sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘Loek Hermans

BESTUURLIJKE REVOLUTIE IN ZUTPHEN

leave a comment »

“Hé, Hermans”, bedacht Inge Schultze uit Zutphen zich, “is dat niet het gewezen VVD-Eerste Kamerlid dat al die commissariaten verzamelde, zijn toezichttaken verwaarloosde en schuldig is bevonden aan wanbeleid inzake het faillissement van de thuiszorginstelling Meavita waardoor duizenden mensen hun baan kwijtraakten”?

Terwijl de Nederlandse media in de ban zijn van één man, Louis van Gaal, de manager van Manchester United om niet het moment van afscheid te missen, vond in het Gelderse stadje aan de IJssel een soort van bestuurlijke revolutie plaats. Een drama op zijn minst dat begon met een kort bericht, bedoeld ter kennisgeving: “De gemeenteraad van Zutphen is akkoord met het voorstel van de Commissaris van de Koning, C. Cornielje, om ene drs. Loek Hermans voor te dragen als waarnemend burgemeester”.

Ongetwijfeld meende de heer Cornielje er goed aan te doen zijn partijgenoot in nood een hart onder de riem te steken. De functie van waarnemend burgemeester zou voor Loek gemaakt zijn. Zou hem weer brengen in de wereld van het openbaar bestuur, de wereld waarin hij zich thuisvoelt, hij hoort. Want Loek is Loek. Een vriend. Heeft hij zijn fouten niet erkend? Nou ja, een tweede kans is hem gegund. En wie weet, als Loek er weer helemaal bovenop is, zit er voor hèm, Clemens, ook wel iets in het vat.

Toen won de petitie aan kracht. Binnen twee dagen waren er 1500 handtekeningen van burgers die zich verzetten tegen de voordracht van het oude Tweede Kamerlid, de oud-senator, de oud-minister, de oud-commissaris en wat niet al. Waarop de SP in de gemeenteraad van Zutphen als eerste bakzeil haalde, en Loek Hermans zijn kandidatuur introk. Het zelfs tot de grootste partij van Nederland moet zijn doorgedrongen dat een burgemeester de instemming van de burgers behoeft.

“Een volksgericht”, zal niettemin de conclusie in de VVD zijn. “Zo oneerlijk, zo onheus, zo ondankbaar”. Waarop het land kan wachten op de volgende voordracht van het 64-jarige erelid, drs. Loek Hermans, maar dàn beter voorbereid.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

December 29, 2015 at 12:02 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

VVD BLIJFT TROUW AAN ZICHZELF

leave a comment »

Dus is Annemarie Jorritsma, oud-Tweede Kamerlid, oud-minister, oud-burgemeester van Almere en in het bezit van een stuk of wat nevenfuncties de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Opvolger van drs. Loek Hermans, ook oud-Tweede Kamerlid, oud-minister, oud-commissaris van de koningin en in het bezit van nog meer nevenfuncties.

Beiden behoorden eens tot de progressieve stroming binnen de VVD. Beiden maakten carrière onder Paars. Natuurlijk, het is de Eerste Kamer maar, niet eens direct gekozen, nauwelijks representatief voor de burgers. De Eerste Kamer is wel het instituut waarvan het belang gelijke tred houdt met de versnippering van het politieke landschap.

Afgezien van de kwaliteiten van mevrouw Jorritsma, heeft haar benoeming iets geruststellend, gezien het feit dat in deze tijd van hoog oplopende spanning in binnen- en buitenland de grootste Nederlandse politieke partij trouw aan zichzelf blijft.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

November 25, 2015 at 12:12 am

HERMANS MOET NOG WAT UITLEGGEN

leave a comment »

Drs. Loek Hermans, 64 jaar. Wie kent deze prominente VVD’er niet? Minister van onderwijs was hij eens. Commissaris van de koningin in Friesland, voorzitter van het Midden- en Kleinbedrijf, medewegbereider van zowel Paars als het kabinet-Rutte II, fractievoorzitter van zijn partij in de Eerste Kamerfractie. Maar beroemd is hij vooral als stapelaar van bijbanen.

Loek Hermans werkte hard. Misschien is het daarom te billijken dat een en ander hem ontging als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de failliete thuiszorginstelling Meavita. Maar de Ondernemingskamer in Amsterdam oordeelde hard. De rechtbank vindt dat de voormalige Meavita-top wanbeleid heeft gevoerd. Waarop belangenbehartiger FNV meedeelde bestuurders en toezichthouders persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade die zijn cliёnten hebben geleden. Een woordvoerder had het in Nieuwsuur over tonnen, mogelijk miljoenen euro’s.

Het laatste woord is nog niet gezegd. Vermoedelijk zal de Mevita-top cassatie aantekenen bij de Hoge Raad. Voor wie de wegen van het ondernemingsrecht kent, zijn de mogelijkheden uitputtend. Grote belangen staan op het spel.

Twee jaar geleden beloofde Hermans, een verslaggever van de Volkskrant verantwoording af te leggen zodra alles op tafel ligt. Gisteren gaf hij zijn Eerste Kamerlidmaatschap op. Maar ach, het verlies van die functie overleeft hij wel, en wat het geld betreft, zullen de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Of het prominente VVD-lid ooit verantwoording aflegt, is een ander verhaal.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

November 3, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , ,