sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘Republikeinen

NEE, DRIEMAAL NEE!

leave a comment »

Je zou toch zeggen dat een beetje democraat en liberaal zich wel een paar maal zou bedenken voordat hij een adviseur aanstelt die behalve gevreesde dictators als de vroegere Filipijnse president Marcos, Mobutu van Zaїre, ook de verdreven Oekraїense ex-president en Poetinprotegé Janoekovitsj tot klant heeft gehad.

Want zo’n man gaat het om van alles, maar niet om iets dat met democratie te maken heeft. En zo’n man is Paul Manafort, de inmiddels opgestapte campagneleider van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump.

Overigens was Manafort ook de presidenten Ronald Reagan, George H. Bush en nog een boel andere Republikeinen behulpzaam. Misschien mogen we nog altijd geloven in het zelfreinigend vermogen van de democratische rechtsstaat. Maar in dat van Donald Trump en de Republikeinse partij? Nee, driemaal nee! En dan te bedenken dat die partij nog altijd de meerderheid heeft in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

August 20, 2016 at 12:17 am

Posted in Column

Tagged with , ,

AFGANG TRUMP IS NIET GENOEG

leave a comment »

Geen twijfel meer. Het doek voor Donald Trump is gevallen. Zoveel blunders kan zelfs deze vastgoedman en Republikeinse presidentskandidaat zich niet veroorloven. Genoeg Amerikanen met iets van gezond verstand zijn er nu ook van overtuigd dat de man niet bij zinnen is, en dus volkomen ongeschikt om het machtigste land, om sowieso een land, staat of zelfs maar een stad te besturen.

Trump exit dus. Maar zijn afgang is niet genoeg om de wereld gerust te stellen. De man mag kansloos zijn in de verkiezingsstrijd om het 45ste presidentschap van de Verenigde Staten. Hij is een uitwas, een product van de politieke idiotie die zich in de Republikeinse partij genesteld heeft.

Misschien was de Grand Old Party van Abraham Lincoln ooit een fatsoenlijke conservatieve partij. In elk geval waren de Republikeinen in de 19e eeuw verantwoordelijk voor de afschaffing van de slavernij. Maar de partij was ook altijd van de grote ondernemers die zich donders goed realiseerden hoezeer de slavenhoudersmaatschappij de ontwikkeling van een moderne industrie belemmerde.

Voor de befaamde politiek commentator Martin Lippmann gold de Republikein Theodore Roosevelt als de grondlegger van een natie die zich heeft ontwikkeld tot de supermogendheid nr. 1. Roosevelt was president van 1901 tot 1909. Hij was een imperialist, een nationalist met een voorliefde voor geweld, maar ook een president die zich afzette tegen de machtige ondernemers die net als nu wars waren van belastingen en regels voor de werknemers.

Twee splitsingen overleefde de GOP. Na de Tweede Wereldoorlog leek de lijn-Roosevelt de overhand te krijgen. Met de presidenten Eisenhower en Nixon kregen de Republikeinen in elk geval greep op de zwijgende meerderheid. In sociaal en economisch opzicht bouwden zij voort op het sociaaldemocratische gedachtegoed van Keynes en de New Deal.

Tot in 1980 president Ronald Reagan aan de macht kwam. Met hèm kreeg het neoliberalisme de vrije hand. “Het einde van de geschiedenis”, concludeerde Francis Fukyama na de val van de communistische Sovjetunie. Europa liftte mee.

In de VS boden de Democraten in economisch opzicht weinig tegenwicht. En nog lijken de verschillen vooral optisch, meer een kwestie van houding, van uitgangspunten. Barack Obama mag de eerste zwarte president zijn, een revolutionair kan niemand hem noemen. Zijn ‘We can change’ bleek vooral een verkiezingsslogan. De hervorming van de gezondheidszorg is een politieke prestatie van jewelste, gemeten naar de Amerikaanse situatie dan want niet meer dan een compromis. Nog altijd zijn miljoenen Amerikanen onverzekerd.

Compromis of geen compromis. Voor de Republikeinen blijft Obamacare een steen des aanstoots. Acht jaar lang hebben zij trouwens niets anders gedaan dan Obama het regeren onmogelijk te maken. De aanhang van Bernie Sanders heeft een punt als het gaat om de immense sociale tegenstellingen. Maar de Democraten hebben tenminste iets geprobeerd terwijl Hillary Clinton zich in elk geval bewust lijkt van de problematiek.

Verwacht niets van de Republikeinse partij. De blanke middenklasse die Trump steunt, zet zich alleen maar meer af tegen de gevestigde elite die zij verantwoordelijk acht voor alle malaise. Alsof zij niet een eigen verantwoordelijk heeft en niet de eigen leiders heeft mogen kiezen.

En dat terwijl de toprepublikein en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan zijn bewondering voor Ayn Rand nooit onder stoelen of banken heeft geschoven. Ayn Rand, de vertolkster bij uitstek van de gedachte dat ieder individu verantwoordelijk is voor het eigen lot. Dat met andere woorden, misstanden als gevolg van armoede is te wijten aan de armen. Sociale voorzieningen zijn verkeerd omdat zij de mens minder weerbaar maken.

Waarmee probleem van de Republikeinse partij verklaard is. De boze blanke middenklasse heeft in Donald Tump de outsider gevonden en toch een man in wie zij zich zeggen te herkennen. De man mag een oplichter blijken, een praatjesmaker, een uiterst gevaarlijke man. In hun ogen moet dat nog maar eens bewezen worden.

Maar van die blanke middenklasse kunnen de Republikeinse Congresleden moeilijk afscheid nemen. Immers, zij is hun achterban, het stemvee dat zich zo lang liet voeden met waanideeёn over gelijke kansen, de grootheid van de blanke Amerikaan, de eigen verantwoordelijkheid, pro-life, het recht een wapen te dragen. En hoe verdorven de Clintons en Barack Obama wel niet zijn.

Natuurlijk heeft Amerika nog een kans. Tegelijk is het overduidelijk dat een overwinning van Hillary Clinton op 8 november bij lange na niet voldoende is. Tenminste zo belangrijk is, dat er in de Republikeinse partij genoeg sociaal-conservatieven en grootkapitalisten opstaan die beseffen dat hun gedachtegoed een andere invulling behoeft. Die op z’n minst bereid zijn de noodzakelijke concessies te doen.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

August 8, 2016 at 6:11 pm

TRUMP, DE TYPISCHE KLEINE MAN

leave a comment »

Dochter Ivanka was in één woord geweldig. Dáár stond de knappe, sprankelende, 34-jarige moeder van drie, voor een oververhitte zaal. Niet als Republikeinse, niet als Democrate maar als een onafhankelijke vrouw om de loftrompet over haar geweldige, fantastische, liefhebbende vader af te steken, Donald J. Trump, “de”, beweert Ivanka tenminste, “45ste president van de Verenigde Staten van Amerika”.

Het zal. Maar o, wat gaat Ivanka daar spijt van krijgen. Want Donald Trump, de vastgoedmiljardair, mag de toch al zieltogende Grand Old Party tot de zijne hebben gemaakt, hij maakt geen schijn van kans. Ivanka’s pa zal, integendeel, op korte termijn door de mand vallen als een praatjesmaker, een zwendelaar, een belastingontduiker, een leugenaar. Kortom, als de typische kleine man met grootheidswaanzin.

En de peilingen dan? Fuck de peilingen. Herinnert u zich het Brexitreferendum nog?
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

July 22, 2016 at 9:34 pm

Posted in Column

Tagged with , ,

JACHT OP HILLARY IS GEOPEND

leave a comment »

Nee, het kan niet, het gaat niet gebeuren, er zijn te veel Amerikanen die dat echt niet willen. Er dus voor zorgen dat de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton en niet Donald Trump president van de Verenigde Staten wordt. Dat, als het even meezit de Republikeinen op 8 november een vernietigende nederlaag lijden bij de verkiezingen voor het Congres.

Want als Donald Trump en de Republikeinen de afgelopen dagen in Cleveland, één ding duidelijk hebben gemaakt, is het wel dat zij een gevaar zijn voor de Verenigde Staten van Amerika. Ja, voor de hele wereld. De Grand Old Party heeft zichzelf te gronde gericht als een geloofwaardige partij die ook maar iets met democratie te maken heeft. En dan moet Trump zijn aanvaardingsspeech nog houden.

Het erge is niet eens zozeer dat overtuigde aanhangers hun tegenstander haten. Over standpunten kun je van mening verschillen, hoe absurd sommige ook zijn. Maar je vraagt om ongelukken als gevestigde politici als de gouverneur van New Jersey, Chris Christie en de oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani de Republikeinse aanhang opjutten in een toch al vergiftigde, zeer verhitte sfeer.

Sluit Hillary op”, is de slogan die door de Conventiehal dendert, keer op keer. “Want Hillary”, aldus de Republikeinen, “is een moordenares”. Genoeg boze blanken die daarin een legitimatie zien hun conclusies te trekken. De wapens hebben zij al. De jacht is officieel geopend.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

July 21, 2016 at 12:10 am

TRUMP KRIJGT NOG KANSEN GENOEG

leave a comment »

Met de dag worden de vooruitzichten voor de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton rooskleuriger nu de campagne van haar Republikeinse rivaal Donald Trump al gestrand lijkt voordat zij goed en wel begonnen is.

De onheilstijdingen voor Trump stapelen zich op. Vooraanstaande partijgenoten, onder wie de Bushes, weigeren hem te steunen. The Huffington Post meldt dat Trump 1,3 miljoen dollar in kas heeft tegen 42,3 miljoen dollar waarover Hillary Clinton al kan beschikken. Campagneleider Lewandowsky is op straat gezet. En dan zijn er de aanhoudende berichten over een mogelijke coup op de Conventie in Cleveland.

Maar wie weet, kan Donald Trump het tij toch nog keren. Hij mag zijn blunders hebben gemaakt, schromelijk tekort zijn geschoten in reactie op de aanslag in Orlando waarbij 49 bezoekers van een homoclub omkwamen, hij krijgt kansen genoeg om zich te revancheren. Zijn partij staat daarvoor garant.

Want hoeveel doden er in het Amerika van Donald Trump ook vallen, hoeveel schietpartijen plaatsvinden, de wapenverkoop is voor de Republikeinen heilig. Dus torpedeerden de senatoren een week na Orlando alweer een voorzichtig voorstel tot ‘gun control’.

De Republikeinse verdedigingslinie staat daarbij als een huis, gevoed door de machtige wapenlobby NRA: “De Amerikaanse burger heeft het door God gegeven recht zich te verdedigen. Vuurwapens zijn daarvoor het geëigende middel”.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

June 22, 2016 at 12:20 am

IN CLINTONKAMP LIGT PANIEK OP DE LOER

leave a comment »

Schrijf de Verenigde Staten nog niet af. Natuurlijk baart het optreden van de Republikeinse frontrunner Donald Trump zorgen die zich een weg door de Amerikaanse porseleinkast baant gelijk de spreekwoordelijke olifant. Met chaos, wantoestanden, ordinaire ruzies als gevolg.

Maar zorgen of niet, de buitenwereld smult ervan. De media hebben nog nooit zo opwindende verkiezingen verslagen. Intussen ontwikkelt zich de echte revolutie bij die andere partij, de Democraten. Natuurlijk ligt Hillary Clinton nog vóór, maar met de dag zullen zij en haar staf zich meer zorgen maken want uitdager Bernie Sanders lijkt toch echt op stoom gekomen.

Zo constateert de site FiveThirtyEight dat de74-jarige senator in de staat Wisconsin een voorsprong heeft genomen. Nate Silver acht Sanders nagenoeg kansloos. Toch moet de paniek in het Clintonkamp op de loer liggen, nu blijkt dat de steun van de jonge Afro-Amerikanen afkalft en zelfs Hillary’s thuishaven New York richting Sanders bijdraait.

Sanders kritiek op Wall Street en de sociale ongelijkheid krijgt meer en meer gehoor. Het is nog altijd te vroeg voor definitieve uitspraken. Maar het ondenkbare is al realiteit geworden: De Amerikaanse kiezers nemen een socialist zeer serieus.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

April 2, 2016 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

LIEVER TRUMP DAN CRUZ OF RUBIO

leave a comment »

De New York Timescolumnist Roger Cohen vergeleek de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump al met Mussolini en Berlusconi. De Mexicaanse president noemde Hitler. Niet iedereen gaat zo ver. Maar de reacties op zijn verkiezingssuccessen wijzen er wel op dat de vastgoedmiljardair flink mag investeren in een goodwillproject als het hem zou lukken president te worden.

Één troost is er wel. Immers, vergelijkingen gaan per definitie mank. Trump is geen Hitler, zelfs geen reïncarnatie. Is geen Mussolini en evenmin een Berlusconi. Donald Trump is een schatrijke ondernemer met politieke ambities, ongetwijfeld een opportunist en populist die zijn kansen schoon ziet in een ideologisch verblinde partij die het eigenlijke probleem van Amerika is.

Trump doet, roept gekke dingen. Waar hij verschijnt, is er onrust. Boze, witte kiezers zouden hem in het Witte Huis willen hebben. Zover is het nog niet. Voor de verkiezingssuccessen van de vastgoedmiljardair kunnen die boze witte kiezers echter geen afdoende verklaring zijn. Immers, ook de Democraten hebben te maken met Bernie Sanders een kandidaat die zich tegen de het establishment afzet en het de huizenhoge favoriet Hillary Clinton veel lastiger maakt dan gedacht.

Dus is er méér aan de hand in het machtigste land van de wereld. Het is wat laat misschien, en het gebeurt op z’n Amerikaans. Maar het heeft er iets van weg dat het grote geld van Wall Street, van de miljardairs, de ondernemers en de mannen die de afgelopen 35 jaar erin zijn geslaagd Amerika naar hun hand te zetten tegen zijn grenzen is aangelopen. Blijkbaar slikken de kiezers niet langer de boodschap dat de overheid de bron is van het kwaad en dat ziek zijn eigen schuld is. Dus eisen de lagere inkomensgroepen of ze nu Republikeins of Democratisch stemmen, hun deel op.

Panisch is het Republikeinse kader. Schrikbarend is het klimaat van angst dat opgeroepen is rond presidentskandidaat Donald Trump. Alleen is de grote vraag waar die angst nu eigenlijk vandaan komt? Wie de Amerikaanse politieke geschiedenis kent, kan zo de nodige anekdotes tevoorschijn toveren over intimidatie, fraude, manipulatie bedrog. President George W. Bush heeft er zijn presidentschap aan te danken.

Er is veel mis in de Verenigde Staten. Racisme is nog altijd een levend ding. De inkomensverschillen zijn schrikbarend. En niet alleen de Democraten hebben moeite gevoelens van opluchting te onderdrukken bij het zien van de chaos in het Republikeinse kamp.

Maar alles bij elkaar is er geen reden te twijfelen aan de veerkracht van het land. Immers, de democratische instituties zijn in beton gemetseld. De vrijheid van meningsuiting is heilig. Soms krijg je zelfs het idee dat ook Amerikanen oog hebben voor de sociale tegenstellingen. Wie weet, snappen ze eens dat vrijheid niets met wapenbezit te maken heeft.

In elk geval kan het geen kwaad als de kiezers de Republikeinse partij die aan de bron staat van de economische crisis van 2007/’08 en de brandhaard in het Midden-Oosten tot de orde roepen. Die alleen het belang van de rijksten voor ogen heeft. Garanties zijn er niet. Maar het is de enige manier om het machtigste land van de wereld gezonder te maken.

Intussen mag Europa ervan uitgaan dat Amerikaanse kiezers in november kiezen voor een Democraat. Liever komt er ook geen Trump in het Witte Huis. Maar liever nog hij dan Tea Partyman Ted Cruz of Marco Rubio of welke andere vertegenwoordiger van het Republikeinse establishment dan ook.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

March 14, 2016 at 5:02 pm

‘DE KOGEL KWAM VAN LINKS’

leave a comment »

Maar weinigen kan het zijn ontgaan dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen in volle hevigheid zijn ontbrand. Met name de Republikeinse frontrunner, vastgoedmiljardair Donald Trump houdt vele gemoederen bezig. Hij roept ook grote emoties op. Logisch, want de man doet alles om te winnen en is niet te beroerd om extreme standpunten in te nemen. .

Nu kun je vóór of tegen Trump zijn. De vergelijking met Pim Fortuyn is al talloze malen gemaakt. Het zal de Amerikanen eigen zijn, maar de gevestigde machten reageren er nog heftiger dan zij in Nederland deden, nu 14 jaar geleden.

“Trump is een leugenaar, bedrieger, racist, een dictator. Eenmaal in het Witte Huis zal hij een gevaar zijn voor de vrede. Vijfennegentig conservatieve Republikeinen hebben een beroep gedaan op het gezonde verstand van de politici en de kiezers”. De beschuldigingen en verwijten komen van links, rechts en het midden.

Op 6 mei 2002 schoot Volkert van der Graaf Fortuyn dood. “De kogel kwam van links”, beweren Pims volgelingen nog steeds. Onzin natuurlijk, maar dat de critici bijdroegen aan een klimaat waarin de politieke spanningen tot grote hoogte opliepen, staat buiten kijf.

Het zal verbeelding zijn. Noem het bijgeloof. Maar de emoties rond presidentskandidaat Donald Trump voorspellen niet veel goeds.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

March 5, 2016 at 12:30 am

WAAROM ELITE ZO VAN STREEK IS

leave a comment »

Allesbeslissend is Super Tuesday niet, al kan Hillary Clinton de Democratische nominatie nauwelijks ontgaan en staat Trump er bij de Republikeinen met 7 overwinningen prima voor. En kijk, Volkskrantcorrespondent Michael Persson brengt de politieke agenda van Donald Trump.

Dan begrijp je pas goed waarom niet alleen de Republikeinse elite maar ook de Democratische zo van streek is en het allesbehalve zeker is dat het machtigste land van de wereld volgend jaar een vrouw als president heeft.

“Donald Trump”, meent Persson, “wil de Republikeinse Franklin D. Roosevelt worden. Trump belooft een Keynesiaanse economische politiek te voeren en flink te investeren in met name de infrastructuur. Bovendien wil hij de belastingen afschaffen, nee niet voor de rijken, maar voor de 75 miljoen inkomens lager dan 25.000 dollar”.

Trump vloekt dus in de Amerikaanse anti-overheidskerk. Is dat allemaal niet erg genoeg. In het artikel van de Volkskrantcorrespondent valt nog iets op. Want Michael Persson schrijft: “Die belastingingreep appelleert aan de witte onderklasse”. Nou wil ik veel geloven en het is een feit dat Trumps succes voor een belangrijk deel is gerelateerd aan boze blanke Amerikanen die nogal eens op de Grand Old Party stemmen. Maar geen belasting hoeven te betalen? Me dunkt, arme Afro Amerikanen en Latino’s moeten daar toch ook gevoelig voor zijn.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

March 3, 2016 at 12:10 am

GEEN NIEUWS VOOR DE EUROPEAAN

leave a comment »

Politiek is een hard bedrijf, en al helemaal in de Verenigde Staten van Amerika als je president wil worden. Weinig zekerheden zijn er, maar wel deze: Ben je een outsider, scoor je kiezers, sta je op het punt te winnen, dan komen de grote aanvallen vanzelf. Hillary Clinton weet er alles van. Ook Donald Trump, niet vies van een roddeltje meer of minder trouwens, heeft met dit fenomeen te maken.

Toch was het schrikken. The New York Timescolumnist Roger Cohen refereerde er aan: In een tweet had de Republikeinse presidentskandidaat een beroemde uitspraak van de Italiaanse dictator Benito Mussolini geciteerd: “Liever een jaar geleefd als leeuw dan honderd jaar als een schaap”. Ook de steun van de racistische organisatie Ku Klux Clan en Trumps terughoudende reactie vindt de columnist veelzeggend.

Roger Cohen is niet de eerste de beste. Zijn mening doet ertoe. Over de vastgoedmiljardair valt veel te zeggen. Veel op aan te merken ook. Trump is een populist die grove uitspraken niet schuwt, inspeelt op onderbuikgevoelens en grenzen dicht wil gooien.

Nou ja, geen nieuws voor de Europeaan. Misschien ben ik daarom wat minder verontrust. Zie ik Trump vooral als de man die de Republikeinse partij kan doen ontploffen, en dat is geen overbodige luxe want de Grand Old Party is een gevaar op zich, vóór Amerika en vóór de wereld. Is een reactionaire partij geworden waarin het grote geld en de liefde voor wapens vrij spel heeft.

Maar Mussolini! Een dictator van het zuiverste water die zich omringde met gespuis en moordenaars. Een megalomane levensgevaarlijke clown. Oorlogen waren zijn lust en leven. Geen toeval dat ene Hitler enige sympathie voor hem had.

Ik heb maar één troost, elke vergelijking gaat mank. Amerika is niet het Italiё van voor de oorlog. Misschien slaat Roger Cohen hier toch een beetje door.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

March 1, 2016 at 12:00 am