sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘IS

ANGELA IS EEN PRACHTVROUW, MAAR…

leave a comment »

Alsof we niet genoeg te verstouwen hebben: Twee jaar geleden nog maar haalde een Buk-raket de MH17 neer. Syriё, de IS. Nauwelijks te bevatten, is de Brexit. Een zoveelste verschrikkelijke aanslag vond in Frankrijk plaats, in Nice ditmaal. De economische crisis die door blijft zeuren. Wat, is zomaar een vraag, heeft Vladimir Poetin eigenlijk met de wereld voor? Donald Trump. De coup in Turkije, Erdogan.

Wat voor de Europese Unie geldt, geldt voor de wereld in het kwadraat. Als er zoveel ernstige incidenten plaatsvinden in een steeds sneller tempo, crises elkaar opvolgen, de spanning zich opbouwt, kan een uitbarsting niet uitblijven.

De natuurkunde leert het. In 2007 bevestigden psychologische en economische processen opnieuw het gelijk van de theorie, met als gevolg een crisis die na negen jaar nog na-ijlt. Al met al kent de geschiedenis te veel voorbeelden om dat enkele gegeven te negeren.

Wat weer niet wil zeggen dat de dictatuur, het fundamentalisme, het autocratische leiderschap, het extreem-nationalisme, de misdaden tegen de menselijkheid aan het langste eind zullen trekken. Integendeel, er kan geen twijfel aan bestaan dat de democratische rechtsstaat en alles wat daarbij hoort, uiteindelijk zal winnen. Immers, er is geen alternatief omdat het andere tot de vernietiging leidt.

Niet iedereen moge die mening zijn toegedaan. Miljarden weten beter. Het is dan ook geen toeval dat zo velen er alles voor over hebben om hun geluk in deze contreien te beproeven. Ver weg van oorlog, armoede, onrecht en mensonterend geweld.

De overwinning staat vast. Vanzelf gaat het niet. Blijkbaar is het de mens eigen, de grenzen op te zoeken en er desnoods overheen te gaan. De economische crisis met alle hebzucht, zelfverrijking en eigenbelang is een schoolvoorbeeld. In dit land houden politici tegen beter weten in, vast aan een gedachtegoed waarin politieke, sociale en economische dogma’s de overhand hebben gekregen.
In Turkije en Rusland doen Erdogan en Poetin wat iedere dictator doet, de tegenstander uitschakelen letterlijk en figuurlijk.

In het rijke Westen grijpen de minder gelukkigen en hun medestanders niet meer naar de vork en de riek. Liever zoeken zij hun toevlucht tot leiders die exact weten waar de zwakke plekken van het systeem zitten. Die kiezen voor de radicale aanpak, het uitsnijden van de etterende wond. Die wel raad weten met de vijanden van het volk. Die hard roepen en streng straffen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is een prachtvrouw. De integriteit van de Amerikaanse president Barack Obama staat buiten kijf. Zo langzamerhand moeten ook zij zich realiseren dat de rede niet werkt bij lieden als Poetin en Erdogan. Dat de Islamitische Staat toch echt moet worden vernietigd, linksom of rechtsom.

Intussen komt de dreiging voor de democratische rechtsstaat van binnen en van buiten. De roep om harde tegenmaatregelen valt steeds vaker en steeds krachtiger. Maar die roep mist de kern van de zaak, want het gaat niet om harde maatregelen. Het gaat om de juiste maatregelen. Want alleen die kunnen voorkomen dat alles samenvalt.                                          www.krantmeteenmening.nl

 

Written by sjonkritmeester

July 18, 2016 at 6:52 pm

MISSCHIEN GEEFT HET GEEN PAS

leave a comment »

Je zal maar dictator zijn, en zoals alle dictators het volk bezweren dat alleen bij jou het land in veilige handen is. Dat alleen jij kan zorgen voor de mooiste overwinningen, een bloeiende economie en treinen die op tijd rijden. Om opnieuw de mededeling te krijgen dat onverlaten een aanslag plaats hebben gepleegd, dit keer op de luchthaven van Istanboel, Atatürk.

Misschien is het wel not done om met de vinger naar de Turkse president Recep Tayyip Erdogan te wijzen op een moment dat het land in de diepste rouw gedompeld is. Geeft het geen pas te verwijzen naar diens Koerdenpolitiek, de steun aan de Islamitische Staat, het opsluiten van journalisten, advocaten, van iedereen eigenlijk die kritiek heeft, en al helemaal niet naar de moeizame relatie met de Europese Unie, betreffende de vluchtelingenproblematiek.

Ongetwijfeld zou Turkije ook zonder een president als Recep Tayyep Erdogan het doelwit van terroristen zijn. Toch zou je het land een ander soort leider toewensen, al is het maar omdat de dictator die in staat is van zijn fouten te leren, nog geboren moet worden.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

June 30, 2016 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

MOET DAN EERST DIE BOM VALLEN?

leave a comment »

‘Moeders dood’. Òf, hoe een jonge Franse vader de moord op zijn vrouw en moeder van hun inmiddels twee jaar oude zoontje probeert te verwerken, zonder haat, zeven maanden na de aanslagen in Parijs. Het moet moeilijk, heel moeilijk zijn te midden van het EK-voetbalfeest. Stel je voor dat de Franse ploeg de titel wint. Niet aan denken maar!

Frits Abrahams schrijft op de Achterpagina van het NRC Handelsblad een prachtig stukje in zijn maandagcolumn over het boekje van de journalist, Antoine Leiris. De krant had het op de voorpagina moeten plaatsen, ermee openen nu de wereld opnieuw is opgeschrikt door een verschrikkelijke moordpartij, een aanslag op onschuldige mensen in Orlando, Florida waar de 29-jarige Amerikaanse moslim Omar Mateem in naam van de Islamitische Staat zijn halfautomatische AR-15 geweer leegde op de bezoekers van de Pulse-club, met als gevolg 50 doden en 53 gewonden.

Was het religieuze bezieling of homo-haat die de dader dreef of is hij de lone wolf die zijn plaats in de geschiedenisboekjes opeiste? Hoe het zij, hij schoot met een machtig gevaarlijk wapen waarvan er in de VS miljoenen in omloop zijn, in het bezit van wie weet hoeveel Omar Mateems, moslims en niet-moslims.

De reacties komen bekend voor. President Obama riep op tot liefde en verbondenheid. Ook drong hij opnieuw aan op een strengere wapenwetgeving, net als bij vorige schietpartijen, in Newtown, Charleston, San Bernardino. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zei het altijd al: “Voorlopig mag geen moslim het land in”. IS reageerde dolblij met de actie van de soldaat van het kalifaat: “Zoveel slachtoffers? Prachtig”! Ongetwijfeld beleven bloemenverkopers gouden tijden. Tonen tallozen hun medeleven en zijn we solidair.

Oplossingen liggen voor de hand. Zo zou een verbod op het lievelingswapen van Amerikaanse massamoordenaars het aantal slachtoffers met tientallen tegelijk terugbrengen. Meer bevoegdheden voor de opsporingsdiensten, misschien? Een streng verbod op angst is allang geleden uitgevaardigd. Doorgaan met leven, is de onverbiddelijke opdracht!

Maar helaas, de moordenaar vindt altijd wel iets waarmee hij zijn destructieve lusten kan bevredigen. Niets kan hem tegenhouden. Niemand is veilig. De vijand uitdagen met onze vrijheden, het organiseren van steeds grootsere sport- en dansfestijnen, blijheid, vrolijkheid, welvaart, welzijn, geluk brengen alleen maar méér waanzin, méér jaloezie, woede, moordzucht. Er is geen houden aan. Moord is doping, steeds weer nieuwe moordenaars duiken op.

Moet dan eerst die allesvernietigende bom vallen? Hoeveel kinderen willen wij eigenlijk aan de moordzucht van onze vijanden opofferen? In Moskou, Ankara, wrijven bepaalde lieden zich in de handen. Wat in Orlando is gebeurd, zou bij hen niet kunnen. Toch?

Maar de vrijheden opofferen. Nooit! Zij zijn wat het Westen waard is om geleefd te worden ondanks alle gebreken en alle gerechtvaardigde kritiek. Roger Cohen, gezaghebbend columnist van de gezaghebbende The New York Times excuseert zich. Doet het toch, en vergelijkt Omar Mateem met de Servische nationalist Gavrilo Princip die op 28 juni 1914 de Oostenrijkse aartshertog Franz Ferdinand en diens vrouw prinses Sophie doodschoot met als gevolg, de Eerste Wereldoorlog, en dus de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, de vernietiging van zeker 75 miljoen mensenlevens.

“Want”, vreest Cohen, “de Amerikaanse kiezers kunnen op 8 november zomaar de populist Donald Trump tot president kiezen”. Waarmee de zeer ervaren journalist wel eens de gevoelens kan vertolken van wie weet hoeveel collega’s, bestuurders, volksvertegenwoordigers.

En de burgers maar verbieden hun angst te tonen. Dat kan natuurlijk niet. Zo werkt het ook niet. Al dat feestgedoe, de opgeklopte reportages, massafestijnen, gezellig zitten op terrasjes, doen niets anders dan die angst verhullen, verbergen achter de dikste gordijnen. Zijn niets anders dan een dwingende oproep de werkelijkheid en het gevaar te negeren.

Voordat je het weet, haalt Cohen zijn gelijk. Leggen Amerikanen net als Europeanen hun lot in handen van lieden die de gave hebben onderbuikgevoelens op te roepen die zomaar de vernietiging van de vrije democratische samenleving kunnen inluiden.

Dat mag niet. Dat moeten wij koste wat kost voorkomen in de wetenschap dat ‘Je suis Charlie’ geen zoden aan de dijk heeft gezet, net zomin als die geweldige toespraak van Barack Obama, vlaggen halfstok, twee minuten stilte en een halfslachtige miljarden kostende oorlog dat deden.

Maar die bom willen we ook niet. Dus rest één ding: we moeten juist uiting geven aan onze angst. Ons van daaruit bezinnen over de manier waarop we bezig zijn en niet bang te zijn om verreikende beslissingen te nemen, op een verstandige manier, onder deskundige leiding, al is het maar vanwege de absurditeit om een radioverslag over Orlando te onderbreken voor belangrijk nieuws uit Marseille omdat er is gescoord. En zo toe te laten dat de vader, een mens, alleen is met zijn verdriet. Verdriet, want haat kent hij niet.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

June 13, 2016 at 7:45 pm

Posted in Een mening

Tagged with , , ,

ALSOF PRATEN DE STRIJD BEKORT

leave a comment »

De voormalige Britse stafchef Jonathan Powell opende hen de ogen. “We moeten ons voorbereiden op onderhandelingen met de Islamitische Staat”. Volgens Powell is het ook altijd zo gegaan. Zonder onderhandelingen geen vrede.

Misschien is het een geruststellende gedachte. Althans, zo leest Bert Wagendorps instemmende reactie in zijn Volkskrantcolumn. Jan Slagter, voorzitter van MAX, had het er ook al over in het Mediaforum. Het zal. Zoals het ook waar is dat uit de puinhoop van een bombardement, God weet hoeveel, terroristen zullen verrijzen.

Maar wie denkt dat op dit moment praten met IS het begin van een oplossing is, kan zich wel eens verschrikkelijk vergissen. Onderhandelaars van oorlogvoerende partijen zijn er zelden op uit een oplossing te bereiken. Zij willen hun positie versterken, doelen bereiken die op het slagveld onhaalbaar lijken. En waar staat dat praten de strijd bekort? Integendeel, durf ik te beweren.

Praten heeft alleen zin als je de sterkste bent, de tegenstander zo in het nauw gedrongen hebt dat hij geen kant op kan. Een andere zekerheid is dat de vragende partij altijd met een achterstand begint.

Helaas, het is niet anders. Er zullen nog meer doden vallen, onschuldige burgers. De inval van 2003 in Irak was meer dan een blunder. Dat kunnen we onverdraaglijk vinden, onaanvaardbaar. We kunnen ertegen demonstreren. Natuurlijk moet je de oorzaken aanpakken. Maar al met al is er geen keus. De Islamitische Staat heeft ons toch echt de oorlog verklaard en een vijand van dat kaliber moet je bij de strot pakken. Je moet vastbesloten en meedogenloos zijn.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

April 1, 2016 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

TE HARD VAN STAPEL GELOPEN

leave a comment »

“IS executeert acht Nederlanders”, kopt de Volkskrant in de krant van dinsdag. Ook in het begeleidende verhaal was er geen woord Spaans bij. “In de Syrische plaats Ma’dan zijn de jihadstrijders door de terreurorganisatie Islamitische Staat geёxecuteerd. Bovendien zouden volgens de arabist Jan Jaap de Ruiter 75 Nederlandse strijders zijn gevangengezet”.

Groot nieuws dus dat maandag al het Journaal en de krantensites haalde en de bedenkingen tegen het kalifaat alleen maar bevestigde. Maar is het waar?

Bron van het nieuws is het ondergrondse netwerk RBSS (Raqqa Is Being Slaughtered Silently) waarmee De Ruiter goede contacten heeft. Mooi, “want”, aldus NOS-correspondent Sander van Hoorn, “RBSS is redelijk betrouwbaar”.

Niettemin hield Van Hoorn vele slagen om de arm vanwege het journalistieke adagium dat één bron geen bron is. Jammer dus dat een het eveneens redelijk betrouwbare Syrian Observatory for Human Rights het nieuws ontkrachtte. “Niet waar”!

Is de Volkskrant te hard van stapel gelopen? Ik vrees van wel, zelfs als het bewijs alsnog geleverd wordt.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

March 2, 2016 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

VIER F’16’s MAKEN VERSCHIL NIET

leave a comment »

Zelfs het Amerikaanse verzoek om uitbreiding van militaire steun tegen de Islamitische Staat blijkt voor meer uitleg vatbaar. Voor de VVD is het helder: “De F16’s moeten bombardementen niet alleen in Irak maar ook in Syriё kunnen uitvoeren. We mogen onze bondgenoten niet in de steek laten”. “Ho, ho”, reageert coalitiepartner PvdA, “Niet zo snel. Eerst moet er een politiek plan komen”.

Dat is de discussie. Ouderwetse tegenstellingen tussen rechts en links doemen op. Dus staan VVD en coalitiepartner PvdA tegenover elkaar. Waarbij de liberalen zich gesteund weten door het CDA en de militaire top terwijl SP en GroenLinks op één lijn met Diederik Samsom zitten.

Maar waar gaat de discussie ten principale over? Immers, vier extra F16’s die in Syriё IS-doelen bombarderen, maken het verschil niet. Ook lijkt de zorg om de eigen veiligheid van ondergeschikt belang, al is het maar omdat het uiterst onwaarschijnlijk is dat de IS onderscheid maakt tussen landen die in Irak of in Syriё bombarderen. Ieder slachtoffer moet gewroken worden. Aanslagen zijn welkom, op elke plaats op elk moment.

Wat vermoedelijk speelt, is de vraag of Nederland zich in staat van oorlog acht. Na de aanslagen van 13 november in Parijs mag premier Rutte die vraag in een onbezonnen moment bevestigd hebben, de PvdA plaatste er via vicepremier Asscher kanttekeningen bij. Misschien is daarom een juridische onderbouwing uitgebleven. Kan het geen kwaad die alsnog te geven. En me dunkt, juristen hebben moeilijker kwesties opgelost.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

December 7, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , , ,

KLIMAAT KAN WEL EEN DAGJE WACHTEN

leave a comment »

De Sint is jarig. In heel het land kloppen de hartjes van miljoenen kindertjes vol verwachting. De pappa’s en mamma’s kopen zich suf, vergeten ook elkaar niet en piekeren hoe ze het heerlijke avondje kunnen opfleuren met de surprise inclusief gedicht.

Om morgen wakker te worden natuurlijk. Een dagje uit te puffen. De nieuwe spullen uitproberen, te beginnen met het elektrische neusooronthaarapparaat. Om vervolgens de tanden te zetten in de chocoladeletter waaraan je op pakjesavond nog niet beginnen wou.

Geen krant alsjeblieft. Geen radio, geen televisie en al helemaal geen internet. Genoeg aanslagen voor de kiezen gehad, leugens gehoord, verschrikkelijke beelden voorgeschoteld gekregen. Wat kan het schelen of we in Syriё IS gaan bombarderen, 12.000 thuiszorgers hun baan dreigen te verliezen. En me dunkt, het klimaat kan ook wel een dagje wachten.

Even afstand nemen van Holleeder. Maar dat zal wel niet lukken want het nieuws volgt hem werkelijk overal.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

December 5, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , ,

ONGETWIJFELD IS ISLAM LOUTER LIEFDE

leave a comment »

Hij was al Rijkskanselier. Zelfs na een politiek van terreur, noodwetten, intimidatie, propaganda, straatgeweld slaagde de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) er bij de verkiezingen op 5 maart in 1933 niet in de meerderheid in het parlement, de Rijksdag te krijgen. Toch had Adolf Hitler niet veel tijd nodig om de zaken volledig naar zijn hand te zetten. In nog geen jaar was Duitsland een totalitaire dictatuur.

Met name in de beginjaren van het Derde Rijk was de Führer enorm populair. Het verzet was mondjesmaat. Toch liep niet heel Duitsland mee in het nationaalsocialistische geweld. ‘Slechts’ 15 procent was lid van de NSDAP.

Woorden zijn dan slechts een begin, maar wel nodig om tot daden te komen. Vanaf 1945 heeft Duitsland een lange weg afgelegd. Het land is allang een betrouwbare democratische partner. Maar ook nu nog worden de Duitsers aangesproken op de misdaden van de Nazi-dictatuur, op de Holocaust met name, en blijft de buitenwereld alert.

Duitslandkenners moeten het geweten hebben. Anderen raakten pas echt overtuigd met de uitgave van Daniel Goldhagens boek, ‘Hitler’s Willing Executioners’ ( ‘Hitlers gewillige beulen’) in 1996. “De moordenaars waren in hoofdzaak gewone Duitsers, soldaten van de Wehrmacht”, aldus de Amerikaanse historicus. Met name de kleinkinderen van de oorlogsgeneratie gingen de discussie aan. Toonden zich kwetsbaar. Gaven blijk van zelfinzicht. Het voelde aan als een doorbraak. Pas toen dacht velen: Het is goed zo!

Intussen waren in een tijdsbestek van zes jaar 72 miljoen doden gevallen van wie 40 miljoen in Europa. Ook Hitler is klein begonnen. Op een gegeven moment is er geen terug meer mogelijk. Toch mag betwijfeld worden of Nazi-Duitsland zijn gang had kunnen gaan als de grote meerderheid zich had gerealiseerd wat haar te wachten stond.

Ongetwijfeld is de islam louter liefde en vrede. Is er niets mis met het salafisme. Zijn Al Qaida, Al Nusra en de Islamitische Staat uitwassen en zijn de moordenaars die onschuldige burgers neermaaien, slechts zeloten, idioten, psychopaten, gefrustreerde jongeren en wat niet al. Maar evenzo duidelijk is dat de extremisten erin zijn geslaagd ook in Europa moslims voor zich te winnen. Evenzo duidelijk is wat de mensheid te wachten staat als de extremisten de overhand winnen.

Na de aanslagen van januari op Charlie Hebdo en de Joodse winkel in Parijs was de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb al woedend. Toch klonk in moslimkringen door veel ontkenningen heen ook begrip. Want de Profeet beledigen zoals de cartoonisten deden, is grof en onnodig kwetsend. Dat Joden doelwit zijn, heeft te maken met de onderdrukking van het Palestijnse volk. En is de Islamitische Staat geen zionistisch complot?
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

November 23, 2015 at 6:12 pm

Posted in Een mening

Tagged with , , , , , ,

JE KOMT AL GAUW BIJ ONDERWIJS UIT

leave a comment »

In Nazi-Duitsland was het niet anders

19 november 2015
“Onderwijs, onderwijs, onderwijs”, sprak Adriaan van Dis bij De Wereld Draait Door. Het waren wijze woorden, dacht ik. Waarop columnist Max Pam in de Volkskrant relativeerde. Hij wees erop dat de leiders van de IS vaak hooggeschoold, zeer intelligent zijn. “En in Nazi-Duitsland was het niet anders”, haalde hij zijn gelijk.

Ik vind nog steeds dat Van Dis recht van spreken heeft. Tegelijk kan ik er niet onderuit dat Max Pam een punt heeft. Ik lees bijvoorbeeld dat de vermoedelijke leider van de Parijse aanslagplegers Abdelhamid Abaaoud op een prestigieuze school in Ukkel zat. De tweede man van Al Qaida, Zawahiri, was een oogspecialist. Stalin was zeer intelligent. Het is dus waar, hoogopgeleide mensen kunnen heel slechte mensen zijn, en gevaarlijke ook.

Maar dat betekent niet dat Van Dis onzin verkoopt. Immers, er is een voedingsbodem. Onvrede begint waar onrecht is of als zodanig wordt ervaren. Onvrede wordt gevoed door de wereld waarin je je bevindt. Door lieden die daarvan misbruik van maken. Door een manier van denken. Door slechte vrienden. Door een heleboel dingen.

Me dunkt dat de samenleving niet te vroeg kan beginnen om zich daartegen te wapenen. Prof. Beatrice de Graaf heeft het grootste gelijk als ze de overheid oproept de wijken in te gaan. In het Westen voelt een belangrijk deel van de moslimgemeenschap zich al gauw slachtoffer van de omstandigheden. Het kan geen toeval zijn dat jongeren, jongens met name, een uitweg zoeken. Een aantal vlucht in de criminaliteit. Anderen zoeken hun heil in het geloof, maar de grens lijkt vloeibaar gezien de manier van moorden.

Jonge mensen moeten weerbaar worden. De samenleving heeft de taak in te springen op een moment dat jongeren nog ontvankelijk en plooibaar zijn. En tsja, kom je al gauw bij het onderwijs uit.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

November 19, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

EEN MOMENT VAN BEZINNING, EVEN MAAR

leave a comment »

Waarom is er niet een moment van bezinning? Even maar. Het is moeilijk, misschien, maar als de politici zich laten meeslepen in de emoties, meegaan in de oorlogsretoriek, doen zij precies wat de vijand wil. Namelijk een wereld creёren van tirannie, wraak, vernietiging en dood!

Natuurlijk ligt het in de logica der dingen dat de Franse president François Hollande de oorlogsverklaring van de Islamitische Staat met een krachtig ja beantwoordt. Immers, het volk wil zo’n leider, staat in het Handboek van de Grote Politiek. Bommen gooien op Raqqa dus. Assad laten zitten. Optrekken met Poetin. Heel mooi dat ook premier Rutte IS de oorlog heeft verklaard.

Maar als de geschiedenis iets heeft geleerd, is het wel dat onverhoeds, te snel ten strijde trekken en verwachtingen scheppen tot nog grotere ellende zullen leiden. De IS-krijgers mogen waanzinnigen zijn. Het zijn waanzinnigen die weten hoe hun tegenstanders reageren op aanslagen zoals die hebben plaatsgehad want ook zij hebben het Handboek van de Grote Politiek gelezen.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

November 18, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , , , ,