sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘Tony Blair

TONY BLAIR LUIDDE ONDERGANG IN

leave a comment »

Spijt heeft hij. Verschrikkelijke spijt. Maar indertijd had hij geen keus. Achteraf is het makkelijk praten, en al met al is het toch goed dat die verschrikkelijke dictator Saddam Hoessein van het politieke toneel is verdwenen.

Vindt de Britse oud-premier Tony Blair die in 2003 medeverantwoordelijk was voor de Amerikaans-Britse inval in Irak, en daarmee reageerde op het Irak-rapport waarin de commissie Chilcot gisteren vernietigend oordeelde over de het besluit een oorlog te beginnen. “Er was geen rechtvaardigingsgrond, er was geen plan, de oorlog zelf was een mislukking”, zijn enkele van de bevindingen.

Duizenden en duizenden doden later, het Midden-Oosten na 13 jaar nog altijd in vuur en vlam, miljoenen van huis en haard verdreven, toonde de Britse oud-premier zich enigszins opgelucht, want: “Van kwade trouw is niets gebleken. Er was geen complot en ik heb niet gelogen”.

Tony Blair was van 1997 tot 2007 premier. Voor Labour won hij drie verkiezingen. Hij was nog niet weg of de economische crisis sloeg toe.

Met andere woorden, Tony Blair is niet alleen medeverantwoordelijk voor de Irak-oorlog en de brandhaard die het Midden-Oosten nu is. Je zou kunnen zeggen dat hij de definitieve ondergang van het Verenigd Koninkrijk inluidde.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

July 7, 2016 at 12:15 am

Posted in Column

Tagged with , ,

JEREMY CORBYN IS TEGEN

leave a comment »

Bijna 60 procent kreeg backbencher Jeremy Corbyn bij de verkiezingen voor het partijleiderschap van de Britse Labourpartij op 12 september. En wat voorspeld was, komt uit. Het is hommeles. Grote ruzie. Onoverbrugbare tegenstellingen dreigen de oppositiepartij nu op te blazen.

Hoe kan dit gebeuren met een partij nog maar tien jaar geleden oppermachtig was? Twee achtereenvolgende verkiezingsnederlagen zijn blijkbaar voldoende. Wat in elk geval vaststaat is dat het partijestablishment niets van Corbyn en de leden hebben moet.

Principes zouden in het geding zijn. Corbyn staat pal voor de oude socialistische idealen. Geldt als een radicaal, een pacifist. Zijn tegenstanders zien zichzelf als de erfgenamen van Tony Blair die met zijn Derde Weg het kapitalisme en socialisme zo mooi met elkaar verbonden had.

Eerlijk gezegd, weet ik niet wat erger is. Intussen stemt het Lagerhuis morgen over het voorstel van de Britse regering om ook in Syriё te mogen bombarderen. Corbyn is tegen. De Blairisten eisten en kregen een vrije stemming. Waarmee premier Cameron weet dat zijn voorstel wordt aangenomen.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

December 1, 2015 at 12:10 am

ÉÉN SLAPELOZE NACHT VOOR TONY

leave a comment »

De Britse oud-premier Tony Blair betreurt de fouten die hij gemaakt heeft bij de inval in Irak in 2003. Nou ja fouten? Omdat de inlichtingen verkeerde informatie over massavernietigingswapens hadden doorgespeeld was zijn beslissing om met de Amerikaanse president George H. Bush in zee te gaan, ook wel weer begrijpelijk.

Twaalf jaar na dato erkent Blair in een interview met CNN dat niet alles volgens plan verlopen is. “Maar wat is wijsheid”? voegt hij eraan toe. “Niet ingrijpen zoals in Syriё? Of ingrijpen zonder troepen zoals in Libiё”? Maar spijt? Nee, dat heeft Tony Blair nu ook weer niet, al is het maar omdat mede dankzij hem de dictator Saddam Hoessein van zijn troon verjaagd is, veroordeeld en gedood. Zodat hij nooit meer iemand kwaad kon doen.

Critici melden dat Blairs ‘mea culpa’ geen toeval is, maar een poging om een spaak in het wiel te steken van een lang verwacht rapport van de Britse commissie-Chilcot over de Irak-interventie. Het komt erop neer dat Blair een rustig gemoed heeft. Geen last heeft van slapeloze nachten of posttraumatische stoornissen.

Fijn voor Tony Blair. Maar sommigen herinneren zich nog de oorlogsretoriek waarvan de Britse premier zich indertijd bediende en tegelijk een verhaal verkocht waarvan miljoenen toen al bevroedden dat het niet deugde.

Nu kunnen politici zich vergissen, fouten maken, en wat niet al. Ze kunnen de schuld geven aan anonieme inlichtingenofficieren en de rechtmatigheid van de inval in Irak blijven verdedigen. Tony Blair is ook de enige niet met een schoon geweten. Maar in het geval van de oorlog in Irak zou je wensen dat er tenminste één van de verantwoordelijke politici is die zich daadwerkelijk schuldig voelt. En als dat te veel gevraagd is, is een slapeloze nacht toch wel het minste dat je de Britse oud-premier zou toewensen.
http://www.krantmeteenmening.nl

Written by sjonkritmeester

October 26, 2015 at 12:06 am

HET GEVAAR KOMT VAN LINKS

leave a comment »

Dat is dus de Europese Unie. Óf je nu Alexander Pechtold bent oftewel een vurig voorvechter van een verdere eenwording van de Europese Unie, óf Mark Rutte die het belang van de soevereine staat onderkent, óf je Jan Janssen heet, óf baronesse Ella van Roёll tot Nispenven, het schaamrood moet je naar de kaken zijn gevlogen. Meer nog dan de schuldencrisis, de euro en de moeizame besluitvorming leggen de mensonterende toestanden rond de vluchtelingen het kernprobleem van de gemeenschap bloot.

En dat probleem betreft de onmacht van de politiek om in te spelen op actuele ontwikkelingen èn vast te houden aan de waarden waarvoor de Europese Unie staat. Aan de drenkelingen in de Middellandse Zee zijn wij inmiddels gewend. Cynici kunnen bij de foto van het jongetje Aylan Kurdi prikkelende vragen bedenken, de overvolle treinen en de bouw van muren roepen vervelende herinneringen op. Dat Duitsland de grenzen sluit voor een ongecontroleerde vluchtelingenstroom zal na de uitspraken van bondskanselier Angela Merkel begrip opwekken, maar wie de Hongaren de vluchtelingen ziet voeden alsof zij oppassers in de dierentuin zijn, weet dat hier iets helemaal, echt grondig mis is.

Immers, een overheid die dit allemaal toelaat, begrijpt niets van de Europese Unie zoals die is bedoeld. Niets van democratie, vrede, rechtvaardigheid, mededogen. Toch kan het nauwelijks een verrassing zijn want het regime van president Viktor Orban staat al jaren in de beklaagdenbank als het gaat om vrijheid van meningsuiting, rechten van minderheden, onafhankelijke rechtspraak. En een feit is dat ook de democratische kwaliteit in Bulgarije, Roemeniё, Slowakije te wensen overlaat. Zelfs de Grieken kunnen er veel leren als het gaat om corruptie en vriendjespolitiek.

Veel belangstelling voor deze ontwikkeling is er dan weer niet. Dat wil zeggen, de lidstaten sluiten niet eens zo stiekem de ogen vanwege de economische voordelen zoals de openstelling van de grenzen, het vrije verkeer en de aanwas van goedkope arbeidskrachten. De onvrede en de groei van nationaalpopulistische gevoelens nemen zij daarbij voor lief.

Veranderen doet de mens blijkbaar niets. In de jaren 1930 grepen rechtse sterke mannen in Europa de macht, en er waren genoeg politici in het Westen die aan Mussolini en Hitler de voorkeur gaven boven het echte gevaar, het rode gevaar van links. Ook anno 2015 lijkt de gevestigde macht vooral aanstoot te nemen van alles wat links heet. Van Keynes willen de Europese politici niets weten, Brussel zal maar wat blij zijn als de conservatieve partij Nieuwe Democratie bij de parlementsverkiezingen van 20 september Syriza de hielen laat zien. Ook de opkomst van Podemos in Spanje ontmoet de nodige scepsis.

Maar alles valt in het niet bij de woedende, haast hysterisch-kwaadaardig-vijandige reacties op de verkiezing van de Britse parlementariёr Jeremy Cobdyn tot partijleider van Labour. Natuurlijk, Cobdyn is erg links. Marxistisch, pacifistisch, reactionair, anti-Navo, anti-Israёl. Je mag het hem allemaal noemen. Kortom, een gezond wantrouwen verdient hij alleszins.

Niettemin is het te gek voor woorden dat de uitvinder van New Labour, oud-premier Tony Blair en gelijkgezinden en nu ook de Conservatieve premier David Cameron zo’n grote mond opzetten, hel en verdoemenis preken. Zelfs weigeren zij de verkiezing van Cobdyn te respecteren. Want juist zij zijn verantwoordelijk voor de stemming die in Groot-Britanniё en op het continent heeft postgevat. Zijn omarming van het neoliberalisme en het brede midden heeft niet alleen veel navolging gevonden, maar er vooral toe geleid dat de traditionele achterban zich in de steek gelaten voelt, het gevoel heeft de lasten van de economische crisis te moeten dragen.

Extremisme is nooit een oplossing, leidt al gauw tot ellende. Voor een tunnelvisie geldt hetzelfde. Dat Blair nauwelijks twijfel kent, Labour als middel heeft gezien om zijn grote gelijk op een hoger plan te brengen, heeft de Belgische journalist Ivan Ollevier mooi beschreven in, ‘De man die nergens vandaan kwam’.

Misschien zijn Blairs collega’s in Nederland uit ander hout gesneden. Toch geeft het te denken als minister van financiën en voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem in het programma College Tour op de vraag van presentator Twan Huys: “Wat beweegt u, eigenlijk. Waarom doet u het”? antwoordt: “Omdat ik het werk zo leuk vind”. “Ik bedoel, wat beweegt u? Wat is de idee waarmee u politiek bedrijft”? probeerde Twan Huys nog eens. Dijsselbloem: “Mij gaat het om compassie. Ja, dat is het compassie”! en het gezicht van de PvdA-bewindsman verraadde dat hijzelf uiterst content was met het antwoord.

Helaas voor de minister, compassie mag een deugd zijn, als omschrijving van het socialistische ideaal komt het weinig overtuigend over.

Written by sjonkritmeester

September 13, 2015 at 10:57 pm