sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘MH17

DAT DOET IETS MET EEN LAND

leave a comment »

Ik moest het even verwerken. Het was een verwarrende dag die aanvankelijk in het teken stond van de presentatie van het OVV-rapport over de MH17. Jeroen Pauw noemde het een aanslag. Anderen hadden het over pech. “Poetin wint”, wist uitgever Derk Sauer. Maar goed, wie het nieuws een beetje volgt, weet dat de mensen vooral bezig zijn met het Nederlands elftal dat op een zo afgrijselijke manier door het ijs is gezakt.

Zie ik een verband? Vorig jaar behaalden Louis van Gaal en zijn mannen een onverwacht succes op de wereldkampioenschappen in Braziliё. Fantastisch was de derde plek, maar het toernooi was nog niet afgelopen of de MH17 spatte uit elkaar, op die vreselijke middag van 17 juli, 13.20 uur. Een BUK-raket in Oost-Oekraїne maakte een eind aan het leven van 298 inzittenden van wie 196 Nederlanders. Vijftien maanden later verklaart de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid terloops dat de raket is afgevuurd vanuit rebellengebied. Door Russen dus.

We waren één. “De onderste steen komt boven”. Ik zie premier Mark Rutte nog staan. Maar helaas, we kunnen niet op tegen het Rusland van Poetin. “Ik ben machtig. Jullie stellen niets voor”, straalde die al eerder uit. Er waren incidenten. Iets met een dronken diplomaat, een Greenpeace-actie. Aanvankelijk liet het ons koud. Nooit haalden de schaatsers zo veel successen als in Sotsji.

Voor de Russen bleef niets over. Dus annexeerde Poetin de Krim. Groene mannetjes verschenen ook in Oost-Oekraїne. De boodschap kwam niet over, bleek in Braziliё overduidelijk. Nee, Rusland had zich niet geplaatst. Des te harder voelde de pijn. Het had een Belgisch, een Noors toestel kunnen zijn, maar de MH17 met zo veel Nederlanders aan boord kwam goed uit.

Vijftien maanden lang peperen de Russen het ons in, liegen ons voor, piepelen ons, nemen ons niet serieus, voelen de angst. De wereld ziet het. Iedereen ziet het, en dat doet iets met een land, met een natie die zoveel te danken heeft aan het voetbal. Geen toeval dus dat het Nederlands elftal sinds september vorig jaar geen wedstrijd heeft gewonnen.

In 2018 zijn de wereldkampioenschappen in Rusland. Jeroen Pauw kan zich niet voorstellen dat het Nederlands elftal meedoet als er niets veranderd is. Mijn advies is, gewoon spelen. En winnen. Speel ze stuk. Laat ze alle hoeken van de velden zien.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 15, 2015 at 12:04 am

‘LAAT ZE IN MOSKOU MAAR DENKEN’

leave a comment »

Toegegeven, het is een voorzichtige, een tikje vage boodschap nog, getekend Nederlandse regering, maar allengs zal hij duidelijker worden. De Russen zijn verantwoordelijk voor het neerschieten van de MH17. Het was een aanslag, bovendien. Hou het vast. De raket is links ingeslagen. Denk wat u wil. Ga intussen door met het leven.

Maar de presentatie van de leider van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), Tjibbe Joustra op de vliegbasis Gilze Rijen had één groot doel: Geen slapende honden wakker maken. Laat ze in Moskou maar denken dat hun tactiek van zand in de machine en verwarring zaaien succes heeft.

Dus geen foto over een Buk-installatie die bij toverslag verdween, geen aanduiding over de plaats van delict anders dan 320 vierkante kilometer groot, ergens in Oost-Oekraїne. Geen verwijzing naar de daders. Pas later, maar wel heel slim, erkende de leider van de OVV dat Russische separatisten het gebied controleerden vanwaar de raket is afgeschoten.

Het is diplomatie van de hoogste orde waar de Nederlandse school zo goed in is. President Poetin niet tegen de schenen schoppen. De schuldvraag komt pas volgend jaar aan de orde als het Joint Investigation Team (JIT) van openbare aanklagers zijn bevindingen openbaart. Intussen zullen de Russen zich in hun eigen leugens verstrikken.

Maar de propaganda dan waarin de Russen zo goed zijn, het de waarheid verdraaien, de vijand in een kwaad daglicht stellen, het volk een rad voor het ogen draaien, de leugen dag in, dag uit verkondigen? Juist!
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 14, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , ,

LOT RUSLAND IS BEZEGELD

leave a comment »

Eigenlijk is het overbodig. Vandaag brengt de Onderzoeksraad voor Veiligheid het lang verwachte rapport uit over de ramp met de MH17. Maar de Russen kennen de toedracht allang: Een Oekraїense Bukraket heeft op 17 juli 2014 het passagiersvliegtuig met 298 inzittenden neergeschoten.

Zondag naar het VPRO-programma Grensland Jelle Brandt Corstius gekeken. Opnieuw een juweeltje dat een inkijkje wil geven over het leven in Rusland en omgeving. Kijk één keer en de kijker weet ook waarom de overgrote meerderheid de officiële versie voor waar aanneemt. Immers, de Russen moeten wel. Kunnen zich niet veroorloven ongewenste antwoorden te geven. De risico’s zijn te groot met een dictator die Poetin heet.

Waarmee het lot van Rusland bezegeld is. Immers, een staat die zich van leugens en bedrog bedient, is gedoemd.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 13, 2015 at 12:10 am

DAN GRIJPEN TOKKIES DE MACHT

leave a comment »

De Sonja Barend Award voor het beste televisie-interview van het jaar is Jeroen Pauw gegund. De vraag over de gemoedstoestand van de inzittenden van de MH17 die eurocommissaris Frans Timmermans in verlegenheid bracht, deed hakkelen en stotteren, was terecht, adequaat en op het goede moment.

Jeroen zal er niet mee zitten. Mij storen over het algemeen zijn arrogant gedrag en vooringenomenheid. Ook zijn gastenkeuze irriteert omdat het programma Pauw het shockeffect hanteert. Gisteren nog mocht een onderwereldfiguur zijn boek presenteren. Laten het uiterlijkheden zijn. Jeroen is nogal sterk in gesloten vragen. Hij is niet nieuwsgierig. Hij weet al. Stelt vast, oordeelt, elke avond weer.

Was hij nou maar de enige! Omroepland lijkt wel besmet: De commentatoren op radio en televisie, de gasten in de opinieprogramma’s die zo lekker fel aperte onzin uitkramen over van alles en nog wat. Over leiderschap bijvoorbeeld.
Leiderschap eist Jeroen Pauw van PvdA-fractieleider Diederik Samsom. Leiderschap eist Matthijs van Nieuwkerk van vicepremier Lodewijk Asscher in De Wereld Draait Door.

“Waar is de premier”? De oppositiepartijen in Den Haag wijzen vooral naar Mark Rutte. Mèt omroepland delen zij het verlangen naar die ene leider, die politicus met gezag die op alles is voorbereid, beslissingen doordrukt en er op z’n minst voor waakt om 750 asielzoekers naar Oranje te vervoeren, tegen alle afspraken in.

Hoe vreemd, veel mensen in het land verstaan heel iets anders onder leiderschap. Zij beseffen dat er een probleem is, maar willen niettemin dat naar hen geluisterd wordt, dat afspraken worden nagekomen. Zij willen bovenal een betrouwbare overheid die ook rekening houdt met hun belangen.

“Dan grijpen tokkies de macht! Zie de PVV in de opiniepeilingen stijgen. Dadelijk is Geert Wilders nog premier ”! is het verweer. Tsja, dat komt er dus van als onzin de boventoon voert.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 9, 2015 at 12:30 am

RUSLAND IS AL DRIE KEER OVERVALLEN

leave a comment »

De MH17-aanpak van het kabinet-Rutte zal faliekant verkeerd zijn. Het voorstel voor een VN-tribunaal was bij voorbaat gedoemd. Rusland zou er nooit mee instemmen. Het veto was dan ook ingecalculeerd. Maar wat een tegenvaller voor Poetin. Zelfs China liet hem in de steek. Hij staat alleen.

Intussen legt de Onderzoeksraad voor Veiligheid de laatste hand aan het rapport inzake de toedracht van de ramp die 298 mensen het leven heeft gekost. De Russische vertegenwoordiger bij de VN, Vitali Tsjoerkin, was helder. Zijn argumenten voor het veto liegen er niet om.

Zo beklaagt hij zich erover dat zijn land niet betrokken is bij het onderzoek waarbij Nederland een leidende rol heeft, en waaraan ook de direct-betrokkenen Maleisiё, Belgiё, Australiё en Oekraїne meedoen. Bovendien, aldus Tsjoerkin, kan het onderzoek nooit objectief zijn. De onderzoekers zijn vooringenomen, en niet in staat weerwerk te bieden aan de partijdige door demagogie ingestoken media.

Wat nu? Premier Mark Rutte heeft het beloofd: “We zullen er alles aan doen de daders voor de rechter te brengen en ervoor te zorgen dat die hun straf niet ontlopen. Het tribunaal mag zijn verhinderd. Er zijn voldoende opties over”.

Misschien verdient het aanbeveling een inkijkje te geven in de Russische logica, de manier van redeneren. Moeten we even afstand nemen en de argumenten van Vitaly Tsjoerkin laten inwerken. Bedenk dan dat de MH 17 uit het westen kwam. Gevaar, dus!

Niet alleen is Rusland de afgelopen 200 jaar al drie keer vanuit die richting overvallen, heeft het zich tussen 1945 en 1990 manhaftig verdedigd tegen de dreiging van het agressief kapitalistische Westen, sinds de Koude Oorlog moest Rusland ook nog eens machteloos toezien hoe de NAVO oprukte. Wèg bufferstaten, wèg invloedssferen, wèg veiligheid, en daar is dan nog eens een economische boycot overheen gekomen die maar één doel heeft, Rusland aan de ketting leggen.

Kortom, VN-ambassadeur Vitali Tsjoerkin heeft een punt. Rusland staat in zijn recht, heeft alle reden om zijn hakken in het zand te zetten. Het is ook zo oneerlijk. Zelfs China blijkt niet bestand tegen de oppermachtige westerse propagandamachine. Als premier Rutte verstandig is, trekt hij alle beschuldigingen in en biedt president Poetin zijn excuses aan namens Nederland, namens de nabestaanden van 298 slachtoffers. Zo niet, dan zijn de gevolgen voor hem.

Written by sjonkritmeester

August 1, 2015 at 12:20 am

Posted in Column

Tagged with , , , ,

EEN BOODSCHAP UIT MOSKOU

leave a comment »

Toen Griekenland een referendum organiseerde en overduidelijk nee zei tegen het trojka- bezuinigingsdictaat was Europa te klein. In Brussel, Berlijn, Parijs en Den Haag, Boedapest en Wenen vloekten en tierden de doorgaans beschaafde politici. Zij zworen: “Dit zullen we Athene betaald zetten, en wel zó dat die Tsipras ons op z’n blote knieёn om genade smeekt. Die geven we dan niet, natuurlijk. Want voordat je het weet, probeert die malakka het weer.

Zo werkt dat in de politiek. Ook Nederland is door schade en schande wijs geworden, is meer dan eens zijn plaats gewezen als het te veel noten op zijn zang had. Vraag het oud-premier Lubbers die zich ‘Maastricht, 30 september 1991’, maar al te goed zal herinneren. Van de weeromstuit volgt Den Haag trouwer dan trouw het machtige Duitsland.

Maar klein blijft klein. Wie dacht dat de Europese Unie is gebaseerd op solidariteit en onderlinge verbondenheid weet sinds deze zomer beter. Het is hard tegen hard. Het Duitsland van vòòr de Muur is niet meer. Het land heeft zijn eigen plannen met Europa, en de Grieken zullen ervan hebben geleerd.

Zo komen we op Rusland. Vorige week bezocht een Franse parlementaire delegatie De Krim, en Fransen zouden geen Fransen zijn als ze niet pleitten voor de opheffing van de sancties. Ook Duitsland staat er trouwens dubbel in.

Economische belangen gaan boven levens, is net iets te vaak in de wereldgeschiedenis gebleken. Duitsland en Frankrijk vormen nog altijd de as van de Europese Unie. Waarmee gezegd, als Nederland gerechtigdheid wil, betreffende de toedracht van de ramp met de MH17 moet het kabinet-Rutte maar niet te veel rekenen op bijstand van Berlijn, Parijs of zelfs Brussel.

Misschien is er wel een uitruil mogelijk. Is dat ook de boodschap van de Russische bloemenban: Als Nederland zich inzet voor opheffing van de sancties, stelt Poetin zich wellicht wat soepeler op inzake het MH17-onderzoek.

Written by sjonkritmeester

July 28, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , , ,

‘ER ZIJN WEL VEEL NEDERLANDERS BIJ’

leave a comment »

Pas, toen ik het hoopje paspoorten zag, drong het een beetje door. “Er zijn wel veel Nederlanders bij”. Tot dan dacht ik eigenlijk niets. Een passagiersvliegtuig, de MH017/KL4103 van Malaysia Airways van Amsterdam op weg naar Kuala Lumpur met 298 inzittenden aan boord was neergeschoten in Oost-Oekraїne. Met een BUK bleek later.

De misdaad is helder. Noem het moord. Doodslag op z’n minst, want de daders hadden wellicht een vrachtvliegtuig op het oog. Hoe het zij, Russische gezinde rebellen hebben een raket afgeschoten zoals drie dagen eerder toen ze een Oekraїense Antonov-toestel neerhaalden.

Een aantal maatschappijen, waaronder British Airways en Air France vloog allang om Oost-Oekraїne heen. “Het is er niet pluis”, wist NAVO-opperbevelhebber Breedlove op 30 juni 2014. De KLM, die medeverantwoordelijk is voor de vlucht, noch de Nederlandse regering, pikte het nieuws op. Een jaar later herhaalt de directeur van Malaysian Airways in de Volkskrant: “Het luchtruim was vrijgegeven. We vlogen op veilige hoogte. Ook andere maatschappijen hielden de route aan”.

In het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid komt de kwestie over de gekozen route ongetwijfeld aan de orde. De nabestaanden hebben er hun geliefden niet mee terug. Onbegrijpelijk is het nog steeds. Het is vakantietijd, de Tour de France is bezig. In kleine, steeds grotere brokken strooien de media het nieuws uit. Het houdt dagen, weken aan. De omvang ervan omvatten kan niemand . Gezinnen zijn uit elkaar gerukt. Gezinnen zijn omgekomen. Veelbelovende jongens en meisjes vonden zo maar de dood. Politici en geleerden waren erbij. Kinderen zouden nooit meer naar school kunnen, het hockeyteam was zijn linksbuiten kwijt. Plotseling stonden huizen leeg, in Neerkant, Eindhoven, in Naarden, Haarlem, Rotterdam, ergens in Australiё, in Maleisiё, …..

Of Nederland één was in het verdriet? Ik houd niet van theatraal gedoe. Je voelt mee. Premier Mark Rutte vond de juiste toon. De koning en koningin boden troost. De rede van minister Timmermans in de Veiligheidsraad maakte grote indruk. De rouwverwerking was uniek, en de wereld bewonderde ons erom. De aankomst van de Herculesvliegtuigen op Airport Eindhoven, de plechtigheid, de tranen, de 40 limousines op een lege A2, via de A27 naar Hilversum toe, het publiek: Nog steeds zijn er geen woorden voor de emotie die die woensdag door het land rolde en waaraan niemand ontkwam.

De toedracht willen we weten. De onderzoeksraad is ermee bezig. Ach, de toedracht kennen we min of meer, in grote lijnen, tamelijk nauwkeurig zelfs. Misschien waren de schutters wel soldaten van het reguliere Russische leger. Dan belt premier Rutte belt met Poetin, om nul op het rekest te krijgen. De Russische president blijft het onderzoek tegenwerken. Verrassen, doet het niet. Voor Poetin vallen 298 doden in het niet, vergeleken bij de Russische trots.

17 juli 2015. Een jaar is voorbij gegaan. Het is prachtig weer. Vakantie, de Tour de France ……. Boven Oost-Oekraїne vliegen geen passagiersvliegtuigen meer.

Written by sjonkritmeester

July 17, 2015 at 12:05 am

Posted in Column

Tagged with , , ,