sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘SP

FUNDAMENTELE VRAAG LIGT OP TAFEL

leave a comment »

Meer dan 100.000 Nederlanders hebben zich al voor de oprichting van het Nationaal Zorgfonds uitgesproken. Willen met andere woorden het ziekenfonds terug. Lagere premies en de afschaffing van het eigen risico zijn twee belangrijke ijkpunten waarmee in elk geval de SP en 50PLUS bij de kiezer hopen te scoren.

Gisteren ontving Paul Witteman bij het opinieprogramma Buitenhof psychiater Cobie Groenendijk die het nationalisatieplan met verve verdedigde. Zo betoogde zij ondermeer dat de bureaucratie een dagelijkse ergernis is, de zorgverzekeraars zich veel te veel macht toe-eigenen. “Intussen”, aldus de psychiater, “rijzen de kosten de pan uit. De verzekeraars maken reuzenwinsten en de cliёnten betalen de prijs. Wat ertoe leidt dat mensen te laat de arts inschakelen vanwege het eigen risico”.

Helaas voor mevrouw Groenendijk keek de minister van volksgezondheid, Edith Schippers over de schouder van de presentator mee. In elk geval wist Paul Witteman zeker dat de minister tegen is, niet alleen omdat ze als een echte liberaal weinig op heeft met nationalisatie, maar ook omdat de lijstjes helder zijn: “De Nederlandse zorg is van een prima kwaliteit”.

Waarmee de fundamentele vraag op tafel ligt, of die kwaliteit te danken is aan het systeem? zoals de minister Schippers zal beweren. Óf aan de zorgverleners, voor wie het systeem juist een obstakel is? wat het standpunt is van de voorstanders van het Nationaal Zorgfonds.

In een land dat zo gek is op het verzamelen van data als het onze, moet een antwoord op die vraag toch niet zo moeilijk te vinden zijn. Vergeten dus maar!
http://www.krantmeteenmening.nl

Advertisements

Written by sjonkritmeester

August 29, 2016 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

ZE WAREN HET BEST WEL EENS

leave a comment »

Het was een boeiende discussie bij het opinieprogramma Buitenhof waar D66-promiment en senator Alexander Rinnooy Kan zondagmiddag de degens kruiste met de nieuwe voorzitter van de SP, Ron Meyer. Twee wereldbeelden schoven de huiskamer in.

Zo hield de liberaal Rinnooy Kan niet op zijn opponent de zegeningen van de globalisering onder de neus te wrijven. Want niet alleen heeft Nederland met zijn open economie daaraan zijn welvaart te danken. Diezelfde globalisering is verantwoordelijk voor de forse afname van de armoede in de wereld.

De socialist Meyer was niet onder de indruk. Het thuisfront baarde hem zorgen. De armoe mag in de wereld zijn afgenomen, het is wel relatief. Immers, het verschil tussen Rijk en Arm neemt almaar toe. En waar de rijken zich een steeds groter deel van de rijkdom weten toe te eigenen, worden de gewone burgers geconfronteerd met andere effecten van de globalisering zoals de toenemende concurrentie, de dalende lonen, de onmacht van de politiek ten opzichte van de financiёle sector.

Maar zowaar, toen puntje bij paaltje kwam, waren de liberaal Rinnooy Kan en de socialist Meyer het best wel eens. Beiden vinden dat werknemers fatsoenlijk betaald moeten worden.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

April 19, 2016 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , ,

HIER ZIT DUS MÉÉR ACHTER

leave a comment »

Ha, eindelijk weer eens een Vrij Nederlandartikel dat reuring geeft. Vriend en vijand in Den Haag zijn het trouwens eens, Felix Rottenbergs dagen als voorzitter van de PvdA-kandidatencommissie zijn geteld. Je kan nu eenmaal niet ongestraft de politiek leider afserveren.

Het prominente PvdA-lid deed dat tòch in een gesprek waaraan ook scheidend SP-voorzitter Jan Marijnissen hadden deelnam. Rottenberg ziet in Diederik Samsom een bevlogen kandidaat-minister duurzaamheid, een bedrijfsleider, maar geen leider die de PvdA nodig heeft. Nee, dan minister van sociale zaken, Lodewijk Asscher. Die heeft het volgens Rottenberg helemaal, inclusief het linkse imago waaraan de sociaaldemocraten zoveel behoefte hebben.

“Dom, dom, dom”, schreeuwt Den Haag omdat het ongeleide projectiel Rottenberg zich weer eens heeft laten gaan. “Dom”, omdat Rottenberg het niet alleen Samsom maar ook Asscher onmogelijk maakt. De minister van sociale zaken mag dan populairder zijn dan de fractieleider. Diens plek overnemen, is een probleem op zich. In elk geval zullen velen het als verraad beschouwen, een dolkstoot in de rug.

Dom, want de partij moet op zoek naar een andere voorzitter kandidatencommissie. “Dom, dom, dom”. Dat kan Den Haag nu wel vinden, maar de 58-jarige Felix Rottenberg gaat al zo lang mee, is een politiek dier, gepokt en gemazeld.

Hier zit dus méér achter. Jan Marijnissen was niet zomaar een gesprekspartner, en de Burcht van Berlage in Amsterdam waar het gesprek plaatsvond was niet zomaar een gebouw. Het was de plek vanwaar de socialist, Henri Polak in het begin van de 20ste eeuw zijn Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond aanvoerde.

Rottenberg wil met de SP en GroenLinks de komende verkiezingen in, maar zal zich realiseren dat er wel iets moet gebeuren. Hij zal de PvdA moeten openbreken, een crisis veroorzaken. En wie weet, duikt er dan vanuit de Nederlandse sociaaldemocratische krochten nog een bekwaam partijlid op met revolutionair elan.

Written by sjonkritmeester

September 9, 2015 at 12:10 am

EEN ARGUMENT UIT SP-HANDBOEK

leave a comment »

Wat lees ik daar? Ah, de VVD en PvdA vinden het gerechtvaardigd dat de rijken meer vermogensbelasting betalen dan de minder gelukkigen want hogere vermogens halen doorgaans meer rendement.

Het kabinet-Rutte II had de begroting voor het komende jaar nog niet rond, of de plannen lagen al op straat. Nivellering lijkt het toverwoord. De vermogens boven de 125.000 euro worden zwaarder belast dan de lagere vermogens. “Kabinet pakt de rijken”, kopt De Telegraaf.

Robert Giebels in de Volkskrant en Jean Dohmen in Elsevier zijn zelfs twee zielen en één gedachte met de conclusie dat het kabinet-Rutte II verder gaat dan de Franse econoom Piketty die in zijn bestseller, ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ pleit voor een rijkenbelasting omdat het verschil tussen Rijk en Arm te groot is en bij onveranderd beleid nog verder zal toenemen.

Toch maar even wachten tot de exacte cijfers naar buiten komen. Nivellering is een oude wens van coalitiepartner PvdA. Dus zal de VVD wel enige compensatie krijgen. Vooralsnog moeten de kiezers het idee krijgen dat zij eindelijk de vruchten mogen plukken van zeven jaar topbeleid, dat de bezuinigers het altijd bij het recht eind hebben gehad en wij de columns van de Amerikaanse econoom Krugman en de theorie van diens leermeester John Maynard Keynes zo snel mogelijk aan het antiquariaat van economische eigenaardigheden moeten zien te slijten.

Intussen gebruiken de VVD en de PvdA een argument dat zo uit het handboek van de SP kan komen.

Written by sjonkritmeester

August 29, 2015 at 12:01 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

DE TELEGRAAF, SPEELBAL VAN DE MARKT

leave a comment »

De Telegraaf, De Krant van Wakker Nederland, verkeert in zwaar weer. De oplagecijfers kelderen al jaren. Hoofdredacteur Sjuul Paradijs is opgestapt. Ontslagen misschien. Het is een drama mevrouw en meneer. Drukkers beraden zich op acties. Een staking dreigt.

Al maanden gist het op de burelen van de grootste krant van Nederland. Maar wat is groot als de papierenoplage in vijftien jaar met bijna 50 procent is afgenomen. Maar groot of niet, de invloed van de krant is er niet minder om.

Vraag het de SP. Drie maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 rekende de partij van Emile Roemer op 30 zetels. Frontaal was de aanval vanuit het hoofdkantoor op de Basisweg in Amsterdam. Vijftien zetels restten.

Vraag het de onderhandelaars van VVD en PvdA na de totstandkoming van het regeerakkoord waarbij een inkomensafhankelijke ziektekostenverzekering was afgesproken. De lezer herinnert het zich wel. De inkomensafhankelijke ziektekostenverzekering is er nooit gekomen. Vraag het Patricia Paay, John de Mol, Johan Cruyff of Mark Rutte.

Vraag het Mark Rutte. Allang geldt politiek commentator Paul Jansen als de best geïnformeerde en invloedrijkste journalist op het Binnenhof. Rechts is de krant. Rechts van het midden. Staat pal voor de vrije markt, is wars van linkse invloeden.

Ach, het is een harde strijd. Directie en redactie vechten elkaar de tent uit. Het gaat om geld, om macht, om invloed, om ongetwijfeld diepgaande verschillen van inzicht. Banen staan op het spel. Zoveel is zeker, de Krant van Wakker Nederland, spreekbuis van rechts Nederland is speelbal geworden.

Written by sjonkritmeester

May 18, 2015 at 9:14 pm

Posted in Column

Tagged with , , , , ,

EVENWICHT TUSSEN MACHT EN IDEAAL

leave a comment »

Politieke partijen verwoorden idealen, beogen doelen te bereiken. In de praktijk zijn zij vooral hulpmiddelen, opstapjes voor mensen die kansen willen benutten, carrière maken, posities bereiken. Politiek en macht zijn loten aan dezelfde stam. Plato, Macchiavelli, Marx, ach wie niet wisten het al: Macht is onmisbaar, een vereiste, bittere noodzaak om politiek te bedrijven. Het grote nog nooit opgeloste probleem is, hoe macht en ideaal bij elkaar te houden?

Een wankel evenwicht tussen macht en ideaal staat zo garant voor de moeizame relatie die eigen is aan de politiek. Een evenwicht dat bijna per definitie verstoord wordt, zelfs in de democratische rechtstaat. Ook Montesquieu’s Trias Politica biedt hier geen soelaas want die leer betreft slechts de verdeling van de macht.

Het punt is, in de politiek anno 2015 gaat het niet om de mensen, niet om het land. Laat staan om idealen. Het gaat om macht, om posities, om carrières, om belangen. Om geld. “Wij zijn de uitzonderingen”, zullen de kleinere getuigenispartijen beweren, zoals de Dierenpartij, 50PLUS, SGP, GroenLinks. Helaas, de politiek werkt als een zandloper. In den beginne is er het ideaal. Om verderop te komen, zijn concessies nodig.

De PvdA zal het dan ook vergeten zijn. Eens was de partij van Diederik Samsom en Lodewijk Asscher een sociaaldemocratische partij die probeerde de welvaart eerlijker te verdelen. Onderwijs en cultuur waren de media om de lagere klassen te verheffen. Solidariteit stond met vette letters bovenaan het programma. Keynes was de econoom die de ideologen omarmden.

Toen zeilden de pseudosocialisten binnen, om de partij een breder, meer liberaal kader te geven. “Af doen die ideologische vleugels”! Wie herinnert zich de oproep van oud-premier Wim Kok in 1995 niet? Aldus gebeurde. Wouter Bos won en verloor er verkiezingen mee.

Intussen staat de partij aan de afgrond. De PvdA is regeringspartij. De bewindslieden functioneren naar behoren. Alleen herkennen de kiezers zich niet in het beleid. Verkiezingen zijn verloren. Peilingen zijn desastreus. De achterban mort. Ontevreden PvdA’ers keren zich tegen het neoliberalisme en schrijven het manifest, ‘Met vertrouwen linksom’. Voorzitter Hans Spekman wil actievoeren tegen het grootkapitaal, samen met GroenLinks.

Een beter bewijs dat macht het ideaal overwoekerd heeft, is er niet. Het is het voorbeeld van ad hocpolitiek, van paniek. Diederik Samsom gaat de straat op. “Ik spring”, roept de voorzitter, er blijkbaar van uitgaand dat zijn kiezers wel volgen. Ach, de GroenLinksstemmen zijn nooit weg. Maar bedenk, GroenLinks is van oudsher een getuigenispartij waarin hoog opgeleide communisten, pacifisten en milieubewuste radicalen elkaar vonden.

Niets voltrekt zich zomaar. Er zijn zeer bekwame politicologen, uitgekiende campagnetactieken, lange termijnstrategieën aan te pas gekomen. Keynes is ervoor begraven, het neoliberalisme omarmd. Het resultaat is dat kiezers zijn gevlucht, naar rechts, links en het midden.

Bij de verkiezingen van 2012 wist de PvdA het vege lijf nog te redden. Nog één keer hechtten links voelende kiezers geloof aan het eerlijke verhaal . Voorzitter Hans Spekman ziet in GroenLinks de reddingsboei, en vergeet dat hij in Oss moet zijn. Om daar, eenmaal aangekomen, op zijn blote knieёn, pet in de hand, heel beleefd SP-leider Emile Roemer te vragen of hij binnenkomen mag.

En als die poging al lukt, zal de partij zich moeten realiseren dat het andere deel van de PvdA wel eens kan afhaken. Maar zo gaat dat als de politici zich mee laten drijven op de macht en uit het oog verliezen waarvoor zij op de wereld zijn.

Written by sjonkritmeester

April 13, 2015 at 7:23 pm

Posted in Een mening

Tagged with , , ,

FUSIE PVDA EN SP IS ENIGE KANS

leave a comment »

De Nederlandsche Bank verwacht voor volgend jaar een economische groei van 1,2 procent. De werkloosheid neemt minder af, de huizenprijzen stijgen voorzichtig. Misschien verklaart dàt de glimlach die winnaars lijkt aangeboren, de glimlach van het eigen neoliberale gelijk. Of je kijkt naar de minister van volkshuisvesting of de staatssecretaris van onderwijs. Stef Blok of Sander Dekker. Naar Edith Schippers, Wouter Koolmees, Alexander Pechtold. Premier Mark Rutte lijkt er zelfs een staatsman mee. Het maakt niet uit. De liberalen wanen zich anno 2014 meester van het ondermaanse.

Menig sociaaldemocraat moet er razend van worden. Want, hoe kort geleden is het nog maar dat hij het alleenrecht opeiste van het gelijk? Vadertje Drees was het oersymbool. Joop den Uyl blijft de grote inspirator. Jan Pronk was het schrikbeeld voor andersdenkenden. Bram Peper en Ed van Tijn drongen door tot de regentenklasse. Klaas de Vries deed het op zijn eigenmanier. Marcel van Dam kan nog altijd moeilijk afscheid nemen, maar hèm nemen ze allang niet meer serieus.

Niets is ervan over. Diederik Samsom mag het slimste jongetje van de klas zijn. Als zijn PvdA bij de Statenverkiezingen van 15 maart 2015 verliest, is het met hem als politiek leider gedaan. Vicepremier Asscher zou een opvolger van Den Uyl kunnen zijn, ware het niet dat hij wat te laat geboren lijkt. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb blijft een buitenstaander. En hoe vaak hebben de liberalen het niet gemeld: “Een betere minister van financiёn dan Jeroen Dijsselbloem kunnen wij ons niet wensen”. Over de vormgever van de participatiemaatschappij, staatssecretaris Marius van Rijn, zijn zij evenzeer te spreken.

Dieptepunt na dieptepunt geven de opiniepeilingen voor de PvdA aan. De natuurlijke achterban van de sociaaldemocraten vangt de grootste klappen op van het hervormings-/bezuinigingsbeleid. Niet alleen politiek leider Diederik Samsom oogt steeds onzekerder. Zondag had Buitenhofpresentator Paul Witteman twee PvdA-notabelen aan tafel, vicevoorzitter en mede-opsteller van het rapport ‘Politiek van waarde’ drs. Jan Hamming en bestuurskundige prof. dr. Jouke de Vries.

Zoveel is zeker, veel hoop zullen de sociaaldemocraten niet uit het gesprek geput hebben. De Vries mist het eigentijdse verhaal. Hamming wil de partij dichterbij de kiezer brengen. “De politiek moet weer naar de mensen toe, de wijken in”.

Het is alsof de PvdA niet kan begrijpen dat de vervreemding van de natuurlijke achterban totaal is. Dat de combinatie intellectuele elite en lagere inkomens uit elkaar is gespat, partijen als D66, SP en PVV attractiever blijken, terwijl anderen geen idee hebben waarop zij stemmen moeten.

De schier uitzichtloze situatie waarin de PvdA verkeert, staat niet op zich. Zusterpartijen in Duitsland, in Zweden, Groot-Brittanniё, Belgiё, Spanje en Frankrijk hebben vergelijkbare problemen. De sociaaldemocratie heeft het moeilijk, lijkt niet bestand tegen de wetten van het liberaalkapitalisme. Rijken worden rijker. De traditionele middenklasse verkruimelt.

Toegegeven, een oplossing vinden, is geen sinecure. Liberalen mogen zich winnaars wanen. De PvdA heeft de les van 2012 nog altijd niet geleerd, wil nog altijd een middenpartij zijn. De Franse econoom Thomas Piketty vindt zij niet van deze wereld als hij voor een rijkenbelasting pleit. De Amerikaan Krugman is een radicaal. Met de moed der wanhoop tracht het establishment een zinkend schip los te trekken, probeert het tij te keren in plaats van het gesprek aan te gaan met de SP, de socialistische partij, en als het even kan met GroenLinks. Links Nederland moet zich hergroeperen. Een fusie is de enige kans.

“Is al zo vaak geprobeerd”, zullen de vele sceptici verzuchten. De SP is nog steeds beledigd voor het leed dat de PvdA haar heeft aangedaan. GroenLinks zit weer net een beetje in de lift. Dat moge zo zijn. Iedereen wordt er beter van, ook de liberalen. De glimlach die de lippen van zoveel VVD’ers en D66’ers siert zal snel verdwijnen als de sociaaldemocraten in gebreke blijven. Immers, de nieuwe tegenstanders zijn namelijk wel heel vervelende partijen.

Written by sjonkritmeester

December 8, 2014 at 6:45 pm