sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘Oekraїne

DAN STORMT BAUDET NAAR VOREN

leave a comment »

De Franse revolutionair Robespierre wist precies hoe het volk dacht. Met als gevolg, terreur. Wantrouw, met andere woorden, de politicus die weet wat het volk wil. Waarom, is trouwens de vraag, vindt het ja-kamp dat de kiezers woensdag 6 april daadwerkelijk hun stem moeten uitbrengen bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraїne? Waarom stelt het neekamp dat het verdrag de opmaat is voor het lidmaatschap van de EU? Beweren de initiatiefnemers dat Oekraїne hen geen zier interesseert en wil de NOS geen informatie geven over de opkomst?

Want dat is de kern van het referendumdilemma. Het gaat niet over het verdrag. Het gaat ergens anders over. En erger ik me aan minister Koenders van buitenlandse zaken, Alexander Pechtold van D66 die stemmen woensdag zien als een democratische plicht hoewel ook zij zullen bevroeden dat het nee dreigt te winnen. Dus dat de enige kans op een ‘ja’, is een opkomst, lager dan de vereiste 30 procent.

Stemmen? Natuurlijk! Ondanks het kiezersbedrog, de valse voorstellingen van zaken, de wetenschap dat verkiezingsbeloften niet serieus genomen kunnen worden, de baantjesjagerij van politici, de hypocrisie, het gebrek aan visie, de korte termijnpolitiek, het vasthouden aan gevestigde belangen, zie ik stemmen als een burgerplicht. Denk ik aan de mannen en vrouwen die alles gegeven hebben voor vrijheid en democratie. Wil ik de volksvertegenwoordigers vertrouwen geven en ben ik ervan overtuigd dat er nog altijd bestuurders zijn die het verschil kennen tussen partij- en landsbelang.

Er is veel mis in dit land. De politiek laat steken laat vallen. Zo toont Folkert Jensma van het NRC Handelsblad zich met de week bezorgder over de positie van de onafhankelijke rechter. Maar ik stem wèl, al is het maar omdat je de democratische rechtstaat niet mag verkwanselen.

Oh, ik vind de invoering van de 130 kilometer belachelijk, een affront voor milieu en verkeersveiligheid. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een gedrocht. De omhelzing van het neoliberalisme, de voorkeur voor bezuinigingen op sociale voorzieningen in tijden van crisis, de verzorgingsstaat voorstellen als een probleem in plaats van een verworvenheid zijn stuk voor stuk verdacht. Dat politieke partijen liever zichzelf te gronde richten dan na te denken over de hervorming van het politieke bestel is een gegeven, maar daarom niet minder erg. Het democratische tekort van de Europese Unie stuit me tegen de borst.

Toch stem ik, voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad, het Europese Parlement. Verzaken, komt niet in mijn woordenboek voor. Mits zorgvuldig toegepast, kan het referendum een aanvulling zijn voor de democratie hoewel het ook een bedreiging voor een serieuze volksvertegenwoordiging kan zijn, al is het maar omdat die vertegenwoordiging er niet voor niets is. Denk aan Robespierre. Alsof het volk een wil geeft.

Onbegrijpelijk is het dat burgers hun eigen burgemeester niet mogen kiezen. “Elke stem telt”, betogen de voorstanders van de evenredige vertegenwoordiging. Het zal, maar tegelijk voelen die stemmen zich al gauw bedonderd omdat het resultaat per definitie een onduidelijk compromis is en zij nauwelijks een idee hebben wie hen nu precies vertegenwoordigen. Misschien is de invoering van een vorm van het districtenstelsel daarom het overwegen waard. Vernieuwing van het politieke systeem is dat zeker.

Toch heb ik in 2005 gestemd tegen de Europese Grondwet. Voor het eerst was er in dit land een serieuze discussie over de EU. Ach, het heeft niet geholpen, en was bovendien 15 jaar te laat. De belangrijke beslissingen waren al genomen.

En nù woensdag 6 april stem ik niet, ook al vind ik dat we de miljoenen Oekraїners die oprecht strijden democratie, recht en welvaart niet mogen teleurstellen. Daartegenover staat dat het verdrag sinds 1 januari al een feit is, niet kan worden teruggedraaid. Er sprake is van een grove leugen, een verkwisting van 40 miljoen euro, een aanfluiting voor alles wat democratie is.

Ik stem niet want het referendum is een flagrante leugen. De initiatiefnemers misbruiken mij voor onduidelijke, maar daarom niet minder gevaarlijke doelen. Immers, als woensdag blijkt dat de opkomst voldoende is en nee gewonnen heeft, zal Thierry Baudet naar voren stormen en mèt Geert Wilders roepen dat Nederland tegen Griekenland is, tegen vluchtelingen, tegen de euro, corruptie. Tegen de Europese Unie dus.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

April 4, 2016 at 6:47 pm

‘STEM 6 APRIL NIET’, IS MIJN IDEE

leave a comment »

Over het instrument referendum kun je verschillend denken. Niet iedereen is even enthousiast. Toch lusten ze er in Zwitserland wel pap van. Met name de mannen hebben er iets mee. Ook dictators doen er hun voordeel mee. Alleen kun je bij hen alleen vóór stemmen.

In dit land is D66 een groot voorstander van het referendum. Dus moeten we ervan uitgaan dat het referendum een onomstreden democratisch instrument is. In elk geval is het referendum het enige kroonjuweel dat de grote democratische schoonmaak in de partij min of meer heeft overleefd.

Op 6 april mag Nederland naar de stembus om ja te zeggen tegen het EU-associatieverdrag met Oekraїne zoals de regering wil. Of nee, zoals Jan Roos en Thierry Baudet van GeenPeil willen. Maar, weet iedereen, het gaat de indieners helemaal niet om het associatieverdrag. Het gaat de heren ook helemaal niet om Oekraїne.

Integendeel, met dat land hebben ze helemaal niks. Of 50 miljoen Oekraїners naar de donder gaan, Rusland het er voor het zeggen krijgt, de mensen vrij zijn of geknecht worden. Ze zullen er geen traan om laten. Het referendum beoogt één ding: Aantonen dat het Nederlandse volk geen verdere uitbreiding van Europa wil.

Wel maken Roos en Baudet goede sier met wc-rollen, op kosten van de belastingbetaler. ’s Avonds laat rollen ze schaterend van het lachen het bed in. Dat de niets vermoedende burger het maar weet.

Daarom: ‘Stem op 6 april niet’, is mijn idee. Draai dit referendum de nek om want het is een aanfluiting voor de democratie.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

February 20, 2016 at 12:10 am

IK, VLADIMIR POETIN BEN DE BAAS

leave a comment »

Is Vladimir Poetin meer dan een macho, een dictator die droomt van invloedssferen, grote rijken en macht? Is hij, als het erop aankomt, toch een staatsman met wie het Westen zaken kan doen? “Ja”, beweren experts. “Nee”, beweren andere experts. Intussen zijn vriend en vijand het over één ding eens, namelijk dat Rusland in Syriё de regie in handen heeft sinds president Vladimir Poetin besloot zijn in het nauw gebrachte collega, president Bashar al-Assad, militair actief te ondersteunen.

Dus bombarderen Russische SU’s de stellingen van opstandelingen en hebben de sji’itische bondgenoten Iran en Hezbollah de aanval op Aleppo geopend. Over de vorderingen valt niet veel te zeggen, behalve dat de opstandelingen in het defensief zijn gedrongen, en dat de strijd tegen de extremistische Islamitische Staat aan het Westen wordt overgelaten.

Alsof Rusland die regie niet al sinds september 2013 in handen heeft. Amerika stond op het punt Syrische doelen te bombarderen na een gifgasaanval op opstandelingen toen de minister van buitenlandse zaken John Kerry, Assad een uitweg bood. “Als Syriё zijn chemische wapens vernietigt, kunnen we er wellicht van afzien”. Waarop de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov razendsnel de uitgestoken vinger greep, om maar direct de hele hand te pakken. “Doen we”. Assads vernietigingsdrang is er niet minder op geworden, maar hij weet zich sindsdien nog afhankelijker van zijn Russische beschermheren.

Rusland profiteert van een zwak, weifelend optreden van het Westen, de Verenigde Staten voorop. Vier jaar duurt de burgeroorlog in Syriё die steeds meer onze kant op komt. Dat Amerika zich na de interventies in Afghanistan en Irak niet nogmaals in een wild avontuur stortte en al helemaal niet in een slangenkuil van het giftigste soort, valt alleszins te begrijpen.

Maar evengoed wreekt zich hier het probleem van de Europese Unie. Redenen waren er genoeg om zich na twee wereldoorlogen tevreden te stellen als bijwagen in de grote wereldpolitiek. Het is ook mooi dat de oude natiestaten overleggen in plaats van oorlog voeren. Anno 2015 rijst toch het vermoeden dat datzelfde Europa zich in slaap heeft laten sukkelen. Geen heldere buitenlandse politiek, geen leger, te weinig burgers die zich verbonden voelen met het instituut Europese Unie.

De Amerikaanse historicus Timothy Snyder stelt in de Volkskrant dat de vluchtelingenstroom in Europa Poetin op z’n zachtst gezegd goed uitkomt. Immers de vluchtelingenproblematiek leidt tot de opkomst van nationaalpopulistische partijen die net als hij verlangen naar invloedssferen en machtspolitiek. Partijen die dus tegen de EU zijn. Minder Europa betekent meer invloed voor Rusland is de som die Poetin gemaakt heeft.

‘De schaduw van de grote broer’, is de titel die voormalig NRC-correspondent Laura Starink haar boek over de relatie tussen de Baltische landen en Rusland heeft meegegeven. Overal is Poetin, overal is hij aanwezig. Na de annexatie van de Krim, de oorlog in Oekraїne weegt hij nu zijn kansen in Syriё. Vorige week nog ontbood hij zijn ‘vriend’ Assad in het Kremlin. Maar de wereld begreep de boodschap die van de ontmoeting uitging. “Ik, Vladimir Poetin ben de baas”.

“De Russische politiek kost ongelofelijk veel geld. Geld dat 150 miljoen Russen zo hard nodig hebben. De economische sancties en de almaar dalende olieprijs zullen Poetin doen inzien dat er grenzen zijn”, is de gedachte in het Westen. Het punt is, de geschiedenis kent geen macho’s die die stelling bevestigen.                                                                                   http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 26, 2015 at 7:35 pm

MISSCHIEN VERGETEN WE DIT

leave a comment »

“De Oekraїners zijn verbijsterd over het besluit om in Nederland een referendum te houden voor het associatieverdrag met de Europese Unie. Ze snappen er echt niets van”, schrijft Laura Starink in het NRC Handelsblad. Vermoedelijk ervoeren de Koerden iets dergelijks toen Angela Merkel in Ankara voor de Turkse president Erdogan op de knieёn ging, om over Syrische vluchtelingen maar te zwijgen nu het Westen Poetin vrij baan verleent.

Poetin, Erdogan. Wat ze ook zijn, democraten kun je hen niet noemen. Wel zijn ze doelgericht en handelen vaak sneller dan democratische leiders. Maar dat diezelfde democraten anno 2015 bereid zijn zich met huid en haar aan beide mannen over te leveren, komt toch wel een tikje onverwacht.

Want had de democratische rechtsstaat zich niet superieur getoond aan de communistische dictatuur, 25 jaar geleden nog maar, de democratische rechtsstaat, onverbrekelijk verbonden met het liberaalkapitalisme?

Misschien vergeten we dit: Was het niet de democratische rechtsstaat, niet het liberalisme, maar het kapitalisme dat won.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 21, 2015 at 12:07 am

DE TIJD DRINGT, POETIN IS AL 62

leave a comment »

Les 1: Echt, de geschiedenis herhaalt zich nooit. Elke keer weer gaat het net een tikje anders. De toekomst is niet te voorspellen. Geen Derde Wereldoorlogprognose dus. Gevaarlijk is de wereld wel. Spanningen nemen toe. Als naties hun defensie versterken, raketten opstellen en indrukwekkende oefeningen organiseren, buurlanden onder druk zetten, wees er dan van overtuigd: Zo’n leger is er niet om niet. Uiteindelijk beslist de mens. Wat maakt dat er alle reden is om bang te zijn.

Tweehonderd jaar geleden, op 18 juni om precies te zijn, versloegen de Geallieerden Napoleon, keizer van Frankrijk, bij Waterloo. Waarna de winnaars in Wenen een nieuw Europa vorm gaven. De 19e eeuw stond niet stil. De Duitse rijkskanselier Otto, Prinz von Bismarck voerde oorlogen, maar wist waar de rem zat. Keizer Wilhelm II kende alleen het gaspedaal.

De Eerste Wereldoorlog was de nekslag voor het systeem. Een puinhoop restte. De oude keizerrijken Rusland en Oostenrijk waren niet meer. Duitsland verloor de oorlog, werd een republiek, maar was geenszins verslagen. De ‘overwinnaars’ Frankrijk en Engeland waren niet opgewassen tegen de natiestaat, terwijl Stalin druk doende zijn communistische revolutie te voltooien. Hitler kwam. Een nieuw evenwicht ontstond tussen West en Oost, tussen kapitalisme en communisme, tussen democratie en dictatuur. De Koude Oorlog was een feit. De Verenigde Staten van Amerika en de Sovjet Unie waren de leiders.

Alles is eindig. Vijfentwintig jaar geleden stortte het Sovjetimperium in. Michael Gorbatsjov tekende ervoor. Een nieuw Rusland verrees, maar de eerste president Boris Jeltsin bleek niet bestand tegen de complexiteit die de ombouw van een samenleving met zich brengt. Dus kwam ene Vladimir Poetin aan de macht, een man vervuld met heimwee naar de tijd van invloedssferen, maar ook een man die gelooft dat hij de tijd mee heeft als de krachtige leider, superieur aan de Europese democraten die er zelfs niet in slagen de dwergstaat Griekenland op de knieёn te krijgen.

Tegelijk is er woede. De Rus Poetin wil de supermachtstatus terug die zijn voorgangers hebben verspeeld. Net iets te vaak betoogt hij dat het agressieve Westen zijn land heeft ingesloten, misbruik heeft gemaakt van de omstandigheden. Als geheim agent begrijpt hij de kracht van het geduld. Maar ook hij heeft het eeuwige leven niet. De tijd dringt. Hij is al 62. Vladimir Poetins torso mag indrukwekkend zijn, geen lichaam ontkomt aan de tand des tijds. Successen zijn nodig. Heel tevreden is de president, leider van Verenigd Rusland, over zijn Midden-Oostenbeleid. Hoe mooi zou het niet zijn als de onderhandelingen met Iran mislukken. Amerika krijgt de schuld. De olieprijs gaat omhoog. Tel uit je winst.

Is de Russische president Poetin daarmee een bedreiging voor de wereldvrede? Het was de Amerikaanse president George Bush die in 2003 Irak aanviel om erachter te komen dat hij een Doos van Pandora had geopend, terwijl zijn opvolger Barack Obama op de tast een weg zoekt.

Ook de Chinese president Xi Jinping en de IS zijn kandidaten. Wat China betreft, heeft de tijd geleerd dat de grootste vijand van de leider zich in de communistische partij bevindt. De Islamitische Staat is bedreigend genoeg. Toch benieuwd wanneer het voetvolk begrijpt dat het niet meer is dan kolen voor het vuur, opgestookt door meedogenloze lieden die zich van het geloof bedienen.

Terug naar Poetin. Als de Russische president wil, rukt hij naar Kiev op. Maar het Westen mag decadent zijn, niet bereid om Oekraїne te verdedigen, Poetin weet dat er grenzen zijn. Misschien kan de bufferzone Novorossiya uitkomst bieden. Probleem is wel dat hij zich met boeven, drankorgels en extremistische vechtersbazen niet staande kan houden. Dus komt er een moment dat het leger openlijk de strijd aan moet binden.

De krachten die Vladimir Poetin heeft opgeroepen, willen niet anders. Maar de inzet van het leger is één ding, de kosten van een dergelijke operatie een tweede. Bovendien dwingt het Rusland van Poetin de NAVO om haar tanden te laten zien. De Europese Unie zal krachtdadiger willen worden. Een Derde Wereldoorlog hoeft niet het gevolg te zijn. Er is altijd een rem. Punt is dat de Russische president nog lang niet van zins lijkt erop te stappen hoewel het ontsporinggevaar groter wordt, hoe langer hij wacht.

Written by sjonkritmeester

June 15, 2015 at 6:34 pm

OF POETIN ONDER DE INDRUK IS?

leave a comment »

Minister Bert Koenders van buitenlandse zaken heeft naar eigen zeggen in Moskou een stevig gesprek gevoerd met zijn Russische collega Sergej Lavrov. Gespreksonderwerpen waren de MH17, het inreisverbod van drie Nederlandse politici en de oorlog in Oekraїne.

De nieuwssites berichten erover. Volgens de minister wil ook Rusland dat de daders van de aanslag op de MH 17 berecht worden conform Veiligheidsraadresolutie 2166. Wel wees Lavrov zijn collega erop dat het onderzoek naar de vliegramp erg lang duurt en dat hij zeer nieuwsgierig is naar de bewijzen. Bovendien liet hij er geen misverstand over bestaan dat zijn regering zeer verbolgen is over de Nederlandse afwezigheid bij de Grote Parade ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de overwinning op Nazi-Duitsland.

Van zijn kant heeft Nederland er nogmaals op aangedrongen dat Rusland meewerkt aan de uitvoering van de Minsk-akkoorden. Ook eist het volledige transparantie over de beweegredenen voor het inreisverbod van drie politici, plus de kans om tegen dat besluit bezwaar aan te tekenen.

Een stevig gesprek dus. Of Vladimir Poetin ervan onder de indruk is?

Written by sjonkritmeester

June 5, 2015 at 10:28 pm

Posted in Column

Tagged with , , , , ,

MISSCHIEN IS POETIN ECHT BANG

leave a comment »

De verovering van De Krim was een shock. Groene mannetjes bezetten het schiereiland, en de wereld wist dat het Rusland menens was. Dat bleek al helemaal toen het gerommel in Oost-Oekraїne begon. Een vliegtuig is neergeschoten. Het zoveelste akkoord is gesloten en het wil er maar niet rustig worden. Een oorlog is aan de gang.

Maar de tijd dendert door. Ander nieuws verdient de aandacht. In Groningen staan de aardbevingen bovenaan de agenda. Woedend is het land op de Feyenoord-hooligans. Griekenland moet en zal zijn schulden betalen. IS blijft dood en verderf zaaien. Een akkoord met Iran lijkt binnen handbereik.

Ook na het akkoord van Minsk gaat het vechten door. Russen en separatisten zijn veel te sterk voor het Oekraїense leger. En nog altijd is er begrip voor het optreden van Poetin. “Want kijk eens, hoever het Westen is opgerukt”.

Misschien is het trouwens waar. Mogelijk is Poetin echt bang. Verbergt hij zijn angst achter stoere mannenpraat. Gaat het hem niet om botte veroveringszucht of landjepik, maar vreest hij dat, als hij even niet oplet, ideeёn als democratie, vrijheid, onafhankelijke rechtsstaat toch weer de overhand krijgen.

Ach, hoe vaak gebeurt het niet. De ergste conflicten ontstaan als gevolg van misrekeningen, ongelukjes, tunnelvisies. Is Poetin bang voor niets. Ziet hij spoken. Immers, wat de Russische president blijkbaar niet weet, is dat in het Westen steeds meer burgers wel zo’n beetje klaar zijn met de democratie.

Written by sjonkritmeester

February 26, 2015 at 12:20 am

Posted in Column

Tagged with , , ,