sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘Buitenhof

EEN PROFESSOR HÈ, EEN EXPERT

leave a comment »

Er moet een reden zijn. Een feit is dat ouderen in Nederland op een politiek zijspoor zijn gezet. Overgeleverd aan de willekeur van de macht. Aan de goedertierenheid van anderen. Ouderen! Wat doen zij zichzelf aan? Hebben zij het te goed? Interesseert de politiek hen niet meer? Of zijn de kinderen hen dit keer te slim af geweest?

Natuurlijk leeft Jan Nagel en bestaat Omroep MAX nog. Zelfs acht Maurice de Hond op Peil.nl de politieke partij 50PLUS nog altijd goed voor 4 Tweede Kamerzetels. Intussen vindt het opinieprogramma Buitenhof het niet langer de moeite waard om politiek leider Henk Krol uit te nodigen voor een debat over korten op pensioen.

Vergelijk dat eens met de Verenigde Staten van Amerika dat één zeventiger en twee bijna zeventigers in de aanbieding heeft om volgend jaar het Witte Huis te betrekken. Ook in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn dergelijke lieden ruimschoots aanwezig.

Kom daar in Nederland eens om. Hoe het zij, de gevolgen zijn ernaar. Want dit gebeurt als je het leven geniet en de zaken aan anderen overlaat. Dan kan de vijftiger, prof. dr. Theo Kocken in Buitenhof te berde brengen dat een korting geen korting is maar minder winst.

Kockens redenering is aldus: “De levensverwachting van de oudere is sinds de invoering van het pensioenstelsel met 40 procent toegenomen. Dat betekent 40 procent méér krijgen dan verwacht. Indien het pensioen volgend jaar met één procent wordt gekort, rest dus een winst van 39 procent”.

Tsja, een professor hè, een expert op het gebied van riskmanagement. Breng daar meer eens iets tegen in. Toch beklijft het idee dat er iets niet klopt. Want als de oudere elk jaar 1 procent inlevert, levert hij uiteindelijk 40 procent in, exclusief de extra kortingen van de afgelopen jaren en het mislopen van de inflatiecorrectie. Toch?
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

April 4, 2016 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , ,

DEBAT OVER HET ASSOCATIEVERDRAG

leave a comment »

Dat het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraїne een farce is, bleek gisteren maar weer eens bij het opinieprogramma Buitenhof toen initiatiefnemer Thierry Baudet (tegen) en Rob Riemen (vóór) de degens kruisten onder de bezielende leiding van presentator Paul Witteman.

Het was wel een grappig debat waarin Rob Riemen direct fel van leer trok tegen Baudet. De directeur van het Nexus Instituut dat zich bezighoudt met de beschavingsgeschiedenis van Europa, noemde zijn opponent een antidemocraat, een nationalist en een onbenul. Hij ziet de Europese Unie als een garantie voor de toekomst terwijl de oude natiestaat Europa niets anders dan ellende heeft gebracht.

Baudet erkende weinig op te hebben met de Europese Unie in de huidige vorm omdat zij in strijd is met de culturele diversiteit die Europa tot Europa maakt. Hij stelde dat de pogingen om van de EU een federatie te maken, gedoemd zijn te mislukken zoals de geschiedenis al zo vaak heeft aangetoond, en verwees daarbij naar de pogingen van Napoleon en Hitler.

“Laten we het over jet associatieverdrag met Oekraїne hebben”, probeerde Witteman, en keek daar tamelijk wanhopig bij. Maar Riemen was niet te temmen, en Baudet liet zich opnieuw kennen als de beroepsintrigant die de EU een mes in de rug wil steken.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

March 7, 2016 at 12:10 am

MENIG BURGER ZAL DENKEN: ‘REGENT’!

leave a comment »

“Misschien is het tijd om na te denken over de vraag, hoe de overheid burgers meer betrekken kan bij het bewaken van lastige besluiten”. Voor een commissaris van de koning is deze vorm van kritiek op de besluitvorming al heel wat. Menig burger zal denken: “Regent”.

Nee, vandaag zullen de media niet openen met de uitspraken van de Noord-Brabantse commissaris van de koning, Wim van de Donk, die gisteren te gast was bij het opinieprogramma Buitenhof naar aanleiding van de heftige protesten tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum in Heesch. Protesten die zodanig uit de hand liepen dat de mobiele eenheid eraan te pas moest komen om de orde te herstellen.

De protesten in Heesch waren de zoveelste in een rij, met als rode draad in het verhaal dat de tegenstanders zich vooral verzetten tegen de grootschaligheid van de centra in een omgeving die daarop niet berekend is. Woedend zijn zij steeds weer omdat zij zich overvallen voelen.

Waarop de gemeenten verwijzen naar het voldongen feit waarvoor ook zij zich geplaatst zien. Met andere woorden, niet zij zijn de schuldigen. Het COA, het Centrum Opvang Asielzoekers, heeft het gedaan. Nou ja, de regering dus.

Al met al is het de resultante van een politiek die wel moest mislukken. Het Rijk eigende zich steeds meer macht toe, ten koste van de lagere overheden. De participatiemaatschappijgedachte is erop gebaseerd. De regering beslist, de gemeente voert uit. Burgers staan buitenspel.

“Betrek de burger meer bij het bewaken van lastige besluiten”, dacht de commissaris van de koning hardop. Gevreesd moet worden dat de protesten in het Brabantse nog wel even aanhouden.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

January 25, 2016 at 12:10 am

DE PROFESSOR HEEFT GELIJK

leave a comment »

“Voor mij is 2015 een kanteljaar. Het was het jaar van de crises en verschrikkelijke gebeurtenissen van de moordaanslagen in Parijs, de Griekse kwestie, de vluchtelingencrisis. Maar met wel een mooie afsluiting. Want zowel de klimaattop als het Syriё-akkoord leverde meer op dan verwacht.

“2015: een jaar met twee kanten. De ene is negatief, geeft angst, de andere is positief, biedt hoop”, aldus historicus, schrijver en bekende Nederlander, intussen, prof. dr. David van Reybrouck in het opinieprogramma Buitenhof. Het was een keurig, vriendelijk gesprek waarin Marcia Luyten haar gast alle gelegenheid gaf om zijn verhaal te doen.

De AKO-literatuurprijswinnaar van 2010 met het boek Congo, een geschiedenis weet trouwens de weg naar het publiek te vinden. Dat bewijst ook zijn woedende reactie op de oorlogsretoriek van de Franse president Hollande in Versailles na de aanslagen van 13 november.

En dat het twee kanten op kan gaan? Verdraaid, de professor heeft nog gelijk ook.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

December 27, 2015 at 6:40 pm

EEN LIEVE JONGEN IN DE POLITIEK

leave a comment »

Alsof hij een stuk jonger is geworden, Paul Witteman. Soms komt hij nog eens langs op de publieke omroep. Iets met muziek. Om de zoveel tijd mag hij ook zijn oude metier oppakken als presentator van het opinieprogramma Buitenhof.

Gisteren deed hij de oud-wethouder van Amsterdam, Pieter Hilhorst. De ex-politicus die eigenlijk geen politicus is, heeft een boek geschreven, ‘De Belofte’. Aan publiciteit is geen gebrek, al is het maar omdat Pieter Hilhorst als lijsttrekker verantwoordelijk was voor den historische verkiezingsnederlaag in Amsterdam van vorig jaar, toen de PvdA voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog tot de oppositiebanken werd veroordeeld.

In het boek zet Hilhorst zichzelf neer als een idealist, man van de theorie die het politieke handwerk niet beheerste. Paul Witteman confronteerde zijn gesprekspartner onder andere met de opmerking van partijgenoot en burgemeester Eberhard van der Laan: “Je bent een lieve jongen”. “Wat vind je daarvan? Zo’n opmerking klinkt toch als een diskwalificatie, niet”? klonk het ietwat pesterig.

Nee, leuk vond Pieter Hilhorst de opmerking niet. Wel heeft hij er een verklaring voor. Immers, politiek heeft met macht te maken, met krachtdadigheid. In die perceptie passen wellicht geen lieve jongens. “En het is waar. Ik had het anders moeten doen. Ik probeer ook aan te geven hoe het anders kan. Maar ik heb gefaald. Ik heb de fouten gemaakt”.

Vermoedelijk nam Paul Witteman daarom afscheid met de woorden: “U lijkt me inderdaad een lieve jongen”.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

November 9, 2015 at 12:18 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

SCHAKEL TUSSEN BURGER EN POLITIEK

leave a comment »

Hoe de vluchtelingen op te vangen? De burgervaders zaten er krachtdadig, vastbesloten en bovenal bewust van hun verantwoordelijkheid bij. Immers, aan hen de taak om de opvang in hun gemeenten goede banen te leiden. Het vinden van een plek is slechts een begin, een noodzakelijke voorwaarde. Maar het makkelijke onderdeel nog als je het vergelijkt met het creёren van voldoende draagvlak bij de bevolking dat middel en doel tegelijk is.

In het opinieprogramma Buitenhof waren burgemeester Schneiders van Haarlem die ook nog eens voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is en collega Heijmans van Weert te gast. In Haarlem komen ruim 300 vluchtelingen in de oude Koepelgevangenis. In Weert heeft de gemeenteraad ingestemd met de plaatsing van 1000 vluchtelingen in de Van Horne-kazerne.

Draagvlak, bleek al eerder, is beslist een ding. Ongeveer 30 procent van de bevolking zou tegen de komst van vluchtelingen zijn. In elk geval is de PVV in de laatste peiling van Maurice de Hond (www.peil.nl) goed voor 29 Tweede Kamerzetels. Als je daarbij een deel van de VVD-aanhang optelt, mag je misschien concluderen dat de kansen op succes fiftyfifty liggen.

Als één aspect hierbij naar voren komt, is het wel het belang van de functie die de burgemeester in het Nederlandse politieke bestel inneemt. “En dat al 150 jaar”, stelde de ook in Buitenhof aanwezige directeur van het CPB, Kim Putters, voor wie de vluchteling opnieuw een aanleiding was om te pleiten voor vernieuwing van de democratie.

Vernieuwing van de democratie. Over de gekozen burgemeester zijn in dit verband boekkasten vol geschreven. Intussen schuift de overheid steeds meer taken de gemeente toe waar de burgemeester dé schakel is tussen burger en politiek. In de praktijk zien ontevreden burgers hem al gauw als een boodschappenjongen van Den Haag.

Terecht of onterecht, het is een opvatting die het creёren van voldoende draagvlak er niet gemakkelijker op maakt. Misschien kan de gekozen burgemeester enig soelaas bieden. Maar: “Nee”, aldus de voorzitter van de VNG, “een gekozen burgemeester verliest zijn neutraliteit en zal het de burgers naar de zin willen maken”.

Waarmee weer eens duidelijk wordt dat vernieuwing van de Nederlandse democratie anno 2015 van alles kan betekenen, maar niet zal leiden tot meer invloed van de burger op het bestuur.

Written by sjonkritmeester

September 21, 2015 at 12:20 am

ER STAAN GENOEG KANTOREN LEEG

leave a comment »

Bij het opinieprogramma Buitenhof zaten aan, Ronald Sørensen, de senator van de PVV en voormalig leider van Leefbaar Rotterdam, het Amsterdamse VVD-raadslid Dilan Yesilgoz, en Carine Bloemhoff, de fractieleider van de PvdA in Groningen.

“Vluchtelingen moeten in de regio worden opgevangen. Dáár moeten de autoriteiten uitmaken wie verder kan”, aldus Dilan Yeslilgoz die als achtjarige met haar ouders uit Turkije is gevlucht. “Helemaal mee eens. Rotterdam heeft al problemen genoeg. De stad kan die Syriёrs er echt niet bij hebben”, gaf Sørensen haar gelijk, om vervolgens Carine Bloemhoff de maat te nemen: “Wij zitten er voor de Rotterdammers. En U”?

De Groningse stelde dat haar stad plaats heeft voor tenminste 1750 vluchtelingen. “Er zijn genoeg leegstaande kantoorgebouwen die voor huisvesting geschikt gemaakt kunnen worden”, voegde ze eraan toe. “Waarom bent u eigenlijk zo streng. U was toch ook eens vluchtelinge?” vroeg presentator Pieter Jan Hagens aan Dilan Yesilgoz. “Ja, maar mijn leven liep gevaar”, pareerde het VVD-raadslid.

De discussie zal zeker voortduren. Toch zie ik liever een doorsnee sociaaldemocraat haar solidariteit betonen, vluchtelingen welkom heten en oplossingen aandragen dan haar collega’s van de VVD en PVV/Leefbaar Rotterdam hun bekrompen, bangige, ‘njet’ verkondigen.

Misschien ook hierom, en ik neem aan dat juist het Amsterdamse raadslid Dilan Yesligoz dat bevestigen kan. Want het moge duidelijk zijn dat je als land maar beter te maken hebt met mensen die zich welkom voelen en kansen krijgen. Punt.

Written by sjonkritmeester

September 7, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , ,