sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘burgemeester

DE COMMISSARIS LEVERT EEN TON IN

leave a comment »

Geen haan die ernaar kraaide, maar als bij toverslag was de mededeling daar: De 59-jarige Commissaris van de Koning in Friesland, John Jorritsma, wordt burgemeester van Eindhoven. Nou ja, de gemeenteraad heeft hem voorgedragen, de Kroon moet nog beslissen. Maar dàt, weet iedereen, is een formaliteit.

Waarmee het prominente VVD-lid het stokje overneemt van burgemeester Rob van Gijzel. Ongetwijfeld is John Jorritsma een kundig man. In elk geval kent hij als oud-burgemeester van Craendonck en oud-directeur van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij het klappen van de zowel de bestuurlijke als de economische zweep in de regio. Wellicht roept hij na verloop van tijd warme gevoelens bij de burgers op.

Toch is het een beetje vreemde benoeming, al is het maar omdat de Commissaris van de Koning in Friesland 230.00 euro per jaar verdient en de burgemeester van Eindhoven het moet doen met iets meer dan de helft. Geen idee wat de beweegredenen van het prominente VVD-lid John Jorritsma zijn om van de mooiste provincie van het land, terug te keren naar het diepe zuiden voor een zo karige beloning. Maar een verklaring zou wel zo aardig zijn.

Al met al is de voordracht van de Eindhovense gemeenteraad een verschil van nacht en dag in vergelijking met 2008 toen de kiezers hun voorkeur in een referendum kenbaar konden maken. Toegegeven, de keuze was beperkt tot twee PvdA’ers van wie de geboren Eindhovenaar en vurig PSV-supporter Rob van Gijzel er één was. Sceptici beschouwden het referendum als een farce, bedoeld om te mislukken. De kandidaten moesten hun kandidatuur wel aan de man brengen. Er was debat. Er was tenminste iets dat op een keuze leek.

Zelfs lijken de burgers redelijk tevreden over de periode Van Gijzel. Dus vraagt een enkeling zich af waarom de kiezers in 2016 zijn buitengesloten? Waarom er geen verkiezingen zijn gehouden, maar dan serieuze? Met meer kandidaten van meer partijen?

Written by sjonkritmeester

June 3, 2016 at 12:11 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

STEMMEN IS EEN RECHT

leave a comment »

Met name intellectueel links Nederland is enthousiast over David van Reybroucks boek, ‘Tegen verkiezingen’ waarin de Belgische publicist voor ingrijpende hervormingen van het politieke bestel. Zo pleit hij voor een lotingsysteem voor bestuurders, en experimenteert hij met groepen burgers voor politieke adviezen.

IJkpunt voor de Belgische publicist is de Atheense democratie. De oud-leider van de PvdA en burgemeester van Amsterdam, Job Cohen refereerde er gisteren aan in het NPO 1-programma Standpunt.nl. En ja, hij vindt het nog altijd een prima idee om elkaar wat beter te leren kennen, onder het genot van een kopje thee. “Koffie mag trouwens ook”.

Terug naar Van Reybrouck. De Belgische publicist vindt verkiezingen in de huidige vorm een onding, en niet-democratisch. Immers, in Nederland mogen de burgers stemmen. En dat is het dan. Toegegeven, hier heeft Van Reybrouck een punt. Maar loting? In het oude Athene werkte het wellicht.

In het Nederlandse politieke bestel is veel mis. Met name de gevestigde politieke partijen weigeren tot op de dag van vandaag noodzakelijke hervormingen door te voeren. Hebben grote kansen laten liggen. Het fenomeen Wilders en de versplintering van het politieke landschap zijn er een direct gevolg van. Maar stemmen is een recht waaraan ik veel waarde hecht. Mijn probleem met Van Reybrouck is dat hij dat recht verdacht maakt.

Ik, een burger, wil vertegenwoordigers met kennis van zaken, met verantwoordelijkheidsgevoel. Ik wil stemmen, zelfs lid worden van een partij met ideeёn en standpunten waarin ik me in grote lijnen vinden kan. Bovendien wil ik de burgemeester direct kunnen kiezen.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

January 5, 2016 at 12:10 am

BESTUURLIJKE REVOLUTIE IN ZUTPHEN

leave a comment »

“Hé, Hermans”, bedacht Inge Schultze uit Zutphen zich, “is dat niet het gewezen VVD-Eerste Kamerlid dat al die commissariaten verzamelde, zijn toezichttaken verwaarloosde en schuldig is bevonden aan wanbeleid inzake het faillissement van de thuiszorginstelling Meavita waardoor duizenden mensen hun baan kwijtraakten”?

Terwijl de Nederlandse media in de ban zijn van één man, Louis van Gaal, de manager van Manchester United om niet het moment van afscheid te missen, vond in het Gelderse stadje aan de IJssel een soort van bestuurlijke revolutie plaats. Een drama op zijn minst dat begon met een kort bericht, bedoeld ter kennisgeving: “De gemeenteraad van Zutphen is akkoord met het voorstel van de Commissaris van de Koning, C. Cornielje, om ene drs. Loek Hermans voor te dragen als waarnemend burgemeester”.

Ongetwijfeld meende de heer Cornielje er goed aan te doen zijn partijgenoot in nood een hart onder de riem te steken. De functie van waarnemend burgemeester zou voor Loek gemaakt zijn. Zou hem weer brengen in de wereld van het openbaar bestuur, de wereld waarin hij zich thuisvoelt, hij hoort. Want Loek is Loek. Een vriend. Heeft hij zijn fouten niet erkend? Nou ja, een tweede kans is hem gegund. En wie weet, als Loek er weer helemaal bovenop is, zit er voor hèm, Clemens, ook wel iets in het vat.

Toen won de petitie aan kracht. Binnen twee dagen waren er 1500 handtekeningen van burgers die zich verzetten tegen de voordracht van het oude Tweede Kamerlid, de oud-senator, de oud-minister, de oud-commissaris en wat niet al. Waarop de SP in de gemeenteraad van Zutphen als eerste bakzeil haalde, en Loek Hermans zijn kandidatuur introk. Het zelfs tot de grootste partij van Nederland moet zijn doorgedrongen dat een burgemeester de instemming van de burgers behoeft.

“Een volksgericht”, zal niettemin de conclusie in de VVD zijn. “Zo oneerlijk, zo onheus, zo ondankbaar”. Waarop het land kan wachten op de volgende voordracht van het 64-jarige erelid, drs. Loek Hermans, maar dàn beter voorbereid.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

December 29, 2015 at 12:02 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

SCHAKEL TUSSEN BURGER EN POLITIEK

leave a comment »

Hoe de vluchtelingen op te vangen? De burgervaders zaten er krachtdadig, vastbesloten en bovenal bewust van hun verantwoordelijkheid bij. Immers, aan hen de taak om de opvang in hun gemeenten goede banen te leiden. Het vinden van een plek is slechts een begin, een noodzakelijke voorwaarde. Maar het makkelijke onderdeel nog als je het vergelijkt met het creёren van voldoende draagvlak bij de bevolking dat middel en doel tegelijk is.

In het opinieprogramma Buitenhof waren burgemeester Schneiders van Haarlem die ook nog eens voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is en collega Heijmans van Weert te gast. In Haarlem komen ruim 300 vluchtelingen in de oude Koepelgevangenis. In Weert heeft de gemeenteraad ingestemd met de plaatsing van 1000 vluchtelingen in de Van Horne-kazerne.

Draagvlak, bleek al eerder, is beslist een ding. Ongeveer 30 procent van de bevolking zou tegen de komst van vluchtelingen zijn. In elk geval is de PVV in de laatste peiling van Maurice de Hond (www.peil.nl) goed voor 29 Tweede Kamerzetels. Als je daarbij een deel van de VVD-aanhang optelt, mag je misschien concluderen dat de kansen op succes fiftyfifty liggen.

Als één aspect hierbij naar voren komt, is het wel het belang van de functie die de burgemeester in het Nederlandse politieke bestel inneemt. “En dat al 150 jaar”, stelde de ook in Buitenhof aanwezige directeur van het CPB, Kim Putters, voor wie de vluchteling opnieuw een aanleiding was om te pleiten voor vernieuwing van de democratie.

Vernieuwing van de democratie. Over de gekozen burgemeester zijn in dit verband boekkasten vol geschreven. Intussen schuift de overheid steeds meer taken de gemeente toe waar de burgemeester dé schakel is tussen burger en politiek. In de praktijk zien ontevreden burgers hem al gauw als een boodschappenjongen van Den Haag.

Terecht of onterecht, het is een opvatting die het creёren van voldoende draagvlak er niet gemakkelijker op maakt. Misschien kan de gekozen burgemeester enig soelaas bieden. Maar: “Nee”, aldus de voorzitter van de VNG, “een gekozen burgemeester verliest zijn neutraliteit en zal het de burgers naar de zin willen maken”.

Waarmee weer eens duidelijk wordt dat vernieuwing van de Nederlandse democratie anno 2015 van alles kan betekenen, maar niet zal leiden tot meer invloed van de burger op het bestuur.

Written by sjonkritmeester

September 21, 2015 at 12:20 am

EVEN HADDEN ZIJ HET MOMENTUM

leave a comment »

Is de revolutie begonnen? Vijfenveertig jaar na dato is het Maagdenhuis opnieuw bezet. Sowieso zijn Amsterdamse studenten erin geslaagd hun strijd voor democratie en tegen het rendementdenken een breder platform te geven. De Nieuwe Universiteit noemen zij zichzelf.

Maar Nederland blijft Nederland. Polderen, compromissen sluiten die geen compromissen zijn, praten tot je neervalt, begrip tonen, nog een keer praten. Een beetje bestuurder is het met de paplepel ingegoten. Wel geldt ook hier een zekere hiёrarchie.

Neem de voorzitter van het Amsterdamse universiteitsbestuur, mevrouw dr. Louise Gunning. Vermoedelijk heeft ze jarenlang haar gang kunnen gaan, besluiten kunnen doordrukken. Ze wist, Den Haags wil is wet. “Want”, houdt ze de boze studenten steeds weer voor, “zo werkt nu eenmaal de democratie”.

Uiteindelijk liep het twee weken geleden toch mis. Een vijftigtal leden van De Nieuwe Universiteit bezette het Bungehuis. De sympathiebetuigingen voor de studenten stroomden binnen. En nu zijn nog meer studenten het Maagdenhuis binnengedrongen. Waarop de burgemeester van Amsterdam het universiteitsbestuur te hulp snelde in de persoon van Eberhard van der Laan, grootmeester polderen. Nederland weet nog hoe hij bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander de demonstrante Johanna onschadelijk maakte.

En jawel, tout Nederland jubelde en juichte. “Wat een man, een ware burgervader. Hij mag premier worden”. Toen Eberhard vertrok, waarschuwde hij de studenten nog wel: “Het moment nadert dat jullie hier wegmoeten”. Toen kwam het grote nieuws. Het universiteitsbestuur beloofde dat de studenten een afgevaardigde krijgen in het universiteitsbestuur. Ook wordt de afschaffing van kleine talenstudies uitgesteld.

Het had veel weg van een concessie, maar of het dat werkelijk was, kon niemand zeggen. Minister Jet Bussemaker meldde zich. Ook zij heeft met lof de opleiding polderen voltooid. Ook zij is het op een aantal punten zeer eens met de studenten. Ook zij riep de studenten op samen op te trekken. “Alleen is een bezetting niet de juiste vorm”, aldus de minister van onderwijs.

Naar verluid, blijven de studenten van De Nieuwe Universiteit vastbesloten, niet van zins vrijwillig het Maagdenhuis te verlaten. Even hadden zij het momentum. Arme studenten.

Written by sjonkritmeester

February 26, 2015 at 11:28 pm

BLOEDBAAN VAN HET POLITIEKE BESTEL

leave a comment »

Het Rusland van Poetin vormt een ernstige bedreiging voor de politieke stabiliteit in Europa. Ook het moslimextremisme verdient de hoogste aandacht van de veiligheidsdiensten. Maar wat betreft het gevaar voor onze samenleving staat met grote voorsprong op nummer 1, het cynisme, de twijfel, het wantrouwen in het functioneren van de democratie.

Toegegeven, de harde cijfers ontbreken. Nog in 2012 menen de onderzoekers prof. dr. J. Thomassen, prof. dr. R. Andeweg en dr. C. Van Ham in ‘De Wankele democratie’ dat het vertrouwen groot is. Nou ja, dat wil zeggen in de democratie opgevat als vrijheid. Gaat het om de instellingen daalt het gestaag. Zo zou nog geen 40 procent van de ondervraagden vertrouwen hebben in de politieke partijen, en het is niet anders, maar politieke partijen kun je zien als de bloedbaan van het democratische bestel.

Dus wat zijn cijfers? Zie het als een auto. Een onderhoudsbeurt, op tijd, is wel het minste wat de eigenaar kan doen. Dan nog kan het nodige verkeerd gaan. Zo is het met de politiek.
Politieke partijen blijven schromelijk in gebreke. Dat wil zeggen, ze doen er alles aan om de partij in stand te houden. Punt is dat ze daarbij volledig voorbijgaan aan het algemeen belang. Ieder weldenkende burger van dit land weet allang dat het systeem een drastische onderhoudsbeurt behoeft. Dat, om maar een voorbeeld te noemen, de burgers hun eigen burgemeester willen kiezen, en wel nù.

Dat gebeurt dus niet. De partijen willen niet. Het vertrouwen neemt af.

Written by sjonkritmeester

January 3, 2015 at 12:48 am