sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘islam

WIE HOUDT WIE VOOR DE GEK?

leave a comment »

Wie houdt wie nu eigenlijk voor de gek? En hoe lang houden we dat vol? Nog tien jaar? Om er vervolgens achter te komen dat de democratische rechtsstaat die Nederland eens was, om zeep geholpen is? Dat we ons hebben uitgeleverd aan een zeloot die maar één doel had, terug naar de 20e eeuw?

Tien jaar Geert Wilders, tien jaar PVV. Al die tijd houdt de man dit land in een ijzeren greep, ook al kun je met evenveel recht zeggen dat we daar zelf voor kiezen. Achttien minuten mag NOS-verslaggever Michiel Breedveld hem een interview afnemen. Met de klemtoon op màg. “Nederland moet gered worden, compleet met eigen grenzen. En de islam is het grote gevaar”, is de boodschap die nauwelijks verrassend is.

Veertig zetels of daaromtrent geeft Peil.nl aan voor de PVV. Bij Ipsos Politieke Barometer mogen het er een tiental minder zijn, de Partij voor de Vrijheid staat in alle peilingen stevig op kop. De aanslagen van de Islamitische Staat, de oorlog in Syriё en de vluchtelingenkwestie kunnen niet los gezien worden van deze positie. “Zij bewijzen mijn gelijk”, stelt Wilders.

Mmm, als je lang genoeg iets roept, komt het gelijk vanzelf naar je toe, is het tegenargument. Wel geven de voor Wilders zo gunstige peilingen aan dat een groot aantal Nederlanders de angst van Wilders deelt. Het de gevestigde partijen niet vertrouwt en daarom reageert op het onmiddellijke gevaar, op het nieuws, op het vreemde, maar vergeet na te denken over de structurele problemen, laat staan over de oorzaken daarvan.

Dat is dan ook de reden dat Wilders zo weinig presteert. Hij constateert, roept, schreeuwt, scheldt, ruziet. Zit in de Tweede Kamer, maar biedt geen oplossingen. Is niet eens in staat een fatsoenlijke politieke partij op te richten, met leden en een kader waaruit hij putten kan. Zijn naaste medewerker was verslaafd aan drugs en drank. Roofde de partijkas zonder dat Wilders iets in de gaten had.

“Ik zal”, verzekerde hij in het NOS-interview, “op de belangrijke punten geen water bij de wijn doen”. En zo kent het land Wilders: Een politicus, in tegenspraak is met zichzelf. Die zegt voor de democratie te zijn, maar negeert het enkele feit dat de Nederlandse politiek zich kenmerkt door geven en nemen, water bij de wijn doen, polderen, onderhandelen en elkaar respecteren.

Wat Wilders had moeten doen, als hij het echt zo goed meende met dit land, was een organisatie oprichten, genaamd ‘Red Nederland’. Daarin kennis en ervaring over islam en moslims verzamelen. Bijeenkomsten houden, de burgers serieus voorlichten, moslims en niet-moslims bij elkaar brengen.

Gevaarlijk is de man, ook al omdat hij meedrijft op populistische winden. Wilders zoekt slechts de macht. Denkt de tijd terug te kunnen zetten, leidt een organisatie waarvan je veel kunt zeggen, behalve dat die organisatie democratisch is. En niet alleen Nederlanders zijn bang, in Engeland, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten is het niet anders.

Alles grijpt in elkaar. De islam en de integratie van moslims zijn items, tegelijk weet ieder verstandig mens dat de kapitalistische heilstaat tegen zijn grenzen is opgelopen. Dat de democratisering niet met haar tijd is meegegaan. Dat enkelen te veel geld en te veel macht hebben, terwijl velen zich niet vertegenwoordigd voelen in een veranderende samenleving. Enzovoort, enzovoort.

Het punt is dat de wereld een kant op draait, met mensen aan het stuur die daarop geen greep hebben, zoekende en uiterst onzeker zijn. Burgers zien dat, en sommigen doen wat zij altijd doen. Zij geven zich over aan lieden die menen de wijsheid in pacht te hebben, die geen twijfels kennen en altijd weer hun gelijk opeisen. Wilders is niet de enige die aan deze eigenschappen voldoet. Maar hij is er zeker één van.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

February 22, 2016 at 7:37 pm

TIJD VOOR EEN GOED GESPREK

leave a comment »

Misschien zouden we eens een week de boel de boel moeten laten. Alles plat leggen. Radio en televisie uitzetten. Geen kranten. Geen internetverkeer. Elkaar diep in de ogen kijken. Even de tijd nemen voor een goed gesprek. Noem het een Brede Maatschappelijke Discussie. Wat willen we met onze samenleving? Wat gaat er goed? Wat gaat er fout? Hoe moet het beter? zijn vragen die aan de orde kunnen komen. Antwoorden proberen. Ideeёn noteren. Ter afsluiting een commissie van wijzen aanstellen die twee maanden krijgt om een aangepaste maatschappijvisie op papier te zetten.

Want het land is vastgelopen. “Een nieuwe breuklijn”, opent de Volkskrant naar aanleiding van het vluchtelingendebat. Het is de zoveelste. Over Europa, de euro, het milieu, onderwijs, de auto, het belastingsysteem, de NS, Zwarte Piet, het zorgstelsel, defensie, de hoge inkomens waren we het al zeer oneens.

Angst en onzekerheid zetten de toon. Politiek en burger verstaan elkaar niet meer. In het dorp Oranje liep de plaatsing van 750 vluchtelingen uit de hand. Gemaskerde hooligans gooiden vuurwerkbommen en eieren naar een asielzoekerscentrum in Woerden. In Utrecht demonstreerde de anti-islamitische Pegida-beweging waartegen antifascisten weer te hoop liepen. Opiniepeilingen zijn dagkoersen. Maar de Nederlanders weten wel zo ongeveer met wie ze van doen hebben als zij hun voorkeur uitspreken voor Geert Wilders en zijn PVV. Maurice de Hond (www.peil.nl) meldt: 35 Tweede Kamerzetels, een record!

Regeringspartij VVD houdt haar angst niet eens verborgen. De grootste partij van het land voelt de hete adem van de PVV in haar nek. Dus praat fractieleider Halbe Zijlstra over gelukzoekers die niet welkom zijn omdat zij de verzorgingsmaatschappij bedreigen. Over verwarring gesproken! Want zou Zijlstra niet blij moeten zijn als overtuigd aanhanger van de zelfredzame samenleving die sinds jaar en dag ijvert voor versobering?

De PvdA staat anders in het debat. Factieleider Diederik Samsom en vicepremier Lodewijk Asscher pleiten voor een rechtvaardige opvang. En zie, Nederland zou Nederland niet zijn als het kabinet geen oplossing bedenkt die zowel sober als rechtvaardig is.

Mooi, maar sinds de Tweede Wereldoorlog is Europa, en dus ons land, niet zo bedreigd geweest. De economische signalen mogen op groen staan. Grote groepen zitten nog midden in de crisis. Voor radicale moslims is iedereen bang. Het Midden-Oosten staat sowieso in vuur en vlam. Dat Poetin een dictator is die niet onderdoet voor mannen als Stalin, Mussolini en Hitler dringt geleidelijk aan door. In de Turkse president Erdogan heeft Poetin een evenknie die zich met zijn oorlog tegen de Koerden aardig in de kaarten laat kijken. Een bijdrage tot de stabiliteit is het allerminst, en dat betreft niet alleen Turkije maar ook de Europese Unie waar ruim 5 miljoen Turken wonen.

“Waar is premier Rutte”? was vorige week de brandende vraag. “Het volk wenst zich een Vader des Vaderlands”, wist iedereen die er toe doet. Een leider dus. Een allesoplosser. Een man die met een hoofdknik het land in de juiste richting weet te dirigeren.

Ach, Plato en Rousseau hadden het er al over. Zij bedoelden het goed. Maar de dictators die zich geïnspireerd voelden door de Wijsgeer Koning of de Algemene Wil zijn niet op één hand te tellen. Willem van Oranje? Van alles valt over de goede man te vertellen. Maar niet dat hij de onbetwiste leider van een natie in wording was. Integendeel, het was andersom. De rest is mythevorming, laat staan dat premier Rutte 450 jaar later als zodanig kan functioneren. In Nederland is de premier vooral een primus inter pares, de voorzitter van het kabinet die zijn bewindslieden op één lijn moet zien te krijgen. Daarnaast is hij partijman, een VVD’er.

Er is nog veel, veel meer. Als we bang zijn, is dat terecht. De kunst is om die angst om te zetten in effectief beleid. Maar daarvoor moeten we toch echt eerst tot onszelf komen. In plaats van te dreigen met grote rampen, domme beslissingen te nemen, is een denkpauze misschien niet zo’n slecht idee. Geen Vader des Vaderlands dus, maar wel een goede organisator, in staat om een Brede Maatschappelijke Discussie in de vereiste banen te leiden, is wat het land op dit moment het hardst nodig heeft.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 12, 2015 at 5:14 pm

POETIN HEEFT ER BAAT BIJ

leave a comment »

Woon je in Syriё, in Somaliё, Jemen, Mali of Afghanistan wil je maar één ding, weg naar waar het op z’n minst veilig is. Naar waar je kan rekenen op onderdak en voedsel. En hopen dat het leven beter wordt. Dus is het begrijpelijk dat vluchtelingen deze kant opkomen en geen obstakel te groot vinden om hun doel te bereiken.

Met als gevolg dat miljoenen de dood trotseren. Ze moeten wel, maar velen zijn intussen verdronken, van uitputting omgekomen, onderweg vermoord. Hebben zij de barre tocht overleefd, is onzekerheid hun lot, rest het lange wachten in overvolle vluchtelingencentra. Immers, “het land zit vol. Misschien zitten er wel terroristen bij”.

Dus doen we er alles aan om paal en perk te stellen aan de instroom. Er schijnt een groot onderscheid te zijn tussen economische en echte vluchtelingen. Maar hoe je hen ook noemt, de mensen blijven komen.

Sommigen beweren dat er sprake is van een snood, sluw plan. “De islam probeert zijn droom alsnog te verwerkelijken, druk doende is een wereldkalifaat te stichten”, stellen zij. Poetin zit erachter want hij heeft baat is bij de ontwrichting van de westerse maatschappij, menen anderen. Of: “Het is de schuld is van het Kapitaal. Kapitalisten likken hun vingers af bij al die goedkope arbeidskrachten”. Weer anderen bezweren dat er helemaal geen probleem is. “Europa is rijk en groot genoeg. Bovendien zorgen al die jonge mensen ervoor dat het vergrijzingsprobleem een fictie is”, stond in de Volkskrant.

Intussen spelen God weet hoeveel mannen, vrouwen, kinderen elke dag met hun leven. Een oplossing heb ook ik niet zo maar voorhanden, al is het maar omdat oorlog, honger, discriminatie, werkloosheid blijkbaar niet zijn uit te bannen. Wat ik wel weet, is dat gewetenloze, meedogenloze lieden grof geld verdienen aan vluchtelingen. Dat het dichttimmeren van grenzen niet helpt en de politiek vooral bang is voor de kiezer.

Written by sjonkritmeester

August 15, 2015 at 12:05 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

KEUZE VOOR HET SLACHTOFFERSCHAP

leave a comment »

Er waart een filmpje op het internet, gemaakt door filmmaker Abdelkarim el-Fassi. Oprechte verontwaardiging drijft hem over het onrecht hem aangedaan. Met name de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb acht hij schuldig.

“Want”, is de boodschap van het filmpje: “Ik hoef me niet te verontschuldigen. Ik ben niet schuldig, ik heb er niets mee te maken en hoef geen afstand te menen van de aanslagen in Parijs en de IS-msdaden in het Midden-Oosten. En mijn kind al helemaal niet”.

Een maand geleden alweer vermoordden de gebroeders Kouachi in Parijs acht medewerkers van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Een dag later sloeg de terrorist Coulibaly toe in een Joodse supermarkt. Waarop burgemeester Aboutaleb de moslims opriep om de aanslagen te veroordelen, net als hij. Er uitdrukkelijk van afstand te nemen.

“Natuurlijk ben ik tegen. Dat spreekt voor zich”, zei Abdelkarim el-Fassi gisteren in De Wereld Draait door. Hij had pech. Tegenover hem zat Adriaan van Dis die het toch wel op prijs zou stellen als er een debat in de moslimgemeenschap over de islam op gang komt waarin mogelijke relaties worden gelegd. Vragen worden gesteld.

De filmmaker reageerde niet op Van Dis’ verzoek. Dat wil zeggen, hij deed het af als onzin. “Immers, dan krijg je een theologische discussie. Dat mag, maar doet er niet toe. Ik ben Nederlander, en als Nederlander wil ik worden aangesproken. Verder niet”.

Als kijker word je er tamelijk wanhopig van. Geen weldenkend mens kijkt Abdelkarim el-Fassi op de aanslagen aan. Toch was het mooi geweest als hij zich net als burgemeester Aboutaleb wat opener had opgesteld al is het maar omdat net iets te veel niet-moslims wel degelijk een relatie zien met de islam.

Helaas, Abdelkarim el-Fassi kiest, zoals het filmpje ook laat zien, liever voor het slachtofferschap.

Written by sjonkritmeester

February 5, 2015 at 11:57 pm