sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘Eerste Kamer

VVD BLIJFT TROUW AAN ZICHZELF

leave a comment »

Dus is Annemarie Jorritsma, oud-Tweede Kamerlid, oud-minister, oud-burgemeester van Almere en in het bezit van een stuk of wat nevenfuncties de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Opvolger van drs. Loek Hermans, ook oud-Tweede Kamerlid, oud-minister, oud-commissaris van de koningin en in het bezit van nog meer nevenfuncties.

Beiden behoorden eens tot de progressieve stroming binnen de VVD. Beiden maakten carrière onder Paars. Natuurlijk, het is de Eerste Kamer maar, niet eens direct gekozen, nauwelijks representatief voor de burgers. De Eerste Kamer is wel het instituut waarvan het belang gelijke tred houdt met de versnippering van het politieke landschap.

Afgezien van de kwaliteiten van mevrouw Jorritsma, heeft haar benoeming iets geruststellend, gezien het feit dat in deze tijd van hoog oplopende spanning in binnen- en buitenland de grootste Nederlandse politieke partij trouw aan zichzelf blijft.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

November 25, 2015 at 12:12 am

IETS ER TUSSENIN HEEFT MEESTE KANS

leave a comment »

Verkiezingen. Feest van de democratie. Zo zijn wij kiezers opgevoed, en zo hoort het ook.
Maar, is daarbij de opdracht, dan moet de kiezer wel weten op wie hij/zij stemt, wat er vervolgens met die stem gebeurt. Er moet, met andere woorden, iets te kiezen zijn.

Nederland, anno 2015. Vandaag zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Loyale democraten gaan naar de stembus. Maar hoe loyaal kan iemand zijn?
De gedelegeerden zijn onbekend. De media vinden het oninteressant. Met een beetje goede wil kent een goed opgevoede burger de Commissaris van de Koning bij naam. Maar uh, die staat niet op de kieslijst.

Burgers willen stemmen op de partij die kiest voor duurzame veehouderij, voor een verantwoord windmolenpark, voor de weg die geen bos doorsnijdt, of misschien wel niet. En wat blijkt? Het gaat in de campagne helemaal niet om de Provinciale Staten. Het gaat om de Eerste Kamer. Nee, het gaat om de steun voor het kabinet-Rutte II.

Eigenlijk stemmen de Nederlandse burgers vandaag voor of tegen een voortzetting van het beleid. Of nee, dat ook weer niet. Want geen mens, zelfs premier Rutte niet, weet vanavond wat hij met de uitslag beginnen moet. Iets er tussenin, heeft de meeste kans.

Written by sjonkritmeester

March 17, 2015 at 11:25 pm

HET RIEKT NAAR OPPORTUNISME

leave a comment »

Het riekt naar opportunisme

4 februari
Het was een prachtige winterdag. Helder, koud weer. Geen zuchtje wind en een blauwe lucht met slierten wolken ertussen door. Alleen het ijs ontbreekt. En o ja, het licht alweer een stuk langer.

Wat lees ik in de krant? Wie hoor ik bij Eva Jinek? D66-leider Alexander Pechtold wil dat de provincies hun reserves aanspreken om zo investeringen te financieren. ‘Keynes”, begrijp ik. Je moet maar durven. Als er één partij zich de afgelopen jaren hard gemaakt heeft met bezuinigingen en hervormingen de crisis te bestrijden, is het D66 wel. Als de Democraten ergens in geslaagd zijn, is het wel om de band met het socialisme door te snijden. Met overheidsbemoeienis wil geen Democraat te maken hebben.

Ach, het heeft D66 geen windeieren gelegd. De winst bij de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 mag met twee zetels bescheiden zijn, sindsdien gaat het alleen maar crescendo. In de gemeenteraden en het Europese Parlement waren de Democraten in 2014 de grote winnaars.

Grote invloed heeft D66 op het kabinetsbeleid, omdat de VVD/PvdA-coalitie een meerderheid in de Senaat ontbreekt. Afin, Pechtold rekent zich al rijk. De Provinciale Staten en de Eerste Kamer zijn voor hèm. Mooie tijden, voorziet hij. Maar Keynes? Held van de socialisten? Mmm, het riekt naar opportunisme.

Written by sjonkritmeester

February 4, 2015 at 12:15 am

ALLEEN CRUYFF IS HEM DE BAAS

leave a comment »

De vette knipoog deed het hem. Hij heeft er alle vertrouwen in. “Dat komt goed”, antwoordde mr. Roger van Boxtel dan ook op het succes dat Buitenhofpresentator Paul Witteman hem toewenste bij het solliciteren naar een nieuwe baan. En wie de 61-jarige topman van ziektekostenverzekeraar Menzis en D66-senator twintig minuten had aangehoord, kon daar alleen maar mee instemmen. Deze man mag dan afscheid nemen, lang zal hij niet werkloos blijven. Voor hem gaat de wet van de leeftijdsdiscriminatie niet op.

Roger van Boxtel maakte in de jaren 1990 naam als Tweede Kamerlid. Zelfs werd hij minister zonder portefeuille in het tweede kabinet-Kok. Een minister die de handstand meester was. Na het ministerschap lag de wereld open. Het predikaat sociaal-liberaal lachte hij weg. “Nee, mijn positie bij de ziektekostenverzekeraar en het fractieleiderschap in de Senaat bijen elkaar niet”. Boos wordt hij als Paul Witteman de term graaier in de mond neemt. “De mensen moeten eens beseffen wat voor risico’s wij dragen. Welke verantwoordelijkheden wij hebben”, kapte hij de vraag af.

Paul Witteman mag zijn beste tijd als kritisch ondervrager gehad hebben, zijn ondergrens heeft nog altijd een behoorlijk niveau. Niettemin was hij kansloos tegen de woordenbrij die Roger van Boxtel op hem losliet. In elk geval was de boodschap niet mis te verstaan: “Nederland heeft het beste ziektekostenstelsel ter wereld. Critici zijn zeurpieten”.

Roger van Boxtel. De krullen hebben hem nooit in de steek gelaten. Alleen Johan Cruyff was hem de baas. Intussen hoopt zijn partij haar toppositie in de peilingen te verzilveren. Burgemeester van Amsterdam wil de D66’er wel worden. Een nieuw ministerschap zou zo maar kunnen. Zoveel is zeker, eenmaal uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, weet de concurrentie zich bij voorbaat kansloos.

Written by sjonkritmeester

February 2, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , ,

EEN AANSLAG OP ONZE DEMOCRATIE

leave a comment »

Dus, verzekeren de betrouwbaarste bronnen, zijn VVD en PvdA eruit. De coalitie heeft geen risico durven nemen en een breuk vermeden over de vrije artsenkeuze. Een nieuw wetsvoorstel wordt bij de Tweede Kamer ingediend.

Onzekerheid heerst alom. Het kabinet heeft de drie PvdA-rebellen in de Eerste Kamer proberen gerust te stellen. De drie constructieve oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP moeten nog hun zegen aan het voorstel geven. Maar daar gaat het eigenlijk niet meer om. Punt is dat het kabinet overweegt het voorstel in te voeren buiten de Eerste Kamer om, als de senatoren zich blijven verzetten, en wel via een Algemene Maatregel van Bestuur , een maatregel die naar verluidt sinds 1940 niet meer genomen is.

Sommigen zullen het kabinetsplan inventief vinden. Staatsrechterlijk is erover nagedacht. Je kan het ook een aanslag op onze democratie noemen. Op z’n minst doemt de vraag op: Waarvoor is de Eerste Kamer eigenlijk nodig?

Written by sjonkritmeester

December 18, 2014 at 11:22 pm

Posted in Column

Tagged with , ,