sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘Mein Kampf

PUZZELSTUKJES VALLEN OP PLAATS

leave a comment »

In Duitsland is Mein Kampf een bestseller nu de verkoop van het boek weer is toegestaan. “Dan zal er in Italiё ook wel een vraag zijn”, bedachten ze zich bij het dagblad Il Giornale dat deel uitmaakt van het media-imperium van oud-premier Silvio Berlusconi. En voegden de daad bij het woord met het aanbod van een gratis kopie.

De boze reacties van de Joodse gemeenschap waaronder het Simon Wiesenthalcentrum zullen voorzien zijn, net als de teleurstelling van de Italiaanse premier Renzi. In elk geval brengen ze de directie van Il Giornale niet op andere gedachten. Waarom ook? Kennis van Adolf Hitlers gedachtespinsels is kennis van de geschiedenis. Je kan er alleen maar van leren. Bovendien zijn er in navolging van de Duitse uitgave keurige notaties van een Italiaanse historicus bijgevoegd.

Bepaalde kringen verwijten Il Giornale louter winstbejag, en verwijzen naar de verkoop van de Italiaanse krant die de afgelopen jaren in een vrije val is geraakt. Alleen tussen 20110 en 2015 verloor Il Giornale al meer dan 100.000 lezers.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

June 13, 2016 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , ,

MEIN KAMPF ZET AAN TOT HAAT

leave a comment »

Nu is het Openbaar Ministerie weer in cassatie gegaan. Intussen kan de Amsterdamse galeriehouder Michiel van Eyck, Mein Kampf aan de man blijven brengen. Sterker nog, het Hooggerechtshof vindt dat het boek een belangrijke bijdrage levert aan het maatschappelijke debat. De vrije meningsuiting is in het geding.

Zeventig jaar is Mein Kampf nu verboden. Maar wie de motivering van de rechtbank leest, vraagt zich af, waarom? Immers, het recht op de vrije meningsuiting is tijdloos en als Hitlers gedachtespinsels in de naoorlogse jaren geen rol speelden in het maatschappelijk debat, wanneer dan wel?

Het zal de tijdgeest zijn die de Nederlandse rechters tot hun oordeel heeft gebracht. Ach, de wereldoorlog is zo lang geleden. Bovendien is de tekst overal beschikbaar. Staat op internet en een beetje bibliotheek heeft wel een exemplaar. Van Eycks advocaat mr. Gerard Spong heeft nog een argument: “Als één boek tot haat aanzet, is het de Bijbel. Tot op dag van vandaag ondervinden de homoseksuelen daar de gevolgen van”.

Galeriehouder Van Eyck bezweert dat alleen historici en verzamelaars belangstelling tonen. Geen idee of dat een geruststelling is. Punt is dat Mein Kampf discrimineert, beledigt, aanzet tot haat en geweld. Conform artikel 137 van het wetboek van Strafrecht is dat allemaal strafbaar.
Dat was in 1945. In 2016 is dat niet anders, dacht ik zo.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

February 6, 2016 at 12:35 am

Posted in Column

Tagged with , ,

DE LES VAN HET NRC HANDELSBLAD

leave a comment »

Het NRC Handelsblad heeft een les geleerd, en wel van Charlie Hebdo. “Lach ze uit. Maak de symbolen van extremisten belachelijk. Feiten kunnen ze negeren. Aanklachten kunnen ze pareren via de slachtofferrol. Tegen de slappe lach bestaat weinig verweer”.

Geen idee in welke wereld de commentator het afgelopen jaar heeft geleefd. Ongetwijfeld weet hij waarover hij het heeft, maar de les die hij getrokken heeft, is er één die op z’n minst enige uitleg vraagt. In elk geval zullen niet alle NRC Handelsbladlezers de neiging hebben om in een goede grap hèt wapen te zien waarmee zij extremisten pas echt in het hart kunnen treffen, een jaar na de aanslag op de medewerkers van het satirische weekblad en twee maanden na Le Bataclan.

Want waren het niet de grappenmakers, de spotters, de cartoonisten die hun moed met de dood moesten bekopen, terwijl zij die nog leven, weten dat elke dag de laatste kan zijn? Maar de les van de kwaliteitskrant betreft niet alleen de radicale moslims. De goede grap lijkt de NRC-commentator ook de beste remedie tegen de neonazi’s. Op 1 januari is het verbod op de verkoop van Mein Kampf opgeheven. Het spreekt voor zich dat hij het daar voor de volle honderd procent mee eens is.

“Een verbod draagt bij tot de glorie van zijn lezer”, weet de commentator zeker. Dat moge zo zijn. Het is een onbewezen stelling, al is het maar omdat de inhoud van het nationaalsocialistische handboek uit-en-te-na bekend is. Maar afgezien daarvan, de argumentatie is een gotspe. Wie je met het bespotten van Mein Kampf ook treft, het zijn niet alleen de 21ste eeuwse dwepers met ene Adolf Hitler en diens gedachtegoed.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

January 8, 2016 at 12:10 am

VEERTIGDUIZEND EURO IS VEEL GELD

leave a comment »

En nu stelt hij een luxe uitgave van Mein Kampf ten toon. Is het portret van Adolf Hitler met daaronder diens handtekening goed zichtbaar. Bovendien bevat het verboden boek een handgeschreven boodschap van de Führer. “Gesigneerde exemplaren”, meldt De Telegraaf, zijn veel geld waard. Zo heeft een liefhebber onlangs op een veiling in Los Angeles 40.000 euro betaald”.

Tegen de eigenaar van Totalarian Art Gallery, Michiel van Eyck, loopt nog een rechtszaak in hoger beroep. In eerste instantie achtte de rechter de verkoop van Mein Kampf strafbaar, maar verbond er geen consequenties aan.

Geen idee of het protest van de Bond van Antifascisten en Federatief Joods Nederland dit keer meer effect sorteert. “Het is mooie reclame”, zal de galeriehouder opnieuw denken. Als het een beetje meezit, mag hij misschien wel weer zijn opwachting maken bij Nieuwsuur of Jeroen Pauw.

Sowieso krijgt de bedoeling van de Amsterdamse galeriehouder een extra dimensie. Aanvankelijk deed hij een beroep op het recht van vrije meningsuiting, en stelde dat de verkoop van Mein Kampf voor hem een erezaak is. Het verbod staat voor hem gelijk aan censuur.

De heer Van Eyck beweert dat het gesigneerde exemplaar niet voor de verkoop is bestemd. Maar ach, de galeriehouder kan maar beter eerlijk zijn. Veertigduizend euro is niet niks, best wel veel geld. Om enig principe gaat het in elk geval niet, tenzij hij geld verdienen als het hogere goed beschouwt. En, toegegeven, dat zou zo maar kunnen.

Written by sjonkritmeester

May 26, 2015 at 12:35 am

BLANK ALS EEN LELIE IS HET LAND

leave a comment »

De timing van de liberale jongerenclub JOVD is perfect. De Amsterdamse galeriehouder Michiel van Eyck is verkozen tot de Liberaal van het jaar 2014. “Meer dan verdiend”, aldus de jonge liberalen, “omdat hij het heeft aangedurfd Mein Kampf te koop aan te bieden ondanks het verbod”.

Het zal de ware gedachte van het liberalisme zijn. Bovendien komt het goed uit, want heeft de aanslag op Charlie Hebdo niet aangetoond dat vrijheid van meningsuiting het hoogste goed is van een democratische samenleving? Én, vinden de jongeren klaarblijkelijk, daar past nu eenmaal geen verbod bij van een boek dat al 90 jaar geleden is uitgegeven. Sterker nog, de mensen kunnen ervan leren. Alleen verdwaalde geesten die de oorlog niet willen vergeten, zouden zich verzetten.

Joden wellicht? De nabestaanden van de slachtoffers misschien? Hoe het zij, de gewenning treedt in. Je kunt de klok erop gelijkzetten, twee, drie weken voor de 4e mei begint het. Is er een burgemeester die de Duitse soldaten bij de dodenherdenking wil betrekken. Drie jaar geleden alweer was de zoon van top-SS’er Rost van Tonningen officieel genodigde in de gemeente Culemborg.

Trouwens, Nederland is van oudsher een tolerant land. Het waren de Nazi’s die zes miljoen mensen hebben vermoord. En waren wij niet altijd voor Israёl? Het is nu 2014. Ze moeten ophouden met zeuren. De oorlog is te lang geleden. Hoogste tijd dus om de bakens te verzetten.

Niet iedereen is al zo ver. Hier en daar is nog wel de nuance, maar het is zonneklaar dat de vlammende betogen van oud-premier Van Agt, de verwoestende kritiek van Een Ander Joods Geluid en de doorwrochte argumenten van oud-ambassadeur Koos van Dam weerklank vinden. De Gaza-oorlog van afgelopen zomer, de bouw van steeds weer nieuwe Joodse woningen in Oost-Jeruzalem en het rechts-nationalistische beleid van de regering-Netanyahu hebben de zaak op scherp gezet. Zo langzamerhand tekent zich ook in Nederland een meerderheid af die Israёl ziet als een schurkenstaat en het Palestijnse volk als het echte slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog.

Heeft niets met antisemitisme van doen! Wie het Hamas-handvest erop naleest, zou op z’n minst enige bedenkingen kunnen hebben. En Frankrijk dan? Daar willen veel Joden weg. Is de aanslag op de koosjere supermarkt het zoveelste incident. Is het Israёlisch-Palestijnse conflict allang vermengd met antisemitisme. Het is ook moeilijk voor een land dat prijs stelt op goede contacten met het Midden-Oosten en rekening moet houden met vijf miljoen burgers die Joden zien als de bezetters van moslimland. Een land ook dat de kwalijke rol van het Vichy-regime pas laat heeft erkend, waar de antisemiet Dieudonné een groot publiek achter zich weet en Jean-Marie Le Pen de Holocaust een detail van de geschiedenis noemde. Frankrijk. Na ruim honderd jaar is de zaak-Dreyfus nog altijd een begrip. Staat Émile Zola’s, ‘J’accuse’ voor wat een schrijver vermag.

Blank als een lelie tekent Nederland bij Frankrijk af. Antisemieten zijn op de vingers van één hand te tellen. Anbja Meulenbelt en Dries van Agt zijn alleen maar voor de Palestijnen. Geert Wilders van de PVV mag de Koran verketteren, hij staat pal voor Israёl. Hier maakte prof. dr. Bart van de Boom twee jaar geleden naam met zijn boek, ‘Wij weten niets van hun lot’, over gewone Nederlanders en de Holocaust. Dus kunnen hier jongeren die van toeten noch blazen weten, de verkoper van Mein Kampf tot Liberaal van het Jaar kiezen.

Written by sjonkritmeester

January 12, 2015 at 9:59 pm

MEIN KAMPF IS HAAT, NOG STEEDS

leave a comment »

Vermoedelijk is het vonnis voorzien: De Amsterdamse galeriehouder die Mein Kampf verkocht, gaat vrijuit. Het boek blijft verboden, maar een veroordeling druist in tegen de vrijheid van meningsuiting. “Er is”, aldus de rechtbank, “geen reden voor de veronderstelling dat een veroordeling noodzakelijk is voor de bescherming van mensen tegen discriminatie, belediging of aanzetten tot haat vanwege ras of godsdienst”.

Heeft de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank daarom weinig ophef veroorzaakt. Natuurlijk reageert Federatief Joods Nederland nog, en wellicht tekent justitie hoger beroep aan. Want hoe te handelen, in voorkomende gevallen? Vooralsnog zal galeriehouder Van Eijck zich gesterkt voelen, en het boek blijven aanbieden. Ook hoeft het geen verbazing te wekken als collega-handelaren zijn voorbeeld zullen volgen.

Natuurlijk, wie wil, kan allang aan Mein Kampf komen. In tal van landen is het vrij verkrijgbaar, onder andere in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Populair is het met name in een aantal islamitische en Arabische landen. Nog in 2005 werden in Turkije 50.000 exemplaren van Mein Kampf verkocht. “En”, zoals de verdediging aanvoerde, “een verbod is zinloos omdat een druk op de knop voldoende is om er via het internet kennis van te nemen”.

Het is waar. Voor de heer Van Eyck is vrijheid van meningsuiting ongetwijfeld het hoogste goed. Een verstandig mens wordt er geen racist door. Maar even waar is dat Mein Kampf aanzet tot, gelijk staat aan discriminatie, belediging, haat vanwege ras of godsdienst. Nog altijd, ook in 2014.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

November 21, 2014 at 10:35 pm

Posted in Column

Tagged with ,