze stem heb je”.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 8, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , , ,

AH, WAT ZAL HALBE BOOS WEZEN

leave a comment »

Eigenlijk heeft de PvdA nog maar één kans, wil zij de kabinetsrit met de VVD uitzitten. Toegegeven, nu al toont de partij aan te beschikken over ongekende krachten. Zelfbeheersing, tact, slikken en buigen. Samsom en de zijnen hebben de wapens zich eigen gemaakt. Of het genoeg is, is echter de vraag.

Punt is, de Vrij Nederlandredacteuren Max van Weezel en Thijs Boer kunnen wel eens gelijk hebben. VVD-fractieleider Halbe Zijlsrtra zou de drijvende kracht zijn achter de aanscherping van het asielzoekersbeleid. Voor de liberaal is het spel van geven en nemen voorbij. Hij laat zich niet nog een keer piepelen. Bovendien hebben de strategen laten weten dat dit voor zijn partij een prima moment voor partnerruil is.

Helaas, voor Halbe Zijlstra houdt premier Mark Rutte juist wel van het spel. De polder zit hem als gegoten. De premier blijft de marketingman, de verkoper, de prater. De inhoud komt voor hem op de tweede plaats. Hij kiest voor vertrouwen en neemt daarbij de losse endjes voor lief. Bovendien wil hij de eerste politicus in de 21ste eeuw zijn die een kabinet ongeschonden naar de eindstreep brengt.

Zijlstra contra Rutte. De strenge scherpslijper contra de gemoedelijke polderaar. De VVD-fractieleider heeft de rechtse kiezer in het vizier. Wil toeslaan nu het kan. Immers, de VVD staat sterk, de PvdA ligt op de grond, de groei van de SP stagneert. Intussen weet je het maar nooit. De invloed van Piketty werkt door. De studentenactie tegen het rendementsdenken heeft meer impact dan hij had gedacht.

Dit staat de PvdA te doen: Een wig drijven in de VVD-gelederen. Het spel slim spelen. De ervaring het werk laten doen. Dikke, dikke vrinden met Mark worden. Hem groot maken. Beetje manipuleren. De loftrompet over hem steken.

Ah, wat zal Halbe boos wezen. Dat wordt knetteren in de VVD-tent. Ruzie! Zoals bekend, heeft de kiezer daar een enorme hekel aan. Dus echt, het is PvdA’s enige kans.

Written by sjonkritmeester

April 24, 2015 at 12:12 am

Posted in Column

Tagged with , , , ,

AANZUIGENDE WERKING STAAT VAST

leave a comment »

Een crisis bezworen! Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen alleen nog maar terecht in de vijf grote steden plus Ter Apel voor bed, bad en brood. Een paar weken mogen ze ervan genieten. Dan is het genoeg, en moeten ze toch echt verdwijnen.

Waarmee de VVD haar zin heeft, en de PvdA hoopt dat haar kiezers het plan zullen slikken. Dat is de theorie tenminste, het resultaat van keiharde onderhandelingen tussen de twee regeringspartijen. De praktijk kan wel eens weerbarstiger zijn.

Niet alleen omdat er altijd asielzoekers zijn die een straat in het veilige, rijke Nederland prefereren boven de zekerheid van verschrikkelijke ontberingen in eigen land of omdat er mensen zijn die hen willen helpen. Het is nog maar de vraag of de overige opvangplaatsen daadwerkelijk sluiten. Want dat hangt af van de Raad van State die in juni uitspraak doet over een zaak die asielzoekers hebben aangespannen.

En, hoe stelt het land zich de uitvoering eigenlijk voor? Al die voorzieningen voor asielzoekers in de grote stad. De aanzuigende werking staat daarmee vast. Een revolutie in het denken van Den Haag is het ook. Want Eindhoven, een grote stad? Het is een late erkenning. Maar toch…

Written by sjonkritmeester

April 23, 2015 at 12:04 am

Posted in Column

Tagged with , , , ,

HOE PRINCIPES KIEZERS WEGLOKKEN

leave a comment »

Honderd jaar geleden stierven miljoenen jongens de meest verschrikkelijke doden in de meest verschrikkelijkste omstandigheden. Jongens voor wie het echte leven nog moest beginnen offerden het kostbaarste wat zij bezaten omdat hun leiders te dom, te eigenwijs, te opportunistisch waren.
Dat was toen. De Eerste Wereldoorlog had voorkomen kunnen worden. De Duitse keizer bijvoorbeeld had Wenen moeten intomen. En waarom had Frankrijk zijn lot aan Rusland verbonden? Maar nee, kortzichtige belangen wonnen het van inzicht, wijsheid. De gevolgen zijn bekend. Rijken gingen ten onder, een Tweede Wereldoorlog volgde .

Achteraf is het makkelijk praten. Maar feiten zijn feiten. Zekerheden zijn ingebouwd. De Koude Oorlog is achter de rug. In 2008 ontspoorde de economie. In één klap wordt duidelijk dat er niets is geleerd. Steeds weer worden de eenzelfde soort domme, stomme fouten gemaakt. Was het maar pure slechtheid die speelt. Het zijn verkeerd begrepen eigenbelang, opportunisme, kortzichtigheid, verkeerde uitgangspunten. En hebzucht, natuurlijk.
Opnieuw pakt de VVD twee zetels. Maurice de Hond laat erop Peil.nl. geen twijfel over bestaan. De strategie van de twee communicerende vaten werkt. Vijf jaar geleden ontdekte een strateeg al dat de liberalen bij de PVV van Geert Wilders moesten zijn om stemmen op te halen, met als resultaat het gedoogkabinet dat na twee jaar ophield te bestaan. Voor het eerst schaamde ik me voor het land.

De partij van premier Mark Rutte voer er wonderwel bij. Maalde er ook niet om, hoe zij eerste werd, als ze maar eerste werd. In 2012 won de VVD met overmacht de Tweede Kamerverkiezingen. Eigenlijk was er maar één probleempje. Op links had de PvdA eenzelfde truc via concurrent SP verzilverd. Dus meenden de VVD/PvdA-prominenten dat zij samen verder moesten. Het kabinet-Rutte II was geboren.
Drie verkiezingen later zijn VVD en PvdA de wanhoop nabij. Kiezers liepen massaal weg, boos als ze waren over het beleid van gebroken beloftes. Bovendien wilde de economie nog altijd niet echt vlotten. De teloorgang leek niet terug te draaien, tenzij…… Dus verlieten de twee regeringspartijen zich op de successtrategie van drie jaar geleden.

En zo waar, het werkt. Geert Wilders ziet met lede ogen hoe VVD-principes zijn kiezers weglokken. Opvang in de eigen regio. Aanzuigende werking. Geen bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers, maar wel aanscherping van het uitzettingsbeleid. Het land is vol. Intussen verdrinken honderden, misschien wel duizenden vluchtelingen in de Middellandse Zee. Anderen worden opgejaagd, misbruikt, beroofd. De Europese Unie is een tien puntenplan overeengekomen voor de opvang van bootvluchtelingen en de aanpak van smokkelaars.

In Den Haag op de burelen van het VVD-secretariaat ballen doorgewinterde liberalen de vuisten. “Heb je De Hond gehoord? Peil.nl gezien? Het gaat goed zo”. Verkiezingen zien ze weer met vertrouwen tegemoet. Bij de PvdA zijn ze minder enthousiast, maar met 14 Tweede Kamerzetels in de peiling begin je daar ook niet aan. Ten koste van alles moeten nieuwe verkiezingen voorkomen worden.

Nederland, anno 2015. Elders zal het niet anders zijn. Principes zouden de inzet zijn. Geert Wilders is het politieke exportproduct, Rechts rabiaat, zijn unique sellingpoint. Intussen weigert het steenrijke Duitsland te investeren in de economie. Staat Griekenland opnieuw op instorten. Dreigt Rusland. Vechten strijdgroepen hun oorlogen uit in het Midden-Oosten, in Afrika en zoeken miljoenen ontheemden wanhopig naar een bed, een bad, een brood. Het liefst daar, waar het een beetje veilig is.
Het punt is, mensen sterven. Bij de VVD verkneukelen de strategen zich al over de volgende verkiezingswinst.

Written by sjonkritmeester

April 20, 2015 at 7:46 pm

POLITICI DIE NOG PAL STAAN

leave a comment »

De rechtse kiezer. Het is me wat. Decennialang heeft hij machteloos moeten toezien hoe linkse potverteerders de rijkdommen van het land verkwanselden. Maar kijk een aan. Het kan verkeren. De grootste partij vecht voor hem. Het is een principekwestie, om het geweten, om idealen, en daar valt nu eenmaal niet mee te marchanderen. Geen bed, bad, laat staan een brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

De rechtse kiezer. Hij hoeft zijn mond er niet eens voor open te doen. Ze weten zo wel wat hij vindt. Vol is vol. Er kan niemand bij. Wie weg moet, maar niet wil, is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Opvang in de regio is het credo. Het zijn ook niet de arme sloebers die de overtocht naar Europa uitproberen. Het zijn de gelukzoekers die van de sociale voorzieningen willen profiteren.

De rechtse kiezer. Hij komt helemaal aan zijn trekken. Geen, bed, bad, laat staan een brood. Hoe mooi dat er anno 2015 nog politici zijn die voor hem hun nek durven uitsteken. Die pal staan. Geen bijbedoelingen hebben. Politici voor wie de rechtse mens centraal staat.

Premier Mark Rutte, fractievoorzitter Halbe Zijlstra, staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Geen idee wie bedacht heeft dat de regeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers een crisis waard is. Maar zoveel is zeker, een treffender voorbeeld van een nederlagenstrategie is er niet.

Written by sjonkritmeester

April 18, 2015 at 12:19 am

Posted in Column

Tagged with , , , , , , ,