sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘Pechtold

HET TRUCJE VAN ALEXANDER PECHTOLD

leave a comment »

Mooie politici heeft Nederland. Neem Alexander Pechtold, D66-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, misschien wel de meest fervente voorvechter van een onvervalst neoliberalisme. Van sowieso een beleid dat ongemakkelijke gevoelens oproept bij de minder hoog opgeleide en progressief denkende Nederlander.

Als er één politicus is die zich het afgelopen decennium heeft gemanifesteerd als een radicaal is het de D66-leider wel. Vóór een federaal Europa, vóór open grenzen, vóór privatiseren wat er te privatiseren is, vóór een strikte handhaving van de begrotingsnormen, vóór lagere lasten voor het bedrijfsleven, vóór bezuinigingen, etcetera, etcetera.

Niet voor de eerste keer presenteert deze Alexander Pechtold zich woensdag 1 juni in het NRC Handelsblad als de man die Geert Wilders tegenspel kan bieden. Dertien zetels geeft Maurice de Hond D66 in de meest recente peiling van Peil.nl, tegen 37 voor Wilders’ PVV.

Pechtold pleit voor de nuance, de redelijkheid, het compromis, de consensus. Voor vrijheid en barmhartigheid. Want daar gelooft hij heilig in. “Redelijkheid en nuance”, schrijft de D66-leider ondermeer, “als wapens van de zwijgende meerderheid en het midden tegen een politiek van verdeeldheid en vervreemding op de flanken”.

Zoveel is zeker, Alexander Pechtold kent zijn klassiekers. Je kunt vóór of tegen het D66-beleid zijn. Maar vervreemding is toch echt een oude term, door ene Karl Marx in de 19e eeuw gebruikt om aan te geven hoe de menselijke maat verloren gaat als gevolg van de uitwassen van het kapitalisme.

Wat Pechtold dus doet, is oorzaak en gevolg omdraaien, een nogal doorzichtig trucje. Misschien is dat de reden dat maar weinig kiezers hem zien als de man die Wilders een halt kan toeroepen.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

June 2, 2016 at 12:07 am

Posted in Column

Tagged with , , , ,

PECHTOLD, DE REDDER VAN HET LAND

leave a comment »

Wat je ook van D66-leider Alexander Pechtold kan zeggen, een volhouder is hij wel. Linksom of rechtsom, hij heeft zich voorgenomen de redder van het vaderland te worden. Dus brengt hij nu het plan dat onderlinge tegenstellingen moet opheffen. Meningsverschillen elimineren, een einde maken aan de polarisatie. Om zo de mensen bij elkaar te brengen.

Een Nationaal Vluchtelingenactieplan, met geen adders onder het gras, en waarin iedereen genoeg van zijn gading vindt. Een eerlijk plan, zonder bijbedoelingen. Alexander Pechtold is er een meester in zoals hij in 2012 al bewees toen hij het PVV-gedoogkabinet van Rutte en Verhagen te hulp schoot. Over zijn schaduw heensprong, en nog tot een akkoord kwam ook.

Toch moet Pechtold teleurgesteld zijn in de Nederlandse mens. Want niet iedereen deelt de opvatting dat wat Pechtold goed vindt, goed is voor het land. Maar niet getreurd, de D66-leider blijft het proberen, over zijn eigen schaduw te springen en partijen bij elkaar te brengen.

Onbegrijpelijk eigenlijk dat de collega’s zo lauw reageren. Alsof ze staatsman Alexander Pechtold niet helemaal vertrouwen. Er hier en daar toch wat addertjes te vinden zijn.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

March 16, 2016 at 12:03 am

Posted in Column

Tagged with , ,

‘HOE BLAZEN WE HET KABINET OP?’

leave a comment »

Mooi is het vergezicht. De VVD kan de zege nauwelijks ontgaan. Ook voor het CDA en D66 staan de signalen op groen. Regeringspartij PvdA ligt knock-out in de touwen. De SP staat op forse achterstand. En Jesse Klaver, de nieuwe ster aan het linkse firmament? Kom nou!

Gisteravond waren de politiek leiders van D66, Alexander Pechtold, en Sybrand Buma (CDA) te gast bij Nieuwsuur. Aanleiding was de verkiezing van de Eerste Kamer waar de positie van de regeringscoalitie nog meer in het gedrang is dan hij al was. Natuurlijk ontkenden de heren met klem. Zelfs probeerde Sybrand Buma een puntje met het aardgas in Groningen te scoren. Maar op de voorhoofden was te lezen, vet geschreven, in hoofdletters nog wel, met dubbel uitroepteken: “TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN, NÙ”!!

Het moment is daarom ook zo gunstig omdat VVD, CDA en D66 verwachten dat de economische groei vooral hun achterban ten goede komt. Niet alleen in Nederland overal in Europa zit Links in de hoek waar de klappen vallen. Eigenlijk rest er maar één vraag: Hoe blazen we het kabinet-Rutte II op?

Written by sjonkritmeester

May 27, 2015 at 12:12 am

Posted in Column

Tagged with , , , , , ,

HET RIEKT NAAR OPPORTUNISME

leave a comment »

Het riekt naar opportunisme

4 februari
Het was een prachtige winterdag. Helder, koud weer. Geen zuchtje wind en een blauwe lucht met slierten wolken ertussen door. Alleen het ijs ontbreekt. En o ja, het licht alweer een stuk langer.

Wat lees ik in de krant? Wie hoor ik bij Eva Jinek? D66-leider Alexander Pechtold wil dat de provincies hun reserves aanspreken om zo investeringen te financieren. ‘Keynes”, begrijp ik. Je moet maar durven. Als er één partij zich de afgelopen jaren hard gemaakt heeft met bezuinigingen en hervormingen de crisis te bestrijden, is het D66 wel. Als de Democraten ergens in geslaagd zijn, is het wel om de band met het socialisme door te snijden. Met overheidsbemoeienis wil geen Democraat te maken hebben.

Ach, het heeft D66 geen windeieren gelegd. De winst bij de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 mag met twee zetels bescheiden zijn, sindsdien gaat het alleen maar crescendo. In de gemeenteraden en het Europese Parlement waren de Democraten in 2014 de grote winnaars.

Grote invloed heeft D66 op het kabinetsbeleid, omdat de VVD/PvdA-coalitie een meerderheid in de Senaat ontbreekt. Afin, Pechtold rekent zich al rijk. De Provinciale Staten en de Eerste Kamer zijn voor hèm. Mooie tijden, voorziet hij. Maar Keynes? Held van de socialisten? Mmm, het riekt naar opportunisme.

Written by sjonkritmeester

February 4, 2015 at 12:15 am

PRIJS PECHTOLD ZAL VERDIEND ZIJN

leave a comment »

Premier Mark Rutte mag heer en meester zijn van het politieke strijdperk, het Nederlands Debatinstituut heeft D66-leider Alexander Pechtold uitgeroepen tot de beste debater van de Algemene Beschouwingen 2014. “Scherp in zijn formuleringen. Snel en effectief in zijn reacties”, aldus het juryrapport in de Volkskrant.

De debatprijs zal verdiend zijn. Immers, niet alleen Pechtold zelf acht het premierschap haalbaar. Ook voor de televisie doet hij het goed. De peilingen wijzen al jaren op de toenemende populariteit van de Democraten. Ontegenzeglijk kan een grote groep van jonge, hoogopgeleide, kansrijke Nederlanders zich in het D66-gedachtegoed vinden. Het was dan ook geen toeval dat de partij van Pechtold overtuigend scoorde bij de verkiezingen voor de gemeenteraad en het Europese Parlement. In Amsterdam verwezen zij de PvdA zelfs naar de oppositiebank.

Geen partij die zich zo openstelt voor het vrije marktdenken als D66. Die zo pal staat voor de Europese integratie, sociaaleconomische hervormingen, verlichting van de lasten, een nieuw belastingsysteem en een flexibele arbeidsmarkt.

Alexander Pechtold wint de Debatprijs 2014. Ik zal het juryrapport niet aanvechten. De overwegingen zijn helder. De uitslag is logisch. Het moet aan mij liggen. De D66-leider zal er niet van schrikken. Ik heb goed naar hem gekeken. Met sommige standpunten ben ik het eens, bij andere heb ik serieuze vragen. Punt is, ik vind de D66-leider erg ijdel, irritant en net iets te overtuigd van zichzelf. Mijn stem krijgt hij niet.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

September 19, 2014 at 8:25 pm