sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘Krugman

PVDA KRABBELT IETS OP

leave a comment »

Als uit het niets geeft de Politieke Barometer aan: PvdA plus 3. Ook Maurice de Hond constateert een lichte kentering. Bij Peil.nl klimt de partij van Diederik Samsom van 11 naar 13 Tweede Kamerzetels. Een strijd in de strijd kondigt zich daarmee aan. Worden de Provinciale Statenverkiezingen spannender dan gedacht, ook al omdat de VVD verder afzakt. Wie weet, krijgt de PvdA meer Eerste Kamerzetels dan de coalitiepartner.

Op 18 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Ongetwijfeld zullen er kiezers zijn die de provincie centraal stellen. Maar niemand kan om het landelijk belang heen. Immers, de uitslag bepaalt ook de samenstelling van de Eerste Kamer. Met andere woorden, het voortbestaan van het kabinet Rutte II hangt ervan af.

De gedoodverfde winnaars D66 en het CDA zullen met alles hebben rekeningen gehouden, maar niet met een wederopstanding van de sociaaldemocraten. Te mooi daarvoor zijn de prognoses. Van twee zetels extra voor de PvdA raken zij echt niet van de kook. D66-leider Alexander Pechtold blaakt van zelfvertrouwen en opereert al als een schaduwpremier. Het CDA van Sybrand van Haersma Buma hoopt de grootste te worden, maar méér nog, onmisbaar.

Natuurlijk, ook de PVV kan winnen. In alle opiniepeilingen gaat Wilders aan kop. Alleen is het daarbij de vraag of zijn kiezers de moeite nemen naar de stembus te gaan. Bovendien staat de PVV buitenspel. Kan de SP wellicht voor een verrassing zorgen?

Niets staat vast. Wel dreigt links op 18 maart te worden weggevaagd. Centrumrechts scoort van oudsher beter in de Provinciale Statenverkiezingen en zal niet schuwen de uitslag landelijk te vertalen. Hetgeen betekent, een voortzetting van het hervormingsbezuinigingsbeleid. VVD, D66 en CDA zijn van hun grote gelijk overtuigd. Zij hoeven niet eens een breuk. Als de prognoses bewaarheid worden, krijgen zij zo hun zin wel. Is de PvdA de laatste om een crisis te forceren. Kunnen eindelijk de belastingen worden aangepakt.

Ach, hoeveel gelijk moet de Amerikaanse econoom en New York Timescolumnist Paul Krugman nog krijgen? “Ongelofelijk, dom, achterlijk, eigenwijs”. De terminologie liegt er niet om. Krugman is wel consequent. Begrijpt als Keynesiaan niets van het keiharde bezuinigingsbeleid in een tijd van crisis waaraan geen einde lijkt te komen. Voor het Nederlandse establishment maakt het weinig verschil. Nederland blijft een loyaal volger van het door Duitsland geïnitieerde bezuinigingsbeleid, ook al nemen de critici in aantal toe en zijn er heel omzichtige kenteringen. Zo heeft Frankrijk toch weer uitstel gekregen en hebben ook de Grieken enige speelruimte.

De crisis mag hier minder dramatische vormen hebben aangenomen dan in landen als Griekenland, Spanje en Portugal, ook hier is het einde al vaak aangekondigd maar bij lange na nog niet in zicht. Zelfs is de werkloosheid in januari weer gestegen. Zijn 640.000 mensen zonder werk, dat wil zeggen 8,1 procent van de beroepsbevolking.

Terug naar de verkiezingen. Blijkbaar hebben kiezers geen idee. Duidelijk is dat ze ontevreden zijn over het kabinet-Rutte II. Vooralsnog stemmen ze op D66 en CDA, geven de peilingen tenminste aan. Wat de kiezers daarmee ook krijgen, geen verandering van de koers die in 2008 is ingezet. Integendeel, juist D66 en CDA zijn warme pleitbezorgers van het hervormingsbezuinigingsbeleid.

Written by sjonkritmeester

March 2, 2015 at 3:15 pm

Posted in Een mening

Tagged with , , , ,

GEEN LICHTPUNTJE VALT TE ONTDEKKEN

leave a comment »

Zo veel verdriet. Vermengd met woede. We waren oprecht geschokt, leefden mee. Waren woedend. Stil, toen 298 inzittenden van de MH17, van wie 198 Nederlanders, de dood vonden. Neergehaald door een raket. Minister Frans Timmermans trof de juiste toon.

De MH17-ramp is een dieptepunt, onvergelijkbaar met alles. Zo heel anders ook dan een economische of politieke crisis. Wat crisis? ‘Yes, we can’, juichte de Amerikaanse econoom, Nobelprijswinnaar, New York Timescolumnist, Paul Krugman vorige week. Normaliter is hij een voorzichtige bondgenoot van de Amerikaanse president Barack Obama. Steunt diens economische politiek, staat pal voor Obamacare, maar heeft als zo velen moeite met het weinig doortastende optreden van zijn president.

Aanleiding van Krugmans plotselinge optimisme betreft meer dan de Amerikaanse economie die het derde kwartaal met vijf procent groeide, terwijl de werkloosheid met 5,9 procent van de beroepsbevolking in zes jaar niet zo laag geweest. Krugman meent een andere Obama te ontwaren na de Republikeinse verkiezingszege van november. De president lijkt verlost van de noodzaak om het Congres voor zich te winnen, en vastbesloten gebruik te maken van de bevoegdheden waarover hij nog altijd beschikt.

Al met al toont Krugman zich onder indruk van de sancties tegen Rusland, het vastbesloten optreden tegen de Islamitische Staat, de toenadering tot Cuba en het klimaatakkoord met China. ‘Yes, we can’. Als iemand zich realiseert dat de schrijnende tegenstellingen en onevenwichtigheden in het Anerikaanse politieke en economische landschap zijn opgebouwd uit hout van het duurzame en harde soort, is hij het wel. Het kan niet anders. Krugman haalt Obama’s verkiezingsslogan uit de mottenballen als aanmoediging, een steun in de rug. Wie weet, is er een begin. De groei is dáár.

Amerika is ver weg. Ongetwijfeld zal ook hier de economie weer groeien, gaat het duurzaam crescendo, maar niet nadat de verschillen tussen de winners en losers welhaast Amerikaanse proporties hebben aangenomen.
Intussen suddert de crisis door. Dit land telt 657.000 werklozen. Ouderen zijn zorgenkindjes geworden. De participatiemaatschappij is een feit. Het VVD/PvdA-kabinet loopt op zijn laatste benen. Opnieuw voelen grote aantallen kiezers zich bedonderd. Slachtofferschap doet mensen al gauw foute keuzen maken. Racisme neemt toe. Antisemitisme tiert welig.

Uiteindelijk barst elke kruik die te lang in het water ligt. Of de kiezers het aandurven de PVV van Geert Wilders aan een meerderheid te helpen, staat in de sterren geschreven. Een derde van het electoraat overweegt een stem op Wilders. De onvrede en boosheid zijn zeer aanwezig. Maar er is ook angst.

Door alles heen dreigt het Rusland van Vladimir Poetin. Minister Bert Koenders van buitenlandse zaken sprak er in Buitenhof over. Wat trof, was de bezweringsmethodiek die de zorgvuldig gekozen, geruststellende woorden deden klinken als holle retoriek. Want dat Poetin een gevaarlijk man is, een kat in het nauw bovendien, erop uit het Westen tegen elkaar uit te spelen, dromend van een machtig Russisch imperium en daarbij horende invloedssferen, zal de bewindsman beseffen. Zoals hij zich ook geen illusies zal maken over de Islamitische Staat, het moslimfundamentalisme. Hopeloos, machteloos is het advies om niet langer de democratie als leidraad te nemen, maar te respecteren dat ze het elders op een andere manier doen.

Eens, ooit weer, misschien het komende jaar al, zal de economie ook hier opveren. In elk geval nadert het moment dat het politieke systeem openbreekt. Zelfs wij de burgemeester direct kunnen kiezen en Russen zich realiseren dat dictaturen niet werken.

2015. De MH17-ramp blijft een afschuwelijk onherroepelijke gebeurtenis die geen doel heeft gediend. ‘Yes, we can’. Nog valt geen lichtpuntje valt te ontdekken. Zelfs is het de vraag wat het land zwaarder laat wegen, de onderste steen die boven moet komen of zekere belangen?

Written by sjonkritmeester

December 29, 2014 at 8:26 pm

Posted in Een mening

Tagged with , , , , ,

HENK KAMP LEERDE PUNT TE ZETTEN

leave a comment »

O, dan is er ook nog Henk Kamp, minister van economische zaken en prominent VVD-lid. Louter bewondering is op haar plaats, de bewindsman heeft zich allang bewezen als een alleskunner die breed inzetbaar is. Eens was hij woordvoerder van vreemdelingenzaken. Werd minister van volkshuisvesting. Deed defensie. Was informateur van het kabinet Rutte-II. En nu is hij dus minister van economische zaken.

Naar verluidt, scheelde het niet zo heel veel of Kamp was lijsttrekker van de VVD geweest in 2010 en zouden de generaals hem op handen hebben gedragen toen hij de scepter op defensie zwaaide. Wie je ook hoort in de VVD. Henk Kamp heeft het grootste vertrouwen van de liberalen.

Geen twijfel over de capaciteiten van de minister van economische zaken. Dus stond het bij voorbaat vast dat Buitenhofpresentator Paul Witteman zich stuk zou lopen op de man die tegenover hem zat.
“Meneer Kamp. Niet de minste economen maken zich zorgen over de huidige gang van zaken. Zij vinden dat de overheid meer moet investeren om de economie op gang te krijgen, om meer mensen aan het werk te krijgen”. Witteman probeert het linksom, rechtsom en door het midden.

Maar Henk Kamp is Henk Kamp. Geen spier vertrekt, hij geeft geen krimp. De begrotingsnormen zijn heilig. De VVD-agenda heeft hij zijn hoofd geprent. De woorden kan hij dromen: “Wij zijn goed op weg. Er is domweg geen ruimte om te investeren. Immers, als land hebben we een veel te hoge schuld. Ook moet het begrotingstekort nog omlaag. Minder bezuinigen, zou alleen maar betekenen dat mensen gaan sparen”.

Onverwoestbaar is Henk Kamp als vanouds. De stem klinkt monotoon. De licht Overijsselse tongval blijft herkenbaar. De minister van economische zaken heeft zich voorgenomen optimisme uit te stralen, dus straalt hij optimisme uit. Na al die jaren is hij niet alleen in staat een woordenstroom te produceren waar niemand tussen komen kan en ermee te variёren, ook heeft hij geleerd op tijd een punt te zetten, want hij weet dat het publiek een bloedhekel heeft aan notoire langpraters.

Minister Kamp doet geen loze beloften. Bij hem zit geen ego in de weg. De afspraken van het kabinet zijn bij hem in goede handen. Hij is de man die je om een boodschap kan sturen, en daarbij spreekt het voor zich dat iemand als Paul Krugman geen partij voor hem is. Ja, geen twijfel, de minister van economische zaken is de beste dienaar van het land die een belangenpartij als de VVD maar wensen kan. Paul Krugman? De man is geen partij voor hem.

Written by sjonkritmeester

October 12, 2014 at 10:17 pm

Posted in Column

Tagged with , , ,