sjonkritmeesterjournalist

Ik duid de politiek in Nederland, Europa, VS en M.O.

Posts Tagged ‘vrije artsenkeuze

TOEN LAS IK HET VERHAAL DUIVESTEIJN

leave a comment »

“Het voortbestaan van het kabinet is niet in gevaar geweest. We waren van meet af aan vastbesloten om er uit te komen”, verzekerde premier Rutte gisteren na een week van grote onrust over de vrije artsenkeuze. De premier mag het met de waarheid wel eens wat minder nauw genomen hebben, in dit geval geloof ik hem. De PvdA kan zich geen breuk permitteren, de VVD evenmin.

Veel gedoe om niets dus? Dat ook weer niet. De coalitie heeft weliswaar een nieuw akkoord gesloten, de onzekerheid blijft. Immers, de drie PvdA-senatoren hebben nog altijd geen ja gezegd. De woede over hun gedrag blijft, vooral bij de oppositie en De Krant van Wakker Nederland. Is juist groter na de uitweg die het kabinet gevonden heeft.

Toen las ik het Volkskrantinterview met senator Adri Duivesteijn in de Volkskrant. Dankzij de vrije artsenkeuze is hij nog in leven. Sommigen zullen dat wellicht feit betreuren. Ik niet. Integendeel.Adri Duivesteijn was altijd al een man die voor zijn principes stond, zijn idealen niet ten koste van alles wenste te verloochenen. Zo’n man, zo’n politicus heeft niet alleen zijn partij maar het hele land te koesteren.

Afgezien daarvan geeft de PvdA-senator haarfijn aan wat er in Den Haag ontbreekt. Heeft iets met menselijkheid te maken.

Written by sjonkritmeester

December 20, 2014 at 12:10 am

Posted in Column

Tagged with , , ,

EEN AANSLAG OP ONZE DEMOCRATIE

leave a comment »

Dus, verzekeren de betrouwbaarste bronnen, zijn VVD en PvdA eruit. De coalitie heeft geen risico durven nemen en een breuk vermeden over de vrije artsenkeuze. Een nieuw wetsvoorstel wordt bij de Tweede Kamer ingediend.

Onzekerheid heerst alom. Het kabinet heeft de drie PvdA-rebellen in de Eerste Kamer proberen gerust te stellen. De drie constructieve oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP moeten nog hun zegen aan het voorstel geven. Maar daar gaat het eigenlijk niet meer om. Punt is dat het kabinet overweegt het voorstel in te voeren buiten de Eerste Kamer om, als de senatoren zich blijven verzetten, en wel via een Algemene Maatregel van Bestuur , een maatregel die naar verluidt sinds 1940 niet meer genomen is.

Sommigen zullen het kabinetsplan inventief vinden. Staatsrechterlijk is erover nagedacht. Je kan het ook een aanslag op onze democratie noemen. Op z’n minst doemt de vraag op: Waarvoor is de Eerste Kamer eigenlijk nodig?

Written by sjonkritmeester

December 18, 2014 at 11:22 pm

Posted in Column

Tagged with , ,