sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘Napoleon

HET LIJKT ZO LANG GELEDEN

leave a comment »

De Middeleeuwen waren een zware beproeving voor de Europese mens, toen de pest er rondwaarde als een dolle hond. Je zomaar kon neervallen. Reizen een levensgevaarlijke bezigheid was, legers de akkers plunderden. Honger altijd op de loer lag.

In de 16e en 17e eeuw moest de burger goed opletten. Op tijd oversteken was het parool. Want wee als hij de verkeerde God aanhing. In dat geval wachtte hem een wisse dood. Vreselijk en gewelddadig was de Dertigjarige Oorlog in wat nu Duitsland is. Maar ook in Frankrijk, Engeland en de Nederlanden wisten de strijdende partijen van wanten.

Met Napoleon kwamen de volkslegers en revoluties in zwang. De kanonnen werden groter, de geweren wreder. Gewone mensen waren vaak de dupe. Miljoenen trokken naar Amerika om een beter leven op te bouwen en zo te ontsnappen aan honger, onderdrukking, vervolging en bittere armoede.

Nooit was de terreur zo massaal, zo gewelddadig, vreselijk als in de twintigste eeuw. Twee wereldoorlogen toonden aan tot welk kwaad de mens in staat was. En leken we de les geleerd te hebben dat controle op de macht van levensbelang is. Dat de overheid er vóór de mensen is in plaats van andersom.

Maar dat lijkt allemaal zo lang geleden. Om een of andere reden zijn we gaan geloven dat we die overheid blind vertrouwen moeten. Dat mensen die de teugels in handen hebben, het per definitie goed met ons bedoelen en weloverwogen te werk gaan. Dat soldaten met bivakmutsen ons echt beschermen en de politie niet mensen met een verdacht uiterlijk tegen de grond werkt en de gevangenis ingooit. Maar hen eerst netjes vraagt zich te identificeren en hun tas te openen.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

March 26, 2016 at 12:28 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

DE TIJD DRINGT, POETIN IS AL 62

leave a comment »

Les 1: Echt, de geschiedenis herhaalt zich nooit. Elke keer weer gaat het net een tikje anders. De toekomst is niet te voorspellen. Geen Derde Wereldoorlogprognose dus. Gevaarlijk is de wereld wel. Spanningen nemen toe. Als naties hun defensie versterken, raketten opstellen en indrukwekkende oefeningen organiseren, buurlanden onder druk zetten, wees er dan van overtuigd: Zo’n leger is er niet om niet. Uiteindelijk beslist de mens. Wat maakt dat er alle reden is om bang te zijn.

Tweehonderd jaar geleden, op 18 juni om precies te zijn, versloegen de Geallieerden Napoleon, keizer van Frankrijk, bij Waterloo. Waarna de winnaars in Wenen een nieuw Europa vorm gaven. De 19e eeuw stond niet stil. De Duitse rijkskanselier Otto, Prinz von Bismarck voerde oorlogen, maar wist waar de rem zat. Keizer Wilhelm II kende alleen het gaspedaal.

De Eerste Wereldoorlog was de nekslag voor het systeem. Een puinhoop restte. De oude keizerrijken Rusland en Oostenrijk waren niet meer. Duitsland verloor de oorlog, werd een republiek, maar was geenszins verslagen. De ‘overwinnaars’ Frankrijk en Engeland waren niet opgewassen tegen de natiestaat, terwijl Stalin druk doende zijn communistische revolutie te voltooien. Hitler kwam. Een nieuw evenwicht ontstond tussen West en Oost, tussen kapitalisme en communisme, tussen democratie en dictatuur. De Koude Oorlog was een feit. De Verenigde Staten van Amerika en de Sovjet Unie waren de leiders.

Alles is eindig. Vijfentwintig jaar geleden stortte het Sovjetimperium in. Michael Gorbatsjov tekende ervoor. Een nieuw Rusland verrees, maar de eerste president Boris Jeltsin bleek niet bestand tegen de complexiteit die de ombouw van een samenleving met zich brengt. Dus kwam ene Vladimir Poetin aan de macht, een man vervuld met heimwee naar de tijd van invloedssferen, maar ook een man die gelooft dat hij de tijd mee heeft als de krachtige leider, superieur aan de Europese democraten die er zelfs niet in slagen de dwergstaat Griekenland op de knieёn te krijgen.

Tegelijk is er woede. De Rus Poetin wil de supermachtstatus terug die zijn voorgangers hebben verspeeld. Net iets te vaak betoogt hij dat het agressieve Westen zijn land heeft ingesloten, misbruik heeft gemaakt van de omstandigheden. Als geheim agent begrijpt hij de kracht van het geduld. Maar ook hij heeft het eeuwige leven niet. De tijd dringt. Hij is al 62. Vladimir Poetins torso mag indrukwekkend zijn, geen lichaam ontkomt aan de tand des tijds. Successen zijn nodig. Heel tevreden is de president, leider van Verenigd Rusland, over zijn Midden-Oostenbeleid. Hoe mooi zou het niet zijn als de onderhandelingen met Iran mislukken. Amerika krijgt de schuld. De olieprijs gaat omhoog. Tel uit je winst.

Is de Russische president Poetin daarmee een bedreiging voor de wereldvrede? Het was de Amerikaanse president George Bush die in 2003 Irak aanviel om erachter te komen dat hij een Doos van Pandora had geopend, terwijl zijn opvolger Barack Obama op de tast een weg zoekt.

Ook de Chinese president Xi Jinping en de IS zijn kandidaten. Wat China betreft, heeft de tijd geleerd dat de grootste vijand van de leider zich in de communistische partij bevindt. De Islamitische Staat is bedreigend genoeg. Toch benieuwd wanneer het voetvolk begrijpt dat het niet meer is dan kolen voor het vuur, opgestookt door meedogenloze lieden die zich van het geloof bedienen.

Terug naar Poetin. Als de Russische president wil, rukt hij naar Kiev op. Maar het Westen mag decadent zijn, niet bereid om Oekraїne te verdedigen, Poetin weet dat er grenzen zijn. Misschien kan de bufferzone Novorossiya uitkomst bieden. Probleem is wel dat hij zich met boeven, drankorgels en extremistische vechtersbazen niet staande kan houden. Dus komt er een moment dat het leger openlijk de strijd aan moet binden.

De krachten die Vladimir Poetin heeft opgeroepen, willen niet anders. Maar de inzet van het leger is één ding, de kosten van een dergelijke operatie een tweede. Bovendien dwingt het Rusland van Poetin de NAVO om haar tanden te laten zien. De Europese Unie zal krachtdadiger willen worden. Een Derde Wereldoorlog hoeft niet het gevolg te zijn. Er is altijd een rem. Punt is dat de Russische president nog lang niet van zins lijkt erop te stappen hoewel het ontsporinggevaar groter wordt, hoe langer hij wacht.

Written by sjonkritmeester

June 15, 2015 at 6:34 pm