sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘Rutte

‘GOED PLAN’, REAGEERDE COALITIE

leave a comment »

“Laten we de verkiezingscampagne beginnen. De eerste klap is een daalder waard”, moeten ze in de boezem van het kabinet-Rutte II bedacht hebben. “Goed plan”, reageerden VVD en PvdA direct. Dus schrapt de regering voor een half miljard euro aan bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten. Trekt 200 miljoen euro uit voor het onderwijs, 300 voor defensie en nog eens 300 miljoen voor politie en justitie.

Waarmee de begroting van 2017 rond is. Fijn voor ouderen en gehandicapten. Mooi dat soldaten weer kunnen oefenen met echte munitie en er een extraatje beschikbaar is voor leerlingen met een leerachterstand en het asielonderwijs. Heel mooi ook dat VVD en PvdA tot een akkoord zijn gekomen, drie maanden voor Prinsjesdag.

De opiniepeilingen mogen de regeringen ongunstig gezind zijn, de vooruitzichten zijn prima. Een lagere rente en een aantrekkende economie maken de toezeggingen mogelijk. Tel uit je kiezerswinst, is de ervaring, met een extra bonus voor de premier.

Afin, Nederland zal zien. In meer normale tijden werkt het beproefde recept vaak wonderwel: De duimschroeven aanzetten aan het begin van de regeringsperiode en cadeautjes uitdelen vlak voor de verkiezingen.

Blijft de vraag of ouderen hun stemgedrag veranderen omdat de regering in 2017 minder bezuinigt dan in 2012 is voorzien.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

June 13, 2016 at 10:51 pm

Posted in Column

Tagged with , , ,

‘STRENG VERBODEN BANG TE ZIJN’

leave a comment »

Europa is rijk, nogal gelukkig en best tevreden met zichzelf. En wat voor Europa geldt, geldt voor Nederland in het bijzonder. Zevende staan we op het lijstje van geluk, vierde als het gaat om rijkdom. Hier regeert de democratische rechtsstaat, is vrijheid, kunnen we zeggen wat we willen, is de overheid te vertrouwen en werkt de gezondheidszorg nagenoeg perfect.

Dus wie klaagt over ongelijkheid, armoede en slecht bestuur, moet wel buiten de werkelijkheid staan, niet beseffend hoe gelukkig hij is en goed hij het heeft, en misschien daarom de gelukzoekers die deze kant optrekken het recht ontzeggen op een toekomst voor hun kinderen.

Natuurlijk zijn er de tegengeluiden zoals hoort in een ordentelijke democratie. De economische crisis mag in het Westen stevig hebben huisgehouden, de gevestigde neoliberale machten hebben de touwtjes stevig in handen. In ‘Kapitalisme in de 21ste eeuw’ waarschuwt de Franse econoom Thomas Piketty voor de verschillen tussen rijk en arm die 19e eeuwse waarden aannemen. Hij is daarmee de held van links maar heeft niet voorkomen dat datzelfde links zich in 2016 op een historisch dieptepunt bevindt.

We hebben het goed. Vergelijk dat eens met de miljoenen in Afrika, Aziё, Zuid-Amerika. We voelen ons veilig. Natuurlijk mist een aanslag zijn uitwerking niet. Na 11 september 2001 is het in onze hoofden nooit meer rustig geweest. Zelfs beseffen we dat een militair bondgenootschap verplichtingen schept. Dus vochten we mee in Afghanistan en bombarderen onze F16’s IS-doelen in Irak. Toegegeven, Poetin is een dictator. Maar ja? Ergens snappen we hem ook wel weer. Laten we hem in elk geval niet tarten.

Na ‘Le Bataclan’ verklaarde premier Rutte de IS de oorlog. Nederlandse politici zien de recente aanslagen in Parijs en Brussel als een aanval op onze open en vrije samenleving en zijn zich ervan bewust dat Belgiё een broeinest is van jihadisten. Allemaal stralen ze vastberadenheid uit. Ook zijn ze ervan overtuigd dat een aanslag nooit uitgesloten is maar dat de Schilderswijk, Amsterdam-West en Overvecht bij lange na geen Molenbeek zijn.

Tegelijk stapelen de bewijzen zich op, en Arnon Grunberg is de enige niet die erop wijst dat de kans op een auto-ongeluk vele malen groter is. Natuurlijk begrijpt de burgemeester dat er vragen zijn als blijkt dat in Rotterdam een verdacht persoon is gearresteerd.

“Het is de islam”. Maar de boodschap van de gast van Matthijs van Nieuwkerk, de auteur van het opiniestuk, de hoofdredacteur en koning Willem-Alexander, op bezoek in de Haagse Schilderswijk, is niet mis te verstaan: “Streng verboden om bang te zijn”.

“Islam is vrede”, betogen de gematigde moslims. Midden-Oostendeskundigen bevestigen dat er veel meer moslims dan niet-moslims slachtoffer zijn en dat bommen en drones ook terreurmiddelen zijn.
Dat alles neemt niet weg dat er in het hart van de moslimwereld iets vreselijks mis is. Soennieten en sji’ieten elkaar sinds mensenheugenis het licht niet gunnen. Er erg veel jonge werkloze mannen zijn en regeringen al gauw dictaturen. De Islamitische Staat een radicale uitwas is, maar wel een uitwas waartoe ook in het westen opgegroeide moslimjongeren zich aangetrokken voelen.

Intussen is het World Trade Center vervangen. Genieten Parijzenaars van het lentezonnetje, hebben de autoriteiten in Brussel alarmfase 4 naar 3 teruggeschakeld. De geschiedenis heeft geleerd dat anomalieёn gedoemd zijn. De IS is zo’n anomalie. Het zijn de jihadisten, zelfmoordterroristen die zich opgejaagd mogen voelen.

Niettemin blijft het verstandig om na te denken over de gevolgen van ons handelen. Bijvoorbeeld over de vraag waarom we zoveel vertrouwen hebben in een partij als de PVV. We toestaan dat de verschillen tussen groepen onrustbarend groot worden, het grote geld de democratie ondermijnt, de techniek het leven overneemt, de werkgevers zo machtig zijn. Over de vraag ook of we Poetin en Erdogan meer tegenspel moeten bieden.

Angst. Er is alle reden om bang te zijn, en er is altijd wel een terrorist die een reden heeft om kwaad te doen. Dat mogen we niet toestaan. Alleen heeft het grotere gevaar daar weinig mee van doen.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

March 28, 2016 at 8:43 pm

Posted in Een mening

Tagged with , , ,

KANS OP KABINETSCRISIS IS GROOT

leave a comment »

“Wat er ook gebeurt, wij zitten de rit uit, koste wat kost”. Dat beloofden premier Mark Rutte en Diederik Samsom elkaar toen zij in het najaar van 2012 uit waren gekwartet en besloten hadden een VVD/PvdA-kabinet te formeren. En het moet gezegd, ze hebben woord gehouden.

Het is ook een mooie geste naar de burgers toe. Immers, die zouden schoon genoeg hebben van al die kabinetten die voortijdig uit elkaar vallen. “Een kabinetscrisis schaadt sowieso het vertrouwen in de politiek”, is de opvatting die in elk geval bij de gevestigde politieke partijen heeft postgevat.

Geen kabinetscrisis dus, ook niet over de Teevendeal. Vermoedelijk trekken hier en daar wel wat liberalen zich nu de haren uit het hoofd. Ze hadden een jaar geleden hun kans moeten pakken. Na de Statenverkiezingen stond de VVD er prachtig voor, en lag de PvdA al op apengapen. De PVV was in geen velden of wegen te bekennen. Ja, ze hadden hun poot stijf moeten houden in de Bad-, Bed- en Broodregeling.

En nu lijkt het te laat om alsnog een breuk te forceren. Of niet? Het kabinet-Rutte II heeft nog een jaar te gaan, en wie zegt dat de omstandigheden dan gunstiger zijn? Als het even tegenzit, heeft de PVV nog meer zetels. En dreigt niet nog het grotere gevaar dat Links zich hervindt?

Kortom, de kans op een kabinetscrisis is best wel groot.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

January 27, 2016 at 12:14 am

Posted in Column

Tagged with , , , ,

NOG GEEN BEGIN VAN OPLOSSING

leave a comment »

Misschien gelooft de onverbeterlijke optimist premier Mark Rutte nog altijd dat het allemaal wel goed komt. Misschien hoopt Diederik Samsom stiekem op weer een wonderbaarlijke ontsnapping. Steeds duidelijker wordt dat VVD en PvdA met het regeerakkoord in 2012 voor hun eigen ondergang getekend hebben.

Vanaf dag één was het kabinet-Rutte II gedoemd. Niet eens zozeer vanwege het gevoerde beleid, en natuurlijk zijn er bewindslieden die tekortschieten. Over het algemeen doen zij niet onder voor de collega’s van eerdere kabinetten. De problemen vallen ook niet mee, de tijden zijn zwaar. Er zijn nog veel meer excuses.

Intussen kan er geen twijfel over bestaan dat de Ruttes en Samsoms keihard werken om het naderende onheil af te wenden. Maar hard werken mag een vereiste zijn, daarmee heb je nog geen begin van een oplossing.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

January 21, 2016 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

EEN MOMENT VAN BEZINNING, EVEN MAAR

leave a comment »

Waarom is er niet een moment van bezinning? Even maar. Het is moeilijk, misschien, maar als de politici zich laten meeslepen in de emoties, meegaan in de oorlogsretoriek, doen zij precies wat de vijand wil. Namelijk een wereld creёren van tirannie, wraak, vernietiging en dood!

Natuurlijk ligt het in de logica der dingen dat de Franse president François Hollande de oorlogsverklaring van de Islamitische Staat met een krachtig ja beantwoordt. Immers, het volk wil zo’n leider, staat in het Handboek van de Grote Politiek. Bommen gooien op Raqqa dus. Assad laten zitten. Optrekken met Poetin. Heel mooi dat ook premier Rutte IS de oorlog heeft verklaard.

Maar als de geschiedenis iets heeft geleerd, is het wel dat onverhoeds, te snel ten strijde trekken en verwachtingen scheppen tot nog grotere ellende zullen leiden. De IS-krijgers mogen waanzinnigen zijn. Het zijn waanzinnigen die weten hoe hun tegenstanders reageren op aanslagen zoals die hebben plaatsgehad want ook zij hebben het Handboek van de Grote Politiek gelezen.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

November 18, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , , , ,

IK BEN IN OORLOG. WAT KAN IK DOEN?

leave a comment »

In Versailles balde de Franse president François Hollande zijn vuisten. Vandaag geeft premier Rutte uitleg in de Tweede Kamer. Frankrijk is in oorlog. Nederland is in oorlog. Blijkbaar ben ik ook in oorlog. Niet met de islam maar met de Islamitische Staat. Mooi, maar wat nu? Wat kan ik doen?

Moet ik me aanmelden bij het leger? Optrekken naar Syriё want daar bevindt zich het grote kwaad? De banlieues bezetten, misschien? Molenbeek uitroken, het centrum van de Syriёgangers? Want oorlog! Wat is oorlog? Oorlog is een gewapend conflict tussen volkeren en staten.

Maar de IS is geen volk en wordt ook niet erkend als staat. President Hollande heeft het daarom over Daesh. Bovendien is de wereld nog lang niet toe aan het sturen van grondtroepen, ook al staat vast dat de Islamitische Staat de vijand is die vroeg of laat moet worden aangepakt.

En als IS of Daesh vernietigd is, bevinden zich in Europa nog altijd groepen moslims die ontvankelijk zijn voor radicale ideeёn en bereid zijn om daarvoor de wapens op te nemen, mensen te vermoorden en hele werelden te vernietigen.

Iets in de wisselwerking gaat dus verkeerd. Wellicht kan enige introspectie helpen. “Maar het begint bij onderwijs”, zei Adriaan van Dis gisteren in De Wereld Draait Door. En dat zijn wijze woorden.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

November 17, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , , ,

KIEZER HEEFT BOTERBERG OP HOOFD

leave a comment »

Misschien dat voor- en tegenstanders, inclusief de zwijgende meerderheid die in onwetendheid tast, het hierover eens kunnen zijn: Wat het vluchtelingendebat zo verwart, tot een explosief mengsel maakt, is de onvrede over de manier waarop volksvertegenwoordigers omspringen met de belangen die kiezers hen hebben toevertrouwd. Over het functioneren van de democratie dus.

Premier, ministers, staatssecretarissen, Kamerleden, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden hebben allemaal eenzelfde probleem. Het gros van de burgers, kiezers heeft geen idee met wie het te maken heeft. Natuurlijk, Mark Rutte, Diederik Samsom en Eberhard van der Laan zijn bekende namen. De naam Geert Wilders ligt op ieders lippen. Zelfs weten de kiezers wie bij welke politiek partij hoort.

Maar kennen? In 2012 is het opnieuw bewezen. De kiezer stemde VVD, hij kreeg de PvdA. En andersom, met als gevolg dat diezelfde kiezer zich flink bedonderd voelde, voor de zoveelste keer. Mark Rutte en Diederik Samsom namen het risico. Immers, zij kennen hun pappenheimers en rekenden op het korte termijngeheugen. Over een paar jaar, zouden er weer heel andere problemen zijn.

Intussen is Wilders’ PVV goed voor 37 zetels in de Tweede Kamer, meldt http://www.peil.nl van Maurice de Hond. Ook andere onderzoeksbureaus geven aan dat de kiezers met karrenvrachten vanuit met name VVD zijn aangevoerd. Alsof de Partij voor de Vrijheid de oplossing van alle problemen is.

De vluchtelingenstroom zou de oorzaak zijn. “Die mogelijke PVV-kiezers”, verklaarde SP-leider Emile Roemer zondag voor het opinieprogramma Buitenhof, “voelen zich vooral bedrogen, niet gehoord. Zijn bang dat nieuwkomers voorrang krijgen en hebben tijdens de crisisperiode ervaren dat de rijken goed voor zichzelf zorgen, slecht presterende bestuurders makkelijk wegkomen en zij de lasten moeten dragen.”.

Een mooie analyse die ongetwijfeld een kern van waarheid bevat. Vluchtelingen zijn niet de oorzaak, hoogstens een katalysator van een politieke ontwikkeling die al jaren geleden is ingezet. Veel valt de politieke elite te verwijten. Opportunisme viert hoogtij. De formatie van september 2012 is slechts een voorbeeld, maar past in een patroon. De PvdA legde zijn ideologische vleugels af in de hoop de middengroepen te vangen, het CDA sloot al in 2002 een niet-aanvalsakkoord met Pim Fortuyn en ging in 2010 met Wilders in zee. De VVD denkt dat zij bekrompen nationalisme en vrije marktideologie in één partijprogramma kan stoppen. D66 stopte de kroonjuwelen in een geheime kluis en haalde de beveiligingscode uit het geheugen waarmee de hervorming van het politieke bestel fictie is geworden.

Intussen zijn politieke partijen en kiezers van elkaar vervreemd. De partijen onderscheiden zich te weinig van elkaar, vormen voor grote groepen één pot nat. Dus krijgt Wilders een nieuwe kans. Stemmen op een éénmanspartij. Makkelijker kan haast niet. Niks democratie. Dictatuur.

Zover is het nog niet. Er is wel een levensgroot probleem. Niet alleen de politiek, ook de kiezers hebben bergen boter op het hoofd. Meer dan eens is aangetoond dat zij niet altijd gelijk hebben. De overgrote meerderheid is in meer normale tijden behoorlijk lui, makkelijk aangelegd, te beroerd ook om in actie te komen, lid van een politieke partij te worden en op een constructieve manier mee te denken over de toekomst van het land. Pas als het eigenbelang in het geding is of een aansprekende figuur de barricaden beklimt, laat zij zich horen. Zoals nu.

Nòg kunnen de gevestigde partijen rekenen op tweederde van de stemmen. Niets aan de hand dus! Helaas, gewoontes zijn moeilijk af te leren. Opportunisme is een lelijke eigenschap, het korte termijnsucces blijkt net iets te vaak net iets te verleidelijk. “Samenwerken met de PVV doen we niet meer. We hebben geleerd”, beweert Sybrand Buma. Geloof hem niet! En als hij waarheid spreekt, is er altijd wel een concurrent die zijn kans schoon ziet.

Written by sjonkritmeester

November 2, 2015 at 8:04 pm

‘LAAT ZE IN MOSKOU MAAR DENKEN’

leave a comment »

Toegegeven, het is een voorzichtige, een tikje vage boodschap nog, getekend Nederlandse regering, maar allengs zal hij duidelijker worden. De Russen zijn verantwoordelijk voor het neerschieten van de MH17. Het was een aanslag, bovendien. Hou het vast. De raket is links ingeslagen. Denk wat u wil. Ga intussen door met het leven.

Maar de presentatie van de leider van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), Tjibbe Joustra op de vliegbasis Gilze Rijen had één groot doel: Geen slapende honden wakker maken. Laat ze in Moskou maar denken dat hun tactiek van zand in de machine en verwarring zaaien succes heeft.

Dus geen foto over een Buk-installatie die bij toverslag verdween, geen aanduiding over de plaats van delict anders dan 320 vierkante kilometer groot, ergens in Oost-Oekraїne. Geen verwijzing naar de daders. Pas later, maar wel heel slim, erkende de leider van de OVV dat Russische separatisten het gebied controleerden vanwaar de raket is afgeschoten.

Het is diplomatie van de hoogste orde waar de Nederlandse school zo goed in is. President Poetin niet tegen de schenen schoppen. De schuldvraag komt pas volgend jaar aan de orde als het Joint Investigation Team (JIT) van openbare aanklagers zijn bevindingen openbaart. Intussen zullen de Russen zich in hun eigen leugens verstrikken.

Maar de propaganda dan waarin de Russen zo goed zijn, het de waarheid verdraaien, de vijand in een kwaad daglicht stellen, het volk een rad voor het ogen draaien, de leugen dag in, dag uit verkondigen? Juist!
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 14, 2015 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , , ,

TIJD VOOR EEN GOED GESPREK

leave a comment »

Misschien zouden we eens een week de boel de boel moeten laten. Alles plat leggen. Radio en televisie uitzetten. Geen kranten. Geen internetverkeer. Elkaar diep in de ogen kijken. Even de tijd nemen voor een goed gesprek. Noem het een Brede Maatschappelijke Discussie. Wat willen we met onze samenleving? Wat gaat er goed? Wat gaat er fout? Hoe moet het beter? zijn vragen die aan de orde kunnen komen. Antwoorden proberen. Ideeёn noteren. Ter afsluiting een commissie van wijzen aanstellen die twee maanden krijgt om een aangepaste maatschappijvisie op papier te zetten.

Want het land is vastgelopen. “Een nieuwe breuklijn”, opent de Volkskrant naar aanleiding van het vluchtelingendebat. Het is de zoveelste. Over Europa, de euro, het milieu, onderwijs, de auto, het belastingsysteem, de NS, Zwarte Piet, het zorgstelsel, defensie, de hoge inkomens waren we het al zeer oneens.

Angst en onzekerheid zetten de toon. Politiek en burger verstaan elkaar niet meer. In het dorp Oranje liep de plaatsing van 750 vluchtelingen uit de hand. Gemaskerde hooligans gooiden vuurwerkbommen en eieren naar een asielzoekerscentrum in Woerden. In Utrecht demonstreerde de anti-islamitische Pegida-beweging waartegen antifascisten weer te hoop liepen. Opiniepeilingen zijn dagkoersen. Maar de Nederlanders weten wel zo ongeveer met wie ze van doen hebben als zij hun voorkeur uitspreken voor Geert Wilders en zijn PVV. Maurice de Hond (www.peil.nl) meldt: 35 Tweede Kamerzetels, een record!

Regeringspartij VVD houdt haar angst niet eens verborgen. De grootste partij van het land voelt de hete adem van de PVV in haar nek. Dus praat fractieleider Halbe Zijlstra over gelukzoekers die niet welkom zijn omdat zij de verzorgingsmaatschappij bedreigen. Over verwarring gesproken! Want zou Zijlstra niet blij moeten zijn als overtuigd aanhanger van de zelfredzame samenleving die sinds jaar en dag ijvert voor versobering?

De PvdA staat anders in het debat. Factieleider Diederik Samsom en vicepremier Lodewijk Asscher pleiten voor een rechtvaardige opvang. En zie, Nederland zou Nederland niet zijn als het kabinet geen oplossing bedenkt die zowel sober als rechtvaardig is.

Mooi, maar sinds de Tweede Wereldoorlog is Europa, en dus ons land, niet zo bedreigd geweest. De economische signalen mogen op groen staan. Grote groepen zitten nog midden in de crisis. Voor radicale moslims is iedereen bang. Het Midden-Oosten staat sowieso in vuur en vlam. Dat Poetin een dictator is die niet onderdoet voor mannen als Stalin, Mussolini en Hitler dringt geleidelijk aan door. In de Turkse president Erdogan heeft Poetin een evenknie die zich met zijn oorlog tegen de Koerden aardig in de kaarten laat kijken. Een bijdrage tot de stabiliteit is het allerminst, en dat betreft niet alleen Turkije maar ook de Europese Unie waar ruim 5 miljoen Turken wonen.

“Waar is premier Rutte”? was vorige week de brandende vraag. “Het volk wenst zich een Vader des Vaderlands”, wist iedereen die er toe doet. Een leider dus. Een allesoplosser. Een man die met een hoofdknik het land in de juiste richting weet te dirigeren.

Ach, Plato en Rousseau hadden het er al over. Zij bedoelden het goed. Maar de dictators die zich geïnspireerd voelden door de Wijsgeer Koning of de Algemene Wil zijn niet op één hand te tellen. Willem van Oranje? Van alles valt over de goede man te vertellen. Maar niet dat hij de onbetwiste leider van een natie in wording was. Integendeel, het was andersom. De rest is mythevorming, laat staan dat premier Rutte 450 jaar later als zodanig kan functioneren. In Nederland is de premier vooral een primus inter pares, de voorzitter van het kabinet die zijn bewindslieden op één lijn moet zien te krijgen. Daarnaast is hij partijman, een VVD’er.

Er is nog veel, veel meer. Als we bang zijn, is dat terecht. De kunst is om die angst om te zetten in effectief beleid. Maar daarvoor moeten we toch echt eerst tot onszelf komen. In plaats van te dreigen met grote rampen, domme beslissingen te nemen, is een denkpauze misschien niet zo’n slecht idee. Geen Vader des Vaderlands dus, maar wel een goede organisator, in staat om een Brede Maatschappelijke Discussie in de vereiste banen te leiden, is wat het land op dit moment het hardst nodig heeft.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 12, 2015 at 5:14 pm

LAAT MERKEL EEN VOORBEELD ZIJN

leave a comment »

Te weinig weerstand biedt ze Poetin. Ook met Griekenland is veel misgelopen. De duur en hardheid van de economische crisis in Europa is een direct gevolg van het Duitse inflatietrauma. Maar ze is wel een politica van vlees en bloed die vecht voor mensen in nood en de moed heeft om de harde tegenkrachten te trotseren.

Angela Merkel, 61 jaar, domineesdochter leider van de Christen Democratische Unie en alweer tien jaar bondskanselier van Duitsland. “Merkel heeft geblunderd door de vluchtelingen zo hartelijk welkom te heten”, lees en hoor je overal. Het “Wir schaffen es”, dragen critici in steeds groteren getale haar na.

Want niet alleen in Nederland floreren de nationaalpopulisten. Alternative für Deutschland (AfD) klopt steeds harder op de deur. De anti-moslimbeweging Pegida voelt zich sterk. Correspondent Wierd Duk rapporteert over de angst voor vreemde elementen. Er zijn incidenten.

Reden genoeg dus voor oud-rechts om ook zenuwachtig te worden. Zoals gewoonlijk vertaalt zich dat in pogingen de concurrentie de loef af te steken. Zo dreigt de minister-president van Beieren, Seehofer, naar de rechter te stappen als het kabinet in gebreke blijft. Seehofer is de voorzitter van de CSU, de zusterpartij van de CDU.

Volgens het weekblad Der Spiegel zal het zo’n vaart niet lopen. Daarvoor is de positie van de bondskanselier te sterk. Hoe het zij, zelfs de felste critici kunnen er niet omheen dat Angela Merkel nu al wekenlang laat zien wat leiderschap is. Dat ze staat voor een prijzenswaardig principe. Het is mooi om te constateren hoe opiniepeilingen dat beeld bevestigen. Maar nog mooier zou het zijn als premier Rutte, staatssecretaris en hun partij haar als voorbeeld durven te nemen.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 10, 2015 at 12:23 am

Posted in Column

Tagged with , , ,