sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘Dijkhoff

DE PREMIER LACHTE NIET, DIT KEER

leave a comment »

Ik heb geprobeerd het debat in de Tweede Kamer te volgen. Niet genoeg. Maar toch. Zelfs de regeringspartij omarmde het rapport-Oosting. “Ik deel de conclusies over de Teeven-deal”, verklaarde VVD-fractieleider Halbe Zijlstra dan ook plechtig.

Want er is veel mis op het ministerie van justitie. Met de informatie van de Tweede Kamer. De manier waarop de grootste regeringspartij met de democratie omgaat. Een minister, een staatssecretaris en de voorzitter van de Tweede Kamer zijn al afgetreden.

Interessant was met name de ondervraging van de nieuwelingen, minister Van der Steur en staatssecretaris Klaas Dijkhoff, die als gewoon Tweede Kamerleden actief betrokken waren bij het opstellen van een persbericht over een uitzending van het programma Nieuwsuur.

“Ongelofelijk. Onvoorstelbaar. Ondenkbaar zou het moeten zijn dat volksvertegenwoordigers op de schoot van ministers gaan zitten. Immers, de regering regeert. Het parlement controleert”, gaven de oppositiepartijen een lesje staatsrecht.

Waarop de twee VVD-bewindslieden deemoedig het hoofd bogen. “Dat hadden we niet moeten doen”, en de oppositie het tweetal met aanvullende vragen en stevige verwijten klemzette. Steeds dieper bogen de liberale hoofden. “Wij zullen het nooit meer doen”.

En toen moest de premier zich nog verantwoorden. Hij lachte niet, dit keer. Integendeel, het huilen stond hem nader dan het lachen. “Dit”, opende premier Mark Rutte, “wordt voor mij het moeilijkste debat in mijn politieke loopbaan”.

Ik wist genoeg. Het kabinet-Rutte II is gered.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

December 17, 2015 at 12:20 am

VVD HEEFT HET GOED AANGEVOELD

leave a comment »

Ze noemen het strategie. In elk geval is er op topniveau over nagedacht en aldus besloten. Doel was de VVD weer stevig rechts te parkeren, de PVV de wind uit de zeilen te nemen, coalitiepartner PvdA voor het blok te zetten. Het ging om heel veel, maar niet om vluchtelingen, om mensen in nood. Want daar rept de partij niet over. Let op het woord asielstromen.

Het Tweede Kamerlid Malik Azmani trapte de bal af in maart van het jaar. De VVD zette een krachtig offensief in en fractieleider Halbe Zijlstra nam het voortouw: “Wij kunnen het niet meer aan. Er zijn er te veel. Het draagvlak neemt af. Er moet een einde komen aan de asielstromen naar Europa toe. Opvang in de eigen regio is de oplossing”.

De media voorzagen een principieel conflict met de PvdA dat het kabinet-Rutte II wel eens zou kunnen opbreken. Sceptici meenden dat het ging om oude wijn in nieuwe zakken. Vertelde oud-politiek leider Frits Bolkestein in de vorige eeuw niet al hetzelfde verhaal?

Intussen zijn we een half jaar verder. De VVD heeft het goed aangevoeld. Het uitgangspunt van de strategie klopt als een bus. Haar kiezer pikt het niet langer. Immers, de asielzoeker neemt zijn baan af, trekt het huis in dat hem toekomt, verkracht zijn dochter. Het besef breekt door dat er niet minder mensen zijn kant opkomen, maar juist méér.

Paniek, wanhoop, ellende maakt zich meester in de VVD-gelederen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff doet zijn uiterste best om opvang te regelen, maar blundert in Oranje. Bittere tranen huilen de prominenten. Vandaag moeten ze opnieuw toezien hoe Geert, het haar iets witter en steviger nog, een ware triomftocht door Nederland houdt, al flyerend, zich koesterend in mensenmassa’s. Terwijl vrouwen en mannen zich liefdevol in zijn armen werpen en plechtig beloven: “Onze stem heb je”.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 8, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , , ,

POLITICI DIE NOG PAL STAAN

leave a comment »

De rechtse kiezer. Het is me wat. Decennialang heeft hij machteloos moeten toezien hoe linkse potverteerders de rijkdommen van het land verkwanselden. Maar kijk een aan. Het kan verkeren. De grootste partij vecht voor hem. Het is een principekwestie, om het geweten, om idealen, en daar valt nu eenmaal niet mee te marchanderen. Geen bed, bad, laat staan een brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

De rechtse kiezer. Hij hoeft zijn mond er niet eens voor open te doen. Ze weten zo wel wat hij vindt. Vol is vol. Er kan niemand bij. Wie weg moet, maar niet wil, is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Opvang in de regio is het credo. Het zijn ook niet de arme sloebers die de overtocht naar Europa uitproberen. Het zijn de gelukzoekers die van de sociale voorzieningen willen profiteren.

De rechtse kiezer. Hij komt helemaal aan zijn trekken. Geen, bed, bad, laat staan een brood. Hoe mooi dat er anno 2015 nog politici zijn die voor hem hun nek durven uitsteken. Die pal staan. Geen bijbedoelingen hebben. Politici voor wie de rechtse mens centraal staat.

Premier Mark Rutte, fractievoorzitter Halbe Zijlstra, staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Geen idee wie bedacht heeft dat de regeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers een crisis waard is. Maar zoveel is zeker, een treffender voorbeeld van een nederlagenstrategie is er niet.

Written by sjonkritmeester

April 18, 2015 at 12:19 am

Posted in Column

Tagged with , , , , , , ,