sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘Charlie Hebdo

DE LES VAN HET NRC HANDELSBLAD

leave a comment »

Het NRC Handelsblad heeft een les geleerd, en wel van Charlie Hebdo. “Lach ze uit. Maak de symbolen van extremisten belachelijk. Feiten kunnen ze negeren. Aanklachten kunnen ze pareren via de slachtofferrol. Tegen de slappe lach bestaat weinig verweer”.

Geen idee in welke wereld de commentator het afgelopen jaar heeft geleefd. Ongetwijfeld weet hij waarover hij het heeft, maar de les die hij getrokken heeft, is er één die op z’n minst enige uitleg vraagt. In elk geval zullen niet alle NRC Handelsbladlezers de neiging hebben om in een goede grap hèt wapen te zien waarmee zij extremisten pas echt in het hart kunnen treffen, een jaar na de aanslag op de medewerkers van het satirische weekblad en twee maanden na Le Bataclan.

Want waren het niet de grappenmakers, de spotters, de cartoonisten die hun moed met de dood moesten bekopen, terwijl zij die nog leven, weten dat elke dag de laatste kan zijn? Maar de les van de kwaliteitskrant betreft niet alleen de radicale moslims. De goede grap lijkt de NRC-commentator ook de beste remedie tegen de neonazi’s. Op 1 januari is het verbod op de verkoop van Mein Kampf opgeheven. Het spreekt voor zich dat hij het daar voor de volle honderd procent mee eens is.

“Een verbod draagt bij tot de glorie van zijn lezer”, weet de commentator zeker. Dat moge zo zijn. Het is een onbewezen stelling, al is het maar omdat de inhoud van het nationaalsocialistische handboek uit-en-te-na bekend is. Maar afgezien daarvan, de argumentatie is een gotspe. Wie je met het bespotten van Mein Kampf ook treft, het zijn niet alleen de 21ste eeuwse dwepers met ene Adolf Hitler en diens gedachtegoed.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

January 8, 2016 at 12:10 am

AANSLAG WAS GEEN VERRASSING

leave a comment »

De moslimgemeenschap in Europa toont zich overrompeld door de omvang van de aanslagen in Parijs. Lijkt oprecht geschokt. Ook in niet-moslimkringen lijkt de klap van de aanslagen nog harder aangekomen dan de vorige keer, in januari. Vanwege de willekeur. Omdat het zo gewoon is, om op een terrasje te zitten of een concert bij te wonen. Omdat het blijkbaar iedereen kan overkomen.

“Ik heb Parijs nooit zo bang gezien als nu”, vertelde Saskia Dekkers van Nieuwsuur die al 20 jaar in de Franse hoofdstad woont. Ze kon het ook uitleggen. Immers, de slachtoffers van januari waren medewerkers van het blad Charlie Hebdo of Joden. ‘Je suis Charlie’, was bijna iedere niet-moslim in West-Europa. Maar in hun hart moeten al die mensen maar wat blij zijn geweest dat zij niet Charlie waren, maar Jacques of Marie.

Voor een aantal moslims zat er in elk geval een ratio achter de aanslag van januari. Want Charlie had de Profeet beledigd, en Joden zijn zionisten die de Palestijnen onderdrukken. Waarmee de vraag rijst of de aanslagplegers dit keer niet te ver zijn gegaan, zich hebben vervreemd van hun natuurlijke achterban.

Het zou kunnen. De tijd zal het uitwijzen. Maar wil er sprake zijn van een echte ommekeer moet ook de moslimgemeenschap toch eerst erkennen dat de aanslag van 13 november met goed fatsoen geen verrassing kan worden genoemd.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

November 21, 2015 at 12:10 am

SUCCES VERZEKERD, BLEEK AL SNEL

leave a comment »

De Profeet wreken is één ding, Jodenhaat is een goede tweede. Uiteindelijk gaat het om de macht. De achterliggende bedoeling van de aanslagen in Parijs is, landen, bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten, tegenstellingen aanwakkeren, de maatschappij ontwrichten.

Succes verzekerd, bleek al snel na 11 september 2001. Amerika trok ten oorlog. Engeland deed mee. Frankrijk en Duitsland waren tegen. Intussen is de wereld 14 jaar verder. Ongelofelijk veel doden zijn intussen gevallen. Collateral damage is aan de orde van de dag. In het Midden-Oosten heeft de strijd om de macht een eigen dynamiek. Daardoorheen loopt het Israёlisch-Palestijnse conflict. De poging om te straffen, de strijd te verbreiden, slachtoffers te maken is alleen maar toegenomen.

De schok van de aanslag op Charlie Hebdo is immens. De moord op vier Joodse klanten van een koosjere supermarkt dreunt na. En direct is duidelijk, hoe bedreven moslims zijn in het uitoefenen van slachtofferschap. Let wel, het bekladden van moskeeёn, neerleggen van varkenskoppen en uitschelden van mensen is alleen maar verwerpelijk. Toch is het raar om te horen dat een jonge moslim zich gediscrimineerd voelt omdat een niet-moslim hem vriendelijk toelachte.

Verdeeldheid hoort bij democratie. Geleidelijk aan zijn in dit deel van de wereld partijen tot wasdom gekomen die inspelen op de angst voor andere elementen, die wijzen op criminele en kansloze elementen, problemen zeggen te benoemen en theedrinken taboe verklaren. Die partijen groeien en bloeien. Voeg daarbij de opportunisten, de politici die vasthouden aan het eigen ongelijk en weigeren te luisteren naar verstandige adviezen. Wat zij vooral doen, is het vervullen van radicale moslimwensen.

Written by sjonkritmeester

January 14, 2015 at 11:18 pm

EN ISRAËL NATUURLIJK

leave a comment »

“Je suis Charlie’. Dapper Nederland laat zich niet kisten, de vrijheid niet afnemen. Is solidair met de de cartoonisten van Charlie Hebdo, met Ahmed, de politieman. Met alle Fransen minus de terroristen.

Tien propagandisten van het vrije woord zijn vermoord. Twee politieagenten stierven bij het uitoefenen van hun taak. “Het land is wakker geschud”, vang ik op. Premier Rutte sprak op de Dam. “Met vrijheid kan niet gemarchandeerd worden”, zei hij.

Ik proef de woorden. Vraag me af hoe die te rijmen zijn met het standpunt van de expert dat, in ruil voor veiligheid, het individu er goed aan doet wat in te schikken. En bedenk dat homoseksuelen lang niet overal hand in hand kunnen lopen. Ik geen idee heb hoeveel vrije wil er zit in het dragen van een hoofddoek. Dat Joden er verstandig aan menen te doen zich zonder keppeltje op straat te vertonen.

“Het heeft niets met het geloof te maken. Het gaat hier om fundamentalisten, om extremisten. Onder de moslims vallen de meeste slachtoffers”, lees ik in de Moslimkrant. Het is waar en onwaar tegelijk, en daarom onzin. Je mag het ook een leugen noemen, of op z’n minst een vorm van zelfbedrog.

Waar is dat het om extremisten gaat, en dat de meeste slachtoffers moslim zijn. Vorige week nog vermoordde de Taliban in Peshawar 155 schoolkinderen. Aanslagen zijn aan de orde van de dag.
Gelukkig zijn er miljoenen moslims de democratie oprecht toegedaan. Maar aan de orde is evenzeer het geloof, de religie, de islam zelf. In elk geval is er onvoldoende afstand tussen de gematigde moslim en de fundamentalist.

Niet alleen Ayaan Hirsi Ali beweert het. Dr. Leo Biegel schreef het al, een veertigtal jaren geleden. “De echte strijd gaat tussen sjiieten en soennieten. Om wie de rechtmatige opvolgers zijn van Mohammed”. Kortom, het is een strijd om de macht. Daaraan is alles ondergeschikt. Het Westen zit ertussen. En Israёl natuurlijk.

Written by sjonkritmeester

January 9, 2015 at 2:08 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

GEERT WILDERS OOGT KRIJGSHAFTIG

leave a comment »

Er vielen twaalf doden, onder wie de hoofdredacteur van het Franse satirische tijdschrift , Charlie Hebdo. Elf mensen raakten gewond. Er waren drie daders die Allah Akbar riepen. “Moslims. Twee oud-Syriёgangers en een scholier die maskers droegen en kalashnikovs ”, meldt de politie. Er was een vluchtauto. De schok is enorm.

Na Toulouse, Brussel, Canada en Sydney was gisteren Parijs aan de beurt. Opnieuw vond er een aanslag plaats op onze manier van samenleven, op de vrijheid van meningsuiting. De daders handelden moeten zich terdege hebben voorbereid. Ongetwijfeld zijn zij verdwaasd, rabiaat, radicaal, wraakzuchtig en vervuld van haat jegens het Westen, Frankrijk, Amerika, Israёl, de Zionisten, de Joden.

Wat moet je er verder van zeggen? Mohammed Merah vermoordde drie jaar geleden zes mensen, van wie drie Joodse schoolkinderen In Brussel sloeg de 29-jarige ex-Syriёganger Mehdi Nemmouche toe bij het Joods Museum in Brussel. Enkele weken geleden vonden aanslagen plaats in Dijon en Nantes. Punt is , de moslimfanatici vormen het topje van een ijsberg. Er is een voedingsbodem voor moordzuchtige jongeren die zich door hun Allah aangesproken voelen in leefverbanden die te weinig weerwerk bieden.

Misschien dachten de daders, moordenaars, terroristen dat hun vrinden in Toulouse, Brussel en Dijon half werk geleverd hebben. De daden zullen zij geprezen hebben, maar tegelijk onvoldoende hebben bevonden voor een verblijf in het met maagden gevulde Paradijs. Dus moeten zij besloten hebben het grootser aan te pakken, een voorbeeld te stellen. Charlie Hebdo had wel een lesje verdiend. Wat heet, de Profeet heeft zijn dood verordonneerd.

De komende dagen zal het nieuws in het teken staan van de jacht op de daders. Hun overlevingskansen zijn nihil. Mooie debatten vinden plaats over vrijheid en onvrijheid. ‘Een aanslag op de democratie’, kopt de Volkskrant. Maar het succes van de drie Franse moslims is nu al ongedacht. De nationaal-populisten rekenen zich stiekem rijk. “Mooi, prachtig, allemaal stemmen”, hoor je hen denken. “Nederland word wakker. Het is oorlog”. Het moet gezegd, Geert Wilders oogt krijgshaftig. Ook rukt het grijs door het witte haar zichtbaar op.

Written by sjonkritmeester

January 8, 2015 at 12:27 am